Home Η Ικαρία ΠαντουΙκαριώτες Συνθετικό κείμενο αξιολόγησης ΣΧΟΟΑΠ Ικαρίας από τον Σύλλογο Ικαρίων Επιστημόνων

Συνθετικό κείμενο αξιολόγησης ΣΧΟΟΑΠ Ικαρίας από τον Σύλλογο Ικαρίων Επιστημόνων

by ikariaki.gr
1,2K views

Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης

Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ)

Δήμων Αγίου Κηρύκου, Ευδήλου και Ραχών

Β1 ΣΤΑΔΙΟ

Συνθετικό κείμενο αξιολόγησης του ΣΧΟΟΑΠ

banner

Ομάδα Αξιολόγησης

Γιάννης Γαγλίας, Κώστας Γαγλίας, Γιάννης Γιαννίρης, Ηλίας Γιαννίρης,

Βασίλης Θεοδώρου, Νίκος Κάνδιας, Μπάμπης Καρίμαλης,

Γιώργος Κόκκινος, Μαρίνα Μουλά, Κώστας Ρόζος, Σπύρος Τέσκος.

Σύλλογος Ικαρίων Επιστημόνων (Σ.Ι.ΕΠ.)

Ιανουάριος – Απρίλιος 2009

ΣΧΟΟΑΠ Δήμων Αγ. Κηρύκου, Ευδήλου και ΡαχώνΒ1 ΣΤΑΔΙΟ

Συνθετικό κείμενο αξιολόγησης του ΣΧΟΟΑΠ

Ομάδα Αξιολόγησης του Σ.Ι.ΕΠ.

Γιάννης Γαγλίας, Κώστας Γαγλίας, Γιάννης Γιαννίρης, Ηλίας Γιαννίρης,

Βασίλης Θεοδώρου, Μπάμπης Καρίμαλης, Νίκος Κάνδιας,

Γιώργος Κόκκινος, Μαρίνα Μουλά, Κώστας Ρόζος, Σπύρος Τέσκο.

Εισαγωγή

Το παρόν κείμενο έχει στόχο να θέσει κατευθηντήριες γραμμές και να διατυπώσει τεκμηριωμένες προτάσεις στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Μελέτης με τίτλο «Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης Δήμων Αγίου Κηρύκου, Ευδήλου και Ραχών». Εκπονήθηκε από την Ομάδα Αξιολόγησης που συνέστησε ο Σύλλογος Ικαρίων Επιστημόνων (ΣΙΕΠ) στις αρχές Ιανουαρίου 2009.

Η Ομάδα Αξιολόγησης του ΣΙΕΠ συμμετείχε στις διαβουλεύσεις για τη Μελέτη στους 3 Δήμους της Ικαρίας, πραγματοποίησε 9 συναντήσεις εργασίας (μέσης διάρκειας περίπου 4 ωρών), καθώς και μία συνάντηση (επίσης 4ωρης διάρκειας) με την Ομάδα Μελέτης σε ενδιάμεσο στάδιο εκπόνησης της αξιολόγησης, κατά τη διάρκεια της οποίας παρουσίασε το βασικό κορμό των προτάσεών της.

Ηδη από τις πρώτες κιόλας συναντήσεις της Ομάδας Αξιολόγησης, τα μέλη της ένιωσαν την ανάγκη να καθορίσουν με σαφήνεια τις βασικές Φιλοσοφικές Αρχές της προσέγγισής τους, έτσι ώστε αφενός οι παρατηρήσεις / προτάσεις τους να έχουν ολοκληρωμένο χαρακτήρα και να μην αποτελούν αποσπασματικές αναφορές σε μεμονωμένα σημεία της Μελέτης και αφετέρου να έχουν την εξειδίκευση που χρειάζεται για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των αναγκών και ιδιαιτεροτήτων της Ικαρίας, που κατά κοινή ομολογία αποτελεί τη βασικότερη ίσως έλλειψη της Μελέτης.

Στο πλαίσιο αυτό, παρουσιάζονται, στη συνέχεια, οι προτάσεις της Ομάδας Αξιολόγησης του ΣΙΕΠ ως ένα πλέγμα αλληλένδετων ενεργειών με επιμέρους στόχους προς την κατεύθυνση που ορίζουν οι Κύριοι Αξονες Ανάπτυξης που προτείνει η Αξιολόγηση. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σημειωθεί ότι η Αξιολόγηση σε κάποιες περιπτώσεις δείχνει να υπερεκτιμά ίσως τις δυνατότητες/αρμοδιότητες μιας μελέτης ΣΧΟΟΑΠ. Στην πραγματικότητα, όμως, στοχεύει στην επίτευξη Ολοκληρωμένης Προσέγγισης, η οποία θα πρέπει να επιβάλει στη Μελέτη ΣΧΟΟΑΠ, όπου δε μπορεί να επέμβει με συγκεκριμένες λύσεις και προτάσεις, να κάνει σαφή αναφορά προς αυτήν την κατεύθυνση.

Βασικές Φιλοσοφικές Αρχές – Κύριοι Αξονες Ανάπτυξης

 1. Διατήρηση/Ανάδειξη/Αξιοποίηση φυσικής και πολιτιστικής ταυτότητας της Ικαρίας

 1. Διατήρηση/Ανάδειξη οικιστικής και αρχιτεκτονικής φυσιογνωμίας της Ικαρίας

Γ. Ηπια τουριστική ανάπτυξη σε όλο το νησί με έμφαση σε εναλλακτικές μορφές τουρισμού: ιαματικό τουρισμό, οικοτουρισμό, αγροτουρισμό κλπ

Δ. Στήριξη της πολυδραστηριότητας που υπάρχει στην Ικαρία

Κύριοι Αξονες Ανάπτυξης – Ανάλυση

 1. Διατήρηση/Ανάδειξη φυσικής και πολιτιστικής ταυτότητας της Ικαρίας

Αξιοποίηση σε διεθνές επίπεδο (μύθος Ικάρου, αεραθλήματα..)

Α.1. Διατήρηση/Προστασία/Αξιοποίηση φυσικού περιβάλλοντος της Ικαρίας

Προτεινόμενες ενέργειες:

Α.1.1. Χωροθετήσεις

Α.1.2. Μαρίνες – Αλιευτικά Καταφύγια

Α.1.3. Παράκτια ζώνη – Οριοθέτηση και Προστασία

Α.1.4. Προστασία όλων των μεγάλων πτυχώσεων της Ικαρίας

Α.1.5. Ανάδειξη/Προστασία και άλλων ΠΕΠ (περιοχές ειδικού φυσικού κάλλους)

Α.1.6. Ανάδειξη/Προστασία/Αξιοποίηση Δικτύου Μονοπατιών

Α1.7. Προστασία φραγμών

Α1.8. Αποφυγή αντλητικών εγκαταστάσεων-γεωτρήσεων

Ανάλυση:

Α.1.1. Χωροθετήσεις

 • Ενεργειακά Πάρκα – Ηπιες μορφές ενέργειας – χωροθέτηση Αιολικών Πάρκων

Να χωροθετηθούν στον Αθέρα με προτεραιότητα τα σημεία που υπάρχει ήδη δρόμος και τα σημεία που δεν θα αλλοιωθεί σοβαρά το βουνό από τις γραμμές μεταφοράς.

 • Νέα χωροθέτηση εργοστασίου ΔΕΗ

Ήδη η καλωδιακή διασύνδεση των νησιών του Αιγαίου προχωρεί και οι τοπικοί σταθμοί πετρελαίου κλείνουν. Η Ικαρία μπορεί να γίνει αυτόνομη (αυτός πρέπει να είναι ο μελλοντικός στόχος), ακόμα και εξαγωγέας ηλεκτρικής ενεργείας, λόγω του μεγάλου αιολικού ενεργειακού δυναμικού της και του Υβριδικού έργου που κατασκευάζεται (Προεσπέρα). Αν παρ’ όλα αυτά κριθεί απαραίτητο να υπάρχει και εργοστάσιο ΔΕΗ (το οποίο θα μπορούσε να αξιοποιεί και εναλλακτική καύσιμη ύλη), αυτό θα πρέπει να χωροθετηθεί κοντά στα αιολικά πάρκα και σε κεντρικό σημείο του νησιού για την μείωση των απωλειών κατά την μεταφορά του ρεύματος.

Για το παλιό εργοστάσιο προτείνεται χρήση εκπαίδευσης.

 • Χώροι απόθεσης μπάζων και υλικών από εκσκαφές κλπ (χυτά αδρανών)

 • Δημιουργία Πάρκων Κεραιών και χωροθέτησή τους

Α.1.2. Μαρίνες – Αλιευτικά Καταφύγια

 • Λιμάνι Αγ. Κυριακής και γύρω περιοχή

Το λιμανάκι Αλμυρίδας Αγίας Κυριακής λόγω της γεωγραφικής του θέσης (στο ακρωτήριο Δράκανο, δίπλα στο αεροδρόμιο), της προστασίας που προσφέρει σε όλους τους καιρούς, της υποβάθμισης του περιβάλλοντος που έχει επιφέρει η ογκώδης υποχρεωτική πρόσχωση της θάλασσας για την κατασκευή του αεροδιάδρομου κρίνεται ιδανικό σημείο για να χωροθετηθεί ως σκάλα (μικρή μαρίνα μέχρι 150 τουριστικά σκάφη, κέντρο ναυταθλητισμού, και δραστηριοτήτων έρευνας, έλεγχου και προστασίας της περιοχής NATURA ώστε να δοθεί η ευκαιρία να αποκατασταθεί και το περιβάλλον εκεί.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι θα επαρκούσε γι’ αυτές τις χρήσεις χερσαία ζώνη 200 μ. γύρω από αυτό με σ.δ.: 0,20 για τις απαραίτητες χερσαίες εγκαταστάσεις.

 • Χωροθέτηση άλλων μαρίνων (π.χ στην περιοχή από το λιμάνι Αγίου Κηρύκου προς τα Θέρμα. Είναι πολύ καλό σημείο με ναυτικούς όρους για σκάλα, ήδη υπάρχει μελέτη, είναι προς την κατεύθυνση της ολοκλήρωσης του λιμανιού, θα αναδείξει και την λουτροπηγή Μουσταφά, και την όμορφη παραλία Πριόνι και το εκκλησάκι της Αναλήψεως αν συνδυαστεί με ένα πεζόδρομο-καλντερίμι εως και τα Θέρμα.)

Γενικά, οι μαρίνες για σκάφη δεν είναι το δυνατό σημείο της Ικαρίας λόγω μορφολογίας. Κοστίζουν υπέρμετρα λόγω μορφολογίας και τραβάνε τουρισμό που δεν είναι και τόσο ήπιος. Γι’ αυτό θα πρέπει να χωροθετηθούν μόνο τα ελάχιστα απαραίτητα σημεία για μαρίνες.

 • Αλιευτικά Καταφύγια

Η Β.Δ ακτή του νησιού από Αρμενιστή μέχρι κάβο Πάπα δε διαθέτει κανένα φυσικό κόλπο για να προστατευτούν αλιευτικά ή τουριστικά σκάφη σε περίπτωση ανάγκης.

