Home ΑρθρογράφοιΕλεύθερη Πένα Ούτε ένας ευρωβουλευτής δεν καταψήφισε το ψήφισμα των Ομοφυλοφίλων

Ούτε ένας ευρωβουλευτής δεν καταψήφισε το ψήφισμα των Ομοφυλοφίλων

by ikariaki.gr
1 views

ΕυρώπηΟὔτε ἕνας ἀπό τούς 22 εὐρωβουλευτές μας δέν βρέθηκε νά καταψηφίσει τό ψήφισμα τοῦ εὐρωκοινοβουλίου ὑπέρ τῆς ἐπιβολῆς ὡς φυσιολογικῆς τῆς ἠθικῆς τῶν ὁμοφυλοφίλων!

Εὐρωβουλευτές ἀπό ὅλα τα κόμματα (4 ἀπό τή ΝΔ, 6 ἀπό τό ΠΑΣΟΚ, 1 ἀπό τό ΣΥΡΙΖΑ, 1 ἀπό τόν ΛΑΟΣ καί 1 ἀπό Οἰκολόγους) τάχθηκαν ὑπέρ τοῦ ἐν λόγω ψηφίσματος τό ὁποῖο βέβαια δέν ἔχει ὑποχρεωτική ἰσχύ γιά τά κράτη μέλη, ὅμως δείχνει τήν ἠθική στάση πού ὑπάρχει στά ἀπερχόμενα μέλη τοῦ Εὐρωκοινοβουλίου!

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

Μαύρη μέρα γιά τό Εὐρωκοινοβούλιο. Ἡμέρα ντροπῆς γιά τήν Ἑλλάδα τῆς παράδοσης καί τῶν ἀξιῶν.

Ἡ 4η Φεβρουαρίου 2014 καταγράφεται ὡς μιά ἀπό τίς χειρότερες μέρες στήν ἱστορία τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου. Τήν μέρα αὐτή πέρασε μέ μεγάλη πλειονοψηφία ψήφισμα ὑπέρ τῆς ἐπιβολῆς ὡς φυσιολογικῆς της νοοτροπίας καί τῆς ἠθικῆς των ὁμοφυλοφίλων στούς πολίτες τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης! Ἡ ἴδια μέρα καταγράφεται ὡς ἡμέρα ντροπῆς γιά τήν Ἑλλάδα τῆς παράδοσης καί τῶν ἀξιῶν, ἀφοῦ οὔτε ΕΝΑΣ ἀπό τούς 22 εὐρωβουλευτές της δέν βρέθηκε νά καταψηφίσει τό ψήφισμα!

Τό ψήφισμα ἔχει τόν τίτλο ”Χάρτης πορείας τῆς ΕΕ κατά τῆς ὁμοφοβίας καί τῶν διακρίσεων λόγω σεξουαλικοῦ προσανατολισμοῦ καί ταυτότητας φύλου”. Προετοιμάσθηκε ἀπό τήν Αὐστριακή εὐρωβουλευτή τῆς Ὁμάδας τῶν Πρασίνων Οὔλρικε Λούνατσεκ, μέ τήν ὑποστήριξη τοῦ ἰσχυρότατου στίς Βρυξέλλες λόμπι τῶν….

ΛΟΑΔΔ (λεσβιῶν, ὁμοφυλοφίλων, ἀμφιφυλοφίλων, διεμφυλικῶν (τρανσέξουαλ) καί διαφυλικῶν) ἀτόμων. Μέ βάση τό ψήφισμα ἡ ὁμάδα τῶν ΛΟΑΔΔ ξεχωρίζει ἀπό ὅλες τίς ἄλλες ὁμάδες πολιτῶν καί ἀποκτᾶ ἰδιαίτερα προνόμια. Πέραν δηλαδή τοῦ γενικοῦ πλαισίου περί σεβασμοῦ τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων κάθε εὐρωπαίου πολίτη μέ τό ψήφισμα ζητεῖται ἡ ἰδιαίτερη μέριμνα γιά τήν “προαγωγή καί προστασία τῆς ἄσκησης ὅλων των ἀνθρώπινων δικαιωμάτων ἀπό τά ΛΟΑΔΔ”.

