Home ΑρθρογράφοιΔημήτρης Φιλιπποπολίτης Τι είναι το ΚΔΑΠ – Μπορεί και πρέπει να γίνει στην Ικαρία

Τι είναι το ΚΔΑΠ – Μπορεί και πρέπει να γίνει στην Ικαρία

by ikariaki.gr
108 views

Table of Contents

Με αφορμή την χτεσινή (25.1.2021) συζήτηση στο παλαιό δημαρχείο Αγίου Κηρύκου για την δημιουργία ΚΔΑΠ – ΑΜΕΑ στην Ικαρία, ας δούμε τι είναι το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών ΚΔΑΠ

αναμεταδίδουμε από την έγκυρη και περιεκτικότατη ιστοσελίδα lloydharrisoncooper.gr


1. Τι είναι τα ΚΔΑΠ (Γενικός Ορισμός)

Τα  Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλισης Παιδιών είναι οι μονάδες στις οποίες απασχολούνται παιδιά 5-12 χρονών για ορισμένο χρονικό διάστημα της ημέρας.

Σκοπός τους είναι η απασχόληση των παιδιών εκτός σχολικού ωραρίου, η δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου τους μέσα από ομαδικές δραστηριότητες και η εξυπηρέτηση των γονέων τους.

Τα ΚΔΑΠ δεν πρέπει να συγχέονται με τους βρεφονηπιακούς σταθμούς ή τους παιδότοπους.

Η αδειοδότηση των βρεφονηπιακών σταθμών απαιτεί διαφορετικές κτηριακές προδιαγραφές και δράσεις

Επίσης διαφορετικές δράσεις απαιτούνται στην έκδοση άδειας και λειτουργίας ΚΔΑΠ – ΑΜΕΑ (Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία).

2. Νομοθεσία σχετικά με την Ίδρυση και λειτουργία των ΚΔΑΠ

Ο βασικός νόμος που ορίζει τις προϋποθέσεις και δικαιολογητικά για την αδειοδότηση και τη λειτουργία ενός ΚΔΑΠ είναι το ΦΕΚ 1397/Β/22-10-2001.

Άλλοι μεταγενέστεροι νόμοι που αφορούν τα ΚΔΑΠ είναι οι:

 •  Π1β/Γ.Π.οικ. 30411/22−3−2002, ΦΕΚ 395/Β/ 2 – 4 – 2002
 • Π1β/Γ.Π.οικ.109707/12−8−2009, Φ.Ε.Κ. 1849/2009 τ.Β΄
 • Αριθμ. Δ27/οικ.9734/408, ΦΕΚ 921τ.Β’/19-04-2013

Τα ΦΕΚ αυτά μπορείτε να τα αναζητήσετε και να τα κατεβάσετε και από ιστοτόπο του Εθνικού Τυπογραφίου: http://www.et.gr/index.php/anazitisi-fek

3. Αδειοδοτούσα Αρχή

Το ΦΕΚ 1397/Β (22-10-2001) ορίζει ότι η Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών χορηγείται κατόπιν αίτησης συμπεριλαμβανωμένων όλων των απαραίτητων δικαιολογητηκών από τη Διεύθυνση ή το Τμήμα Κοινωνικής Πρόνοιας της οικοίας Νομαρχιακής Αυτοδιοικήσης.

Σήμερα, μετά τον Καλλικράτη, την άδεια χορηγεί το αντίστοιχο τμήμα της οικοίας Περιφέρειας.

4. Δικαιολογητικά (άρθρο 2, ΦΕΚ 1397/Β/22-10-2001)

Τα ακόλουθα δικαιολογητικά πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση ίδρυσης και λειτουργίας ΚΔΑΠ