Χρειάζεται να χωροθετηθεί ένα, τουλάχιστον, αλιευτικό καταφύγιο στην περιοχή. Προσφερόμενη θέση είναι ο όρμος του Νάνουρα (ή ο γειτονικός όρμος Αλυκές) που είναι ο μόνος όρμος της περιοχής και είναι περίπου στο μέσον.

Α.1.3. Παράκτια ζώνη / Υγρότοποι– Οριοθέτηση και Προστασία

Να καθοριστεί ο Αιγιαλός και η Παραλία σ’ όλο το νησί ή τουλάχιστον στην ευρύτερη περιοχή όλων των παραλιακών οικισμών, σε όλες τις παραθαλάσσιες περιοχές που θα υποδειχθούν σαν περιοχές Ηπιας Τουριστικής Ανάπτυξης καθώς επίσης και σε όλες τις παραθαλάσσιες περιοχές που προσφέρονται για δόμηση.

Προστασία – διατήρηση των παραλιακών οικισμών, λιμένων και εγκαταστάσεων. Τα λιμενικά έργα θα πρέπει να γίνονται με σεβασμό της κλίμακας και του παραδοσιακού χαρακτήρα των οικισμών. Σε περίπτωση νέων αναγκών η χωροθέτηση να γίνεται εκτός του ιστορικού τμήματος και σε απόλυτη αρμονία με αυτό σε αρχιτεκτονικό ύφος και σε όγκους ( βλέπε νέο λιμάνι Μυκόνου).

Στο Λιβάδι, στη Μεσακτή, στον Κάμπο, στο Παλιό Φράγμα και σε άλλες περιοχές υπάρχουν μικροί υγρότοποι στους οποίους σταθμεύουν πολλά αποδημητικά πουλιά. Η αναφορά του WWF για την καταγραφή και απογραφή των υγροτόπων των δήμων Αγ. Κηρύκου, Ευδήλου και Ραχών, Ικαρίας (Ιούλιος 2008) πληροφορεί:

«Εντοπίστηκαν 11 υγρότοποι. Η συνολική έκταση των υγροτόπων δεν ξεπερνά τα 140-180 στρ., δηλαδή αποτελεί ποσοστό 0,05-0,06% του νησιού (255,3 km2). Ο βαθμός φυσικότητας των τεσσάρων μεγαλύτερων φυσικών υγροτόπων της Ικαρίας είναι αρκετά χαμηλός (5,5 ± 1,3) και αντικατοπτρίζει κυρίως το γεγονός ότι σε όλους κοντά ή μέσα στην υγροτοπική έκταση υπάρχει δόμηση από διάσπαρτες κατοικίες.

Υπάρχουν πιθανότατα δυο – τρεις μικροί υγρότοποι που δεν τους έχουμε απογράψει, διότι το νησί έχει πολυάριθμους ρύακες μόνιμης ροής.

Ένα ενδιαφέρον στοιχείο που εντοπίστηκε είναι η παρουσία χελιών (Anguilla anguilla) σε όλους σχεδόν τους ρύακες της βόρειας πλευράς του νησιού, γεγονός που δεν έχουμε παρατηρήσει σε άλλα νησιά. Αν η πληροφορία είναι ακριβής, μπορεί να οφείλεται σε κάποιες ειδικές συνθήκες που συνοδεύουν τη μόνιμη παροχή, την κλίση και το υπόστρωμα των ρυάκων της ή να είναι τεχνητό προϊόν του γεγονότος ότι απλώς στην Ικαρία το γνωρίζουμε ενώ δεν υπάρχει η αντίστοιχη γνώση για τα άλλα νησιά.

Δεν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις για ρύπανση των υδροφορέων, αλλά αν δεν ληφθεί κάποια μέριμνα, η διαρκής επέκταση της δόμησης θα υποβαθμίζει συνεχώς τους υγρότοπους και τα παράκτια τοπία. »

Όλοι οι υγροβιότοποι που αναφέρονται στην έκθεση της WWF θα πρέπει να χωροθετηθούν στους χάρτες και να περιγραφεί στα κείμενα η προστασία τους (μέτρα κλπ).

Α.1.4. Ορισμός και άλλων ρεμάτων

Να περιληφθούν όλες οι μεγάλες πτυχώσεις της Ικαρίας ως Παρόχθιες Ζώνες Ρέματος (π.χ. ρέματα Μηλεωπού, Πλωμαρίου, Μονοκαμπιού, Πλαγιάς (κλίσεις-διάβρωση), Θέρμων, Κιονίου, Άρη Ποταμού, Καραβοστάμου (πλημμυρικά φαινόμενα), Κυπαρισσιού, Όρμου Πλαταμώνος (εξαιρετικού φυσικού κάλους-περιοχή πτηνοπανίδας), Μαγγανίτη (πλημμυρικά φαινόμενα), Ρουστά Ρέμα, Καλογήρου ρέμα (εξαιρετικού φυσικού κάλους), Κουνιάδου (εξαιρετικού φυσικού κάλους – συγκέντρωση μεγάλου πληθυσμού πεταλούδας), Κίσσωνα (περιοχή Μαυριάννου), Νάνουρα, Καλού Ρέματος (ανατολικά από Καρκινάγρι)).

Θα πρέπει να οριστεί ως περιοχή υδρονομικής προστασίας η περιοχή ανάντι της πηγής του Αθάνατου Νερού στον Ξυλοσύρτη.

Α.1.5. Ανάδειξη/Προστασία και άλλων ΠΕΠ (περιοχές ειδικού φυσικού κάλλους)

Ενδεικτικά αναφέρονται:

Παράδειγμα Αρέθουσας: περιφραγμένη έκταση με όλα τα είδη τοπικής φυσικής βλάστησης – περιοχή NATURA – που χρηματοδοτήθηκε από ευρωπαϊκό πρόγραμμα και τώρα, αυθαιρέτως, αποτελεί βοσκότοπο.

Παράδειγμα Τραπάλου: περιοχή Σαρακήνικο

Παράδειγμα Μαγγανίτη: Δάσος, Χαλασμένα.

Α.1.6. Ανάδειξη/Προστασία/Αξιοποίηση Δικτύου Μονοπατιών

Να συνδεθεί με ανάπτυξη οικοτουρισμού και περιοχές ήπιας τουριστικής ανάπτυξης. Να απαγορευτεί η διάνοιξη δρόμων στα Μονοπάτια.

Α1.7. Προστασία φραγμών

Πέραν της πολιτιστικής/λαογραφικής σημασίας τους, και ως μέτρο προς την κατεύθυνση αντιμετώπισης της Υπερβόσκησης (οριοθετώντας λαμβάνοντας υπόψη τους φραγμούς και τις κτηνοτροφικές περιοχές που ορίζουν).

Α1.8. Αποφυγή αντλητικών εγκαταστάσεων-γεωτρήσεων

Να διαγραφούν οι Αντλητικές εγκαταστάσεις από τις επιτρεπόμενες χρήσεις και δραστηριότητες, από όλες τις κατηγορίες ΠΕΠΔ αλλά και από όλες τις κατηγορίες χρήσεων γης. Γενικά, οι Δήμοι της Ικαρίας είναι εναντίον των γεωτρήσεων και υπέρ των υδρομαστεύσεων και των μικρών φραγμάτων. Η εμπειρία του Αγ. Κηρύκου με τις γεωτρήσεις είναι τραυματική γιατί καταστράφηκε η τοπική παραγωγή του καριώτικου καισσιού επειδή ξεράθηκαν τα δέντρα. Η κατεύθυνση διαχείρισης των εσωτερικών υδάτων που έχουν οι Δήμοι της Ικαρίας πρέπει να γίνει σεβαστή και να ενισχυθεί και με το ΣΧΟΟΑΠ.

Α.2. Ανάδειξη/Προστασία/Αξιοποίηση πολιτιστικού πλούτου της Ικαρίας

Προτεινόμενες ενέργειες – Ανάλυση:

Α.2.1. Αθλητισμός – Ναυταθλητισμός

Αξιοποίηση σε διεθνές επίπεδο (Μύθος Ικάρου, Αεραθλήματα)

Α.2.2. Υπαίθρια θέατρα

Προστασία / αξιοποίηση μικρών υπαίθριων θεάτρων και της περιοχής που βρίσκονται (π.χ. Βαώνη, Ιερό-Φάρος κλπ)

Α.2.3. Προστασία και Ανάδειξη και άλλων ΠΕΠ (ιστορικού/πολιτιστικού/λαογραφικού χαρακτήρα)

 • Καψαλινό Κάστρο (πάνω από το Μαυράτο)

 • Νερόμυλοι (έχουν χαρτογραφηθεί από Γ. Γιαννίρη και Ελλην. Ινστ. Μύλων),

και Ανεμόμυλοι (έχουν καταγραφεί από τον Στέλιο Σιμάκη στο τελευταίο του βιβλίο)

 • Μουλαρόστρατες – ντουσεμέδες

Δεν απεικονίζονται στα υπόβαθρα οι διαδρομές των μονοπατιών. Θα πρέπει να απεικονίζονται. Υπάρχουν από προηγούμενη δουλειά. Είναι αρχιτεκτονικά-πολιτιστικά μνημεία και θα πρέπει να προστατευτούν και να έχουν ενιαίο τρόπο διαχείρισης. Είναι βασικής σημασίας για την Ικαρία, και μπορούν να στηρίξουν εναλλακτικές διαδρομές μετακίνησης, και εναλλακτικές μορφές τουρισμού (έχουν καταγραφεί από τον Γ. Γιαννίρη)

 • Φραγμοί

Στους χάρτες του ΣΧΟΟΑΠ δεν απεικονίζονται οι «φραγμοί» της ορεινής ζώνης, οι γραμμικές πέτρινες ξερολιθιές. Αποτελούσαν τα όρια των κτηνοτροφικών περιοχών σε σχέση με άλλες χρήσεις, καθώς και υποδιαιρέσεις των ίδιων των κτηνοτροφικών περιοχών. Πρόκειται για μεγάλες ανθρώπινες κατασκευές από ξερολιθιά ιδιαίτερης αισθητικής αξίας, που θα πρέπει να χαρακτηριστούν ως πολιτιστικά μνημεία και να προστατευτούν. Θα πρέπει να έχουν ενιαίο τρόπο διαχείρισης. Θα πρέπει να απεικονιστούν στο χάρτη, και να γίνουν ειδικές μελέτες αποκατάστασης, γιατί συνδέονται και σήμερα με το παραγωγικό κτηντροφικό σύστημα της Ικαρίας. Η σημασία της διατήρισης και διαχείρισης των φραγμών του Αθέρα είναι μεγάλης περιβαλοντικής και παραγωγικής σημασίας γιατί οι κτηνοτροφικές περιοχές και οι υπερβοσκημένες εκτάσεις θα πρέπει να οριστούν με βάση αυτούς τους φραγμούς. Κάθε πρόγραμμα αντιμετώπισης της υπερβόσκησης και της αντιμετώπισης της ερημοποίησης και της διάβρωσης θα πρέπει να αξιοποιήσει αυτό το υπάρχον παραδοσιακό στοιχείο. Επίσης, οι φραγμοί συχνά οριοθετούν την κοινοτική γη και είναι ιδιαίτερα χρήσιμοι κατά τη σύνταξη του κτηματολογίου, έργο που θα γίνει και στην Ικαρία μέσα στα επόμενα χρόνια. Υπενθυμίζεται ότι στο ΕΠΠΕΡ του Γ ΚΠΣ είχε διατυπωθεί πρόταση αποκατάστασής τους από το Δήμο Ευδήλου. (Να καταγραφούν από αεροφωτογραφίες και να αποτυπωθούν ως μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς).