Γιά νά περάσει ἡ ἐπιβολή στήν Εὐρώπη ὡς φυσικῆς καί φυσιολογικῆς της συμπεριφορᾶς τῶν ΛΟΑΔΔ μέ τό ψήφισμα ζητεῖται ἡ Ἐπιτροπή “νά δημιουργήσει εἰδικά προγράμματα γιά τή νεολαία καί…. τήν ἐκπαίδευση” καί “νά διευκολύνει τήν ἀνταλλαγή ὀρθῶν πρακτικῶν (Σήμ.;;;;) μεταξύ των κρατῶν μελῶν στούς τομεῖς τῆς νεολαίας καί τῆς ἐκπαίδευσης…”. Ἤδη στή Γαλλία καί ἐν ὀνόματι τῶν δικαιωμάτων τῶν ὁμοφυλοφίλων συζητεῖται στό μάθημα τῆς σεξουαλικῆς διαπαιδαγώγησης στά σχολεῖα νά προστεθεῖ καί ἡ διδασκαλία τῆς ὁμοφυλοφιλικῆς σεξουαλικῆς συμπεριφορᾶς. Ζητεῖται ἀκόμη στό ψήφισμα νά διασφαλίζεται ὁ σεβασμός στίς “παρελάσεις ὑπερηφανείας” τῶν ΛΟΑΔΔ (Σήμ. Ἔτσι ὀνομάζονται τά gay pride καί gay parade). Ἀκόμη ζητεῖται νά ἐπεκταθεῖ καί στά ΛΟΑΔΔ ἡ ἀπόφαση τοῦ Συμβουλίου γιά τήν καταπολέμηση ὁρισμένων μορφῶν καί ἐκδηλώσεων ρατσισμοῦ καί ξενοφοβίας μέσω τοῦ ποινικοῦ δικαίου καί νά συμπεριληφθεῖ ὡς ἄλλη μορφή ἐγκλημάτων ἡ κριτική γιά τήν ὁμοφυλοφιλία, μέ τήν αἰτιολογία ὅτι ἀποτελεῖ “πρακτική ὑποκίνησης μίσους γιά λόγους προσανατολισμοῦ καί ταυτότητας φύλου”. Μέ τό ἴδιο ψήφισμα τά κράτη μέλη τῆς ΕΕ καλοῦνται “νά θεσπίσουν ποινική νομοθεσία πού νά ἀπαγορεύει τήν ὑποκίνηση μίσους λόγω σεξουαλικοῦ προσανατολισμοῦ καί ταυτότητας φύλου”. Οἱ σκοταδιστικές αὐτές ἀπαγορεύσεις καί τό αἴτημα γιά ποινικοποίηση τῆς ἄποψης σέ βάρος τῆς ὁμοφυλοφιλίας ζητοῦνται γιατί, κατά τό ψήφισμα, “ὁ ὅποιος περιορισμός στήν ἐπιβολή τῶν ἀπόψεων τῶν ΛΟΑΔΔ ( λεσβιῶν, ὁμοφυλοφίλων, ἀμφιφυλοφίλων, διεμφυλικῶν – τρανσέξουαλ καί διαφυλικῶν) ἀτόμων παραβιάζει τίς ἀξίες στίς ὁποῖες βασίζεται ἡ Εὐρωπαϊκή Ἔνωση”. Ποῦ κατάντησαν οἱ “ἀξίες” τῆς Εὐρώπης… Ξεχνιοῦνται ὅλοι οἱ μεγάλοι σοφοί της, ξεχνιέται ἡ χριστιανική παράδοσή της, παραλείπονται καί πετιοῦνται στόν κάλαθο τῶν ἀχρήστων ἀκόμη καί οἱ φιλόσοφοί του διαφωτισμοῦ καί ἕνας πλέον κυριαρχεῖ, ὁ μαρκήσιος ντέ Σάντ μέ τίς διαστροφές του… Αὐτοῦ πλέον εἶναι οἱ κυρίαρχες ἀξίες τῆς Εὐρώπης, ντυμένες μέ ἕνα περιτύλιγμα πομπωδῶν λέξεων, κενῶν περιεχομένου. Αὐτές οἱ ἀπόψεις τοῦ ντέ Σάντ θεωροῦνται “προοδευτικές” (;;;) καί ἐπιδιώκεται ἡ γενική καί βίαιη ἐπιβολή τους στήν Εὐρώπη.

