Home Τ. ΑυτοδιοίκησηΔήμος Ικαρίας Β΄ Γύρος Δημοτικών εκλογών και κατανομή εδρών στον Δήμο Ικαρίας

Β΄ Γύρος Δημοτικών εκλογών και κατανομή εδρών στον Δήμο Ικαρίας

by ikariaki.gr
63 views

banner

Αγαπητοί συμπατριώτες και φίλοι, επειδή ακόμα δεν έχουν δοθεί από το εκλογοδικείο η πλήρης σταυροδοσία και η κατανομή εδρών, δημοσιεύουμε πρώτα τα δυο άρθρα 28 και 30 του νόμου 4555/2018, που αφορούν την κατανομή των εδρών ανά περιφέρειες (ενότητες) και μετά σας δίνουμε την δική μας εκτίμηση για την κατανομή των εδρών.

Τονίζουμε ότι ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΝΟΥΜΕ, όλα εξαρτώνται από το εκλογοδικείο, που μπορεί να μην είναι ίδια με αυτά που εκτιμάμε.

Άρθρο 28
Εκλογικό σύστημα Κατανομή εδρών δημοτικού συμβουλίου Αντικατάσταση του άρθρου 32 του ν. 3852/2010

Το άρθρο 32 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 32

Εκλογικό σύστημα Κατανομή των εδρών του δημοτικού συμβουλίου

1. Το σύνολο των εδρών του δημοτικού συμβουλίου κατανέμεται στους συνδυασμούς που έλαβαν μέρος στις εκλογές, ανάλογα με τον αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβαν στον Α΄ γύρο.

2. Η αναλογική κατανομή των εδρών γίνεται ως εξής: Το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβαν,σε όλα τα εκλογικά τμήματα δήμου, αθροιστικά όλοι οι συνδυασμοί που συμμετείχαν στις εκλογές διαιρείται με τον αριθμό των εδρών που αντιστοιχούν σε κάθε δημοτικό συμβούλιο και το πηλίκο αυξημένο κατά μία μονάδα, παραλειπομένου του κλάσματος, αποτελεί το εκλογικό μέτρο. Ο αριθμός των έγκυρων ψηφοδελτίων κάθε συνδυασμού διαιρείται στη συνέχεια με το εκλογικό μέτρο και καθένας τους καταλαμβάνει τόσες έδρες όσο και το ακέραιο πηλίκο της διαίρεσης.

Αν οι έδρες που καταλαμβάνουν οι συνδυασμοί που συμμετέχουν στην κατανομή με την προηγούμενη διαδικασία είναι λιγότερες από τις προς διάθεση, όσες απομένουν κατανέμονται ανά μία μεταξύ όλων των συνδυασμών, είτε έλαβαν έδρα κατά το προηγούμενο εδάφιο είτε όχι, ανάλογα με τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπά τους.

Αν οι συνδυασμοί αυτοί ή μερικοί από αυτούς έχουν ίσο αριθμό αχρησιμοποίητων υπολοίπων, διεξάγεται κλήρωση από το αρμόδιο δικαστήριο.

Αν μετά την κατανομή των εδρών με βάση τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα παραμένουν αδιάθετες έδρες, κατανέμονται ανά μία, ανάλογα με το συνολικό αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων του συνδυασμού.

Σε περίπτωση ίσου αριθμού έγκυρων ψηφοδελτίων δύο ή και περισσότερων συνδυασμών, διενεργείται μεταξύ τους κλήρωση από το αρμόδιο δικαστήριο.

3. Αν έχει ανακηρυχθεί ένας μόνο συνδυασμός υποψηφίων, ο δήμαρχος εκλέγεται από το μοναδικό συνδυασμό. Οι πρώτοι κατά σειρά σε σταυρούς προτίμησης, και εωσότου συμπληρωθεί ο αριθμός των εδρών του δημοτικού συμβουλίου, εκλέγονται τακτικοί και οι υπόλοιποι αναπληρωματικοί σύμβουλοι.».

