Home ΚοινωνίαΕλλάδα Ε.Α.Κ.Π. : Δυο ανακοινώσεις για άλλα θέματα κι ένα ενημερωτικό σημείωμα για τον νέο αντεργατικό νόμο

Ε.Α.Κ.Π. : Δυο ανακοινώσεις για άλλα θέματα κι ένα ενημερωτικό σημείωμα για τον νέο αντεργατικό νόμο

by ikariaki.gr
4 views

Ε Ν Ω Τ Ι Κ Η    Α Γ Ω Ν Ι Σ Τ Ι Κ Η    Κ Ι Ν Η Σ Η    Π Υ Ρ Ο Σ Β Ε Σ Τ Ω N

Της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος

Το Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου 2017 στην Αθήνα θα πραγματοποιηθεί τακτική συνεδρίαση της Εκτελεστικής Γραμματείας της Ενωτικής Αγωνιστικής Κίνησης Πυροσβεστών.

Τα ζητήματα που θα απασχολήσουν την συνεδρίαση της Ε.Γ. είναι τα εξής:

 • Εκτίμηση των μέχρι τώρα ενεργειών της Ε.Α.Κ.Π. για την αντιμετώπιση προβλημάτων της αντιπυρικής περιόδου, σχετικά με ζητήματα οργάνωσης της πυροπροστασίας και εργασιακών συνθηκών.
 • Άμεσος συντονισμός ενεργειών για την επίτευξη ουσιαστικής λύσης των προβλημάτων που αναδείχτηκαν και στη φετινή αντιπυρική περίοδο: Προβλήματα εξ’ αιτίας του ξεσπιτώματος εκατοντάδων πυροσβεστών από τις εξοντωτικές μεταθέσεις στις Π.Υ. και τα Π.Κ. των ιδιωτικοποιημένων αεροδρομίων και οδικών αξόνων και τις αναξιοκρατικές μετακινήσεις εντός του Νομού. Από τους συνεχόμενους τραυματισμούς πυροσβεστών, ο ένας εκ των οποίων θανάσιμος. Την υποστελέχωση των υπηρεσιών. Την έλλειψη υλικοτεχνικής υποδομής και ατομικών μέσων προστασίας. Την εξάντληση του προσωπικού με τις συνεχόμενες επιφυλακές και τις μετακινήσεις του εκατοντάδων χιλιομέτρων μακριά από τις υπηρεσίες στις οποίες υπάγεται. Την έλλειψη διοικητικής μέριμνας.
 • Περαιτέρω ενέργειες για την διεκδίκηση της αναγνώρισης του επαγγέλματος ως Βαρύ, Επικίνδυνο και Ανθυγιεινό, την εφαρμογή των διατάξεων για την υγιεινή και ασφάλεια στους χώρους εργασίας, την θέσπιση του νομοθετικού πλαισίου για την υγιεινή και ασφάλεια στο επιχειρησιακό σκέλος.
 • Εκτίμηση των επιπτώσεων στους πυροσβέστες από τις αντιασφαλιστικές ρυθμίσεις της κυβέρνησης, του νέου ειδικού μισθολογίου και την μη εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας για την αποζημίωση της υπερεργασίας.
 • Τρόποι αντιμετώπισης των προβλημάτων που θα προκύψουν το επόμενο διάστημα από την επέκταση εφαρμογής του αντιδραστικού κανονισμού μεταθέσεων, τις αντιδραστικές αλλαγές που έχουν προγραμματιστεί στο ωράριο, την αξιολόγηση υπηρεσιών και υπαλλήλων που θα αποτελέσει τον προπομπό για την περαιτέρω συρρίκνωση  των δομών πυροπροστασίας, με την κατάργηση υπηρεσιών και οργανικών θέσεων.
 • Εκτίμηση των εξελίξεων στο εργασιακό καθεστώς των πενταετών και των εποχικών σε σχέση με την προωθούμενη γενικότερη και ειδικότερη πολιτική συρρίκνωσης των κρατικών δαπανών.
 • Εκτίμηση των τακτικών και των δράσεων των δυνάμεων του κυβερνητικού συνδικαλισμού των μονίμων, των πενταετών – εποχικών, των Αξιωματικών, καθώς και τον βαθμό της συμβολής τους στην περαιτέρω επιδείνωση των εργασιακών συνθηκών και την εφαρμογή των πολιτικών αποσάθρωσης της πυροπροστασία της χώρας.
 • Οργάνωση και συντονισμός δράσης για το αμέσως επόμενο διάστημα των πυροσβεστών με άλλους συνδικαλιστικούς και μαζικούς φορείς. Διαμόρφωση αποτελεσματικών μορφών πάλης για την αποτελεσματική λύση στα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε τόσο εμείς οι πυροσβέστες όσο και υπόλοιπος λαός, από την εφαρμογή των αντιλαϊκών μέτρων.

Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών απευθύνει κάλεσμα σε όλους τους υπάλληλους του Π.Σ. για μαζικότερη συμμετοχή στις συλλογικές διαδικασίες, με στόχο τον αγωνιστικό αναπροσανατολισμό των συνδικαλιστικών οργάνων, ώστε όχι μόνο να βρουν αντίσταση οι αντιλαϊκές πολιτικές που εφαρμόζονται και στον τομέα της πυρασφάλειας, αλλά να δημιουργηθούν προϋποθέσεις για μαζική αντεπίθεση του εργατικού – λαϊκού  κινήματος για την πλήρη ανατροπή τους.

Για  την  Ε.Α.Κ.Π.

Η  Εκτελεστική  Γραμματεία

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι, την Τετάρτη στις 20 Σεπτέμβρη, συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας.

 • Στο 1ο Θέμα που ήταν η ανασύσταση του Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ., το προεδρείο της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. (Δ.Α.Κ.Υ.Π.Σ. – ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ) δεν δέχτηκε την πρόταση όλων των υπολοίπων συνδικαλιστικών παρατάξεων για σύσταση διαπαραταξιακού – αντιπροσωπευτικού προεδρείου, με αναλογική συμμετοχή.

Αναλύθηκε για ακόμα μια φορά στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας, ότι για την Ε.Α.Κ.Π. η δημιουργία διαπαραταξιακού – αντιπροσωπευτικού προεδρείου στα συνδικαλιστικά όργανα που είναι και η πάγια θέση της, με δεδομένο τον σημερινό συσχετισμό δυνάμεων που είναι υπέρ του κυβερνητικού συνδικαλισμού, έχει έναν και μοναδικό στόχο:

 • Την εξασφάλιση των στοιχειωδών προϋποθέσεων για την εκπλήρωση των βασικών υποχρεώσεων ενός συνδικαλιστικού οργάνου, όπως είναι η σταθερή και υπεύθυνη ενημέρωση για όλα τα ζητήματα που αφορούν τους υπαλλήλους του Π.Σ. και οι απαιτούμενες παρεμβάσεις για κάθε εργασιακό πρόβλημα.
 • Την αγωνιστική αφύπνιση των πυροσβεστών με περιοδείες σε όλες τις υπηρεσίες της χώρας.
 • Την οργάνωση αγωνιστικών κινητοποιήσεων σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο.

Σε αυτή τη βάση η Ε.Α.Κ.Π. πρότεινε για ακόμα μια φορά στο Συμβούλιο να πραγματοποιηθεί άμεσα ένστολη πανελλαδική κινητοποίηση πυροσβεστών στη Βουλή και το Υπουργείο, με συγκεκριμένα βασικά αιτήματα διεκδίκησης:

 • Αύξηση της ετήσιας χρηματοδότησης του Π.Σ. από τον κρατικό προϋπολογισμό, σε πρώτη φάση, στα επίπεδα του 2009 (500 εκατομμύρια ευρώ περίπου).
 • Εφαρμογή των απαιτούμενων μέτρων προστασίας της υγείας και της ασφάλειας στους χώρους εργασίας μας. Θεσμοθέτηση του Π.Δ. για την υγιεινή και ασφάλεια στα επιχειρησιακά συμβάντα. Ιατρικούς ελέγχους για όλο το προσωπικό. Παρουσία ασθενοφόρου με ειδικευμένο προσωπικό στα συμβάντα. Εξασφάλιση κατάλληλων εγκαταστάσεων για ξεκούραση όταν συνδράμουμε σε πυρκαγιές, διασώσεις κ.λ.π. μακριά από την έδρα μας. Χορήγηση πλήρους και επαρκούς διοικητικής μέριμνας.
 • Ένταξη του επαγγέλματος στα Βαρέα – Επικίνδυνα και Ανθυγιεινά.
 • Κατάργηση των επιφυλακών που γίνονται χωρίς να υπάρχουν συμβάντα σε εξέλιξη, καθώς και αυτών που γίνονται για καλύψουν πάγιες και όχι έκτακτες ανάγκες του Π.Σ. (στάδια, προληπτικές επιφυλακές, κάλυψη και στελέχωση προσωπικού σε Π.Υ. και Π.Κ. λόγω των μεγάλων ελλείψεων, όταν υπάρχουν συμβάντα).
 • Κατάργηση των Π.Δ. 93/2014 και 13/2017 και σύσταση νέου αξιοκρατικού Κανονισμού Μεταθέσεων που δεν θα ξεσπιτώνει τους πυροσβέστες, με βάση τις προτάσεις που θα κατατεθούν από τους συνδικαλιστικούς φορείς.
 • Καταβολή αποζημιώσεων για την υπερωριακή εργασία, για τα νυχτερινά , τα εξαιρέσιμα και τις αργίες, όπως χορηγείτε σε όλους τους πολιτικούς υπαλλήλους του δημόσιου τομέα. Πληρωμή όλων των οφειλόμενων ρεπό και των εκτός έδρας αποζημιώσεων.
 • Κατάργηση του νέου μισθολογίου για τις Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας. Εφαρμογή των αποφάσεων του Σ.τ.Ε. και πλήρη επαναφορά των οικονομικών απωλειών στα επίπεδα του 2009, με ενσωμάτωση επιδομάτων στον βασικό μισθό.
 • Μονιμοποίηση όλων των πενταετών και των εποχικών συναδέλφων μας στο Πυροσβεστικό Σώμα, τη Δασική Υπηρεσία και τις υπηρεσίες της Πολιτικής Προστασίας.
 • Καμία κατάργηση ή αναστολή λειτουργίας πυροσβεστικής υπηρεσίας ή πυροσβεστικού κλιμακίου της χώρας.

Όποιοι διαφωνούν με τους αγώνες και το διεκδικητικό πλαίσιο που προτείνουμε, είναι απέναντι και ενάντια στα δικαιώματα των συναδέλφων.

Η ανυπαρξία του προεδρείου και της πλειοψηφίας της Ομοσπονδίας από αγωνιστικές δράσεις και ιδιαίτερα κατά την διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου όπου κορυφώνονται τα προβλήματά των πυροσβεστών, διευκολύνει όλες τις αντιλαϊκές κυβερνήσεις όπως και τη σημερινή, να προχωρούν ακάθεκτα στη συνεχή κατάργηση των δικαιωμάτων μας και στην υποβάθμιση του Π.Σ. και της πυρασφάλειας της χώρας.

Η Ε.Α.Κ.Π. παρά τις διαφορετικές θέσεις, την αντίθεσή της και τις διαφωνίες σε συνδικαλιστικό – ιδεολογικό επίπεδο με το προεδρείο της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. και τις άλλες παρατάξεις (Α.Ε.Π. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ – ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ – ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ – ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ), προτείνει συνεχώς τις συγκεκριμένες δράσεις και κινητοποιήσεις από όλους, για τα παραπάνω αιτήματα γιατί αυτό είναι το κύριο και βασικό καθήκον των συνδικαλιστικών φορέων.

Για ακόμα μια φορά η πρόταση της Ε.Α.Κ.Π. ήταν η μοναδική πρόταση για αγώνα, που κατατέθηκε σε Δ.Σ. Καλέσαμε όλες τις παρατάξεις να πάρουν θέση, να συμφωνήσουν και να στηρίξουν το κοινό πλαίσιο με τα συγκεκριμένα αιτήματα που προτείναμε.

                               Το προεδρείο της Ομοσπονδίας αρνήθηκε να συζητήσει το θέμα!!!

