Home Τ. ΑυτοδιοίκησηΔήμος Ικαρίας Δήμος Ικαρίας : Υποβλήθηκαν 6 νέες προτάσεις χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ και αίτημα για στελέχωση του Ειρηνοδικείου

Δήμος Ικαρίας : Υποβλήθηκαν 6 νέες προτάσεις χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ και αίτημα για στελέχωση του Ειρηνοδικείου

by ikariaki.gr
6 views

Άγιος  Κήρυκος  16/1/2018

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΒΟΡΕΙΟΥ  ΑΙΓΑΙΟΥ                

ΔΗΜΟΣ  ΙΚΑΡΙΑΣ

 

banner

 

Δίνοντας συνέχεια στην προσπάθεια που γίνεται από την σημερινή διοίκηση του Δήμου Ικαρίας σε επίπεδο προγραμματισμού και αξιοποίησης κάθε διαθεσίμου χρηματοδοτικού εργαλείου (ΕΣΠΑ-ΟΧΕ- ΠΑΑ- Leader) για να αντιμετωπιστούν τα  προβλήματα στις ανεπαρκείς υποδομές του νησιού. Σας ενημερώνουμε ότι υποβλήθηκαν τέλος του 2017 (28/12/2017) από τον Δήμο Ικαρίας, 6 νέες προτάσεις χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα περιφέρειας βορείου Αιγαίου και ειδικότερα σε προσκλήσεις που αφορούν τις Ολοκληρωμένες χωρικές επενδύσεις (ΟΧΕ) που στοχεύουν στην διασφάλιση χρηματοδότησης για έργα διαχείρισης υδάτων, διαχείρισης λυμάτων και βελτίωσης δρόμων του νησιού. Οι προτάσεις αφορούν τα έργα που παρουσιάζονται  συνοπτικά παρακάτω :

  1. «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΔΡΟΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΤΣΟΥΡΕΔΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ» συνολικού κόστους 430.000€ (Χωρίς ΦΠΑ). Το έργο περιλαμβάνει την επεξεργασία του νερού (αφαίρεση Σιδήρου και Μαγγανίου) της υδρογεώτρησης Τσουρέδου και την κατασκευή του νέου εξωτερικού δικτύου ύδρευσης – μεταφοράς του νερού για την αξιοποίηση του συνόλου της παροχής της γεώτρησης προκειμένου να καλυφθούν οι παρούσες αλλά και οι μελλοντικές, ολοένα αυξανόμενες, ανάγκες υδρεύσεως των οικισμών της ευρύτερης περιοχής.

2.«ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ & ΔΙΑΘΕΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΡΑΒΟΣΤΑΜΟΥ » συνολικού κόστους 1.605.000€ (Χωρίς ΦΠΑ). Το έργο αφορά στην  κατασκευή του αποχετευτικού δικτύου βαρυτικών και καταθλιπτικών αγωγών και των αντλιοστασίων λυμάτων του οικισμού Καραβοστάμου για την προσαγωγή του συνόλου των λυμάτων του οικισμού στην θέση κατασκευής της εγκαταστάσεως επεξεργασίας των λυμάτων (Ε.Ε.Λ).