 

Άρθρο 30
Κατανομή εδρών δημοτικού συμβουλίου ανά εκλογική περιφέρεια Αντικατάσταση του άρθρου 34 του ν. 3852/2010

Το άρθρο 34 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 34 Κατανομή των εδρών του δημοτικού συμβουλίου ανά εκλογική περιφέρεια

Οι έδρες του δημοτικού συμβουλίου που δικαιούται να καταλάβει κάθε συνδυασμός, σύμφωνα με το άρθρο 32, στους δήμους που έχουν περισσότερες από μία εκλογικές περιφέρειες, κατανέμονται ανά εκλογική περιφέρεια ως εξής:

1. Η κατανομή ξεκινά από τις τυχόν μονοεδρικές εκλογικές περιφέρειες του δήμου. Η έδρα κάθε μονοεδρικής εκλογικής περιφέρειας αποδίδεται στον συνδυασμό που έλαβε τις περισσότερες έγκυρες ψήφους στη συγκεκριμένη εκλογική περιφέρεια, εφόσον αυτός δικαιούται να καταλάβει έδρα σύμφωνα με το άρθρο 32.

2. Αν, κατά τη διαδικασία της παραγράφου 1, κάποιος συνδυασμός λάβει περισσότερες έδρες από αυτές που δικαιούται σύμφωνα με το άρθρο 32, αυτές του αφαιρούνται ανά μία ξεκινώντας από τη μονοεδρική εκλογική περιφέρεια στις οποίες ο συνδυασμός έλαβε τις λιγότερες ψήφους.

3. Έδρες μονοεδρικών εκλογικών περιφερειών, οι οποίες μετά την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου παραμένουν αδιάθετες, απονέμονται στον δεύτερο σε εκλογική δύναμη συνδυασμό στη συγκεκριμένη εκλογική περιφέρεια. Αν κάποιος από τους συνδυασμούς λαμβάνει, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, περισσότερες έδρες από αυτές που δικαιούται σύμφωνα με το άρθρο 32, εφαρμόζεται η παράγραφος 2.

4. Η διαδικασία των παραγράφων 2 και 3 εφαρμόζεται, εφόσον απαιτηθεί, και με τους επόμενους κατά σειρά εκλογικής δύναμης στην οικεία εκλογική περιφέρεια συνδυασμούς, μέχρι να κατανεμηθούν όλες οι έδρες των μονοεδρικών περιφερειών.

5. Στη συνέχεια, υπολογίζεται το εκλογικό μέτρο για κάθε συνδυασμό, ως το πηλίκο των έγκυρων ψηφοδελτίων του συνδυασμού στο σύνολο του δήμου προς τις έδρες που δικαιούται να καταλάβει σύμφωνα με το άρθρο 32. Το πηλίκο, μετά την παράλειψη του κλάσματος, προσαυξάνεται κατά μία μονάδα. Ο αριθμός των έγκυρων ψηφοδελτίων του κάθε συνδυασμού διαιρείται σε κάθε εκλογική περιφέρεια με το εκλογικό του μέτρο και ο συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες όσο είναι το ακέραιο πηλίκο της διαίρεσης. Αν σε κάθε εκλογική περιφέρεια υπάρχουν τόσες διαθέσιμες έδρες όσες δικαιούται ο συνδυασμός, τις καταλαμβάνει όλες και ο αριθμός τους αφαιρείται από τις διαθέσιμες της περιφέρειας. Αν δεν υπάρχει επαρκής αριθμός, στο συνδυασμό κατακυρώνονται μόνον οι διαθέσιμες έδρες.

6. Αν, μετά και τη διαδικασία της παραγράφου 5, κάποιος συνδυασμός έχει λάβει συνολικά περισσότερες έδρες από αυτές που δικαιούται σύμφωνα με το άρθρο 32, αυτές του αφαιρούνται ανά μία ξεκινώντας από την εκλογική περιφέρεια, εξαιρουμένων των μονοεδρικών, στην οποία ο συνδυασμός έλαβε τις λιγότερες ψήφους.

7. Αν, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των παραγράφων 1 έως και 6, υπάρχουν αδιάθετες έδρες και συνδυασμοί που δικαιούνται να καταλάβουν έδρα σύμφωνα με το άρθρο 32, ξεκινώντας από τον μικρότερο σε εκλογική δύναμη στο σύνολο του δήμου συνδυασμό που δικαιούται να καταλάβει έδρα, διατίθενται οι διαθέσιμες έδρες ανά μία από κάθε εκλογική περιφέρεια, όπου αυτός διατηρεί το μεγαλύτερο, κατά φθίνουσα σειρά, αδιάθετο υπόλοιπο ψηφοδελτίων. Η διαδικασία της παρούσας παραγράφου επαναλαμβάνεται για όλους τους συνδυασμούς που δικαιούνται να καταλάβουν έδρα, κατ’ αύξουσα σειρά εκλογικής δύναμης.

