Home ΚοινωνίαΕλλάδα Αλλαγές στο πρόγραμμα για τις συνθήκες παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων μελισσοκομίας

Αλλαγές στο πρόγραμμα για τις συνθήκες παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων μελισσοκομίας

by ikariaki.gr
4 views

Με τροποποιητική απόφαση καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η 20η Ιανουαρίου κάθε μελισσοκομικού έτους. Τι αλλαγές έγιναν στον καθορισμό του ακριβούς περιεχομένου και των λεπτομερειών εφαρμογής, των δράσεων 3.1, 3.2, 1.1, 1.4, 1.2, και 4.1.

Τροποποίηση των υπ’ αριθμ. 938/81027/26.7.2017 (Β’ 2834), 937/81014/26.7.2017 (Β’ 2991), 969/ 84616/3.8.2017 (Β’ 2968), 970/84618/3.8.2017 (Β’ 2901), και 968/84613/3.8.2017 (Β’ 2968) κοινών αποφάσεων του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σχετικά με τον καθορισμό του ακριβούς περιεχομένου και των λεπτομερειών εφαρμογής, των δράσεων 3.1, 3.2, 1.1, 1.4, 1.2, και 4.1 αντίστοιχα, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος για τη βελτίωση των συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας για τα έτη 2017-2018, υπέγραψε ο αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Τροφίμων δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Το πρώτο που αλλάζει είναι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων , που αντί για την 31η Ιανουαρίου κάθε μελισσοκομικού έτους, γίνεται η 20η Ιανουαρίου κάθε μελισσοκομικού έτους.

Ακόμη:

Η παράγραφος 1 του άρθρου 9 της υπ’ αριθμ. 938/81027/26-7-2017 κοινής απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Προκειμένου τα αιτήματα των ενδιαφερομένων να ικανοποιηθούν κατατίθενται πρωτότυπα παραστατικά αγοράς κυψελών (τιμολόγια ή αποδείξεις λιανικής πώλησης), εκδοθέντα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον ΚΦΒ&Σ, με ημερομηνία έκδοσης από την 1η Αυγούστου μέχρι και την 20η Μαΐου κάθε μελισσοκομικού έτους, συνοδευόμενα από τις αντίστοιχες εξοφλητικές αποδείξεις, όπου απαιτείται.

Για παραστατικά τα οποία αναγράφουν μηχανογραφημένα ή με σφραγίδα του εκδότη, ότι έχουν εξοφληθεί ή έχουν εκδοθεί τοις μετρητοίς, δεν απαιτείται η προσκόμιση εξοφλητικής απόδειξης. Κατ’ εξαίρεση, για το πρώτο έτος εφαρμογής της παρούσας (πρόγραμμα 2017) τα νόμιμα παραστατικά αγοράς των κυψελών και οι αντίστοιχες εξοφλητικές αποδείξεις μπορούν να εκ- δοθούν και υποβληθούν συμπληρωματικά μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης και μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας».

3.Το άρθρο 14 της υπ’ αριθμ. 938/81027/26-7-2017 κοινής απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αντικαθίσταται ως εξής: «Ενισχύεται μέρος της δαπάνης για τη μετακίνηση των μελισσιών των «νομάδων και επαγγελματιών μελισσοκόμων», όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 2 της παρούσας, από τον συνήθη μόνιμο τόπο – «έδρα» της μελισσοκομικής εκμετάλλευσης σε άλλον ή αντίστροφα καθώς και πιθανές ενδιάμεσες μετακινήσεις, κατά το χρονικό διάστημα από ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στη δράση έως και την 30η Ιουνίου κάθε μελισσοκομικού έτους. Κατ’ εξαίρεση για το πρώτο έτος εφαρμογής της παρούσας (πρόγραμμα 2017), ενισχύεται μέρος της δαπάνης για τη μετακίνηση των μελισσιών από τον συνήθη μόνιμο τόπο της μελισσοκομικής εκμετάλλευσης σε άλλον ή αντίστροφα για το χρονικό διάστημα από 1/3/2017 έως 31/7/2017.

4. Το άρθρο 23 της υπ’ αριθμ. 938/81027/26-7-2017 κοινής απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 23 Κυρώσεις 1. Εάν κατά τη διάρκεια των ελέγχων που περιγράφονται στα άρθρα 11 και 20 της παρούσας διαπιστωθεί από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα ότι ο δικαιούχος δε συμμορφώνεται με τους όρους και τις προϋποθέσεις χορήγησης της ενίσχυσης στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης, η ενίσχυση δεν καταβάλλεται ή, εφόσον έχει καταβληθεί, ανακαλείται εν όλω ή εν μέρει.