Ἐνδεικτική της τάσης ὑπέρ τῶν ὁμοφυλοφίλων στήν ΕΕ εἶναι καί ἡ Γνωμοδότηση τῆς Ἐπιτροπῆς Δικαιωμάτων τῶν Γυναικών καί Ἰσότητας τῶν Φύλων. Σ’ αὐτήν ἡ ἐν λόγω Ἐπιτροπή «ὑπογραμμίζει ὅτι θά πρέπει νά παρέχονται στά ἄτομα ΛΟΑΔΜ ἐπιλογές ὅσον ἀφορᾶ τήν ἀναπαραγωγή καί ὑπηρεσίες πού ἀφοροῦν τή γονιμότητα, σέ πλαίσιο πού δέν θά εἰσάγει διακρίσεις». Ἐπίσης «ζητεῖ ἀπό τά κράτη μέλη νά ἀναγνωρίζουν, σύμφωνα μέ τούς κανόνες τῆς ΕΕ (Σήμ.;;;;;;), ὅλες τίς μορφές γάμου, συμφώνων συμβίωσης καί γονικῆς ἰδιότητας πού ἔχουν συναφθεῖ ἀλλοῦ καί ἀφοροῦν ἀνθρώπους πού κατοικοῦν ἤ ἐργάζονται ἐντός των συνόρων τους καί καλεῖ τήν Ἐπιτροπή νά λάβει μέτρα κατά τῶν κρατῶν μελῶν πού δέν συμμορφώνονται». Ἀκόμη «ζητεῖ ἀπό τά κράτη μέλη νά διασφαλίσουν τήν πρόσβαση τῶν μόνων γυναικών καί τῶν λεσβιῶν σέ θεραπεῖες γονιμότητας, ὑποβοηθούμενη ἀναπαραγωγή»….

 

banner

Πῶς ψήφισαν οἱ Ἕλληνες καί οἱ ἄλλοι εὐρωβουλευτές

Εἶναι ντροπή γιά τούς Ἕλληνες εὐρωβουλευτές καί γιά ὅλους τους ἄλλους πού ἔριξαν θετική ψῆφο στήν ἐπιβολή τῆς ὁμοφυλοφιλίας ὡς κάτι τοῦ ἰσότιμου καί ἰσάξιου μέ τήν φυσιολογική καί φυσική κατάσταση τοῦ ἀνθρώπου, πού πρέπει μάλιστα νά περάσει καί στά σχολεῖα… Ἐπί 642 παρόντων εὐρωβουλευτῶν 394 (61%) ἔδωσαν θετική ψῆφο στό ψήφισμα, 176 (27%), πρός τιμήν τους, τό καταψήφισαν καί 72 (11%) ἔριξαν λευκό. Ἀπό τούς 22 Ἕλληνες εὐρωβουλευτές 13 ἔδωσαν θετική ψῆφο, 4 ἔριξαν λευκό καί 5 ἤσαν ἀποντες ἀπό τή ψηφοφορία.