 • Περιοχή μεταξύ Οσίας Θεοκτίστης (Δ. Ευδήλου) και Μονής Μουντέ (Δ. Ραχών)

Θα πρέπει να οριστεί ως ενιαία ΠΕΠ ειδικής προστασίας για πολιτιστικούς λόγους (αρχιτεκτονική, ικαριακό τόπίο) η ενότητα της περιοχής που βρίσκεται μεταξύ Οσίας Θεοκτίστης (Δ. Ευδήλου) και Μονής Μουντέ (Δ. Ραχών) και συμπεριλαμβάνει και την ευρύτερη περιοχή των δύο αυτών μονών.

 • Γεωλογικός σχηματισμός Πλάκες

Ο μνημειακός γεωλογικός σχηματισμός Πλάκες μαζί με τον μικρό κολπίσκο Γυάλια (χώρος αρχαίου λατομείου, υπόγειο θαλάσσιο σπήλαιο) απέναντι από τη νησίδα Ικαρη στην περιοχή της Βαώνης χρειάζεται προστασία για αποτροπή ασύμβατων επεμβάσεων σε αυτό το χώρο. Η πολιτιστική σημασία της περιοχής είναι τεράστια γιατί στη νησίδα Ίκαρης κατά την παράδοση, έπεσε ο Ίκαρος και σκοτώθηκε. Εκεί έχει δημιουργηθεί ένα καλαίσθητο μαρμάρινο θέατρο από τους κατοίκους του Χρυσοστόμου. Εκεί θα πρέπει να γίνεται κάθε 4 χρόνια η αφή της φλόγας για τους Παγκόσμιους αεραθλητικούς αγώνες.

 • Αρχαιομεταλλουργική τοποθεσία στην περιοχή Κιόνι

Στην περιοχή Κιόνι έχει εντοπιστεί αρχαιομεταλλουργική τοποθεσία μεγάλης σημασίας από τον Θωμά Κατσαρό και θα πρέπει να προστατευτεί.

 1. Διατήρηση/Ανάδειξη οικιστικής και αρχιτεκτονικής φυσιογνωμίας της Ικαρίας – Ανάπλαση (όπου απαιτείται – μέτρα αποκατάστασης υφιστάμενων ακαλαίσθητων κτιρίων)

Β.1. Διατήρηση, κατά το δυνατόν, της διάσπαρτης δόμησης και ήπιας χωρικής ανάπτυξης που χαρακτηρίζει την Ικαρία.

Προτεινόμενες ενέργειες:

Β.1.1. Ενσωμάτωση στα ΣΧΟΟΑΠ οικισμών που δεν αναφέρονται καθόλου για καθαρά τεχνικούς λόγους (δεν έχουν συμπεριληφθεί στην απογραφή του 1981)

Β.1.2. Διερεύνηση δυνατοτήτων οριοθέτησης οικισμών με βάση την υπάρχουσα νομοθεσία

σε συνδυασμό με

Β.1.3. Συντελεστές δόμησης και αρτιότητες σε περιοχές εντός και εκτός οικισμών

Ανάλυση:

Β.1.1. Ενσωμάτωση στα ΣΧΟΟΑΠ οικισμών που δεν αναφέρονται καθόλου για καθαρά τεχνικούς λόγους (δεν έχουν συμπεριληφθεί στην απογραφή του 1981)

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι παραλείπονται, εντελώς ή από τους όρους δόμησης, οι οικισμοί / συνοικισμοί: Ξύλινου Καταφυγίου, Εξω Φάρου, Λαρδάδων και Λευκάδος του Δήμου Αγίου Κηρύκου, Κυπαρισσιού και Φοίνικα Αρεθούσης, Δεκακίων, Καλαμορίδας Μαγγανίτη του Δήμου Ευδήλου καθώς και Μαυριάνου, Τσακάδων, Ξήντα, Μουντέ, Ανάσκελες και Καψάλι Κουνιάδου, Καμπί Βρακάδων και οι τέσσερεις ορεινοί συνοικισμοί Καρκιναγρίου του Δήμου Ραχών. Κάποιοι από αυτούς τους οικισμούς εμφανίζονται στους αρχικούς πίνακες της μελέτης για να εξαφανιστούν στη συνέχεια από τους πίνακες των όρων δόμησης, όπου σημειώνεται ότι θα ακολουθήσουν την τύχη της ζώνης μέσα στην οποία βρίσκονται, δηλαδή της ζώνης ΠΕΠΔ3, όπου χωρίς καμία παρέκκλιση απαιτείται γήπεδο 10.000 τμ για να κτίσει κανείς 150 τμ κατοικίας ή 50 τμ αποθήκης. Επειδή, κανένα οικόπεδο στους οικισμούς αυτούς δεν υπάρχει με αυτή την έκταση, συνεπακόλουθα δεν θα μπορεί να κτίσει κανένας και τίποτα εκεί και αυτοί οι οικισμοί καταδικάζονται σε μαρασμό και θάνατο.

Β.1.2. Οριοθέτηση Οικισμών

 • Εξάντληση Δυνατοτήτων Νόμου, τόσο όσον αφορά στην κατάταξη των οικισμών (π.χ. ο οικισμός Χριστός Ραχών ίσως να μπορούσε να χαρακτηρισθεί τουριστικός, αξιόλογος ή ενδιαφέρον, οπότε και να οριοθετηθεί με πολυγωνική γραμμή), όσο και στην οριοθέτησή τους με βάση τη μέθοδο της ακτίνας (εξαντλώντας για κάθε οικισμό τις δυνατότητες, που προσφέρει η υπάρχουσα νομοθεσία, μετατόπισης του κυκλικού ορίου προκειμένου να συμπεριλάβει εφαπτόμενα τμήματα του οικισμού – συνεκτικά ή διάσπαρτα – ή/και για να ταυτιστεί με σημαντικά φυσικά ή τεχνητά εύκολα αναγνωρίσιμα στοιχεία του περιβάλλοντος) Εαν το συνεκτικό ή διάσπαρτο τμήμα του οικισμού δεν είναι σ’επαφή με το όριο του οικισμού, τότε θεωρείται ως ανεξάρτητο τμήμα του οικισμού εκτός του ορίου του. Το τμήμα αυτό οριοθετείται και πολεοδομείται αυτοτελώς.!!!

Από τη διερεύνηση προκύπτει ότι υπάρχει συγκέντρωση οικισμών, οι οποίοι πρέπει να οριοθετηθούν από τους Μελετητές με χρήση ορθοφωτοχαρτών και αεροφωτογραφιών. Η οριοθέτηση θα πρέπει να γίνει λαμβάνοντας υπόψη τον παραδοσιακό αραιό ιστό των Ικαριακών οικισμών και να προβλέπει τη μελλοντική αύξηση, εξασφαλίζοντας σημαντικό ποσοστό απομένουσας χωρητικότητας. Η εκτίμηση της Απομένουσας Χωρητικότητας για πολλούς παραλιακούς οικισμούς δεν φαίνεται να λαμβάνει υπόψη την πίεση για οικιστική ανάπτυξη που θα προκληθεί μετά την ολοκλήρωση οδικών αξόνων και τους παράγοντες που δεν επιτρέπουν την δόμηση (ανάγλυφο, κοίτες ποταμών, παραλίες, δασικές εκτάσεις, κ.α). Χαρακτηριστικές περιπτώσεις είναι οι οικισμοί Νάνουρα και Τραπάλου, τα σημερινά όρια των οποίων δεν είναι αρκετά και χρειάζεται να ορισθούν νέα.

Στην περιοχή Κιόνι, τα όρια του οικισμού πρέπει να περιλάβουν και την παράκτια περιοχή.

Να μελετηθεί η περίπτωση του οικισμού Φύτεμα.

 • Διερεύνηση άλλων νομικών εργαλείων (εφόσον κριθεί σκόπιμο και υπάρχει σχετική δυνατότητα).

Β.1.3. Δόμηση – Αρτιότητες

Εξειδικευμένες προτάσεις δίνονται στο Παράρτημα 1.

Γενικά προτείνεται:

 • Εξομάλυνση των συντελεστών δόμησης και αρτιοτήτων σε περιοχές εντός και εκτός οικισμών (π.χ. αυξημένη αρτιότητα στους οικισμούς και μειωμένη στις γειτονικές ζώνες).

 • Ρεαλιστικότερη οργάνωση χρήσεων γής προσαρμοσμένη στις τοπικές ιδιαιτερότητες και ανάγκες. ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ να αποτυπωθούν πάνω στους χάρτες περισσότερες πληροφορίες, όπως δημόσια δάση, δασικές εκτάσεις1, γεωργο-κτηνοτροφικές εκτάσεις, Οικιστικές Συγκεντρώσεις με πυκνότητα δέκα τουλάχιστον σπιτιών, Μονοπάτια, Υγρότοποι, περιοχές ειδκού κάλλους και/ή ιδιαίτερης ιστορικής/πολιτιστικής αξίας, Ανεμογεννήτριες κλπ, και κάθε άλλη χρήσιμη πληροφορία που θα αποτελέσει κριτήριο για τον επαναπροσδιορισμό των Χρήσεων Γής – Περιοχών Ρυθμίσεων και των Ορων που τις διέπουν.

Ειδικές Παρατηρήσεις για τις επιμέρους περιοχές

Περιοχές Ηπιας Τουριστικής Ανάπτυξης / Περιοχές Προτεραιότητας για Τουριστική Ανάπτυξη

 • Προτείνεται να καταργηθούν οι περιοχές Προτεραιότητας για Τουριστική Ανάπτυξη και να γίνουν περιοχές Ηπιας Τουριστικής Ανάπτυξης.

 • Στις περιοχές Ηπιας Τουριστικής Ανάπτυξης, προτείνεται να μικρύνουν οι αρτιότητες – βλ. Παράρτημα 1.

 • Σε κάποιες από τις προτεινόμενες περιοχές Ηπιας Τουριστικής Ανάπτυξης (π.χ. Μαγγανίτη, Ξυλοσύρτη), προτείνεται να επανεξετασθεί η προβλεπόμενη από τη μελέτη έκταση προκειμένου να εξαιρεθούν περιοχές που χρειάζονται προστασία, π.χ. περιοχές Δάσος και Χαλασμένα στο Μαγγανίτη.

 • Προτείνεται να προστεθούν Περιοχές Ηπιας Τουριστικής Ανάπτυξης στο Δήμο Αγίου Κηρύκου (ορεινά χωριά, τμήμα/τα της διαδρομής Θέρμα – Φάρος, Αναδασωτέα περιοχή Θέρμα Λευκάδος μετά την αποδέσμευση), στο Δήμο Ευδήλου (τμήμα/τα της περιοχής από Κρεμαστή μέχρι Καλαμουρίδα πάνω από τον δρόμο) και στο Δήμο Ραχών (τμήμα/τα της περιοχής από Αρμενιστή μέχρι Να, τμήμα/τα της περιοχής από Τσακάδες μέχρι Μαυριάνου π.χ. Πρίνος, Τράχυλας, Χειμωνική.

