Το 2021 γεννήθηκαν στη χώρα μας 85.346 παιδιά, ενώ το επόμενο έτος μόλις 75.921, δηλαδή 9.425 λιγότερα. Πόσοι ήταν οι νέοι τοκετοί ανά περιφέρεια, πού μειώθηκαν δραματικά οι γεννήσεις.

Άκρως ανησυχητικά είναι τα στοιχεία της υπογεννητικότητας στην Ελλάδα, καθώς σύμφωνα με τη νεότερη έρευνα της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Αρχής (Eurostat), το 2022 οι γεννήσεις στη χώρα μας ήταν 9.425 λιγότερες από το προηγούμενο έτος.

Πιο συγκεκριμένα, το 2021 γεννήθηκαν στην Ελλάδα 85.346 παιδιά, ενώ το 2022 μόλις 75.921, δηλαδή 11,04% λιγότερα.

Αναφορικά με τους τοκετούς που καταγράφηκαν σε διάφορες περιφέρειες της Ελλάδας, το αρνητικό ρεκόρ με ποσοστιαία τις λιγότερες γεννήσεις, μεταξύ των δύο ετών κατέχει το Βόρειο Αιγαίο (-21,57%), η Δυτική Μακεδονία (-14,8%) και τα Νησιά Αιγαίου (-13,4%).

Στον αντίποδα, οι περιφέρειες με τη μικρότερη μείωση στις γεννήσεις ήταν η Δυτική Ελλάδα (-5,37%), η Πελοπόννησος (-9,83%) και η Κεντρική Μακεδονία (-9,14%).

Αρκεί να αναφερθεί ότι ο μέσος όρος μείωσης στις χώρες της ΕΕ ήταν μείωση 5,11% (γεννήθηκαν 4.088.494 παιδιά το 2021 και 3.879.509 παιδιά το 2022), κάτι που φέρνει τη Ελλάδα στην πεντάδα των χωρών με τη μεγαλύτερη μείωση στις γεννήσεις τα δύο τελευταία χρόνια.

Η Αττική μπορεί να παρουσιάζει τη μεγαλύτερη μείωση σε απόλυτο αριθμό (-3.983), αλλά αυτό συμβαίνει λόγω του μεγάλου αριθμού πληθυσμού. Το ποσοστό μείωσης νέων γεννήσεων στην Αττική είναι 12,4%.

Από τα νεότερα δεδομένα γίνεται ακόμη πιο ξεκάθαρο ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει ένα ολοένα διογκούμενο δημογραφικό πρόβλημα, το οποίο εκφράζεται με τη μείωση του πληθυσμού και τη γήρανση του.

Η ραγδαία πτώση της γεννητικότητας, σε συνδυασμό με την αυξημένη μετανάστευση, οδηγεί σε συρρίκνωση του εργατικού δυναμικού και σε αύξηση του μέσου όρου ηλικίας, ενώ δημιουργεί νέες ανάγκες για το Εθνικό Σύστημα Υγείας, το οποίο τα επόμενα χρόνια και αν συνεχιστεί ο ρυθμός αυτός, θα έχει λιγότερα έσοδα και πολλά περισσότερα έξοδα.

Μειώσεις γεννήσεων και στην υπόλοιπη ΕΕ

Το 2022, συνολικά γεννήθηκαν στην ΕΕ 3,88 εκατομμύρια μωρά, σε σύγκριση με τα 4,09 εκατομμύρια που γεννήθηκαν το 2021, δηλαδή μείωση 5,11%.

Ο συνολικός δείκτης γονιμότητας το 2022 ήταν 1,46 ζωντανές γεννήσεις ανά γυναίκα στην ΕΕ, δείκτης που επίσης καταγράφει μείωση μετά τη μικρή αύξηση που καταγράφηκε το 2021 (ο συνολικός δείκτης γονιμότητας ήταν 1,53 το 2021 και 1,51 το 2020).

Το 2022, η Γαλλία είχε την υψηλότερη συνολική γονιμότητα στην ΕΕ (1,79 γεννήσεις ανά γυναίκα), ακολουθούμενη από τη Ρουμανία (1,71), τη Βουλγαρία (1,65) και την Τσεχία (1,64).

Αντίθετα, τα χαμηλότερα ποσοστά γονιμότητας παρατηρούνται στη Μάλτα (1,08 γεννήσεις ανά γυναίκα), την Ισπανία (1,16), την Ιταλία (1,24), την Ελλάδα (1,32), την Πορτογαλία (1,16) την Πολωνία (1,29).

ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΕΒΕΤΖΟΓΛΟΥ
Πηγή:news247.gr