 • Αίτηση του Νομικού Προσώπου η οποία αναγράφει την επωνυμία του του νομικού προσώπου, τα στοιχεία του υπεύθυνου αυτού, τη διεύθυνση της έδρας, το μέγιστο αριθμό φιλοξενουμένων παιδιών, και το συγκεκριμμένο σκοπό της μονάδας
 • Καταστατικό του Νομικού Προσώπου
 • Βεβαίωση Ορισμού Υπεύθυνου του Νομικού Προσώπου
 • Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου του προσώπου στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας. Το πιστοποιητικό θα πρέπει να αναφέρει ρητά ότι ο υπεύθυνος δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή για κακούργημα ή για ένα από τα πλημμελήματα της κλοπής, της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφησης, της συκοφαντικής δυσφήμισης, της παραχάραξης, της εκ δόλου σωματικής βλάβης, της παράβασης των διατάξεων περί ναρκωτικών, ή για έγκλημα που αναφέρεται στα ήθη και ότι δεν έχει στερηθεί λόγω καταδίκης των πολιτικών του δικαιωμάτων.
 • Πιστοποιητικό της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών της κατοικίας του αιτούντος ότι δε διώκεται, ή υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986
 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχει τεθεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη
 • Μισθωτήριο συμβόλαιο θεωρημένο από την αρμόδια ΔΟΥ σε περίπτωση ενοικίασης του κτηρίου του Κέντρου
 • Οικοδομική Άδεια ή άλλο πιστοποιητικό ή βεβαίωση νομιμότητας υφιστάμενου κτηρίου από την αρμόδια πολεοδομία ή πολεοδομικό γραφείο.
 • Βεβαίωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας (Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας εν Ενεργεία)
 • Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 του νομικού προσώπου για:
  i) Την επάρκεια ύδρευσης, ηλεκτροδότησης, τηλεφωνικής σύνδεσης, θέρμανσης, αποχέτευσης των χώρων που θα απασχολούνται παιδιά
  ii) τον αριθμό των παιδιών που φιλοξενούνται, τα ωράρια λειτουργίας, τα τμήματα που θα λειτουργήσουν και τον Εσωτερικό κανονισμό του Κέντρου

Περισσότερες πληροφορίες για τα δικαιολογητικά μπορείτε να βρείτε στο άρθρο 2 του ΦΕΚ 1397/Β/22-10-2001.

4. Οικοδομική Άδεια

Στο ΦΕΚ 1397/Β/22-10-2001 αναφέρεται ρητά πως: Το κτήριο του Κέντρου πρέπει να είναι σύμφωνο με τις διατάξεις του Γενικού Οικοδομικού Κώδικα, του Κτιριολογικού Κανονισμού – Κατηγορία Χρήσης Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας, καθώς και τον εκάστοτε ισχύοντα Κανονισμό Πυροπροστασίας.

Πρακτικά, αυτό σημαίνει οικοδομική άδεια θα πρέπει να είναι κατηγορίας χρήσης υγείας και κοινωνικής πρόνοιας. Αυτό σημαίνει πως αν το κτήριο είναι χρήσης κατοικίας θα πρέπει να γίνει αλλαγή χρήσης.

Η αλλαγή χρήσης προυποθέτει πως στο συγκεκριμμένο οικόπεδο επιτρέπεται η συγκεκριμμένη χρήση γης.

Τις χρήσεις γης μπορείτε να τις ρωτήσετε στο οικείο Πολεοδομικό Γραφείο, καθώς είναι αρκετά δυσχερές να τις αναζητήσετε σε ΦΕΚ.

5. Λοιπές Τεχνικές Προδιαγραφές Χώρων (άρθρο 3, ΦΕΚ 1397/Β/22-10-2001)

Οι χώροι που οφείλει να διαθέτει κατ’ ελάχιστον το Κέντρο είναι:

 1. Μια αίθουσα απασχόλησης επιφάνειας 30 τ.μ. για 15 παιδιά. Εάν το κέντρο διαθέτει αίθουσα μουσικοκινητικής αγωγής και θεατρικού παιχνιδιού, η απαιτούμενη επιφάνεια για ταυτόχρονη απασχόλιση 15 παιδιών είναι 40 τ.μ.
 2. Μια αίθουσα κατασκευών επιφάνειας 30 τ.μ. με νιπτήρες για 15 παιδιά.
 3. Γραφείο εκπαιδευτών επιφάνειας 15 τ.μ.
 4. Αποθήκη
 5. Δύο (2) τουλάχιστον WC

Οι χώροι παραμονής παιδιών θα πρέπει να έχουν τον κατάλληλο φυσικό φωτισμό.