Περιοχές ΠΕΠΔ

 • Να καταγραφούν όλοι οι συνοικισμοί, οδικοί άξονες που θα δημιουργήσουν οικιστική πίεση, μονοπάτια, φραγμοί κλπ

 • Να επαναπροσδιοριστούν οι ζώνες λαμβάνοντας υπόψη και τα παραπάνω στοιχεία. Πιο συγκεκριμένα, στις περιοχές Γεωργικής Γής πρέπει να προστεθούν και άλλες που χρησιμοποιούνται αμιγώς για καλλιέργειες (όπως οι περιοχές Βαθές και Εριφή στο Δήμο Ραχών) και να εξαιρεθούν τμήματα περιοχών που υπάρχουν οικισμοί/συνοικισμοί (π.χ. οι οικισμοί Τσακάδες, Πρίνος και η ευρύτερη περιοχή Νάνουρα στο Δήμο Ραχών). Οι περιοχές Μεικτών Χρήσεων που αποτελούν και το μεγαλύτερο ποσοστό γής προτείνεται να οργανωθούν σε δύο τύπους, εκ των οποίων ο πρώτος θα αφορά στις περιοχές που προσφέρονται για δόμηση – αυτό θα προκύψει από την παραπάνω καταγραφή και ανάλυση- και ο δεύτερος στις πιο απόκρημνες και ορεινές περιοχές κοντά στην περιοχή του Αθέρα.

 • Να ενισχυθεί η ανάπτυξη της δραστηριότητας εξόρυξης καριώτικης πλάκας, διαχωρίζοντας τη λατόμευση σχιστόλιθου και πέτρας από τα αδρανή και υποδεικνύοντας περισσότερες λατομικές ζώνες για τα πρώτα.

 • Περιοχές Γεωργικής Γής: Δεν θα πρέπει να επιτρέπεται σε όλη την Ικαρία η αντικατάσταση των ξερολιθιών των γεωργικών αναβαθμών με τσιμεντένια τοιχεία. Θα πρέπει να προταθεί πρόγραμμα αποκατάστασης των αναβαθμών σε περιοχές που έχουν καταστραφεί για λόγους προστασίας των εδαφών και του υδρολογικού κύκλου (αποτροπή διάβρωσης). Η περιοχή Γεωργικής Γής της Βαώνης αφορά τον ιστορικό ελαιώνα της Ικαρίας και έχει γίνει με αναβαθμούς (πεζούλες). Εκεί παράγεται η ελιά χουρμάδα που είναι ποικιλία προστατευόμενη από την ΕΕ. Χρειάζεται ενιαία διαχείριση, αποτροπή της αντικατάστασης της ελιάς με άλλες καλλιέργειες αλλά και προστασία της ανάντι περιοχής, η οποία υπερβόσκεται σήμερα.

 • Υπερβοσκημένες εκτάσεις: Για τις υπερβοσκημένες εκτάσεις προτείνεται ειδική διαχείριση για να επανέλθει η βλάστηση και απαγόρευση της δόμησης εκτός από εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας και άλλες ειδικών χρήσεων (βλέπε Παράρτημα 1).

Στο Δήμο Αγίου Κηρύκου, στις 2 προτεινόμενες ενότητες, μια στο βόρειο τμήμα του Δήμου μεταξύ των οικισμών Μονοκάμπι και Κιόνιο και άλλη μία στο νότιο τμήμα του Δήμου, νότια του Στενού ρέματος, θα πρέπει να προστεθεί και τρίτη, που βρίσκεται πάνω από το Χρυσόστομο και φτάνει μέχρι την Πούντα, ακριβώς πάνω από τον ελαιώνα της Βαώνης.

Στο Δήμο Ευδήλου, δεν υπάρχουν οριοθετημένες υπερβοσκημένες εκτάσεις, όπως στο Δήμο Αγ. Κηρύκου. Προτείνονται:

Η περιοχή πάνω από τον Άρη Ποταμό

Μέρος της περιοχής ΠΕΠΔ4 μεταξύ των τοπωνυμίων Δοκίμι-Καμπιά-Πούντα

Η περιοχή του Παπουτσοκρύφτη

 • Περιοχές Μεικτών Χρήσεων: Χρειάζονται ριζική αναδιοργάνωση και ορθολογικότερη διαχείριση, καθώς αφορούν το μεγαλύτερο μέρος της Ικαρίας, με στόχο την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση και προστασία της διαθέσιμης γής. Προτείνεται η οργάνωση σε δύο τύπους, όσον αφορά σε αρτιότητες, χρήσεις και όρους δόμησης, με βάση την καταγραφή και ανάλυση επιπρόσθετων στοιχείων της υπάρχουσας κατάστασης που περιγράφεται παραπάνω. Πιο συγκεκριμένα, ο τύπος Α αναφέρεται στις περιοχές που μπορούν τεκμηριωμένα να υποστηρίξουν την ανάπτυξη δόμησης (π.χ. είναι κοντά σε οδικό άξονα που θα δημιουργήσει οικιστικές πιέσεις, σε παραλιακή ζώνη, ήδη υπάρχουν συνοικισμοί, παρουσιάζουν χαμηλές κλίσεις κλπ) και προβλέπει περισσότερες χρήσεις και χαμηλότερες αρτιότητες από τον τύπο Β (βλέπε Παράρτημα 1). Ο τύπος Β αναφέρεται στις περιοχές που βρίσκονται κοντά στην περιοχή του Αθέρα, που δε δικαιολογούν την ανάπτυξη δόμησης, εκτός από κάποιες ειδικές χρήσεις (βλέπε Παράρτημα 1).

Περιοχές ΠΕΠ

 • Προτείνεται ο ορισμός και άλλων περιοχών ως ΠΕΠ. Πιο συγκεκριμένα, περιοχές ειδικού φυσικού κάλλους (βλέπε παράγραφο Α.1.5), περιοχές πολιτιστικού ενδιαφέροντος (βλέπε παράγραφο Α.2.3), αλλά και περιοχές που δεν προσφέρονται για δόμηση, π.χ. ορεινοί όγκοι, που τώρα εντάσσονται στις περιοχές ΠΕΠΔ.

 • Προτείνεται η απαγόρευση της δόμησης να ισχύει για όλες ανεξαιρέτως τις περιοχές ΠΕΠ.

 • ΠΕΠ4 στο Δήμο Αγίου Κηρύκου: προτείνεται να επιλεγεί τμήμα της περιοχής αυτής, το οποίο όταν αποδεσμευτεί θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί ζώνη ήπιας τουριστικής ανάπτυξης.

 • ΠΕΠ5 στους Δήμους Αγίου Κηρύκου και Ευδήλου: προτείνεται να επαναπροδιοριστεί η περιοχή αυτή ώστε ένα μέρος της να αποτελέσει περιοχή ειδικής προστασίας (με τους όρους δόμησης που διέπουν όλες τις ΠΕΠ) και το υπόλοιπο να ενταχθεί σε άλλες ζώνες με βάση τα επιμέρους χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες ανάπτυξης.

Επισήμανση: Να προχωρήσει άμεσα η Διαχειριστική Μελέτη NATURA, προκειμένου να εξειδικεύσει τους όρους που θα διέπουν τις περιοχές αυτές και να εξασφαλιστεί η αξιοποίση και προστασία τους.

Περιοχές ΠΟΑΠΔ, ΒΙΟΠΑ-Χονδρεμπόριο

 • Η χωροθέτηση των βιοτεχνικών περιοχών δεν είναι η πλέον κατάλληλη και για τους 3 Δήμους. Η προτεινόμενη ΠΟΑΠΔ του Δήμου Αγίου Κηρύκου έχει σοβαρό πρόβλημα όσον αφορά στις καιρικές συνθήκες καθόλη τη διάρκεια του έτους (στην ίδια περιοχή είναι εγκατεστημένες οι ανεμογεννήτριες του νησιού) και στην προσβασιμότητα τους χειμερινούς μήνες. Είναι όμως ιδανική για το εργοστάσιο της ΔΕΗ (είναι κοντά στις ανεμογεννήτριες). Η αντίστοιχη περιοχή του Δήμου Ραχών είναι απομακρυσμένη χωρίς πρόβλεψη υποδομών. Η ΠΟΑΠΔ του Δήμου Ευδήλου χωροθετείται εκεί που βρίσκεται το λατομείο αδρανών. Αυτό δημιουργεί προβλήματα γιατί οι κλίσεις είναι μεγάλες και η υδρολεκάνη του Κυπαρισσιού θα απειληθεί. Προτείνεται να αποκατασταθεί η πλαγιά της υδρολεκάνης που έχει πληγεί από το λατομείο των αδρανών και το ίδιο το λατομείο να μετατοπιστεί δυτικά του δρόμου, σε περιοχή που θα οριστεί ως λατομική περιοχή. Εκεί θα μπορούσε, ακόμη δυτικότερα της Λατομικής περιοχής, να οριστεί η ΠΟΑΠΔ του Ευδήλου.

Β.2. Προστασία αξιόλογων οικισμών που αναδεικνύουν την τοπική αρχιτεκτονική παράδοση.

Προτεινόμενες ενέργειες :

Β.2.1. Ανάδειξη / Προστασία οικισμών με τον χαρακτηρισμό τους ως παραδοσιακούς.

Β.2.2. Προστασία / Αξιοποίηση παλαιών εγκαταλειμμένων σήμερα οικισμών με την οριοθέτησή τους και την κήρυξή τους ως παραδοσιακούς.

Ανάλυση:

Βασικός στόχος του ΣΧΟΟΑΠ θα πρέπει να είναι η διατήρηση των παραδοσιακών πέτρινων κτισμάτων και η διατήρηση των παραδοσιακών οικιστικών συνόλων που υπάρχουν σήμερα.

Β.2.1. Ανάδειξη / Προστασία οικισμών με τον χαρακτηρισμό τους ως παραδοσιακούς.

Σε διάφορους ορεινούς κυρίως οικισμούς των τριών Δήμων, υπάρχει σημαντικός αριθμός παραδοσιακών κτισμάτων όπως π.χ. οι οικισμοί Μαυρικάτο (Δήμος Αγίου Κηρύκου), Δρούτσουλας (Δήμος Ευδήλου) και Κάλαμος (Δήμος Ραχών). Οι οικισμοί αυτοί συγκεντρώνουν τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά για το χαρακτηρισμό τους ως παραδοσιακοί.

Κρίνεται απαραίτητη και αναγκαία η πρόταση από το ΣΧΟΟΑΠ για την κήρυξη ως παραδοσιακών μιας σειράς οικισμών, ώστε να ανασταλεί η προοδευτική αλλοίωσή τους και να διαφυλαχθεί η μορφή του Ικαριακού σπιτιού.

Β.2.2. Προστασία / Αξιοποίηση παλαιών εγκαταλειμμένων σήμερα οικισμών με την οριοθέτησή τους και την κήρυξή τους ως παραδοσιακούς.