Η πρόταση της Ε.Α.Κ.Π. θα κατατεθεί ξανά και αναλυτικά προς ψήφιση στο επόμενο Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

Σε αυτό το Δ.Σ. όμως θα πρέπει να υπάρξει πλήρης απαρτία με την παρουσία όλων των μελών του Δ.Σ. (19) με κύρια και αποκλειστική ευθύνη των παρατάξεων που είναι εκτός προεδρείου, προκειμένου να ψηφιστεί έστω και κατά πλειοψηφία (10 – 9) και να μπει επιτέλους ο χώρος των πυροσβεστών σε αγωνιστική δράση.

Εάν η πρόταση για αγωνιστικές κινητοποιήσεις διαρκείας με το παραπάνω πλαίσιο, ψηφιστεί από την πλειοψηφία του Δ.Σ. και δεν υλοποιηθεί από το προεδρείο της Ομοσπονδίας, τότε η ενέργεια αυτή δικαιολογεί καταφανέστατα πρόταση μομφής εναντίον του και σύσταση αντιπροσωπευτικού διαπαραταξιακού προεδρείου.

 • Στο 2ο θέμα που αφορούσε την κατάθεση μηνυτήριας αναφοράς για την πληθώρα των επιφυλακών της αντιπυρικής περιόδου, η θέση της Ε.Α.Κ.Π. ήταν ότι το ζήτημα των σωρηδόν επιφυλακών που εντείνεται από τη μεγάλη έλλειψη προσωπικού, θα λυθεί οριστικά στο δρόμο του αγώνα με το συνολικό πλαίσιο των διεκδικήσεων.

Τόνισε  το γεγονός ότι  το προεδρείο δεν πείθει για τις προθέσεις του, αφού άφησε να περάσει μία ολόκληρη αντιπυρική περίοδο χωρίς καμία ουσιαστική ενέργεια για να αντιμετωπιστούν οι δεκάδες υπερβάσεις ωραρίου  είτε με παράνομες επιφυλακές είτε με διεύρυνση του χρόνου εργασίας κατά την διάρκεια των συμβάντων.  Η κατάσταση αυτή τόνισε ότι επαναλαμβάνεται εδώ και 17 χρόνια χωρίς καμία ουσιαστική ενέργεια από τα εκάστοτε προεδρεία,  παρ΄ ότι από το 2ο  Συνέδριο της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. στην Θεσσαλονίκη, μετά από πρόταση της Ε.Α.Κ.Π. είχε παρθεί από τότε απόφαση για την αντιμετώπιση  των ανεξέλεγκτων καταχρηστικών επιφυλακών και μέσω της προσφυγής στην δικαιοσύνη. 

Εξαίρεση αποτελούσαν μόνο οι ενέργειες ενώσεων όταν στα προεδρεία τους ήταν δυνάμεις της Ε.Α.Κ.Π., όπως και της Στερεάς Ελλάδας και έβαζαν αποτελεσματικά φρένο στην καταστρατήγηση του ωραρίου και όχι μόνο.

Σε ότι αφορά τη μηνυτήρια αναφορά η Ε.Α.Κ.Π. πάντα έβαζε το ζήτημα να κατατίθεται κατά παντός υπευθύνου, ως συμπληρωματική – δευτερεύουσα ενέργεια, όταν όμως υπάρχουν οι βασικές παράμετροι και τα αποδεικτικά στοιχεία, που προϋποθέτουν μια επιτυχή έκβαση προς όφελος των συναδέλφων μας.

Προτείναμε η μηνυτήρια αναφορά να:

 • κατατεθεί στη βάση του αιτήματος για κατάργηση των καταχρηστικών επιφυλακών.
 • αναλύει τις επιπτώσεις που υπάρχουν από τις συνεχόμενες επιφυλακές, στην υγεία και την ασφάλεια των πυροσβεστών
 • αναφέρει την κύρια αιτία κήρυξης των περισσότερων επιφυλακών που είναι η μεγάλη έλλειψη προσωπικού και ιδιαίτερα του μόνιμου
 • περιλαμβάνει την απαίτησή μας για αμοιβή της υπερωριακής αποζημίωσης όπως τη διεκδικούμε, που θα αφορά και όλο το χρονικό διάστημα που εργαστήκαμε καθ υπέρβαση του τακτικού χρόνου εργασίας, ως συνέπεια των επιφυλακών.
 • Να ενημερωθούν όλες οι παρατάξεις για το περιεχόμενο της μήνυσης που θα συντάξει ο νομικός σύμβουλος της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ., να μελετηθεί και να συμπληρωθεί με προτάσεις.
 • Επίσης, συζητήθηκε το θέμα της κάλυψης των οδοιπορικών εξόδων των μελών του Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις. Ζητήσαμε για ακόμα μια φορά, τα οδοιπορικά να καταβάλλονται στα μέλη σύμφωνα με το καταστατικό της Ομοσπονδίας και με βάση τα παραστατικά που προσκομίζουν. Να λαμβάνονται υπόψη οι αντικειμενικές συνθήκες και τα πρόσφορα συγκοινωνιακά μέσα που υπάρχουν για τις μετακινήσεις των μελών, από και προς την Αθήνα, ανάλογα με τον τόπο της διαμονής τους.

Σε περίπτωση που δεν γίνει δεκτή η πρότασή μας στο επόμενο Διοικητικό Συμβούλιο που θα συζητηθεί, τότε την ευθύνη φέρει το προεδρείο και ο ταμίας της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι

Σας καλούμε να στηρίξετε τις προσπάθειες που καταβάλλει η Ε.Α.Κ.Π. για την αγωνιστική ανασύνταξη των συνδικαλιστικών μας οργάνων.

Για την Ε.Α.Κ.Π.

Η Εκτελεστική Γραμματεία

 

 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΕΟ ΑΝΤΕΡΓΑΤΙΚΟ – ΑΝΤΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΝΟΜΟ

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι

Στις 13 Σεπτεμβρίου 2017 δημοσιεύτηκε ο νόμος 4488 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 137), που αφορά συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις.

Ο  νόμος αυτός έρχεται να υλοποιήσει μεταξύ άλλων και τις νέες μειώσεις που θεσμοθετήθηκαν για τους μισθούς μας με τον νόμο 4472/2017, που δημιούργησε το νέο μισθολόγιο για τις Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας και συγκεκριμένα:

 • Ø ΆΡΘΡΟ 3:

Αυξάνονται από 1-1-2017 οι κρατήσεις στο μισθό για τους παλαιούς ασφαλισμένους (μέχρι την 31-12-1992), γιατί οι εισφορές για σύνταξη, υγειονομική περίθαλψη, επικουρική ασφάλιση και πρόνοια, θα γίνονται επί του συνόλου των τακτικών ασφαλιστέων αποδοχών (πλην της προσωπικής διαφοράς) και όχι επί του βασικού μισθού και ενός μόνο μέρους των επιδομάτων, που γινόταν μέχρι τη θέσπιση του νέου μισθολογίου (για παράδειγμα η κράτηση για σύνταξη των υπαλλήλων έως το βαθμό του Πυράρχου, πραγματοποιούταν μόνο στον βασικό μισθό, το χρονοεπίδομα, το επίδομα ειδικών συνθηκών και επί του ποσού των 176 ευρώ στο επίδομα ειδικής απασχόλησης).

Δηλαδή έχουμε νέες μειώσεις αναδρομικά από 1-1-2017, στους μισθούς αρκετών συναδέλφων, ανάλογα με το ύψος των ασφαλιστέων αποδοχών του μισθού τους.

 • Ø ΆΡΘΡΟ 19:

Αυξάνονται για όλους οι μηνιαίες κρατήσεις για το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (M.T.Π.Υ.), σε ποσοστό 4,5% επί του συνόλου των συντάξιμων αποδοχών, από 1% έως 4% που ίσχυε μέχρι σήμερα, στα επιδόματα και στον βασικό μισθό.

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι

Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών είχε έγκαιρα ενημερώσει και προειδοποιήσει για όλες τις περικοπές και τις μειώσεις που πλήττουν τα εισοδήματά μας, συμπεριλαμβανομένων και των παραπάνω (βλέπε στην ιστοσελίδα μας, τα ενημερωτικά σημειώματαανακοινώσεις στις 24-5-2017, 20-12-2016, 17-5-2016 και 16-11-2012).

