Home ΚοινωνίαΕλλάδα «Τρέχει» το πρόγραμμα επιδότησης μικρών εταιρειών

«Τρέχει» το πρόγραμμα επιδότησης μικρών εταιρειών

by ikariaki.gr
35 views

Περισσότερα από 700 επενδυτικά σχέδια πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων έχουν ενταχθεί έως τώρα στο πρόγραμμα «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων», ενώ τις επόμενες ημέρες αναμένεται η έγκριση ενός ακόμη «πακέτου» εντάξεως, περίπου 200 επιχειρήσεων.

 

Με βάση τα στοιχεία του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, στο πρόγραμμα έχουν ενταχθεί 713 επενδυτικά σχέδια τα οποία θα επιχορηγηθούν με το ποσό των 54,6 εκατ. ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι ο μέσο ποσό επιδότησης για τις επιχειρήσεις που υπάγονται στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, ανέρχεται στις περίπου 76.000 ευρώ.

 

Με δεδομένο ότι ο συνολικός προϋπολογισμός (δημόσια δαπάνη) του προγράμματος ανέρχεται στα 400 εκατ. ευρώ, εκτιμάται ότι ο αριθμός των επιχειρήσεων που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα, θα υπερβεί τις 5.000.

 

Επιτυχημένη η μέθοδος αξιολόγησης

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα, είναι το τρίτο στη σειρά αλλά το μεγαλύτερο σε προϋπολογισμό (έχουν προηγηθεί αλλά βρίσκονται ακόμη σε ισχύ το «Επιχειρούμε Έξω» και «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός») όπου η αξιολόγηση και η ένταξη των επενδυτικών σχεδίων γίνεται με βάση σειρά προτεραιότητας (first in/first out).

 

banner

Με τη συγκεκριμένη μέθοδο, όταν υποβάλλεται προς επιδότηση ένα επενδυτικό σχέδιο, αξιολογείται άμεσα και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις υπαγωγής στο πρόγραμμα, εντάσσεται. Έτσι αποφεύγεται η πολύμηνη αναμονή των επιχειρηματιών για να μάθουν αν υπάγονται ή όχι που παρατηρείται στα προγράμματα με συγκριτική αξιολόγηση. Δηλαδή αυτά που πρώτα υποβάλλονται όλες οι αιτήσεις εντός του χρονικού διαστήματος που έχει οριστεί και στη συνέχεια αρχίζει η αξιολόγησή τους που μπορεί απαιτήσει ακόμα και… ένα χρόνο.

 

Σημειώνεται ότι η υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» άρχισε στα τέλη του περασμένου Φεβρουαρίου και για αυτό η υπαγωγή ήδη 713 επιχειρήσεων συνιστά επιτυχία.

 

Το πρόγραμμα
Από το πρόγραμμα «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» οι δικαιούχοι μπορούν να λάβουν επιδότηση έως το 65% του επιλέξιμου επενδυτικού σχεδίου που θα υποβάλουν.

 

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός της επένδυσης κυμαίνεται από 20.000 έως 200.000 ευρώ. Επενδυτικά σχέδια με προϋπολογισμό μικρότερο των 20.000 ευρώ κρίνονται μη επιλέξιμα και δεν μπορούν να υποβληθούν. Στην περίπτωση που η επένδυση θα έχει προϋπολογισμό μεγαλύτερο των 200.000 ευρώ, το υπερβάλλον ποσό θα θεωρείται ιδιωτική συμμετοχή 100% για την υλοποίηση του σχεδίου.

 

Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης. Επισημαίνεται ότι δαπάνες τουλάχιστον ίσες με το 30% του εκάστοτε εγκεκριμένου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της επένδυσης θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί και να έχουν αποτελέσει αντικείμενο αιτήματος επαλήθευσης στους πρώτους 12 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης. Σε αντίθετη περίπτωση, θα απομειώνεται ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κατά το ποσόν που το ποσόν του αιτήματος επαλήθευσης υπολείπεται του 30% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού.

 

Επιλέξιμες δαπάνες

Στο πλαίσιο του προγράμματος χρηματοδοτούνται οι ακόλουθες κατηγορίες δαπανών:

 

1. Προμήθεια και εγκατάσταση νέων σύγχρονων μηχανημάτων και εν γένει εξοπλισμού, απαραίτητου για τη λειτουργία της επιχείρησης και την άσκηση της οικονομικής δραστηριότητάς της.

2. Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τυποποίηση ή συμμόρφωση της παραγωγικής διαδικασίας / προϊόντων με εθνικά, εναρμονισμένα και προαιρετικά ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα.

3. Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης – εξοικονόμηση ενέργειας και προστασία του περιβάλλοντος.

4. Πιστοποίηση προϊόντων, υπηρεσιών και διαδικασιών σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα, καθώς και προαιρετικά πρότυπα ευρωπαϊκών χωρών ή/και χωρών εκτός Ε.Ε. (πρότυπα χωρών προορισμού).

 

Συμπληρωματικά, ενισχύονται δαπάνες για α) μισθολογικό κόστος νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού, β) τεχνικές μελέτες μηχανικού, γ) συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικές με σχεδιασμό συσκευασίας, ετικέτας, δ) ψηφιακή προβολή, ε) μεταφορικά μέσα και στ) υπηρεσίες συμβούλων για την παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου.

 

Πηγή: euro2day.gr

 

Αναδημοσίευση από : http://www.kerdos.gr

Διαβάστε ακόμα

Ο ραδιοσταθμός της Ικαρίας με ζωντανό πρόγραμμαενημέρωσης και ψυχαγωγίας.

Editorial

απαραιτητα

©2023 ikariaki. All Right Reserved. Designed and Developed by Fekas Brothers & Digital Avenue