  1. «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΦΑΡΟΥ» συνολικού κόστους 1.035.000€ (Χωρίς ΦΠΑ). Το έργο αφορά στην κατασκευή των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) του οικισμού Φάρου καθώς και του αποχετευτικού δικτύου συλλογής λυμάτων των αντλιοστασίων και καταθλιπτικών αγωγών προσαγωγής των λυμάτων του παραλιακού οικισμού Φάρου στην Ε.Ε.Λ..
  2. «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΡΕΘΟΥΣΑ – ΚΑΡΑΒΟΣΤΑΜΟ» συνολικού κόστους 512.820€ (Χωρίς ΦΠΑ). Ο δρόμος Αρέθουσα – Καραβόσταμο συνδέει τον οικισμό της Αρέθουσας με τον οικισμό Καραβόσταμο και καταλήγει στην διασταύρωση με τον κύριο Επαρχιακό δρόμο του νησιού της Ικαρίας (Ράχες – Εύδηλος – Άγιος Κήρυκος) εντός του οικισμού Καραβόσταμο. Το μήκος του δρόμου είναι 4.200. μ και θα γίνουν εργασίες βελτίωσης σε όλο το μήκος του.
  3. «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΓΙΟΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ – ΠΕΝΤΕ ΔΡΟΜΟΙ (ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ)» συνολικού κόστους 376.068€ (Χωρίς ΦΠΑ). Το έργο αφορά την βελτίωση βατότητας του δεύτερου τμήματος (μήκους 1.776 μέτρα) της Δημοτικής οδού που συνδέει την Τοπική κοινότητα του Αγίου Πολυκάρπου με την Επαρχιακή οδό Στελί –Φραντάτο – Ράχες. Το πρώτο τμήμα μήκους 1.276 μέτρα έχει ήδη κατασκευαστεί.
  4. «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΠΕΖΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑΣ» συνολικού κόστους 695.427€(Χωρίς ΦΠΑ). Το έργο αφορά στην εκτέλεση διαφόρων εργασιών για την βελτίωση της βατότητας του Δημοτικού δρόμου από το Πέζι μέχρι και την διασταύρωση της Λαγκάδας. Η συγκεκριμένη διαδρομή μήκους 3,5χλμ είναι ο κύριος άξονας πρόσβασης για τις καλλιεργήσιμες αγροτικές περιοχές που βρίσκονται κατά μήκος του (Πέζι – Λαγκάδα), αλλά το κυριότερο είναι ότι στην προέκταση του συναντάται με την νέα Επαρχιακή Οδό Καρκιναγρι – Νάς ενώνοντας την Τ.Κ Καρκιναγρίου (Κάλαμος, Καρκινάγρι, Αμάλου & Τραπάλου), που βρίσκεται στο απομακρυσμένο Νοτιοδυτικό άκρο του Δήμου Ικαρίας με την υπόλοιπη Δημοτική Ενότητα Ραχών. εν συνεχεία με τον υπόλοιπο Δήμο. Η βελτίωση της ανωτέρω διαδρομής κρίνεται αναγκαία καθώς εξυπηρετεί καθημερινά τους κατοίκους της προαναφερόμενης περιοχής χειμώνα καλοκαίρι.

  

 Η υλοποίηση των τριών πρώτων έργων, είναι απαραίτητη, προκειμένου να αμβλυνθούν μια σειρά θέματα που θίχτηκαν στην 4η/2017 συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου που ασχολήθηκε με το θέμα της διαχείρισης των υδάτων και των υγρών  αστικών  λυμάτων.  Ένα μεγάλο πρόβλημα που (ειδικότερα η επεξεργασία και η διάθεση των αστικών λυμάτων ) απασχολεί έντονα τον Δήμο και  τους κατοίκους στην Ικαρία. Παράλληλα η ένταξη των έργων οδοποιίας θα συμβάλει καθοριστικά στην συνολική βελτίωση της βατότητας και της ασφαλούς διέλευσης του δημοτικού οδικού δικτύου, που στις συγκεκριμένες περιοχές είναι ακόμα χωμάτινο.

Αναμένοντας την αξιολόγηση των προτάσεων από την Διαχειριστική Αρχή του επιχειρησιακού  προγράμματος οι υπηρεσίες μας προετοιμάζονται για την υποβολή νέων προτάσεων στο  επιχειρησιακό  πρόγραμμα του ΕΣΠΑ Βορείου Αιγαίου, σχετικά με τις αναγκαίες υποδομές κυρίως στην ύδρευση την διαχείριση αποβλήτων και στην οδοποιία. Δίνοντας συνέχεια στην προσπάθεια της δημοτικής αρχής να αξιοποιήσουμε το μελετητικό υπόβαθρο που υπάρχει στην διάθεση του δήμου (ο μεγαλύτερος όγκος του οποίου χρονολογείται πριν το 2011 και χρειάζεται επικαιροποίηση) για να διασφαλίσουμε  πόρους όχι για έργα που συμβάλουν στην «Επιχειρηματικότητα» αλλά για έργα που καλύπτουν ζωτικές λαϊκές ανάγκες. Αυτή η προσπάθεια διεκδίκησης πόρων πέρα από τους διαθέσιμους του προϋπολογισμού, έχει αποδώσει μέχρι σήμερα  1.057.000 για διάφορα έργα αναγκαίων υποδομών (π.χ 115.000 για λιμενικές υποδομές- 662.000 για αθλητικές υποδομές- 180.000 για το κέντρο κοινότητας, -100.000 για  υποδομές ύδρευσης, κλπ).  Αν υπολογίσουμε την δυνατότητα παρεμβάσεων του Δήμου από την διαθέσιμη ΣΑΤΑ(425.370€) τότε το γεγονός της εξασφάλισης μιας επιπλέον χρηματοδότησης διπλάσιας της ετησίας ενίσχυσης, που θα «πέσουν» στο νησί. Αναδεικνύει σε ένα βαθμό, και την αξία της διεκδίκησης, αλλά και το γεγονός της διαφορετικής αντίληψης που υπερασπίζεται η σημερινή διοίκηση του δήμου Ικαρίας. Επίσης η  διεκδίκηση πόρων από το ΕΣΠΑ εκτός από αυτά που μέχρι σήμερα έχουν δρομολογηθεί (πρόταση για έργα διαχείρισης απορριμμάτων)  συνεχίζεται στοχεύοντας να αμβλύνει αυτή την κατάσταση σε μεγάλο βαθμό. Ενώ σε ένα βαθμό η προσπάθεια αυτή αρχίζει να αποδίδει καρπούς όπως η εξασφάλιση χρηματοδοτήσεων από το ΕΣΠΑ 4.290.000€, για την επεξεργασία και διάθεση λυμάτων  Αγ. Κηρύκου, και την Μελέτη γενικού σχεδίου ύδρευσης Ικαρίας 123.885€, κλπ