Ἀπό τίς ὁμάδες τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου τό Εὐρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα ἐτάχθη κατά τοῦ ψηφίσματος, μέ τό ἐπιχείρημα ὅτι τά θέματα τῆς σεξουαλικῆς διαπαιδαγώγησης, καθώς καί τό θέμα τῆς σεξουαλικῆς ταυτότητας καί συμπεριφορᾶς εἶναι θέματα πού ἀφοροῦν τά ἐθνικά κράτη καί δέν μποροῦν νά ἀντιμετωπίζονται σέ εὐρωπαϊκό ἐπίπεδο, καθώς ἐπίσης ὅτι τά ἀνθρώπινα δικαιώματα ἀφοροῦν ὅλους τους πολίτες καί δέν μποροῦν νά διασπῶνται στίς διάφορες ὁμάδες καί τίς ἰδιαιτερότητες τῆς κάθε μιᾶς. Τή γραμμή τοῦ ΕΛΚ δέν ἀκολούθησαν οἱ Ἕλληνες εὐρωβουλετές τῆς Νέας Δημοκρατίας, πού ψήφισαν ὑπέρ τῶν ὁμοφυλοφίλων!. Ἀντίθετα τήν ἀκολούθησαν καί καταψήφισαν τό ψήφισμα οἱ περισσότεροι Γερμανοί Χριστιανοδημοκράτες, οἱ Γάλλοι τοῦ Κόμματος τοῦ κ. Σαρκοζί UMP, καί οἱ Ἀγγλοι, μέλη τοῦ κυβερνῶντος Συντηρητικοῦ Κόμματος. Αὐτοί εἶναι λιγότερο “προοδευτικοί” ἀπό τούς Ἕλληνες εὐρωβουλευτές… Ἐπίσης, ἀνεξάρτητα ἀπό Κόμμα, καταψήφισε τό ψήφισμα ἡ μεγίστη πλειονοψηφία τῶν Πολωνῶν καί τῶν Οὔγγρων εὐρωβουλευτῶν, πού πράγματι πιστεύουν στίς εὐρωπαϊκές ἀξίες. Κατά τοῦ ψηφίσματος ἐτάχθη καί ἡ δεξιά ὁμάδα “Εὐρώπη τῆς Ἐλευθερίας καί Δικαιοσύνης”, ἀλλά οἱ Ἕλληνες εὐρωβουλευτές τοῦ ΛΑΟΣ, πού ἀνήκουν σ’ αὐτήν, δέν ἀκολούθησαν τήν γραμμή της.

Ὑπέρ τοῦ Ψηφίσματος τάχθηκαν τό Εὐρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα, ἡ Ἀριστερά, οἱ Πράσινοι, καί οἱ Φιλελεύθεροι. Ποῦ κατάντησε ἡ ἀριστερά καί ἡ σοσιαλδημοκρατία. Ἐγκατέλειψαν τίς ἀρχές τῶν ἱδρυτῶν τους, πού ὁραματίζονταν μιά κοινωνία προοδευτική, μέ ἀξίες καί κοινωνική καί οἰκονομική δικαιοσύνη καί χωρίς νά ἔχουν πιά τίποτε ἄλλο νά προωθήσουν ἀκολουθοῦν τό κίνημα τῶν ὁμοφυλοφίλων, γιά μιά “προοδευτική” κοινωνία, ὅπως τά ΛΟΑΔΔ ἐπιδιώκουν νά τήν διαμορφώσουν…

 

Γιά τήν ἱστορία οἱ Ἕλληνες εὐρωβουλετές ψήφισαν ὡς ἀκολούθως τό Ψήφισμα γιά τούς ὁμοφυλόφιλους:

Ἀπό τούς ὀκτώ εὐρωβουλευτές τοῦ ΠΑΣΟΚ οἱ ἕξι ( Κρ. Ἀρσένης, Σπ. Δανέλλης, Μάρ. Κοππά, Α. Ποδηματά, Σύλβ. Ράπτη, Γ. Σταυρακάκης) ψήφισαν ὑπέρ τοῦ ψηφίσματος καί δύο ( Δημ. Δρούτσας καί Χρ. Παλιαδέλη) ἀπουσίασαν ἀπό τήν ψηφοφορία.

