Home Τ. ΑυτοδιοίκησηΔήμος Ικαρίας Ορισμός Αντιδημάρχων στον Δήμο Ικαρίας

Ορισμός Αντιδημάρχων στον Δήμο Ικαρίας

by ikariaki.gr
22 views

δημοτικό συμβούλιο 2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ  566/2014

Ο Δήμαρχος Ικαρίας

Αφού έλαβε υπόψη

● Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α’)

banner

● Την υπ’ αριθμ. 15150/15-4-2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/2010», όπως ισχύει.

● Τις διατάξεις της παραγράφου 3ε’ του άρθρου 3 του Ν. 4051/2012 (ΦΕΚ 40/Α’), αναφορικά με τον ορισμό αντιδημάρχων οι οποίοι δεν θα λαμβάνουν αντιμισθία.

● Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 της Ε.Σ.Υ.Ε. (απόφαση 11247 (ΦΕΚ 3465/28-12-2012/ τ. Β’) για τον Δήμο Ικαρίας, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους  8.423 κατοίκους.

● Το γεγονός ότι ο Δήμος Ικαρίας έχει τρείς (3) Δημοτικές Ενότητες.

● Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ικαρίας (ΦΕΚ 125/28-1-2013/τ. Β’).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1. Ορίζει τους Αντιδημάρχους του Δήμου Ικαρίας, με θητεία δυόμισι ετών, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, δηλαδή για τα έτη 2014-2016, μεταβιβάζοντας σε αυτούς συγκεκριμένες αρμοδιότητές του, όπως παρακάτω :

Α. Ορίζει καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο την Δημοτική Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Βασιλική Καρίμαλη – Λαρδά του Βασιλείου, στην οποία δεν παρέχεται αντιμισθία και τις μεταβιβάζει τις αρμοδιότητεςεποπτείας των διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών.

Β. Ορίζει κατά τόπο Αντιδήμαρχο Δημοτικής Ενότητας Αγίου Κηρύκου, τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Σπύρο Τέσκο του Γεωργίου, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία, και του μεταβιβάζει τις εξής αρμοδιότητες:

1) Εποπτεία της συντήρησης και διαχείρισης των συστημάτων ύδρευσης- αποχέτευσης και των αντλιοστασίων, της δημοτικής ενότητας.

2) Εποπτεία της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας, της αποκομιδής  και διαχείρισης των αποβλήτων της δημοτικής ενότητας.

3) Εποπτεία της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.

4) Υπογράφει, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.

5)  Την τέλεση πολιτικών γάμων στη δημοτική ενότητα.

 

Γ. Ορίζει κατά τόπο Αντιδήμαρχο Δημοτικής Ενότητας Ευδήλου, τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κΣτυλιανό Κουντούπη του Αθανασίου, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία,  και του μεταβιβάζει τις εξής αρμοδιότητες:

1) Εποπτεία της συντήρησης και διαχείρισης των συστημάτων ύδρευσης- αποχέτευσης και των αντλιοστασίων, της δημοτικής ενότητας.

2) Εποπτεία της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας τους, της αποκομιδής  και διαχείρισης των αποβλήτων της δημοτικής ενότητας.

3) Εποπτεία της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.

4) Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.

5) Υπογράφει, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.

6) την τέλεση πολιτικών γάμων στη δημοτική ενότητα.

 

Δ. Ορίζει κατά τόπο Αντιδήμαρχο Δημοτικής Ενότητας Ραχών, τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Σωτήριο Κόχυλα του Εμμανουήλ, στον οποίο δεν παρέχεται αντιμισθία,  και του μεταβιβάζει τις εξής αρμοδιότητες:

1) Εποπτεία της συντήρησης και διαχείρισης των συστημάτων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης και των αντλιοστασίων, της δημοτικής ενότητας.

2) Εποπτεία της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας τους, της αποκομιδής  και διαχείρισης των αποβλήτων της δημοτικής ενότητας.

3) Εποπτεία της  εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.

4) Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.

5) Υπογράφει, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.

6)  Την τέλεση πολιτικών γάμων στη δημοτική ενότητα.

 

2. Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου. Η ανάκληση αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου.

 

3. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος κατά τόπο Αντιδημάρχου τις αρμοδιότητές του ασκεί ο Δήμαρχος.

 

4. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Σπύρος Τέσκος, που αναπληρώνει το Δήμαρχο.

 

5.  Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα του νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

 

Ο   ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ    ΣΤΑΜΟΥΛΟΣ

Φωτογραφίες από το πρώτο Δημοτικό Συμβούλιο 7 Σεπτεμβρίου 2014 στον Άγιο Κήρυκο

[nggallery id=180]

Διαβάστε ακόμα

Ο ραδιοσταθμός της Ικαρίας με ζωντανό πρόγραμμαενημέρωσης και ψυχαγωγίας.

Editorial

απαραιτητα

©2023 ikariaki. All Right Reserved. Designed and Developed by Fekas Brothers & Digital Avenue