Home ΚοινωνίαΕλλάδα Σε επιφυλακή για τον αφθώδη πυρετό

Σε επιφυλακή για τον αφθώδη πυρετό

by ikariaki.gr
4 views

Λήψη μέτρων στη χώρα μας λόγω εμφάνισης Αφθώδους Πυρετού στην Τουρκία.

Στις 17 Ιανουαρίου 2018 κοινοποιήθηκε, μέσω του συστήματος ADNS, εστία Αφθώδους Πυρετού στην Τουρκία, στην περιοχή Aydin (γεωγρ. πλάτος: 37.62, γεωγρ. μήκος: 27.24) και με ημερομηνία επιβεβαίωσης την 20ή Δεκεμβρίου 2017. Το γεγονός σήμανε συναγερμό και στις ελληνικές υπηρεσίες, με το Τμήμα Λοιμωδών και Παρασιτικών Νοσημάτων της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του ΥπΑΑΤ να στέλνει έγγραφο με οδηγίες προς όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Υπενθυμίζεται, ότι πρόκειται για νόσημα που προσβάλλει όλα τα δίχηλα ζώα, είναι υποχρεωτικής δήλωσης, σύμφωνα ?ε την ισχύουσα εθνική και ενωσιακή νομοθεσία και, σε περίπτωση επιβεβαίωσης, τα μέτρα καθορίζονται από:

1. την με αριθμ. πρωτ. 258618 / 17.03.2008 (ΦΕΚ 451 Β΄, 2008), Απόφαση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, «Σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης για την καταπολέμηση του Αφθώδους Πυρετού των δίχηλων»,

2. το Π.Δ. 32/2007 (ΦΕΚ 30 Α, 2007) «Μέτρα καταπολέμησης του αφθώδους πυρετού, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία του Συμβουλίου 2003/85/ΕΚ».

Α. Σάμος

Οι Κτηνιατρικές Αρχές της Σάμου να προβούν στις παρακάτω ενέργειες:

1) Ενημέρωση όλων των κατόχων εκμεταλλεύσεων αιγοπροβάτων, βοοειδών και χοίρων και των εμπλεκόμενων στο εμπόριο και την διακίνηση αυτών (υπεύθυνων σφαγείων, εμπόρων κ.λπ.) για τον κίνδυνο εισόδου του νοσήματος και τις συνέπειες για το ζωικό κεφάλαιο της περιοχής, για τα συμπτώματα του νοσήματος, καθώς και για την αναγκαιότητα τήρησης αυξημένων μέτρων βιοπροφύλαξης στις εγκαταστάσεις τους.

2) Υποχρεωτική κλινική εξέταση όλων των αιγοπροβάτων, βοοειδών και χοίρων που πρόκειται να μετακινηθούν, αυξημένη επιτήρηση των εκτροφών πέραν αυτής που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος των 4 Εξωτικών Νοσημάτων, εντατικοποίηση του ελέγχου των εκτροφών, καθώς και των μετακινήσεων των ζώων, ιδιαίτερα εκείνων που βρίσκονται απέναντι από τα Τουρκικά παράλια.

3) Ενημέρωση των Λιμενικών και Τελωνειακών Αρχών της Σάμου για την εντατικοποίηση των ελέγχων στους επισκέπτες από την Τουρκία, την ενημέρωση αυτών για τους κινδύνους μεταφοράς του νοσήματος μέσω αντικειμένων, ρουχισμού και υποδημάτων, ιδιαίτερα εάν προϋπάρχει επαφή με αγροτικές περιοχές και ζώα.

4) Λήψη αυξημένων μέτρων στο λιμάνι της Σάμου αναφορικά με την εντατικοποίηση των ελέγχων που πραγματοποιούνται στους ταξιδιώτες για την μεταφορά προϊόντων ζωικής προέλευσης και τη δημιουργία σταθμών για την απολύμανση των υποδημάτων τους.

Β. Νησιά Βορείου και Νοτίου Αιγαίου απέναντι από τα Τουρκικά Παράλια

Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες των νησιών απέναντι από τα Παράλια της Τουρκίας παρακαλούνται να προβούν άμεσα στις παρακάτω ενέργειες:

1) Ενημέρωση όλων των κατόχων εκμεταλλεύσεων αιγοπροβάτων, βοοειδών και χοίρων και των εμπλεκόμενων στο εμπόριο και την διακίνηση αυτών (υπεύθυνων σφαγείων, εμπόρων κ.λπ.) για τον κίνδυνο εισόδου του νοσήματος και τις συνέπειες για το ζωικό κεφάλαιο της περιοχής, για τα συμπτώματα του νοσήματος, καθώς και για την αναγκαιότητα τήρησης αυξημένων μέτρων βιοπροφύλαξης στις εγκαταστάσεις τους.

2) Υποχρεωτική κλινική εξέταση όλων των δίχηλων ζώων που πρόκειται να μετακινηθούν προς άλλες περιοχές της Ελλάδας.

3) Ενημέρωση των Λιμενικών Αρχών για την εντατικοποίηση των ελέγχων των προϊόντων και την απολύμανση των οχημάτων.