Ἀπό τούς ὀκτώ βουλευτές τῆς Νέας Δημοκρατίας, πού εἶχαν ἐπιλεγεῖ ἀπό τόν τότε ἀρχηγό Κ. Καραμανλή καί εἶχαν ἐκλεγεῖ ( Σήμ. Μετά τήν ἐκλογή τοῦ κ. Σαμαρά ἀποχώρησε ὁ συνεργάτης τῆς κᾶς Ντ. Μπακογιάννη Θεόδ. Σκυλακάκης καί ἐντάχθηκε στήν ὁμάδα τῶν Φιλελευθέρων) οἱ τέσσερις ψήφισαν ὑπέρ τῶν ὁμοφυλοφίλων (Γ.Κουμουτσάκος, Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου, Κων. Πουπάκης καί Θεόδ. Σκυλακάκης), μία, ἡ κά Μάρ. Γιαννάκου, ψήφισε λευκό καί τρεῖς (Γ. Παπανικολάου, Γ. Παπαστάμκος καί Ι. Τσουκαλάς) ἀπουσίασαν ἀπό τήν ψηφοφορία. Στήν πενταετῆ θητεία τους καί στήν πιό κρίσιμη ὥρα ζυγίστηκαν ὅλοι τους καί βρέθηκαν λειψοί. Ἡ ψηφοφορία αὐτή ἦταν ἡ πιό κρίσιμη ἀπό ὅλες ὅσες συμμετέσχον, γιατί ἀφοροῦσε τήν ψυχή τῆς Εὐρώπης, τό μέλλον της. Γι’ αὐτό καί ὅ, τί ἄλλο κι ἄν ἔχουν κάνει σέ ἐπίπεδο κοινωνικό ἤ ἐθνικό γκρεμίστηκε μέ τήν ψῆφο τούς αὐτή, πού ἦταν καί ἀντίθετη μέ τή γραμμή τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Λαϊκοῦ Κόμματος. Ἡ Νέα Δημοκρατία ἀλήθεια, σέ κεντρικό ἐπίπεδο, τί λέγει γιά τήν ψῆφο τῶν βουλευτῶν της; Ἄν τό θέμα περάσει ἔτσι καί πεταχτεῖ στά σκουπίδια, τότε πάει νά πεῖ ὅτι ἐξελίχθηκε καί αὐτή σε Κόμμα πού συμβαδίζει μέ τίς ἀπόψεις τοῦ ντέ Σάντ… Καί τότε εἶναι σάν νά διώχνει ὅσους ψηφοφόρους δέν συμφωνοῦν μέ τόν Γάλλο μαρκήσιο.

Ὁ κ. Νίκ. Χουντής τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε ὑπέρ τῶν ὁμοφυλοφίλων, ἀφοῦ ἀκολουθεῖ στό θέμα αὐτό τήν “προοδευτικότητα” τοῦ Κόμματός του καί τῆς Ἀριστερῆς ὁμάδας τοῦ Εὐρωκοινοβουλίου. Οἱ δύο βουλευτές τοῦ ΚΚΕ (Χάρ. Ἀγγουράκης καί Γ. Τούσσας), παρά τή γραμμή τῆς Ἀριστερᾶς, ἀκολούθησαν τήν γραμμή τοῦ ΚΚΕ καί ἔριξαν λευκό. Ἀντίθετα οἱ δύο εὐρωβουλετές τοῦ ΛΑΟΣ δέν ἀκολούθησαν τή γραμμή τῆς ὁμάδας πού ἀνήκουν καί ἡ μέν κά Νίκη Τζαβέλλα ψήφισε ὑπέρ τῶν ὁμοφυλοφίλων, ὁ δέ κ. Νίκ. Σαλαβράκος ἔριξε λευκή ψῆφο.

Γιά τήν ἱστορία νά σημειωθεῖ ὅτι τό Ψήφισμα δέν ἔχει ὑποχρεωτική ἰσχύ γιά τά κράτη μέλη, ὅμως δείχνει τήν ἠθική στάση πού ὑπάρχει στά ἀπερχόμενα μέλη τοῦ Εὐρωκοινοβουλίου. Εἶναι ἕνα ἀκόμη σύμπτωμα τῆς παρακμῆς τῆς Εὐρώπης. Ἐπίσης ὅτι ἀπό τά 28 κράτη μέλη μόνο τα δέκα ( Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ἠνωμ. Βασίλειο, Ἱσπανία, Ἰταλία, Κάτω Χῶρες, Κροατία, Μάλτα καί Πορτογαλία) ἔχουν θεσπίσει πολιτικές ὑπέρ τῶν ὁμοφυλοφίλων καί σέ ὁρισμένες ἀπό αὐτές ὑπάρχει ἔντονη ἡ ἀντίδραση τῆς κοινῆς γνώμης.