Υπάρχουν εγκαταλειμμένα κτίσματα και εγκαταλειμμένοι οικισμοί ή γειτονιές όπως π.χ. οι οικισμοί Κεχρίτη και Απερίκου (Δήμος Αγίου Κηρύκου), ο οικισμός Φίδος (Δήμος Ευδήλου), ο οικισμός βόρεια του Τραπάλου καθώς και οι ορεινοί συνοικισμοί – Τρατράδων, Βουδαντάδων, Γιανικάτων και Μαγκουράτων – παλαιές γειτονιές βόρεια του Καρκιναγρίου (Δήμος Ραχών), οι οποίοι βρίσκονται μέσα στις προτεινόμενες από τη Μελέτη ΠΕΠΔ.

Με τους προτεινόμενους από το ΣΧΟΟΑΠ συντελεστές και αρτιότητες που προβλέπονται για τις περιοχές ΠΕΠΔ, οι μικροί αυτοί οικισμοί καταδικάζονται σε μαρασμό ενώ τα παλαιά κτίσματα θα καταστραφούν με αποτέλεσμα να μειωθεί ο παραδοσιακός οικιστικός – αρχιτεκτονικός πλούτος. Θα πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη ότι οι συγκεκριμένοι οικισμοί θα μπορούσαν να αποτελέσουν ένα σημαντικό απόθεμα για μελλοντική τουριστική ανάπτυξη.

Προτείνεται η οριοθέτηση των εγκαταλειμμένων οικισμών και ο χαρακτηρισμός τους ως παραδοσιακούς με τη θέσπιση ειδικών όρων δόμησης και προστασίας.

Β.3 Διατήρηση των παλιών πέτρινων σπιτιών αλλά και συμμόρφωση των νεόδμητων /υφιστάμενων κτιρίων στα παραδοσιακά πρότυπα.

Προτεινόμενες ενέργειες – Ανάλυση:

Β.3.1. Διαμόρφωση των όρων δόμησης έχοντας ως βασικό κριτήριο τη διατήρηση των μορφολογικών και ογκοπλαστικών χαρακτηριστικών των Ικαριώτικων σπιτιών.

Η αρχιτεκτονική κατοικίας της Ικαρίας είναι μοναδική στο Αιγαίο. Μεγάλο απόθεμα σπιτιών με καριώτικη πλάκα παραμένουν ακόμα στο νησί (με βάση στοιχεία της ΕΣΥΕ). Επισυνάπτονται προτάσεις για σύγχρονα σπίτια που να παραπέμπουν στην παραδοσιακή μορφή (βλ. Παράρτημα 2 – Προτεινόμενοι Γενικοί Οροι Δόμησης για την Ικαρία.)

Β.3.2. Προσθήκη όρου δόμησης που να προβλέπει υποχρεωτική στέγη με σχιστόλιθο (βλ. Γενικό Ορο Δόμησης: 2, Παράρτημα 2), με παράλληλη πρόβλεψη δημιουργίας λατομείων εξόρυξης σχιστόλιθου για την ανάπτυξη της δραστηριότητας. Να διαχωριστεί η λατόμευση σχιστόλιθου και πέτρας από τα αδρανή. Να υποδειχθούν αρκετές θέσεις εξόρυξης καριώτικης πλάκας με υποχρέωση σύγχρονης αποκατάστασης με την εξόρυξη.

Το μέτρο αυτό είναι αποφασιστικής σημασίας γιατί θα διατηρήσει τον παραδοσιακό χαρακτήρα των κτισμάτων και θα αποδεσμεύσει το εργατικό οικοδομικό δυναμικό του νησιού από το μπετόν.

Β.3.3. Διατήρηση του μετώπου στο κέντρο οικισμών.

Β3.4. Κίνητρα – Μέτρα αποκατάστασης άσχημων κατασκευών (βλ. Γενικό Ορο Δόμησης: 15, Παράρτημα 2).

Γ. Ηπια τουριστική ανάπτυξη σε όλο το νησί με έμφαση σε εναλλακτικές μορφές τουρισμού: ιαματικό τουρισμό, οικοτουρισμό, αγροτουρισμό κλπ

Προτεινόμενες ενέργειες – Ανάλυση:

«Η σταδιακή ανάπτυξη δραστηριοτήτων υπαίθριας αναψυχής και ειδικών μορφών τουρισμού» που προτείνεται από το ΣΧΟΟΑΠ για το Περδίκι θα πρέπει να προταθεί για όλα τα μη παράκτια χωριά της της Ικαρίας, γιατί υπάρχουν σε όλους τους οικισμούς αντίστοιχες τέτοιες συνθήκες. Πρέπει να προταθεί η εξειδίκευση αυτών των ειδικών μορφών τουρισμού ανάλογα με τα πλεονεκτήματα της κάθε περιοχής. Υπάρχουν παλιότερες μελέτες και προτάσεις για τέτοιες εξειδικεύσεις που θα πρέπει να συνυπολογιστούν.

Επιπρόσθετα, θα πρέπει να προβληθεί η ανάγκη αξιοποίησης του Γεωθερμικού δυναμικού του Αγίου Κηρύκου.

Δ. Στήριξη της πολυδραστηριότητας που υπάρχει στην Ικαρία

Προτεινόμενες ενέργειες – Ανάλυση:

Δ1. Προστασία όλων των περιοχών των χωριών που ασκείται κηπευτική παραγωγή (συνδυασμός με τις Παρόχθιες Ζώνες Προστασίας των ρεμάτων)

Δ2. Προστασία του Ελαιώνα της Βαώνης (από Ξυλοσύρτη μέχρι υπώρειες της Πλαγιάς)

Δ3. Προστασία των αναβαθμών (πεζούλες) και ανακατασκευή με ξερολιθιές

Δ4. Προστασία και ανακατασκευή των φραγμών του Αθέρα, και ιδιαίτερη μέριμνα για ανακατασκευή τους στα όρια με τις καλλιεργούμενες περιοχές ή στα όρια των οικισμών. Επίσης, προστασία του μνημειακού φραγμού που διατρέχει όλη την κορυφογραμμή του Αθέρα.

Δ5. Προστασία του ιδιότυπου κτηνοτροφικού συστήματος της αμολατής κτηνοτροφίας με ενίσχυση της παραγωγής τοπικών κτηνοτροφών, απαγόρευση των εισαγόμενων κτηνοτροφών βαμβακόπιττας για περιβαλλοντικούς λόγους, τήρηση της βοσκοϊκανοτητας των εντός των φραγμών κτηνοτροφικών περιοχών.

Δ6. Καθορισμός μελισσοκομικών περιοχών, όπου θα πρέπει να απαγορεύεται η βόσκηση

Αλλες Επιμέρους Παρατηρήσεις

 • Βιολογικοί Καθαρισμοί:

Η θέση κάποιων βιολογικών καθαρισμών αποτυπώνεται στους χάρτες αλλά δε γίνεται καμμία αναφορά γι’αυτούς στο κείμενο (οποιαδήποτε αποτύπωση στο χάρτη θέλει προσοχή γιατί είναι απόλυτα δεσμευτική). Στο Καραβόσταμο σχεδιάζεται η κατασκευή βιολογικού καθαρισμού (σε περίοδο αιχμής ο πληθυσμός στο Καραβόσταμο ξεπερνά τους 2000 κατοίκους και λόγω των λυμάτων δεν υπάρχει κατάλληλη ακτή για κολύμβηση) σε οικόπεδο εντός οικισμού, μέσα στο ρέμα του Καραβοστάμου. Η θέση αυτή είναι ακατάλληλη. Κατάλληλη χωροθέτηση του βιολογικού  καθαρισμού είναι μετά τον Άρη ποταμό, ανατολικότερα, στην βραχώδη ακτή.

 • Να χωροθετηθεί στο αναστρέψιμο υδροηλεκτρικό και αιολικό έργο στην περιοχή της Προεσπέρας και η δεύτερη λιμνοδεξαμενή.

 • Να αναλύεται στο κείμενο η προτεινόμενη ανάπλαση του οικισμού Θέρμων.

Οδικό Δίκτυο – Δίκτυο Ακτοπλοϊας – Δίκτυο αερομεταφορών

 • Παρακαμπτήριοι δρόμοι – Οδικό Δίκτυο

Να αναφέρεται ρητά ότι απαγορεύεται η μετατροπή παλαιών μονοπατιών εκτός οικισμών σε δρόμους.

 • Καραβόσταμο: ειδική κυκλοφοριακή μελέτη

 • Δίκτυο ακτοπλοΐας

Πρέπει να προστεθεί παράγραφος για την παράκτια ακτοπλοία για σύνδεση μεταξύ των οικισμών (π.χ. Αγιος Κήρυκος – Μαγγανίτης – Καρκινάγρι) και να προταθεί παράκτια σύνδεση μεταξύ Αρμενιστή – Ευδήλου – Φάρου.

 • Δίκτυο αερομεταφορών

Να προστεθεί παράγραφος για τα υπάρχοντα ελικοδρόμια και ειδικότερα ότι θα πρέπει να μελετηθεί η δημιουργία πιστών για αεραθλήματα. Να προβλεφθεί η σύνδεση του αεροδρομίου με δημόσια συγκοινωνιακά μέσα.

Γενικές Παρατηρήσεις:

 • Εφαρμογή ΣΧΟΟΑΠ

Την εφαρμογή του ΣΧΟΟΑΠ, για λόγους τεχνικούς και οικονομικούς, πρέπει να αναλάβει ενιαίος Διαδημοτικός Φορέας για όλο το νησί, και όχι ο κάθε Δήμος ξεχωριστά, όταν μάλιστα είναι πολύ πιθανόν να έχουμε στο μέλλον συνένωση Δήμων.

Να προταθεί στο ΣΧΟΑΠ η παρακολούθηση, σε τακτά χρονικά διαστήματα, της δόμησης, των κατασκευών, της διάνοιξης δρόμων, του χτισίματος τοίχων κλπ, με χρήση δορυφορικών εικόνων ή άλλων μέσων και εκπόνηση φωτοερμηνευτικών ή άλλων μελετών.

