Home ΚοινωνίαΕλλάδα Ρωτάμε τη Βουλή ποιες από τις δεσμεύσεις της για την Ανοικτή Διακυβέρνηση έχει υλοποιήσει και πώς

Ρωτάμε τη Βουλή ποιες από τις δεσμεύσεις της για την Ανοικτή Διακυβέρνηση έχει υλοποιήσει και πώς

by ikariaki.gr
9 views

 

Γράφει η Συντακτική Ομάδα του VOULIWATCH

Γιατί έχει καθυστερήσει τόσο πολύ η Βουλή να υλοποιήσει τις περισσότερες από τις δεσμεύσεις της στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Δράσης; Γιατί δεν «ανοίγει» τα δεδομένα που ανεβάζει στην ιστοσελίδα της; Διαβάστε τη σχετική μας επιστολή.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ

banner

Προς: Πρόεδρο της Βουλής, κ. Νικόλαο Βούτση

Κοινοποίηση σε:

Βουλή

 • Γενικό Γραμματέα της Βουλής, κ. Κωνσταντίνο Αθανασίου
 • Ειδικό Γραμματέα της Βουλής, κ. Κωνσταντίνο Βασιλάκη
 • Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διοίκησης, Βιβλιοθήκης & Εκδόσεων, κ. Γιώργο Αγγελόπουλο
 • Προϊσταμένη Διεύθυνσης Πληροφορικής & Επικοινωνιών της Βουλής, κα Αλ.Κονίδα

Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης

 • Υπουργό Διοικ. Ανασυγκρότησης & Εθνική Εκπρόσωπο OGP, κα Όλγα Γεροβασίλη
 • Γενικό Διευθυντή Μεταρρυθμιστικής Πολιτικής και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κ. Νίκο Μιχαλόπουλο
 • Εκπρόσωπο OGP Ελλάδος, κ. Χρήστο Μπούρα
 • Εμπειρογνώμονα του Υπουργείου & συνεργάτιδα OGP Ελλάδος, κα Ν. Ρουτζούνη

Οργανισμό Ανοικτής Διακυβέρνησης (Open Government Partnership)

 • Director, Civil Society Engagement, Mr. Paul Maassen
 • Program Officer, Civil Society Engagement, Ms. Tonusree Basu
 • ________________________________________________________________

Αξιότιμες/οι κες/κοι,
Σας απευθυνόμαστε εκ μέρους του Vouliwatch, της ανεξάρτητης, μη κερδοσκοπικής πρωτοβουλίας που παρακολουθεί και ελέγχει το κοινοβουλευτικό έργο αλλά και προωθεί δράσεις για την ανοικτή διακυβέρνηση, τη νομοθετική εξωστρέφεια, την κοινοβουλευτική διαφάνεια και λογοδοσία.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας μας και του συμβουλευτικού μας ρόλου με την πρωτοβουλία «Συνεργασία για την Ανοικτή Διακυβέρνηση»’ (Open Government Partnership), έχουμε ήδη καταθέσει στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης και το Ελληνικό Κοινοβούλιο τις προτάσεις μας για το 3ο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ανοικτή Διακυβέρνηση από τον Ιούνιο του 2016. Παράλληλα, είμαστε επιφορτισμένοι με την παρακολούθηση της υλοποίησης των σχετικών δεσμεύσεων από το Ελληνικό Κοινοβούλιο.

Μέχρι και σήμερα, παρά τις σχετικές συστάσεις από τους συνεργάτες για την Ελλάδα της Συνεργασίας για την Ανοικτή Διακυβέρνηση, του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης αλλά και τις δικές μας προσκλήσεις / επιστολές για συνάντηση και συνεργασία στο πεδίο αυτό, δεν έχουμε καμία ανταπόκριση ή απάντηση από τη Βουλή.

Ως εκ τούτου, με την παρούσα επιστολή – έκκληση, θα θέλαμε να σας ζητήσουμε να μας ενημερώσετε αναλυτικά σχετικά με τη φάση υλοποίησης των δεσμεύσεων που έχετε αναλάβει, καθώς παρατηρήσαμε ότι οι περισσότερες δεν έχουν υλοποιηθεί -παρά το γεγονός ότι έχουν παρέλθει κατά πολύ οι σχετικές προθεσμίες- αλλά και όσες έχουν υλοποιηθεί είναι ημιτελείς.