Στους χώρους του κέντρου πρέπει:

 1. Να εξασφαλίζεται η ασφαλής πρόσβαση και παραμονή των παιδιών. Ιδιαίτερη προσοχή να δοθεί στο είδος και ύψος των κιγλιδωμάτων, τα ανοίγματα των παραθύρων, τις τζαμαρίες (τα τζάμια θα πρέπει να είναι ασφαλείας ή οπλισμένα ή επενδεδυμένα με ειδική με μεμβράνη), τα κλιμακοστάσια, την ηλεκτρική εγκατάσταση (θέση και είδος ρευματοδοτών, πίνακας ασφαλείας κλπ).
 2. Στους χώρους υγιεινής οι τοίχοι πρέπει να είναι επενδεδυμένοι από το δάπεδο και μέχρι ύψος 1.60m με πλακίδια πορσελάνης
 3. Όλα τα υλικά που χρησιμοποιούνται στις κατασκευές και στα τελειώματα να είναι μη τοξικά.
6. Πρέπει να εκδόσω άδεια για παιδότοπο ή για Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης για την δραστηριότητα που θέλω να αναπτύξω;

Πολλές είναι οι περιπτώσεις πολιτών που δεν ξέρουν αν για την δραστηριότητα που θέλουν να αναπτύξουν πρέπει να εξασφαλίσουν άδεια για παιδότοπο ή άδεια για ΚΔΑΠ.  Στην πράξη πρόκειται για 2 δραστηριότητες οι οποίες ενώ φαινομενικά μοιάζουν, στην πράξη είναι αρκετά διαφορετικές.

Συμπερασματικά

Η έκδοση άδειας και λειτουργίας ενός ΚΔΑΠ είναι μια αρκετά σύνθετη διαδικασία η οποία μπορεί να περιέχει πολλές δράσεις μηχανικού πέραν αυτών που αναφέρονται στο άρθρο.

Πιο συγκεκριμμένα, προκειμένου το κτήριο να πληρεί τις προϋποθέσεις των νόμων που διέπουν την ίδρυση και λειτουργία των ΚΔΑΠ ενδέχεται να απαιτηθεί τροποποίηση των χώρων του κτιρίου και άρα έκδοση άδειας μικρής κλίμακαςνομιμοποίηση αυθαιρέτου ή/και άλλες πρόσθετες δράσεις.

Η δυσκολία έκδοσης της άδειας έγκειται και στο γεγονός ότι ενδέχεται να απαιτούνται υπογραφές από πολλές δημόσιες υπηρεσίες (πολεοδομία για αλλαγή χρήσης, επιτροπή καταλληλότητας της οικείας περιφέρειας, πυροσβεστική για έκδοση πιστοποιητικού πυροπροστασίας κλπ), γεγονός που προκαλεί καθυστερήσεις στην έκδοση της άδειας λειτουργίας.

Παρόλα αυτά θα πρέπει να σημειωθεί πως η διαδικασία έκδοσης της άδειας είναι πιο απλή και με λιγότερες απαιτήσεις από την αντίστοιχη έκδοση άδειας βρεφονηπιακού σταθμού, αλλά πιο απαιτητική από την έκδοση άδειας

Τέλος, σε περίπτωση που κάποιος σκοπεύει να νοικιάσει ή να αγοράσει ένα κτίριο με σκοπό να στεγάσει εκεί ένα Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ), είναι εντελώς απαραίτητο να συμβουλευτεί μηχανικό προκειμένου να επιβεβαιώσει ότι το κτήριο πληρεί ή δύναται να πληροι τις προϋποθέσεις έκδοσης της άδειας. Η προληπτική αυτή προέρευνα έχει μικρό κόστος και μπορεί να διασφαλίσει μια επένδυση χιλιάδων ευρώ…


1. Ποια είναι η νομική μορφή του ιδιοκτήτη;

ΚΔΑΠ: Μετά την εφαρμογή του ΦΕΚ 921τ.Β’/19-04-2013, Δημοτικές Επιχειρήσεις,  νομικά πρόσωπα κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα ή φυσικά πρόσωπα μπορούν να ιδρύσουν ΚΔΑΠ.

ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΣ: Είναι μονάδες που μπορούν να δημιουργηθούν από εταιρείες ή από ιδιώτες.