 • Χρήσιμες πηγές πληροφόρησης:

  • Μελέτη χωροταξίας – Παπαδάκη

  • Μελέτη βοσκοϊκανότητας – Πανεπιστήμιο

  • Χωρικές επιπτώσεις μεγάλων έργων

  • Μελέτη για ποταμό Χάλαρη – Πολυτεχνείο (Μαρία Γιαουτζή)

  • Πρόταση Συλλόγου Ικαρίων Επιστημόνων για θέσεις ΧΥΤΑ

  • Χαρτογραφικά υπόβαθρα LORE

  • Μελέτες LORE όπως:

   • Μελέτη ανάπτυξης οικοτουρισμού στην Ικαρία, μελετητής: Φίλιππος Μορτάκης

   • 19 διαδρομές μονοπατιών, έκδοση της Αναπτυξιακής Εταιρείας Επαρχίας Ικαρίας, επιμέλεια Στέλιος Σιμάκης

  • Υγρότοποι Δήμων Ικαρίας – Αναφορά WWF, 7/2008

  • Έργο PROODOS, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, καταγραφή και ανάδειξη των μνημείων της πολιτιστικής Ικαρίας, θρησκευτικών μνημείων κ.α., επιμέλεια Ικαρίας Μαρίνα Μουλά

  • Μελέτη, «Ανέμου Μήλοι», Στέλιος Σιμάκης, για τους Ανεμόμυλους της Ικαρίας

  • Καταγραφή υδρόμυλων της Ικαρίας, Ελληνικό Ινστιτούτο Μύλων

  • Μελέτη Natura 2000 Ικαρίας Φούρνων, Παν/μιο Αθηνών

  • Μελέτη Δάσους Ράντη, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, επιβλέπων καθηγητής Κ. Σοφούλης

  • Μελέτες της Αεραθλητικής Ακαδημίας Ικαρίας, (φορέας υπό την καθηγήτρια ΕΜΠ Μ. Γιαουτζή)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 12

ΔΟΜΗΣΗ – ΑΡΤΙΟΤΗΤΕΣ

Προτάσεις για αρτιότητες και ποσοστό κάλυψης και συντελεστή δόμησης

ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ χωρίς σχέδιο πόλης

Αρτιότητα:

Κατά κανόνα Ε= 1000 μ2 (Επιθυμητός μελλοντικός στόχος: 2000 μ2)

Ελάχιστη παρέκκλιση Ε = 200 μ2 (Επιθυμητός μελλοντικός στόχος: 500 μ2)

Ποσοστό κάλυψης:

Α. Κτίσματα χωρίς πέτρινη τοιχοποιία: 60%

Β. Κτίσματα με πέτρινη τοιχοποιία πάχους τουλάχιστον 0,50 μ.: 70%

Υψος κτιρίων:

Μέγιστο ύψος: 6,50 μ. απότο έδαφος + 2 μ. στέγη

Μέγιστος αριθμός ορόφων: 2

Συντελεστής δόμησης

1. κτίσματα χωρίς πέτρινη τοιχοποιία

Για τα πρώτα 100 μ2 σ.δ. = 1.2 (Επιθυμητός μελλοντικός στόχος: 1)

Για το τμήμα 100 – 200 σ.δ. = 0.6

Για το τμήμα 200 – 300 σ.δ. = 0.4

Για το τμήμα πλέον των 300 μ2 σ.δ. = 0.2

Μέγιστη επιτρεπόμενη επιφάνεια κτίσματος 340 μ2 που επιτυγχάνεται σε εμβαδόν οικοπέδου 900 μ2

2. Μετά από έγκριση της ΕΠΑΕ για κτίσματα που διαθέτουν (πέρα των 20ροβλεπόμενων από της υποχρεωτικούς γενικούς όρους δόμησης):

α. εμφανή πέτρινη τοιχοποιία πάχους τουλάχιστον 0,50 μ.

β. μορφολογικά, δομικά στοιχεία και αναλογίες όγκων που παραπέμπουν σε παραδοσιακούς τύπους και μορφές κατοικίας της της ή της άμεσα ευρύτερης περιοχής του νησιού. (πχ χυτό με πυργάρι, μακρόσυρτο –μακρυνάρι, ισόγειο ή διώροφο τετραγωνικής κάτοψης με ομπρελάτη στέγη κλπ.) εξοπλισμένα με αυλή και χαγιάτι και κατασκευασμένα με παραδοσιακά κατά το δυνατόν υλικά (πχ. Αποκλειστικά ξύλινα κουφώματα, κάλυψη στέγης με πλάκες της τοπικής παράδοσης της σχιστόλιθο στο ανατολικό τμήμα του νησιού και πλακοειδής πέτρες από γνευσιογρανίτη στην περιοχή των Ραχών κλπ.)

Για τα πρώτα 100 μ2 σ.δ. = 1.4

Για το τμήμα 100 – 200 σ.δ. = 0.7

Για το τμήμα 200 – 300 σ.δ. = 0.5

Για το τμήμα πλέον των 300 μ2 σ.δ. = 0.3

Μέγιστη επιτρεπόμενη επιφάνεια κτίσματος 440 μ2 που επιτυγχάνεται σε εμβαδόν οικοπέδου 900 μ2

Η παραπάνω πρόταση όρων δόμησης για περιοχές εντός οικισμού (εκτός αυτών που έχουν πολεοδομηθεί) ήταν η επικρατέστερη μετά από διαλογική συζήτηση των μελών της Ομάδας Αξιολόγησης. Οσον αφορά στην αρτιότητα ως επιθυμητοί (μελλοντικοί) στόχοι συζητήθηκαν τα 2000 τ.μ. κατά κανόνα και τα 500 τ.μ. κατά παρέκκλιση (προκειμένου να διατηρηθεί το καριώτικο νοικοκυριό).

ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΟΜΗΣΗ

Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι επικρατέστερες προτάσεις της ομάδας αξιολόγησης για την εκτός σχεδίου πόλεως και εκτός οικισμών δόμηση3και πιο συγκεκριμένα για τις Περιοχές Ηπιας Τουριστικής και Οικιστικής Ανάπτυξης, τη Γεωργική γή, τις Υπερβοσκημένες εκτάσεις, τις Περιοχές μεικτών χρήσεων – Α και Β, τις Περιοχές ειδικής προστασίας, και τις ΠΟΑΠΔ: ΒΙΟΠΑ και Χονδρεμπορίου. Σημεία της Μελέτης που αφορούν στις παραπάνω περιοχές και υιοθετεί η Αξιολόγηση, μεταφέρονται αυτούσια στο κείμενο της Αξιολόγησης για λόγους πληρότητας και κατανόησης.

 

Περιοχές ήπιας τουριστικής και οικιστικής ανάπτυξης

Αρτιότητα:

Κατοικία και τουριστικές εγκαταστάσεις, κέντρα διασκέδασης, αναψυκτήρια, εστιατόρια:

Κατά κανόνα Ε = 4000 μ2

Κατά παρέκκλιση (για αγροτεμάχια προϋφιστάμενα με πρόσωπο >25 μ σε δημοτική οδό, ασφαλτοστρωμένη, πλάτους τουλάχιστον 5,5 μ) Ε = 2000 μ2

Camping Ε=4000 μ2

Υψος κτιρίων:

Μέγιστο ύψος: 6,50 μ. απότο έδαφος + 2 μ. στέγη

Μέγιστος αριθμός ορόφων: 2

Συντελεστής δόμησης:

1. Για κτίσματα που θα εφαρμόσουν τους γενικούς υποχρεωτικούς όρους δόμησης.

Σ.δ.=0.15.

Για κατοικία μέγιστη επιτρεπόμενη επιφάνεια κτίσματος 150 μ2

2. Μετά από έγκριση της ΕΠΑΕ για κτίσματα που διαθέτουν (πέρα των προβλεπόμενων από τους υποχρεωτικούς γενικούς όρους δόμησης):

α. Εμφανή πέτρινη τοιχοποιία πάχους τουλάχιστον 0,50 μ.

β. Μορφολογικά, δομικά στοιχεία και αναλογίες όγκων που παραπέμπουν σε παραδοσιακούς τύπους και μορφές κατοικίας της ή της άμεσα ευρύτερης περιοχής του νησιού. (πχ χυτό με πυργάρι, μακρόσυρτο –μακρινάρι, ισόγειο ή διώροφο τετραγωνικής κάτοψης με ομπρελάτη στέγη κλπ.) εξοπλισμένα με αυλή και χαγιάτι και κατασκευασμένα με παραδοσιακά κατά το δυνατόν υλικά (πχ. Αποκλειστικά ξύλινα κουφώματα, κάλυψη στέγης με πλάκες της τοπικής παράδοσης της σχιστόλιθο στο ανατολικό τμήμα του νησιού και πλακοειδής πέτρες από γνευσιογρανίτη στην περιοχή των Ραχών κλπ.).

Σ.δ. = 0.20.

Για κατοικία μέγιστη επιτρεπόμενη επιφάνεια κτίσματος 200 μ2

Λοιποί όροι δόμησης σύμφωνα με το Π.Δ. εκτός σχεδίου

Γεωργική Γη

 • Επιτρεπόμενες χρήσεις και δραστηριότητες

– Καλλιέργειες

– Θερμοκήπια

– Γεωργικές αποθήκες φύλαξης εργαλείων και μηχανημάτων

– Οινοποιεία

– Αντλητικές εγκαταστάσεις

– Υδατοδεξαμενές

– Φρέατα

 • Κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητες : 4.000 μ2

 • Μέγιστη επιτρεπόμενη επιφάνεια αποθηκών: 50 μ2

 • Μέγιστη επιτρεπόμενη επιφάνεια οινοποιείων: 200 μ2

 • Μέγιστο ύψος κτιρίων 4,50 μ.

Δεν επιτρέπεται η απομάκρυνση φυσικής βλάστησης (είτε μεμονωμένων δένδρων είτε φυτοφρακτών).

Για τους λοιπούς όρους και περιορισμούς δόμησης εφαρμόζονται κατά χρήση οι διατάξεις του από 6/17.10.1978 π.δ/τος «Περί καθορισμού των όρων και περιορισμών δομήσεως των γηπέδων των κειμένων εκτός των ρυμοτομικών σχεδίων των πόλεων και εκτός των ορίων των νομίμως υφισταμένων προ του έτους 1923 οικισμών» (Δ΄ 538) και του από 24/31.5.1985 π.δ/τος «Τροποποίηση των όρων και περιορισμών δόμησης … οικισμών» (Δ΄ 270), πλην των πάσης φύσεως παρεκκλίσεων.

Υπερβοσκημένες εκτάσεις

 • Επιτρεπόμενες χρήσεις γης και δραστηριότητες:

– Εγκαταστάσεις κοινής ωφελείας.

– Γεωργοκτηνοτροφικές πτηνοτροφικές εγκαταστάσεις (μόνο εσταυλισμένη δραστηριότητα).

– Αντλητικές εγκαταστάσεις.

– Υδατοδεξαμενές. Φρέατα.

– Εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος από Α.Π.Ε.

 • Κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας: 12.000 μ2.

 • Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των λοιπών κτιρίων: 4,50 μ.

 • Μέγιστος επιτρεπόμενος συντελεστής δόμησης για τις γεωργο-κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις: 0,1.

Δεν επιτρέπεται η απομάκρυνση φυσικής βλάστησης (είτε μεμονωμένων δένδρων είτε φυτοφρακτών).

Για τους λοιπούς όρους και περιορισμούς δόμησης εφαρμόζονται κατά χρήση οι διατάξεις του από 6/17.10.1978 π.δ/τος «Περί καθορισμού των όρων και περιορισμών δομήσεως των γηπέδων των κειμένων εκτός των ρυμοτομικών σχεδίων των πόλεων και εκτός των ορίων των νομίμως υφισταμένων προ του έτους 1923 οικισμών» (Δ΄ 538) και του από 24/31.5.1985 π.δ/τος «Τροποποίηση των όρων και περιορισμών δόμησης … οικισμών» (Δ΄ 270), πλην των πάσης φύσεως παρεκκλίσεων.

Περιοχή Μεικτών Χρήσεων – Α

 • Επιτρεπόμενες χρήσεις και δραστηριότητες:

– Κατοικία.

– Καταστήματα.

– Εστιατόρια. Αναψυκτήρια.

– Τουριστικές εγκαταστάσεις (αγροτουριστικά καταλύματα).

– Οργανωμένες κατασκηνώσεις (camping).

– Αθλητικές εγκαταστάσεις τοπικής κλίμακας υποστηρικτικές δραστηριοτήτων φυσιολατρείας, αναρρίχησης, πεζοπορίας, αεραθλητισμού κ.λ.π).