8. Αν, με την ολοκλήρωση της διαδικασίας και της παραγράφου 7, υπάρχουν εκλογικές περιφέρειες με αδιάθετες έδρες και συνδυασμοί που δικαιούνται να καταλάβουν έδρα σύμφωνα με το άρθρο 32, ξεκινώντας από την μεγαλύτερη σε αριθμό εδρών εκλογική περιφέρεια και επί όμοιων από εκείνη που έχει τις περισσότερες έγκυρες ψήφους και συνεχίζοντας με φθίνουσα σειρά, απονέμεται ανά μία αδιάθετη έδρα στο συνδυασμό που εξακολουθεί να δικαιούται έδρα και έχει λάβει τις περισσότερες έγκυρες ψήφους συνολικά. Η διαδικασία της παρούσας παραγράφου επαναλαμβάνεται όσες φορές χρειαστεί, μέχρι να εξαντληθούν οι διαθέσιμες έδρες ή οι συνδυασμοί που δικαιούνται να καταλάβουν έδρα σύμφωνα με το άρθρο 32. Έδρες που μετά την εξάντληση των δικαιούμενων να καταλάβουν έδρα συνδυασμών παραμένουν αδιάθετες, δεν διατίθενται, αλλά παραμένουν κενές.

9. Οι έδρες που κατανέμονται σε κάθε στάδιο, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 έως και 8, αφαιρούνται από τις διαθέσιμες της εκλογικής περιφέρειας.».

 

 

ΔΗΜΟΣ  ΙΚΑΡΙΑΣ

Συγκεντρωτικά Ραχών  2-6-2019

ΡΑΧΕΣ  21ο    22ο    23ο    24ο Α.Π.25ο Α.Π.26ο Κ. 27ο       σύνολο
ΠΕΑ 69/86 60/99  64/99 52/72 97/119 111/134  91/126  544/735
Λ.Σ. 56/73 77/100  51/70 68/93 95/115 104/110 103/113  554/674
 

ΡΑΧΕΣ

 

 21ο

  

22ο

 

 23ο

  

24ο

 

Α.Π.25ο

 

Α.Π.26ο

 

Κ. 27ο

     

σύνολο

ΠΕΑ   69    60    64     52    97    111    91  544   36,19 %
Λ.Σ.   56    77    51     68    95    104   103  554   36,86 %
ΑΣΠΙ   42    43    42     32    18      33     19  229  15,24 %
ΚΟΧ   23    33    27     37      7       8     15  150    9,98 %
ΣΤΑΜ     4     0      6      0      1       3     12   26     1,73 %

 

Συγκεντρωτικά Ευδήλου  2-6-2019

 

 

ΕΥΔΗΛΟΣ

 11ο

Αρ

 12ο

Δαφ

  13ο

    Δαφ

  14ο

     Ευδ

 15ο

   Ευδ

   16ο

   Καρ

17ο

Καρ

 18ο

Μαγγ

 19ο

Φρ

  20ο

  Φρ

σύνολο

    26-5-19

ΠΕΑ   2-6

22/

43

101/

114

119/

146

118/

160

101/

137

72/

75

83/

100

66/

70

59/

64

73/

94

814/

1.003

     26-5

 Λ.Σ.  2-6

55/

67

61/

71

70/

78

77/

99

46/

51

68/

82

103/

117

25/

30

91/

111

93/

118

689/

824

 

26-5-2019

 

ΕΥΔΗΛΟΣ

 11ο

Αρ

  12ο

Δαφ

  13ο

     Δαφ

  14ο

     Ευδ

 15ο

   Ευδ

   16ο

   Καρ

17ο

Καρ

 18ο

Μαγγ

 19ο

Φρ

  20ο

  Φρ

    