4) Οι κάτοικοι των νησιών που επισκέπτονται την Τουρκία και μεταβαίνουν σε αγροτικές, δασικές περιοχές ή/και σε πάρκα για λόγους επαγγελματικούς, αναψυχής ή για κυνήγι κατά την επιστροφή τους να αποφεύγουν να έρχονται σε επαφή με τα ζώα και να μεταβαίνουν στις εγκαταστάσεις τους. Εάν έχουν έρθει σε επαφή με ζώα των ευαίσθητων ειδών, θα πρέπει για τουλάχιστον 15 ημέρες μετά την επιστροφή τους, να μην έρθουν σε επαφή με ζώα. Επισημαίνεται ότι και οι αγριόχοιροι ανήκουν στα ευαίσθητα είδη και είναι φορείς του ιού.

5) Την απρόσκοπτη εφαρμογή του προγράμματος επιτήρησης των 4 Εξωτικών Νοσημάτων, μεταξύ των οποίων και ο Αφθώδης Πυρετός.

Γ. Το σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας

Οι Κτηνιατρικές Αρχές των Περιφερειών και των Περιφερειακών Ενοτήτων παρακαλούνται να προβούν άμεσα στις παρακάτω ενέργειες:

1) Άμεση ενημέρωση όλων των εμπλεκομένων φορέων, έτσι ώστε να ληφθούν άμεσα όλα τα απαραίτητα μέτρα για τον περιορισμό της εισόδου και εξάπλωσης του νοσήματος.

2) Επισήμανση της αναγκαιότητας της εφαρμογής των μέτρων βιοπροφύλαξης σε εκτροφές, σφαγεία και κατά την μεταφορά ζώντων ζώων, όπως αυτά περιγράφονται στο σημείο Δ.

3) Αύξηση της επιτήρησης των εκμεταλλεύσεων των αιγοπροβάτων, βοοειδών και χοίρων, και ενδελεχής κλινικός έλεγχος αυτών, στο πλαίσιο διενέργειας άλλων προγραμμάτων και ελέγχων.

4) Ενημέρωση των Λιμενικών Αρχών για την εντατικοποίηση των ελέγχων των προϊόντων και την απολύμανση των οχημάτων.

Δ. Μέτρα Βιοπροφύλαξης στις Εκμεταλλεύσεις

Οι ιδιοκτήτες εκμεταλλεύσεών αιγοπροβάτων, βοοειδών και χοίρων θα πρέπει να αυξήσουν τα μέτρα βιοπροφύλαξης στις εκτροφές τους, ώστε να μειώσουν τις πιθανότητες εισόδου ασθενειών, μεταξύ των οποίων είναι και ο Αφθώδης Πυρετός. Ορισμένα προληπτικά μέτρα περιγράφονται και στο Σχέδιο Εκτάκτου Ανάγκης.

Πιο συγκεκριμένα, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στα παρακάτω σημεία:

 • Περίφραξη των εγκαταστάσεων για την αποτροπή εισόδου και εξόδου ζώων/φορέων.
 • Απολυμαντική τάφρος για τα οχήματα στην είσοδο-έξοδο των εγκαταστάσεων.
 • Τακτικός καθαρισμός και απολύμανση των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού.
 • Αποφυγή της εισόδου οχημάτων και άλλων μηχανημάτων στις εγκαταστάσεις και στους βοσκοτόπους που έχουν έρθει σε επαφή με άλλες εκμεταλλεύσεις.
 • Καθαρισμός και απολύμανση των οχημάτων που εισέρχονται και εξέρχονται από τις εγκαταστάσεις και επιπλέον πριν και μετά την μεταφορά ζώων και προϊόντων.
 • Περιορισμός των ανθρώπων που εισέρχονται στις εκμεταλλεύσεις και έρχονται σε επαφή με τα ζώα και ιδιαίτερη προσοχή σε όσους έρχονται σε επαφή και με άλλες εκμεταλλεύσεις αιγοπροβάτων.
 • Καθαρισμός και απολύμανση των υποδημάτων των ανθρώπων που εισέρχονται και εξέρχονται από την εκμετάλλευση.
 • Παραμονή των νεοεισαχθέντων ζώων σε περιορισμό από τα υπόλοιπα ζώα της εκτροφής, για τουλάχιστον 21 ημέρες.
 • Έλεγχος της προέλευσης των ζωοτροφών, των μηχανημάτων και των συσκευών που χρησιμοποιούνται.
 • Απομάκρυνση εστιών ρύπανσης και λιμναζόντων υδάτων που ευνοούν την προσέλκυση εντόμων.
 • Απεντόμωση και μυοκτονία στις εγκαταστάσεις.
 • Καταπολέμηση εξωπαράσιτων και χρήση εντομοαπωθητικών.
 • Να μην χρησιμοποιούνται μεταχειρισμένα εργαλεία, εξοπλισμός και αντικείμενα προερχόμενα από άλλες εκμεταλλεύσεις.
 • Αποφυγή προμήθειας εργαλείων, εξοπλισμού και αντικειμένων για τις εκμεταλλεύσεις από την Τουρκία.
 • Να μην επιτρέπεται σε άτομα που έχουν επισκεφτεί πρόσφατα την Τουρκία να εισέρχονται στις εκμεταλλεύσεις τους και να έρχονται σε επαφή με ζώα.
 • Προμήθεια ζώων, προϊόντων και ζωοτροφών, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας.

 

Αναδημοσίευση από : https://www.neapaseges.gr

Διαβάστε ακόμα

Ο ραδιοσταθμός της Ικαρίας με ζωντανό πρόγραμμαενημέρωσης και ψυχαγωγίας.

Editorial

απαραιτητα

©2023 ikariaki. All Right Reserved. Designed and Developed by Fekas Brothers & Digital Avenue