ΔΗΜΟΣ   ΙΚΑΡΙΑΣ

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                 Άγιος Κήρυκος Ικαρίας 16/1/2018
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                                                                      Αρ. Πρωτ.:199
ΔΗΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ

 

Προς:
Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
1) Γραφείο Υπουργού κ. Σ. Κοντονή.
2) Γραφείο Γ.Γ Υπουργείου κ. Δ. Παπασπύρου
Κοινοποίηση :
1) Βουλευτή Νομού Σάμου
2) Κοινοβουλευτικές ομάδες (ΝΔ, ΚΚΕ, ΔΗ.ΣΥ,
ΠΟΤΑΜΙ, ΑΝΕΛ, ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ) .
3) Π.Ε.Δ Βορείου Αιγαίου
4) Δικηγορικός Σύλλογος Νομού Σάμου

 

Θέμα : Στελέχωση Ειρηνοδικείου Ικαρίας.

Κύριε Υπουργέ,

Από 1-1-2013 μοναδικό δικαστήριο στην Ικαρία είναι το Ειρηνοδικείο Ικαρίας με έδρα τον Άγιο Κήρυκο. Μέχρι και το 2016 το Ειρηνοδικείο αυτό ήταν στελεχωμένο με μια γραμματέα, έναν  δικαστικό επιμελητή, ενώ η δεύτερη οργανική θέση γραμματέα είναι κενή από το 2012.

Ωστόσο ο μοναδικός δικαστικός επιμελητής έχει ήδη συνταξιοδοτηθεί με αποτέλεσμα το Ειρηνοδικείο Ικαρίας να υπολειτουργεί με μια και μοναδική υπάλληλο, η οποία τους επόμενους μήνες οδεύει προς συνταξιοδότηση.

Είναι αυτονόητο, ότι χωρίς προσωπικό στη Γραμματεία είναι αδύνατη η λειτουργία της μοναδικής δομής απονομής δικαιοσύνης του νησιού, η οποία εξυπηρετεί παραπάνω από 11.000 κατοίκους σε Ικαρία και Φούρνους. Οι οποίοι σε περίπτωση έστω και πρόσκαιρης παύσης λειτουργίας του Ειρηνοδικείου θα πρέπει να μετακινούνται στην Σάμο, με το κόστος της κάθε δικαστικής υπόθεσης να αυξάνεται κατακόρυφα.

Με βάση τα παραπάνω ζητούμε την άμεση στελέχωση του Ειρηνοδικείου Ικαρίας με τον διορισμό τριών μόνιμων υπαλλήλων στη Γραμματεία του Ειρηνοδικείου.

Σε αναμονή των ενεργειών σας

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ

Στέλιος Σταμούλος

 

Διαβάστε ακόμα

Ο ραδιοσταθμός της Ικαρίας με ζωντανό πρόγραμμαενημέρωσης και ψυχαγωγίας.

Editorial

απαραιτητα

©2023 ikariaki. All Right Reserved. Designed and Developed by Fekas Brothers & Digital Avenue