– Θρησκευτικά κτίρια.

– Εγκαταστάσεις κοινής ωφελείας.

– Αγροτικές αποθήκες και εγκαταστάσεις, θερμοκήπια.

– Γεωργοκτηνοτροφικές πτηνοτροφικές εγκαταστάσεις.

– Οινοποιεία.

– Αντλητικές εγκαταστάσεις. Υδατοδεξαμενές. Φρέατα.

– Εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α/Γ (μετά από καθορισμό ειδικών προδιαγραφών) και Φωτοβολταϊκά.

 • Κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας: 6.000 μ2.

 • Μέγιστη επιτρεπόμενη επιφάνεια για κτίρια κατοικίας, εστιατόρια, αναψυκτήρια: 150 μ2.

Κατ’ εξαίρεση 200 μ2, μετά από έγκριση της ΕΠΑΕ, για κτίσματα που διαθέτουν (πέρα των προβλεπόμενων από τους υποχρεωτικούς γενικούς όρους δόμησης):

α. Εμφανή πέτρινη τοιχοποιία πάχους τουλάχιστον 0,50 μ.

β. Μορφολογικά, δομικά στοιχεία και αναλογίες όγκων που παραπέμπουν σε παραδοσιακούς τύπους και μορφές κατοικίας της ή της άμεσα ευρύτερης περιοχής του νησιού. (πχ χυτό με πυργάρι, μακρόσυρτο –μακρινάρι, ισόγειο ή διώροφο τετραγωνικής κάτοψης με ομπρελάτη στέγη κλπ.) εξοπλισμένα με αυλή και χαγιάτι και κατασκευασμένα με παραδοσιακά κατά το δυνατόν υλικά (πχ. Αποκλειστικά ξύλινα κουφώματα, κάλυψη στέγης με πλάκες της τοπικής παράδοσης της σχιστόλιθο στο ανατολικό τμήμα του νησιού και πλακοειδής πέτρες από γνευσιογρανίτη στην περιοχή των Ραχών κλπ.).

 • Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος αυτών: 6,00 μ. + 2 μ. στέγη (Διώροφο).

 • Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των λοιπών κτιρίων: 4,50 μ.

 • Μέγιστη επιτρεπόμενη επιφάνεια αποθηκών: 50 μ2.

 • Μέγιστος επιτρεπόμενος συντελεστής δόμησης για τις γεωργο-κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις: 0,2.

Δεν επιτρέπεται η απομάκρυνση φυσικής βλάστησης (είτε μεμονωμένων δένδρων είτε φυτοφρακτών).

Για τους λοιπούς όρους και περιορισμούς δόμησης εφαρμόζονται κατά χρήση οι διατάξεις του από 6/17.10.1978 π.δ/τος «Περί καθορισμού των όρων και περιορισμών δομήσεως των γηπέδων των κειμένων εκτός των ρυμοτομικών σχεδίων των πόλεων και εκτός των ορίων των νομίμως υφισταμένων προ του έτους 1923 οικισμών» (Δ΄ 538) και του από 24/31.5.1985 π.δ/τος «Τροποποίηση των όρων και περιορισμών δόμησης … οικισμών» (Δ΄ 270), πλην των πάσης φύσεως παρεκκλίσεων.

Περιοχή Μεικτών Χρήσεων – Β

 • Επιτρεπόμενες χρήσεις γης και δραστηριότητες:

– Βασικές υποδομές ορεινού τουρισμού (ορεινά καταφύγια).

– Αθλητικές εγκαταστάσεις τοπικής κλίμακας υποστηρικτικές δραστηριοτήτων φυσιολατρείας, αναρρίχησης, πεζοπορίας, αεραθλητισμού κ.λ.π).

– Αγροτικές αποθήκες και εγκαταστάσεις.

– Κτηνοτροφικές και πτηνοτροφικές εγκαταστάσεις (μόνο εσταυλισμένη δραστηριότητα).

– Αντλητικές εγκαταστάσεις.

– Υδατοδεξαμενές. Φρέατα.

– Εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α/Γ (μετά από καθορισμό ειδικών προδιαγραφών).

 • Κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας: 10.000 μ2.

Μέγιστη επιτρεπόμενη επιφάνεια για βασικές υποδομές ορεινού τουρισμού: 150μ2. Κατ’ εξαίρεση 200 μ2, μετά από έγκριση της ΕΠΑΕ, για κτίσματα που διαθέτουν (πέρα των προβλεπόμενων από τους υποχρεωτικούς γενικούς όρους δόμησης):

α. Εμφανή πέτρινη τοιχοποιία πάχους τουλάχιστον 0,50 μ.

β. Μορφολογικά, δομικά στοιχεία και αναλογίες όγκων που παραπέμπουν σε παραδοσιακούς τύπους και μορφές κατοικίας της ή της άμεσα ευρύτερης περιοχής του νησιού. (πχ χυτό με πυργάρι, μακρόσυρτο –μακρινάρι, ισόγειο ή διώροφο τετραγωνικής κάτοψης με ομπρελάτη στέγη κλπ.) εξοπλισμένα με αυλή και χαγιάτι και κατασκευασμένα με παραδοσιακά κατά το δυνατόν υλικά (πχ. Αποκλειστικά ξύλινα κουφώματα, κάλυψη στέγης με πλάκες της τοπικής παράδοσης της σχιστόλιθο στο ανατολικό τμήμα του νησιού και πλακοειδής πέτρες από γνευσιογρανίτη στην περιοχή των Ραχών κλπ.).

 • Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος αυτών: 6,00 μ. + 2 μ. στέγη (Διώροφο).

 • Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των λοιπών κτιρίων: 4,50 μ.

 • Μέγιστη επιτρεπόμενη επιφάνεια αποθηκών: 50 μ2.

 • Μέγιστος επιτρεπόμενος συντελεστής δόμησης για τις γεωργο-κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις: 0,1.

Δεν επιτρέπεται η απομάκρυνση φυσικής βλάστησης (είτε μεμονωμένων δένδρων είτε φυτοφρακτών).

Για τους λοιπούς όρους και περιορισμούς δόμησης εφαρμόζονται κατά χρήση οι διατάξεις του από 6/17.10.1978 π.δ/τος «Περί καθορισμού των όρων και περιορισμών δομήσεως των γηπέδων των κειμένων εκτός των ρυμοτομικών σχεδίων των πόλεων και εκτός των ορίων των νομίμως υφισταμένων προ του έτους 1923 οικισμών» (Δ΄ 538) και του από 24/31.5.1985 π.δ/τος «Τροποποίηση των όρων και περιορισμών δόμησης … οικισμών» (Δ΄ 270), πλην των πάσης φύσεως παρεκκλίσεων.

Περιοχές Ειδικής Προστασίας

 • Δεν επιτρέπεται η δόμηση.

 • Επιτρέπεται η ήπια αναψυχή.

 • Επιτρέπονται ελαφρές μη μόνιμες κατασκευές για την εξυπηρέτηση των χρηστών και την παρατήρηση της φύσης.

 • Δεν επιτρέπεται η απομάκρυνση της φυσικής βλάστησης (παρά μόνο για τη διευκόλυνση της ελεύθερης ροής των υδάτων).

ΠΟΑΠΔ: ΒΙΟΠΑ και Χονδρεμπορίου

Προορίζεται για την υποδοχή, εγκατάσταση και συγκέντρωση -μακροπρόθεσμα- βιομηχανικών / βιοτεχνικών δραστηριοτήτων μέσης και χαμηλής όχλησης και επαγγελματικών εργαστηρίων μέσης και χαμηλής όχλησης. Η ανάπτυξη της έκτασης θα γίνει με πολεοδόμηση.

 • Επιτρεπόμενες χρήσεις γης και δραστηριότητες:

Α) Σύμφωνα με το άρθρο 5 του από 23.2.1987 π.δ. «Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης» (Δ΄ 166):

– Βιομηχανικές και βιοτεχνικές εγκαταστάσεις και επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής και μέσης όχλησης (με περιορισμό).

– Κτίρια και γήπεδα αποθήκευσης.

– Γραφεία.

– Εστιατόρια, αναψυκτήρια, χώροι συνάθροισης κοινού, κτίρια κοινωνικής πρόνοιας και αθλητικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις εμπορικών εκθέσεων, εγκαταστάσεις μέσων μαζικών μεταφορών με την προϋπόθεση ότι αποτελούν τμήμα των βιομηχανικών ή βιοτεχνικών εγκαταστάσεων ή εξυπηρετούν τις ανάγκες των εργαζομένων σ’ αυτές.

– Πρατήρια βενζίνης, υγραερίου.

Β) Σύμφωνα με το άρθρο 7 του από 23.2.1987 π.δ. «Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης» (Δ΄ 166):

– Εγκαταστάσεις χονδρικού εμπορίου.

– Εγκαταστάσεις εμπορικών εκθέσεων.

– Πρατήρια βενζίνης, υγραερίου.

– Γραφεία, εστιατόρια, αναψυκτήρια με την προϋπόθεση ότι αποτελούν τμήμα των εγκαταστάσεων χονδρικού εμπορίου ή εξυπηρετούν τις ανάγκες των εργαζομένων σ’ αυτές

 • Κατώτερο όριο κατάτμησης και αρτιότητας των ιδιοκτησιών: 1.000 μ2.

 • Μέσος συντελεστής δόμησης: 0,6.

 • Μέγιστη επιτρεπόμενη κάλυψη: 60%.

 • Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των οικοδομών: 9,0 μ.+2μ. στέγη υποχρεωτική

Να ληφθεί πρόνοια κατά προτεραιότητα για την επεξεργασία των κάθε είδους αποβλήτων όλων των επιχειρήσεων που θα λειτουργούν στην περιοχή και για τη συλλογή και ασφαλή διάθεση των κάθε είδους απορριμμάτων τους.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΡΙΑ

1. Απαγορεύεται η Pilotis.

2. Στέγη (υποχρεωτική):

Α. Επικάλυψη σχιστόπλακες Ικαρίας, κλίση 30 – 50 %, ‘Υψος μέχρι 2.00 μ..

Β. Μονόριχτες με κλίση προς την πρόσοψη.

Γ. Δίριχτες με ενιαίο κορφιά (όχι ανισοσταθμία των δύο σκελών).

Δ. Τετράριχτες.

Στη στέγη επιτρέπεται περιμετρική προεξοχή (μαρκίζα) μέχρι 30 εκ.

3. Κάτοψη κτίσματος ορθογώνια ή τετράγωνη χωρίς σπασίματα. Επιτρέπεται εξαίρεση κατά τον συνδυασμό ανεξάρτητων αρχιτεκτονικών όγκων ή λόγω αδυναμίας, οφειλόμενης στην μορφή του οικοπέδου μετά από έγκριση της ΕΠΑΕ. Για κτίσματα με όγκο μεγαλύτερο των 600 μ3 για διώροφα ή 900 μ3 για τριώροφα και βιομηχανικά κτίρια που βρίσκονται στις ΒΙΟΠΑ χωρίς την στέγη, να διασπάται ο όγκος αρχιτεκτονικά, ώστε να δίνει την εικόνα δύο ή και περισσοτέρων κτιρίων.