Παραθέτουμε τις δεσμεύσεις, όπως κατατέθηκαν από τη Βουλή, με το σχετικό χρονοδιάγραμμα καθώς και τον δικό μας σχολιασμό σχετικά με την υλοποίησή τους:

Έως 30/12/ 2016

 1. Σχεδιασμός για την παροχή πρόσβασης σε κοινοβουλευτικά ανοικτά δεδομένα:
 • Κατάλογος εν ενεργεία Βουλευτών & βιογραφικού σημειώματος  ⧗
 • Κατάλογος e-mail, ταχυδρομικής διεύθυνσης και αρ. τηλ. Γραφείου  ⧗
 • Κατάλογος όλων των διατελεσάντων Βουλευτών και της κοινοβουλευτικής τους πορείας από τη μεταπολίτευση  ⧗
 • Κοινοβουλευτική δραστηριότητα εν ενεργεία Βουλευτών ⧗
 • Δραστηριότητα βουλευτών σε κοινοβουλευτικές αποστολές ⧗
 • Σύνθεση Κοινοβουλευτικών Επιτροπών και Ομάδων Φιλίας ⧗
 • Κατάλογος συνεδριάσεων Επιτροπών, θεμάτων που επεξεργάζονται ⧗
 • Κατάλογος φορέων που καλούνται στις συνεδριάσεις των επιτροπών
 • Κατάλογος ατόμων που καλούνται για ακρόαση σε συνεδριάσεις επιτροπών
 • Κατάλογος στοιχείων φακέλων νομοσχεδίων και προτάσεων νόμων ⧗
 • Πίνακας περιεχομένων συνεδριάσεων Ολομέλειας ⧗

Σχολιασμός Vouliwatch •

1ο Σχόλιο:

Τα παραπάνω δεδομένα (που σημειώνονται δεξιά με το σύμβολο ⧗) προϋπήρχαν των προτάσεων της Βουλής στην ιστοσελίδα του Ελληνικού Κοινοβουλίου.

Επομένως, όταν διαβάσαμε τις δεσμεύσεις της Βουλής για το 3ο Εθνικό Σχέδιο Δράσης της Ανοικτής Διακυβέρνησης, υποθέσαμε ότι η αναβάθμιση και εξέλιξή τους θα αφορούσε στο κρίσιμο στοιχείο της «ανοιχτότητας».

Ότι, δηλαδή, τα δεδομένα και στοιχεία αυτά θα παρουσιάζονταν, πλέον, με ανοικτό τρόπο για τους επισκέπτες της ιστοσελίδας. Αυτό σημαίνει ότι θα μπορούσε κάποιος να τα αναζητήσει εσωτερικά αλλά και να τα εξάγει σε μηχαναγνώσιμη μορφή (π.χ. Excel, word) συνολικά ή μερικά. Σύμφωνα με τη Διακήρυξη της Κοινοβουλευτικής Ανοιχτότητας, «ανοιχτά εξ ορισμού» σημαίνει: προληπτική δημοσίευση των δεδομένων, σε ανοιχτές και δομημένες μορφοποιήσεις.

Αυτό δεν συνέβη. Τα δεδομένα εμφανίζονται αποσπασματικά και μπορεί κανείς να τα συμβουλευθεί μόνο μέσα από την ιστοσελίδα της Βουλής, ένα προς ένα.

Θα θέλαμε, λοιπόν, να γνωρίζουμε ποιες είναι οι προθέσεις της Βουλής σχετικά με αυτή την τόσο σημαντική παράμετρο.

2ο Σχόλιο:

 • Κατάλογος φορέων που καλούνται στις συνεδριάσεις των επιτροπών 
 • Κατάλογος ατόμων που καλούνται για ακρόαση σε συνεδριάσεις επιτροπών 

Αυτοί οι δύο κατάλογοι δεν έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Βουλής. Η προθεσμία υλοποίησης που είχε θέσει το ίδιο το Κοινοβούλιο έχει παρέλθει κατά ένα χρόνο, διάστημα ικανό ακόμη και τυχόν αναγκαία παράταση ή καθυστέρηση της υλοποίησης.

Θα θέλαμε να γνωρίζουμε για ποιο λόγο δεν έχει υλοποιηθεί η συγκεκριμένη δέσμευση.