2. Ποιο είναι το ισχύον νομικό πλαίσιο για την έκδοση άδειας λειτουργίας;

ΚΔΑΠ: Το ΦΕΚ 1397Β’/2001 και το ΦΕΚ 921τ.Β’/19-04-2013.

ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΣ: Το ΦΕΚ1364Β’/2007

3. Ποιά είναι τα ηλικιακά όρια για τα απασχολούμενα παιδιά;

ΚΔΑΠ: 5-12 ετών

ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΣ: έως 10 ετών

4. Απαιτείται η παρουσία κηδεμόνα στον χώρο;

ΚΔΑΠ: Όχι

ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΣ: Ναι

5. Απαιτείται εγγραφή σε ειδικό μητρώο και με συγκεκριμένη διαδικασία;

ΚΔΑΠ: Ναι (Άρθρο 5 του ΦΕΚ 1397Β’/2001 όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με το ΦΕΚ 921τ.Β’/19-04-2013).

ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΣ: Όχι

6. Υπάρχουν κοινωνικά κριτήρια εισαγωγής των παιδιών (εισόδημα, οικογενειακή κατάσταση, πολυτεκνία κτλ);

ΚΔΑΠ: Ναι (Άρθρο 4 του ΦΕΚ 1397Β’/2001), αλλά μόνο για τους φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΣ: Όχι

7. Ποια είναι η απαιτούμενη χρήση του χώρου για την ανάπτυξη της δραστηριότητας;

ΚΔΑΠ: Υπηρεσίες Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας.

ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΣ: Κατάστημα παροχής προσωπικών υπηρεσιών (ανήκει στην ευρύτερη κατηγορία των εμπορικών καταστημάτων). Επιτρέπεται η διάθεση ειδών κυλικείου σε συνοδούς και παιδιά χωρίς άδεια λειτουργίας κυλικείου

8. Πώς απασχολούνται τα παιδιά στο συγκεκριμένο χώρο;

ΚΔΑΠ: Τα παιδιά απασχολούνται σε συγκεκριμένες δραστηριότητες (Μουσική, Γυμναστική, Πληροφορική. Ζωγραφική, Θέατρο κτλ) παρουσία εξειδικευμένου προσωπικού.

ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΣ: Απασχολούνται κυρίως σε παιχνιδοκατασκευές και παιχνίδια που πρέπει να εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΕΛΟΤ 1176−1, όπως φουσκωτά, παιχνίδια παραγεμισμένα με αφρώδες υλικό (soft play), παιχνίδια δραστηριοτήτων οικιακής χρήσης (π.χ. μικρές τσουλήθρες, σπιτάκια, τραπεζάκια, καρεκλάκια κλπ.) και άλλα. Δεν απαγορεύεται η ανάπτυξη συγκεκριμένων δραστηριοτήτων (πχ. μουσική) παρουσία εξειδικευμένου προσωπικού.

9. Υπάρχει συγκεκριμένο ωράριο λειτουργίας;

ΚΔΑΠ: Ναι. Είναι υποχρεωτικά διαφορετικό από το ωράριο λειτουργίας των σχολείων της περιοχής και αναφέρεται στην αίτηση για την χορήγηση άδειας.

ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΣ: Όχι.

10. Από ποιά υπηρεσία εκδίδεται η άδεια λειτουργίας;

ΚΔΑΠ: Από τη Διεύθυνση ή το Τμήμα Κοινωνικής Πρόνοιας της οικοίας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΣ: Από το Δήμο με την παλαιά διαδικασία αδειοδότησης καταστημάτων (προέγκριση και άδεια από το Δήμο)


 

Για τις λεπτομέρειες του θέματος απευθυνθήκαμε στον εικαστικό-εκπαιδευτικό Αλέξιο Ξενία που κατοικεί στο νησί μας για να τοποθετηθεί για την δημιουργία και την χρήση ΚΔΑΠ στην Ικαρία.

Ο κύριος Ξενίας έχει ασχοληθεί και παλιότερα με το θέμα με σχετικές αναρτήσεις για την δημιουργία ΚΔΑΠ στην Ικαρία, με στοιχεία που είναι διαθέσιμα σε όλους.