 σύνολο

ΠΕΑ   22 101 119 118 101  72  83 66   59   73 814

43,86 %

Λ.Σ.   55  61 70 77  46 68 103  25 91 93  689 

37,12 %

ΑΣΠΙ  20    12    15     44      32       9    5   17   20   28  202 

10,88 %

ΚΟΧ   1      7    11     13       7     2     5     9  55

2,96 %

ΣΤΑΜ   5    13    11     15     16      8    6    7    6    9  96 

5,17 %

 

 

 

 

Συγκεντρωτικά Αγίου Κηρύκου 2-6-2019

 

 

 

 

1ο

 

  2ο

 

  3ο

 

4ο

 

  5ο

  

   6ο

 

7ο

 8ο

Περδ

 9ο

Περδ

  10ο

 Χρ

      σύνολο
26-5-19

ΠΕΑ 2-6

94/  123  95/

133

112/

140

 

126

85/

112

 90/

120

 

126

54/

64

73/

82

108/

129

711/

1.155

 

Λ.Σ.

44/

67

69/

78

68/

71

 

73

75/

90

53/

65

 

 61

28/

42

53/

58

  61/

66

451

671

 

Σημ. Λείπουν τα αποτελέσματα σε 4ο και 7ο Αγίου Κηρύκου της πρώτης Κυριακής (26-5-19)

 

Γενικό σύνολο     ΠΕΑ 1.155 +1.003+735 = 2.893

                                  Λ.Σ. 671 + 824 + 674 = 2.169

Διαφορά 724

 

 

  

 

 

 

 

 

 Εκλέγονται  

 

Παράταξη

 

   ΠΕΑ

 

    Λ.Σ.

 

 ΑΣΠΙ

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤ

 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

Άγιος Κήρυκος

(α΄)     (β΄)

 

3         1

(α΄)

 

2

(α΄)    (β΄)

 

1         1

  (α΄)

 

1

 

Εύδηλος

(α΄)     (β΄)

 

2         1

α΄      (β΄)

 

2        1   

 

 

 

 

Ράχες

α΄

 

2

α΄

 

2

      (β)

 

 1

 

Σημ. Οι ενδείξεις α , β και γ αφορούν την κατανομή των εδρών ανά δημοτική περιφέρεια σύμφωνα με το άρθρο 30 του ν.4555/2018.

Παραμένει αδιάθετη μία (1) έδρα της Α.Σ.Π.Ι. γιατί δεν είναι καθαρή η ερμηνεία του νόμου σχετικά με την προβλεπόμενη διαδικασία γ΄ (???) κατανομής. Πιθανότατα επειδή οι έδρες στις Ράχες είναι (4) από την α΄κατανομή σε ΠΕΑ και Λ.Σ. καθώς και η μοναδική (1) θέση της Κοινωνίας Πολιτών (στην β΄), η τρίτη έδρα της ΑΣΠΙ να δοθεί στον Εύδηλο…

 

Αγίου Κηρύκου Π.Ε.Α.  (9) ΛΑ.Σ. (7) ΑΣΠΙ (3) ΑΝΕΞ (1) ΚΟΙΝΩΝΙΑ
1 .Καραγιαννάκης Π 395 1.  Λαρδάς Ν 1. Γαγλίας  Η 1.Σταμούλος Ν
2. Μπινίκου  Μ 251 2. Τέσκος Σ 272 2. Περρής  Κ 117
3. Τσαντές   Φ 220
4. Ρουστάς  Κ 215
Ευδήλου Ευδήλου Ευδήλου
5. Τσαγκά Δ 373 3. Κουντούπης  Σ 471 ???????????
6. Κακόγιαννος  Β 308 4. Καλογερής  Γ 276 Ανδριώτης Π 99
7. Ράπτης Φ 297 5. Μαυρογεώργη Ε 257
Ραχών Ραχών Ραχών Ραχών
8. Καλαμάρας Ν 409 6. Καρούτσος Φ 438 ?????????? 1.Κόχιλας Ε
9. Πολίτης  Σ 265 7. Κόχυλας Σ 382 Καττές  Γ 181

 

 

Διαβάστε ακόμα

Ο ραδιοσταθμός της Ικαρίας με ζωντανό πρόγραμμαενημέρωσης και ψυχαγωγίας.

Editorial

απαραιτητα

©2023 ikariaki. All Right Reserved. Designed and Developed by Fekas Brothers & Digital Avenue