Θα ακολουθήσουν νέες μειώσεις στους μισθούς μας και γενικότερα στο οικογενειακό μας εισόδημα με:

 • Την προσωπική διαφορά που θα τελεί υπό περικοπή – κατάργηση.
 • Τις νέες μειώσεις σε κύριες – επικουρικές συντάξεις και εφάπαξ.
 • Την σημαντική μείωση του αφορολόγητου και την κατάργηση πλέον και των ιατρικών δαπανών από τις δαπάνες που εκπίπτουν της φορολόγησης , την στιγμή που διατηρούνται στο ακέραιο οι δεκάδες φοροαπαλλαγές των εφοπλιστών και των μεγάλων επιχειρήσεων και προετοιμάζουν το έδαφος  κυβέρνηση και αξιωματική αντιπολίτευση για ακόμη μεγαλύτερες φοροαπαλλαγές για την εδραίωση « επενδυτικού κλίματος ».

Η πολιτική της κυβέρνησης ΣΥ.ΡΙΖ.Α. – ΑΝ.ΕΛ., όπως και των προηγούμενων αντιλαϊκών κυβερνήσεων, χτυπά αδιακρίτως όλους τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους, το λαό.

Χτυπά και τους πυροσβέστες και τους ένστολους υπαλλήλους των Σωμάτων Ασφαλείας.

Στον αντίποδα νομοθετούνται συνεχώς νέα μέτρα για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της κερδοφορίας των μεγαλοεπιχειρηματιών και των «επενδυτών».

Τους μειώνουν κι άλλο τη φορολογία και τους παραχωρούν μεγαλύτερα κομμάτια της ενέργειας, της ηλεκτρικής παραγωγής, των συγκοινωνιών, αλλά και της λαϊκής κατοικίας με την πώληση των στεγαστικών δανείων μέσω και των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών.

Αυτή είναι η ανάπτυξη τους, τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων πάνω στα συντρίμμια των δικαιωμάτων μας.

Η Ε.Α.Κ.Π. απευθύνει κάλεσμα στους πυροσβέστες, μόνιμους, 5ετείς και συμβασιούχους ώστε να:

 • Δυναμώσουμε τον αγώνα μας για να βάλουμε φρένο στη νέα οικονομική αφαίμαξη και στη διαρκή εξαθλίωση που μας επιβάλλουν οι αντιλαϊκές κυβερνήσεις, η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι μηχανισμοί του κεφαλαίου.
 • Υλοποιήσουμε το διεκδικητικό πλαίσιο και την πρόταση της Ε.Α.Κ.Π. για αγωνιστικές κινητοποιήσεις.
 • Δώσουμε τη μάχη μαζί με τα αγωνιστικά συνδικάτα των εργαζομένων και το λαό, για να μην εφαρμοστούν τα νέα μέτρα και να επιστραφούν όλες οι απώλειες μας.
 • Διεκδικήσουμε την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών μας.
 • Πούμε όχι στις ξεχωριστές – μεμονωμένες – απομαζικοποιημένες κινήσεις, των Ομοσπονδιών και των Ενώσεων των Σωμάτων Ασφαλείας, γιατί έχουν συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό, στην επιβολή των πολιτικών που στοχεύουν να καταργήσουν ότι εργασιακό δικαίωμα έχει απομείνει.
 • Αξιοποιήσουμε την πείρα που έχουμε και να ανασυντάξουμε τα συνδικαλιστικά μας όργανα, κόντρα σε όσους βάζουν πλάτη για να επιβληθούν οι αντιλαϊκές πολιτικές σε βάρος μας.

Για την Ε.Α.Κ.Π.

Η Εκτελεστική Γραμματεία

 

 

Διαβάστε ακόμα

Ο ραδιοσταθμός της Ικαρίας με ζωντανό πρόγραμμαενημέρωσης και ψυχαγωγίας.

Editorial

απαραιτητα

©2023 ikariaki. All Right Reserved. Designed and Developed by Fekas Brothers & Digital Avenue