 

Ἀντιδράσεις

Μεταξύ των πρώτων πού ἀντέδρασαν στό ψήφισμα τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου γιά τήν ὁμοφυλοφιλία ἦταν ὁ Πρόεδρος τῆς Ὁμοσπονδίας τῶν Ἑνώσεων Καθολικῶν Οἰκογενειῶν στήν Εὐρώπη Ἀντουᾶν Ρενάρ. Στήν ἀρχή τῆς δήλωσης τοῦ ἔθεσε τό ἐρώτημα στούς εὐρωβουλευτές « ἡ ἰδιωτική σεξουαλική ζωή μπορεῖ νά ἀποτελεῖ κριτήριο γιά τίς πολιτικές τῆς ΕΕ;» Ὁ ἴδιος ἀπαντᾶ ἀρνητικά καί προσθέτει: « Η ΕΕ ὀφείλει νά ἐξασφαλίζει σέ ὅλους τους πολίτες νά ἀπολαμβάνουν τά θεμελιώδη δικαιώματα… Ὅποιες κι ἄν εἶναι οἱ ἰδιωτικές ἐπιλογές στόν τομέα τῆς σεξουαλικότητας, τά θεμελιώδη δικαιώματα εἶναι ἴδια γιά ὅλους….Στήν οὐσία τό ψήφισμα παρεμβαίνει στούς τομεῖς πού ἀφοροῦν ἀποκλειστικά τίς ἁρμοδιότητες τῶν κρατῶν μελῶν, σύμφωνα μέ τό οἰκογενειακό τους δίκαιο, καί ὄχι τῆς ΕΕ».

Ἀπό τήν πλευρά τούς οἱ Πολωνοί ἐπίσκοποι σέ ἐγκύκλιό τους πρός τόν Πολωνικό λαό τονίζουν τήν ἀξία τῆς οἰκογένειας, ὡς θεμελίου γιά τήν ψυχική ἰσορροπία καί τήν φυσιολογική ἀνάπτυξη τοῦ ἀνθρώπου καί καταδικάζουν τήν κατασκευή τῆς ἰδεολογίας τοῦ φύλου, πού ἐπιδιώκει νά ὑποκαταστήσει τή φύση καί τήν πραγματικότητα.

Ἐπίσης ὁ Λέο Βᾶν Ντόεσμπουργκ, πρόεδρος τῆς Εὐρωπαϊκῆς Χριστιανικῆς Πολιτικῆς Κίνησης, θεωρεῖ ὅτι μέ τό ψήφισμά του τό Εὐρωπαϊκό Κοινοβούλιο «ἐπιχειρεῖ νά δημιουργήσει μιά καινούργια στρατηγική θεμελιωδῶν δικαιωμάτων σύμφωνα μέ τά εἰδικά δικαιώματα καί προνόμια μιᾶς ὁμάδας πολιτῶν, λόγω τῆς προσωπικῆς καί σεξουαλικῆς τους συμπεριφορᾶς». Ὁ κ. Ντόεσμπουργκ τονίζει ὅτι ἡ Εὐρώπη χρειάζεται δικαιώματα γιά ὅλους καί ὄχι γιά ὁρισμένους, πού θά ὁδηγήσουν σέ κοινωνία πολιτῶν δύο τάξεων, τῶν ὁμοφυλόφιλων «πατρικίων» καί τῶν ἄλλων «πληβείων». Τέλος ἐπικρίνει τό Εὔρ. Κοινοβούλιο ὅτι ψήφισε χωρίς συζήτηση στήν Ὁλομέλεια καί ὅτι ὅλο το ψήφισμα στηρίζεται στήν ἰδεολογία τοῦ λόμπι τῶν ὁμοφυλόφιλων καί δέν ἔχει καμία ἐπιστημονική ἤ ἠθική βάση.

Διαβάστε ακόμα

Ο ραδιοσταθμός της Ικαρίας με ζωντανό πρόγραμμαενημέρωσης και ψυχαγωγίας.

Editorial

απαραιτητα

©2023 ikariaki. All Right Reserved. Designed and Developed by Fekas Brothers & Digital Avenue