 1. Επέκταση του ηλεκτρονικού συστήματος διαχείρισης εγγράφων με την εισαγωγή ψηφιακών υπογραφών, ελαχιστοποιώντας την χρήση του χαρτιού

α. Ηλεκτρονική διεκπεραίωση των μέσων άσκησης κοινοβουλευτικού ελέγχου μεταξύ των υπηρεσιών της Βουλής και των υπουργείων.

β. Ανασχεδιασμός λειτουργιών υποστήριξης των Διοικητικών και Κοινοβουλευτικών Διαδικασιών υποβοηθώντας και την άσκηση των κοινοβουλευτικών καθηκόντων των βουλευτών.

γ. Υποστήριξη της ηλεκτρονικής κατάθεσης ψηφιακά υπογεγραμμένων αιτημάτων των πολιτών, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες κάθε πολίτη.

Σχολιασμός Vouliwatch •

Προθεσμία αποτελούσε και για αυτές τις δεσμεύσεις το τέλος του έτους 2016, η οποία έχει παρέλθει κατά ένα έτος, διάστημα ικανό ακόμη και τυχόν αναγκαία παράταση ή καθυστέρηση της υλοποίησης.

Θα θέλαμε να γνωρίζουμε για ποιο λόγο δεν έχει υλοποιηθεί η συγκεκριμένη δέσμευση.

Σχόλιο για το σημείο α:

Σε ποια φάση βρίσκεται η υλοποίηση αυτής της δέσμευσης; Θα υλοποιηθεί; Αν ναι, για πότε προγραμματίζεται;

Στο σημείο αυτό, ενόψει και των ανωτέρω σχετικών μας παρατηρήσεων, θα θέλαμε να ζητήσουμε η διεκπεραίωση των μέσων άσκησης κοινοβουλευτικού ελέγχου να είναι όχι μόνο ηλεκτρονική -μεταξύ των υπηρεσιών- αλλά και «ανοικτή», δηλαδή προσβάσιμη στους πολίτες.

Σχόλιο για το σημείο β:

Μπορείτε να μας εξηγήσετε αναλυτικά τι ακριβώς εννοείται με τον ανασχεδιασμό των λειτουργιών υποστήριξης; Θα υλοποιηθεί, τελικά, αυτή η δέσμευση παρόλο που έχει παρέλθει κατά πολύ η αρχική προβλεφθείσα προθεσμία; Αν ναι, σε ποια φάση βρίσκεται η υλοποίησή της;

Σχόλιο για το σημείο γ:

Χαιρετίζουμε την πρακτική του να μπορούν οι πολίτες να καταθέτουν αιτήματα προς τη Βουλή (όπως ήδη κάνει το Vouliwatch ζητώντας κοινοβουλευτικά δεδομένα) αλλά το σημείο αυτό χρειάζεται εξειδίκευση, π.χ. είναι για αίτηση κατάθεσης εγγράφου ή απλά επικοινωνία με πολίτες -όπως υφίσταται σήμερα στην ιστοσελίδα της Βουλής αλλά και σε όλες τις ιστοσελίδες με απλή φόρμα επικοινωνίας- χωρίς να κατευθύνει και να υποβοηθά τον πολίτη να ασκήσει το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμά του πρόσβασης στη δημόσια πληροφορία (βλ. πρόταση 4 Vouliwatch);

Ομοίως, θα θέλαμε να μάθουμε σε ποια φάση βρίσκεται η τυχόν εκπρόθεσμη υλοποίηση κι αυτής της δέσμευσης.

Έως 30/6/2017

 1. Εφαρμογή του σχεδιασμού για την παροχή πρόσβασης σε κοινοβουλευτικά ανοικτά δεδομένα.
 2. Σχεδιασμός για την ενίσχυση των υποστηρικτικών εργαλείων διαχείρισης της νομοθετικής διαδικασίας και παρακολούθησης του περιεχομένου των σχεδίων και προτάσεων νόμων, από την κατάθεσή τους μέχρι και την ψήφισή τους στο σύνολο.

Ανάλογα με το σχεδιασμό, μέχρι τον Ιούνιο 2018:

 1. Εφαρμογή του σχεδιασμού για την ενίσχυση των υποστηρικτικών εργαλείων διαχείρισης της νομοθετικής διαδικασίας και παρακολούθησης του περιεχομένου των σχεδίων και προτάσεων νόμων, από την κατάθεσή τους μέχρι και την ψήφισή τους στο σύνολο.