 

Μια από τις μεγαλύτερες ανάγκες σε κάθε ανθρώπινη κοινωνικά αξιωμένη πολιτεία είναι η ανάγκη έκφρασης και επικοινωνίας του πολίτη . Υποχρεωτικός θεσμός της πολιτείας είναι να διαθέσει στους πολίτες της τέτοιου είδους εργαλεία, έκφρασης ή και δημιουργικότητας.

Κομβικά σημεία – τόποι, στα οποία μπορεί να βρεθεί και συγκεκριμένα με ειδική καθοδήγηση να καλλιεργήσει τις προτιμήσεις του και να μπορέσει να τις εκφράσει αργότερα στον εννοούμενο κόσμο είναι συνήθως προγράμματα μέσα από δήμους ή συλλόγους τα οποία προσφέρουν πληθώρα μαθημάτων και δραστηριοτήτων που σχεδόν ανεξαιρέτως όλα καλλιεργούν την πνευματική ανθρώπινη φύση. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να επιτευχθεί εκτός σχολικού συστήματος κάτι τέτοιο, ένας από αυτούς φυσικά είναι τα ιδιαίτερα μαθήματα, άλλος τρόπος όμως πιο ευρύς και πιο αποδεκτός από οικονομικής σκοπιάς είναι οι δημιουργίες τέτοιων ομάδων μαθημάτων κάτω από την αντίστοιχη στέγη.

Ένα από τα πιο γνωστά και παλιά συστήματα αποτέλεσε τον προκάτοχο κατά τη γνώμη μου των σημερινών ΚΔΑΠ και είναι τα γνωστά σε όλους μας Πνευματικά κέντρα. Τα κέντρα αυτά είχαν μαθήματα με καλλιτεχνικές κυρίως απασχολήσεις, μουσική, χορό, εικαστικές τέχνες, θέατρο, χορωδία κλπ.

Η χρηματοδότηση τους ήταν στους μεγάλους δήμους σχεδόν πάντα αποκλειστική από τους ίδιους τους δήμους. Σε δήμους πιο αδύναμους οικονομικά μπορούσε να συνεισφέρει και ιδιώτης/ες.

Ο θεσμός αυτός με τα χρόνια άρχισε να εξασθενεί για πολλούς και διάφορους λόγους, η κοινωνική ανάγκη όμως και η υποχρέωση της πολιτείας για κοινωνικές παροχές γέννησε τις πιο σύγχρονες δομές απασχόλησης γνωστές ως ΚΔΑΠ που σημαίνει, Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιού, που λειτουργεί αποκλειστικά για τα παιδιά και που πολλές φορές είναι καθαρά χρηματοδοτούμενα από ευρωπαϊκά κονδύλια, ή και πάλι από κάποιον δήμο ή αποκλειστικά από ιδιώτη, ή και κάποια υβριδική σύμπραξη. Στις σημερινές ανάγκες και με τα κρατικά κονδύλια να λιγοστεύουν, εξασθενώντας την παράλληλη ανάπτυξη κέντρων για την οποιαδήποτε κοινωνική ανάγκη προκύψει, έρχεται να λειτουργήσει και να συγχωνευθεί όπου υπάρχει ανάγκη και το αντίστοιχο κέντρο για ΚΔΑΠ-ΜΕΑ (Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιού για Άτομα με αναπηρία).

Κάτι που αποδεικνύει περίτρανα το γιατί είναι τόσο σημαντικά αυτά τα κέντρα εφόσον όπως καταλαβαίνουμε πλαισιώνονται αποκλειστικά και μόνο από ειδικούς επιστήμονες στις θεματικές εκπαίδευσης και παρέχουν ποικίλη και πολυεξειδικευμένη απασχόληση, τόσο στους εργαζόμενους, όσο και στους μαθητές.