2. Αν τα ελεγχόμενα παραστατικά είναι ελλιπή ή έχουν εκδοθεί πλημμελώς, η ενίσχυση μειώνεται κατά το μέρος που αφορά τα εν λόγω παραστατικά.

3. Αν ο δικαιούχος αρνείται, παρεμποδίζει ή δε διευκολύνει τον έλεγχο, καθώς και αν δεν παρέχει ή παρέχει ψευδείς ή ελλιπείς ή ανακριβείς πληροφορίες και στοιχεία, αποκλείεται από την ενίσχυση κατά την τρέχουσα ετήσια περίοδο εφαρμογής και για τα επόμενα δύο (2) διαδοχικά έτη. Στην περίπτωση κατά την οποία έχει ήδη καταβληθεί στον δικαιούχο το σύνολο ή μέρος της ενίσχυσης για την τρέχουσα ετήσια περίοδο εφαρμογής, τα ήδη καταβληθέντα ποσά επιστρέφονται εντόκως στο σύνολο τους ως αδικαιολογήτως καταβληθέντα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 9 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 1368/2015 και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 28 του ν.2520/1997 (Α’173), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

4. Σε περίπτωση απάτης ή σοβαρής αμέλειας για την οποία ευθύνονται οι δικαιούχοι, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 9 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 1368/2015. 4.Οι διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται στον παρόν άρθρο δεν επιβάλλονται για εκείνα τα στοιχεία της αίτησης ενίσχυσης ή της αίτησης πληρωμής ως προς τα οποία ο δικαιούχος ενημερώνει εγγράφως την αρμόδια αρχή ότι η αίτηση ενίσχυσης ή η αίτηση πληρωμής είναι ανακριβής ή κατέστη ανακριβής μετά την υποβολή της, υπό τον όρο ότι η αρμόδια αρχή δεν έχει γνωστοποιήσει την πρόθεσή της να διενεργήσει επιτόπιο έλεγχο και δεν τον έχει ήδη ενημερώσει σχετικά με τις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης όσον αφορά την αίτηση ενίσχυσης ή την αίτηση πληρωμής.

5.Η ενημέρωση από τον δικαιούχο όπως περιγράφεται παραπάνω έχει ως αποτέλεσμα την προσαρμογή της αίτησης ενίσχυσης ή της αίτησης πληρωμής στην πραγματική κατάσταση.

6. Στην περίπτωση που κατά τον έλεγχο, διοικητικό ή επιτόπιο, διαπιστωθεί διαφορά μεταξύ του δηλωθέντος προς ενίσχυση αριθμού κυψελών αντικατάστασης (Δράση 3.1) ή μετακινούμενων μελισσιών (Δράση 3.2) και του προσδιορισθέντος από τους ελέγχους αντίστοιχου αριθμού, τότε:

α) εάν η διαφορά είναι μικρότερη από 10 % επί του αιτηθέντος αριθμού, το ποσό της ενίσχυσης υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη ως βάση υπολογισμού της ενίσχυσης τον προσδιορισθέντα αριθμό, εφόσον συνεχίζουν να πληρούνται τα κριτήρια επιλεξιμότητας,

β) εάν η διαφορά είναι μεταξύ 10% και 20 % επί του αιτηθέντος αριθμού, το ποσό της ενίσχυσης υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη ως βάση υπολογισμού της ενίσχυσης τον αιτηθέντα αριθμό μείον το διπλάσιο της διαφοράς μεταξύ αιτηθέντος και προσδιορισθέντος αριθμού, εφόσον συνεχίζουν να πληρούνται τα κριτήρια επιλεξιμότητας, γ) εάν η διαφορά είναι μεγαλύτερη από 20 % επί του αιτηθέντος αριθμού, δεν χορηγείται καμία ενίσχυση».

Δείτε ολόκληρη την απόφαση ΕΔΩ

 

Αναδημοσίευση από : https://www.e-ea.gr

Διαβάστε ακόμα

Ο ραδιοσταθμός της Ικαρίας με ζωντανό πρόγραμμαενημέρωσης και ψυχαγωγίας.

Editorial

απαραιτητα

©2023 ikariaki. All Right Reserved. Designed and Developed by Fekas Brothers & Digital Avenue