Home Τ. ΑυτοδιοίκησηΔήμος Ικαρίας Ο Δήμος Ικαρίας ζητά την καταβολή των δεδουλευμένων των σχολικών καθαριστριών

Ο Δήμος Ικαρίας ζητά την καταβολή των δεδουλευμένων των σχολικών καθαριστριών

by ikariaki.gr
1 views

Ï Õðïõñãüò ÁãñïôéêÞò ÁíÜðôõîçò êáé Ôñïößìùí ÁëÝîáíäñïò Êïíôüò âãáßíåé áðï ôï ÌÝãáñï Ìáîßìïõ ìåôÜ ôçí óõíÜíôçóç ðïõ åß÷å ìå ôïí Ðñùèõðïõñãü óÞìåñá ÐÝìðôç 26 Éïõíßïõ 2008,óôï ÌÝãáñï Ìáãßìïõ (ÔÁÔÉÁÍÁ ÌÐÏËÁÑÇ/EUROKINISSI)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Αγ. Κήρυκος 8 -9- 2015

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                           Αρ. Πρωτ: 7361

ΔΗΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ

Ταχ. Δ/νση : Αγ. Κήρυκος Ικαρίας

banner

Τ.Κ. 83300

Τηλ.: 2275350420 – Fax : 2275022215

 

ΠΡΟΣ:

1) Υπουργό Παιδείας κ. Αγγελική Ευφροσύνη Κιάου

             2) Ίδρυμα Νεολαίας & Δια βίου μάθησης (υπ.οψιν προέδρου Δ.Σ κ. Φ.Λέντζα)

Θέμα : Άμεση η ανάγκη καταβολής των δεδουλευμένων (Μάρτιος -Ιού- νιος 2015 ) στο προσωπικό καθαριότητας των σχολείων και της ανα- νέωσης των συμβάσεων του .

Στον δήμο Ικαρίας και συγκεκριμένα στις δυο σχολικές επιτροπές εργάζονται με σύμβαση μίσθωσης έργου 15 καθαρίστριες που απασχολούνται στον καθαρισμό των σχολικών μονάδων του δήμου Ικαρίας.

Όπως γνωρίζετε σύμφωνα με την αριθμ. 139696/Δ4/01-10-2013 Υ.Α. (ΦΕΚ 2543/τΒ΄/10-10-2013) αποφασίσθηκε ο ορισμός του Ιδρύματος Νεολαίας & Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ) για τα διδακτικά έτη 2013-2014 και 2014-2015, ως συμβαλλόμενο μέρος για τη χρηματοδότηση των κατά τόπους Σχολικών Επιτροπών. Τον Ιούλιο του 2015 αποδόθηκε από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ στις σχολικές επιτροπές η γ δόση της χρηματοδότησης τους για το σχολικό έτος 2014-2015, με αποτέλεσμα να έχουν μείνει σε εκκρεμότητα τα δεδουλευμένα των τεσσάρων τελευταίων μηνών της σύμβασης τους (Μάρτιος -Ιούνιος 2015 ).

Για να γίνει πληρέστερα κατανοητό σε τι είδους οφειλές αναφερόμαστε τονίζουμε ότι αναφερόμαστε στην αμοιβή εκείνου το προσωπικού, που για χρόνια τώρα τελεί υπό εργασιακή ομηρία, με άθλιο εργασιακό καθεστώς, που πληρώνεται πάντα έναντι και με καθυστέρηση μηνών, και σηκώνει κατά κύριο λόγω στους ώμους του, τον κρίσιμο τομέα υγιεινής και καθαριότητας των σχολικών μονάδων, αφού το όποιο μόνιμο προσωπικό καθαριότητας πάντα ήταν λειψό και σήμερα στο μεγάλο του μέρος έχει και αυτό συνταξιοδοτηθεί.

Διαμαρτυρόμαστε εντονότατα για την απαράδεκτη κατάσταση της απλήρωτης εργασίας και σας καλούμε άμεσα να προχωρήσετε στην εκταμίευση των αναγκαίων πόρων για να πιστωθούν οι λογαριασμοί των σχολικών επιτροπών και καταβληθούν τα δεδουλευμένα στο προσωπικό καθαριότητας των σχολικών μονάδων. Παράλληλα σας καλούμε να λάβετε όλα τα απαιτούμενα μέτρα προκειμένου να μην παρατηρείται στο εξής καμία καθυστέρηση στην πληρωμή τους για κάθε μήνα εργασίας.

Τέλος γνωρίζοντας την εμπλοκή που υπάρχει στην διαδικασία ανανέωσης των συμβάσεων των καθαριστριών αφού παρά τη δημοσίευση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 102/26-8- 2015) δεν έχει ακόμα εκδοθεί από το Υπουργείο Παιδείας η απόφαση που θα ορίζει τον φορέα χρηματοδότησης των σχολικών επιτροπών. Με αποτέλεσμα η εφαρμογή της ΠΝΠ να παραμένει στον αέρα, προκαλώντας έτσι σοβαρό πρόβλημα στον έγκαιρο καθαρισμό των σχολικών κτιρίων, πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς στις 11 Σεπτεμβρίου.

Καλούμε την ηγεσία και τις υπηρεσίες του υπουργείου παιδείας άμεσα να προχωρήσουν στην έκδοση της σχετικής εγκυκλίου, που θα δώσει την δυνατότητα στους δήμους να ανανεώσουν τις συμβάσεις, και να ξεκινήσει άμεσα την τόσο αναγκαία εργασία του το προσωπικό καθαριότητας που αφορά τον κρίσιμο τομέα υγιεινής και καθαριότητας των σχολικών μονάδων.

Με Εκτίμηση

Ο Δήμαρχος Ικαρίας

Στέλιος Σταμούλος

Διαβάστε ακόμα

Ο ραδιοσταθμός της Ικαρίας με ζωντανό πρόγραμμαενημέρωσης και ψυχαγωγίας.

Editorial

απαραιτητα

©2023 ikariaki. All Right Reserved. Designed and Developed by Fekas Brothers & Digital Avenue