Η βασικότερη όλων μαθητεία που παρέχεται μέσα από το κάθε μάθημα, είναι αυτή της λεπτής κινητικής δεξιότητας, η οποία βελτιώνει όλες τις πνευματικές λειτουργίες κάθε παιδιού και τον προάγει σε κάτι καλύτερο από πριν. Οι λεπτές κινητικές δεξιότητες βελτιώνουν με κάθε τρόπο την τελευταία και πιο ευαίσθητη εγκεφαλική στοιβάδα, η οποία είναι υπεύθυνη για τη νοημοσύνη και την ευφυΐα των παιδιών και μετέπειτα για πολλές ακόμα παραπάνω εγκεφαλικές λειτουργίες στην ενήλικη ζωή. Άρα το να παρακολουθεί ένα παιδί μαθήματα σε ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠ-ΜΕΑ το ενισχύει και το προετοιμάζει για την μελλοντική ενήλικη ζωή του παράλληλα σε αντίστοιχες δραστηριότητες διαφορετικού μεγέθους και κλίμακας.

Τα ΚΔΑΠ ή Πνευματικά κέντρα ή οι αίθουσες διδασκαλίας τεχνών που λέω εγώ, είναι πολιτιστικό επίτευγμα που δεν πρέπει να λείψει από κανέναν τόπο και από κανένα παιδί. Ας προβληματιστούμε θετικά για την δημιουργία τους, όποιοι και όσοι συμβάλλουν σε αυτό. Διότι η πολύχρονη έλλειψη αυτών οδηγεί στα ακριβώς αντίθετα αποτελέσματα. Για τον λόγο αυτό ουκ ολίγες φορές έχουν υπάρξει ως σοβαρό θέμα συζήτησης και ακόμα και στην βουλή. Ίσως θα έπρεπε να είναι και συνταγματικό μας δικαίωμα με κεφαλαία και μεγάλα γράμματα, να έχουμε δωρεάν πρόσβαση σε τέτοιου είδους δομές και να υπάρχουν υποχρεωτικά σε κάθε δήμο ή κοινότητα μαζί με την χρηματοδότηση τους χωρίς να απαιτείτε διαβούλευση για το πως και το που θα μπορούσαν να φτιαχτούν, ήδη προβλέπετε νομοθετικά να μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι υπάρχοντες σχολικοί χώροι για χρήση απογευματινών ΚΔΑΠ χωρίς καμιά περαιτέρω επιβάρυνση.

Με την σειρά μου θα παραδώσω την σκυτάλη σε άλλους συναδέλφους ειδικοτήτων να καταθέσουν τη επιστημονική γνώμη τους.

1)https://ikee.lib.auth.gr/record/292962/files/GRI-2017-19991.pdf?fbclid=IwAR0oHqBmMa2kb3Hn7n52lZByAMcguqG-jqkiaXGFrDLjNF7640BIGxoVxZk

2)https://www.koinignomi.gr/news/koinonia/2019/11/12/kdap-mea-edose-noima-sti-zoi-ton-ofeloymenon.html?fbclid=IwAR1-LdwNQcXuWMyoVDWeRQDnxhj9IbPsIbsvsZXXwfIJwqklWO_oz-o6ufg

3)http://www.apostolospanas.gr/nea-569634/2558835?fbclid=IwAR3KVbDmSxBhXYOHki0N4HuzMjsUjmfe-rtYn2hxTH5QdTcekgodnHG1e3Y

4)https://kdap-kdapmea.blogspot.com/2015/02/a_15.html?fbclid=IwAR2wNrsh2y7jHuJpoPqICza0izgGCezkMM_3VftfIZ4Vi2cWc1xFbx6nprs

5)https://www.voria.gr/article/kouvelas-kinoniki-anagki-i-stirixi-ton-kdap-ke-kdap—mea?fbclid=IwAR2UsKXo5d9_KfpvZTJYTwU_n3vJD1tl1gex66CKQuNxFXFMVATkCM51Sf0

6)https://www.keppedm.gr/kdap/?fbclid=IwAR2OwixCGX5GIIpKa1Bj4iCTvxPkk-DObJf9EXz5bYbKonCZQVtOFnk-TCc

7)https://www.cretalive.gr/ellada/sti-boyli-oi-domes-kdap-kai-kdap-mea-ton-ota

Διαβάστε ακόμα

Ο ραδιοσταθμός της Ικαρίας με ζωντανό πρόγραμμαενημέρωσης και ψυχαγωγίας.

Editorial

απαραιτητα

©2023 ikariaki. All Right Reserved. Designed and Developed by Fekas Brothers & Digital Avenue