Σχολιασμός Vouliwatch •

Σχόλιο για το σημείο 1:

Προθεσμία για αυτή τη δέσμευση ήταν ο Ιούνιος του 2017, η οποία έχει, επίσης, παρέλθει και δεν έχουμε καταφέρει να εντοπίσουμε την υλοποίησή τους στην ιστοσελίδα της Βουλής. Πρόκειται να υλοποιηθεί, έστω και εκπρόθεσμα; Αν ναι, για πότε προγραμματίζεται;

Σε σχέση με το περιεχόμενο, επανερχόμαστε σε όσα ήδη έχουμε αναφέρει παραπάνω σχετικά με τα «ανοικτά» δεδομένα, τα οποία και δεν έχουν ενσωματωθεί στην ιστοσελίδα της Βουλής.

Σχόλιο για το σημείο 2:

Εφόσον, η συγκεκριμένη δέσμευση βρίσκεται ακόμη υπό καθεστώς υλοποίησης, με τελική προθεσμία τον Ιούνιο του 2018, θα θέλαμε να ρωτήσουμε αλλά και να προτείνουμε τα κάτωθι:

-Απορίες / Διευκρινίσεις:

Τι ακριβώς σημαίνει η παρακολούθηση της νομοθετικής διαδικασίας;

Θα ενημερώνεται εγκαίρως και ηλεκτρονικά ο πολίτης για τις βουλευτικές τροπολογίες και τις νομοτεχνικές βελτιώσεις στα νομοσχέδια;

Θα μπορεί ο πολίτης να έχει πρόσβαση στα αποτελέσματα των ψηφοφοριών και όλα τα παραπάνω να δημοσιεύονται με τη μορφή «ανοικτών» αρχείων;

– Προτάσεις:

 • Να ενεργοποιηθεί η διαδικασία πιστοποιημένης ηλεκτρονικής διακίνησης και κατάθεσης Νομοσχεδίων και Υπουργικών Τροπολογιών στη Βουλή καθώς και η από κοινού υιοθέτηση του διεθνούς ανοικτού προτύπου XML κατά τη σύνταξη και επεξεργασία των νομοσχεδίων και των τροπολογιών.
 • Να υιοθετηθεί ένα σύστημα που θα επιτρέπει τον εύκολο εντοπισμό των αλλαγών που επήλθαν σε ένα νομοσχέδιο κατά τη διάρκεια επεξεργασίας του στις Κοινοβουλευτικές Επιτροπές και στην Ολομέλεια μετά την ενσωμάτωση τροπολογιών (ειδικά οι βουλευτικές τροπολογίες εμφανίζονται μόνο στο τελικό – ψηφισθέν κείμενο), νομοτεχνικών βελτιώσεων και διορθώσεων.
 • Να υποστηρίζονται πολλαπλές μορφές απεικόνισης (διαφορετικές εμφανίσεις του νομοσχεδίου για: ηλεκτρονική ιστοσελίδα, αντίγραφο σε χαρτί, ενσωμάτωση σε άλλο έγγραφο, αξιοποίηση από συστήματα που υποστηρίζουν ΑμεΑ).
 • Να εξασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη διατήρηση των εγγράφων για χρήση τους στο μέλλον μέσω οποιασδήποτε τεχνολογίας.

Σας ευχαριστούμε θερμά εκ των προτέρων για τον χρόνο και την προσοχή σας.

Θα χαρούμε ιδιαίτερα να λάβουμε απάντηση στην επιστολή μας και να ξεκινήσουμε μια αμοιβαίως επωφελή συνεργασία στο επόμενο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ανοικτή Διακυβέρνηση 2018-2020.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση ή πληροφορία.

Με εκτίμηση,

Στέφανος Λουκόπουλος, Εκτελεστικός Διευθυντής Vouliwatch

Διαβάστε ακόμα

Ο ραδιοσταθμός της Ικαρίας με ζωντανό πρόγραμμαενημέρωσης και ψυχαγωγίας.

Editorial

απαραιτητα

©2023 ikariaki. All Right Reserved. Designed and Developed by Fekas Brothers & Digital Avenue