4. Επιτρέπεται ημιυπαίθριος χώρος μόνο στο ισόγειο διωρόφου κτίσματος, ή στους δυο κατώτερους επί τριωρόφου, σε επαφή με την πρόσοψη και εκτός του περιγράμματος της οικοδομής και ο οποίος θα λειτουργεί σαν ανοικτή βεράντα του πρώτου ορόφου ή και του δεύτερου επί τριωρόφων. Το μήκος του να μην υπερβαίνει το 50% του μήκους της όψης του κτιρίου. Στον ημιυπαίθριο αυτόν απαγορεύονται οι καμάρες εκτός τόξων με ύψος που να μην ξεπερνά το 15% του ανοίγματος.

5. Η σκάλα που θα οδηγεί από το έδαφος στον πρώτο όροφο, επιτρέπεται να είναι εξωτερική, ακάλυπτη, παράλληλη με την όψη του κτίσματος, είτε σε επαφή είτε σε απόσταση από αυτήν, και με τον χώρο από κάτω της κλειστό. Η σκάλα αυτή θα οδηγεί σε ανοικτή βεράντα της προηγούμενης παραγράφου και δεν θα προσμετράται στην κάλυψη και στον συντελεστή δόμησης. Εξωτερική σκάλα που θα οδηγεί σε στάθμη υψηλότερη του δαπέδου του πρώτου ορόφου ή στην στέγη απαγορεύεται.

6. Ο εξώστης σε πρόβολο (μπαλκόνι) θα είναι ορθογωνικής κάτοψης, ακάλυπτος τοποθετημένος στο κέντρο της όψης του κτίσματος με μέγιστο πλάτος 1,50 μ. και μήκος που να μην υπερβαίνει το 30% του μήκους της όψης. Εξαιρέσεις επιτρέπονται σε ειδικά κτίρια π.χ. Ξενοδοχεία μετά από έγκριση της ΕΠΑΕ. ΄Δε επιτρέπονται πρόβολοι δυο όψεων να παρουσιάζουν συνέχεια στην γωνία του κτιρίου.

7. Τα ανοίγματα να απέχουν από τα όρια των όψεων αλλά και μεταξύ τους τουλάχιστον 0,60 μ. . Τα υπέρθυρα να είναι οριζόντια ή τοξωτά με ύψος τόξου όχι μεγαλύτερο του 15% του ανοίγματος. Ο λόγος του πλάτους προς το ύψος των παραθύρων να μην είναι μεγαλύτερος του 1/1,5 και των θυρών του 1/2,2. Το εμβαδόν των ανοιγμάτων να μην υπερβαίνει το 35% του εμβαδού του τοίχου;. Το ποσοστό αυτό μπορεί να υπερβαίνει το 35% για το ισόγειο εφόσον πρόκειται για κατάστημα, μετά από έγκριση της ΕΠΑΕ.

8. Τα κουφώματα να είναι ανοιγόμενα (όχι συρταρωτά ή ρολά) με εξωτερικά φύλλα καρφωτά, περαστά, ταμπλαδωτά, ή και σε περιπτώσεις κτιρίων με νεοκλασικίζοντα στοιχεία γερμανικά ή γαλλικά. Τα κουφώματα μπορεί να είναι είτε ξύλινα είτε από άλλα υλικά νέας γενιάς που μιμούνται με απόλυτη επιτυχία τα ξύλινα. Το χρώμα τους να είναι ή το φυσικό χρώμα ξύλου ή οποιοδήποτε χρώμα μη μεταλλικό. Σε περίπτωση πέτρινης τοιχοποιίας τα κουφώματα να τοποθετούνται στο εσωτερικό ήμισυ του πάχους του τοίχου του ανοίγματος.

9. Τα στηθαία στις εξωτερικές σκάλες να είναι συμπαγή, ενώ στις βεράντες συμπαγή είτε σε όλο το ύψος τους είτε στο κατώτερο τμήμα τους. Στους προβόλους τα κιγκλιδώματα να είναι μεταλλικά ή ξύλινα.

10. Οι όψεις των κτισμάτων θα είναι, είτε με εμφανή λιθοδομή είτε επιχρισμένες με λευκό χωριάτικο σοβά. Στα κτίρια με νεοκλασικίζοντα στοιχεία επιτρέπονται συνδυασμοί γήινων χρωμάτων (ώχρα, μπεζ κλπ).

11. Ηλιακοί θερμοσίφωνες στην στέγη απαγορεύονται. Επιτρέπονται μόνο οι καθρέφτες ηλιακών στην στέγη καθώς και τυχόν βολταϊκά τα οποία υποχρεωτικά ενσωματώνονται στην στέγη.

12. Τα κλιματιστικά μηχανήματα και τα εξαρτήματά τους να τοποθετούνται σε μη ορατά σημεία των όψεων των κτιρίων (π.χ δάπεδα βεραντών με στηθαίο , ακάλυπτοι χώροι κλπ) οι δε τυχόν ορατές σωληνώσεις σε κανάλια.

13. Επί κεκλιμένου εδάφους απαγορεύεται η γενική εκσκαφή του οικοπέδου. Επιτρέπεται η εκσκαφή μόνο στα τμήματα όπου θα τοποθετηθούν τα κτίσματα ενώ ο περιβάλλον χώρος του οικοπέδου επιτρέπεται να διαμορφώνεται με πεζούλια με αναλημματικούς τοίχους από λιθοδομή με μέγιστο ύψος 2,00 μ. και ελάχιστο πλάτος βαθμίδας 2,00 μ.. Τοίχοι και τοιχία αντιστήριξης από οπλισμένο σκυρόδεμα επιτρέπονται μόνο μετά από έγκριση της ΕΠΑΕ και επενδύονται υποχρεωτικά με συμπαγή λιθοδομή.

14. Όταν το κτίσμα εφάπτεται σε όρυγμα επιτρέπεται να αφήνεται χαντάκι πλάτους μέχρι 0,70 εκ. . Το χαντάκι αυτό είναι δυνατόν να καλύπτεται εφόσον είναι λειτουργική η ανώτατη στάθμη του. Είτε είναι καλυμμένο είτε ακάλυπτο δεν προσμετράται στο ποσοστό κάλυψης του οικοπέδου και στον συντελεστή δόμησης ούτε και δημιουργεί απαίτηση ελάχιστης απόστασης Δ από τα όρια του οικοπέδου. Φυσικά δεν επιτρέπονται ανοίγματα στον τοίχο του κτίσματος σε αυτό εφόσον ευρίσκεται στο σύνορο του οικοπέδου με γειτονική ιδιοκτησία.

15. Ο συντελεστής δόμησης των κτισμάτων αυξάνεται κατά 10% για υφιστάμενα κτίσματα «ακαλαίσθητα» των οποίων η μορφή θα τροποποιηθεί σύμφωνα με τους ανωτέρω γενικούς όρους δόμησης ώστε να αποκτήσουν μορφολογικά στοιχεία της Ικαριακής παράδοσης, μετά από έγκριση της ΕΠΑΕ.

16. Επιτρέπεται η επισκευή, συντήρηση και αποκατάσταση, στην αρχική τους μορφή, παλαιών ακόμη και ημιερειπωμένων (χωρίς στέγη αλλά που διατηρείται το 50% του ύψους της παλαιάς τοιχοποιίας) κτισμάτων, αντιπροσωπευτικών της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής έστω και αν οι απαιτούμενες να εκτελεσθούν εργασίες αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται φωτογραφική απεικόνιση και σχεδιαστική αποτύπωση των κτισμάτων που θα περιλαμβάνονται στον φάκελο για την έκδοση της οικοδομικής άδειας του κτίσματος και θα αποδεικνύουν την ακριβή αρχική μορφή τους. Η άδεια θα εκδίδεται μετά από έγκριση της ΕΠΑΕ.

Οι παραπάνω γενικοί όροι δόμησης για όλη την Ικαρία επεξεργάστηκαν από το Γ. Κόκκινο και στη συνέχεια συζητήθηκαν, εμπλουτίστηκαν και συμφωνήθηκαν από την Ομάδα Αξιολόγησης. Συμφωνήθηκε, επίσης, για την καλύτερη κατανόησή τους να εμπλουτιστούν με επεξηγηματικά σκίτσα.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΡΙΑ

Στη συνέχεια παρουσιάζονται (με τις απαραίτητες τροποποιήσεις, όπου απαιτούνται) από τους Γενικούς Ορους – Γενικές Διατάξεις Δόμησης που προτείνει η Μελέτη (Π.2.8 Γενικοί Όροι – Γενικές Διατάξεις) αυτοί που είναι συμβατοί και συμπληρώνουν τους Γενικούς Ορους Δόμησης για την Ικαρία, που προτείνει η Ομάδα Αξιολόγησης του ΣΙΕΠ στην προηγούμενη παράγραφο. Οσοι δεν παρουσιάζονται, η Ομάδα Αξιολόγησης προτείνει να καταργηθούν, εκτός από τον όρο 14, ο οποίος έχει ενσωματωθεί στους Γενικούς Ορους Δόμησης της προηγούμενης παραγράφου (ως όρος 16).

1. Απαγορεύεται η αμμοληψία από ποτάμια, ρέματα και παραλίες (εκτός για τα απαιτούμενα λιμενικά έργα).

Απαγορεύεται η μετατροπή των ρεμάτων σε δρόμους κυκλοφορίας οχημάτων. [Να προστεθεί: «Σε οικισμούς που αυτό έχει γίνει θα πρέπει να υπάρξει μελέτη αποκατάστασης των ρεμάτων και εναλλακτική κυκλοφορία των οχημάτων από άλλες διαδρομές ή νέες χαράξεις».]

2. Έργα ορεινής υδρονομίας για τον εμπλουτισμό του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα ή για λόγους αντιπλημμυρικής προστασίας επιτρέπονται στο σύνολο του Δήμου, κατά μήκος των χειμάρρων με την προϋπόθεση ότι το κάθε φράγμα δεν θα υπερβαίνει το ύψος των 2 μ. [Να προστεθεί: «Τα έργα αυτά θα πρέπει να κατασκευάζονται με ξερολιθιά και όχι σκληρά υλικά (π.χ. τσιμέντο), όπως έχει δείξει η εμπειρία της Νάξου».]

4. Στο σύνολο της έκτασης του Δήμου προστατεύεται το δίκτυο των μονοπατιών, τα οποία συνδέουν διάφορους οικισμούς και τοποθεσίες μεταξύ τους, για λόγους ανάπτυξης εναλλακτικού και πεζοπορικού τουρισμού. [να προστεθεί: «Απαγορεύεται ρητά η μετατροπή τους σε δρόμους».] Επιβάλλεται η αποκατάσταση της συνέχειας του δικτύου, όπου αυτό έχει διακοπεί και η συντήρηση και αποκατάσταση των μονοπατιών. Για τους ίδιους λόγους επιτρέπεται η κατασκευή νέων μονοπατιών.

Σε όλες τις περιοχές προστατεύονται και αποκαθίστανται οι πέτρινοι φράχτες, οι αναβαθμοί και οι φυτοφράχτες, ως στοιχεία του τοπίου [να προστεθεί: «με τα ίδια υλικά, συνήθως ξερολιθιές».]

5. Επί των γηπέδων που έχουν πρόσωπο στο κύριο επαρχιακό δίκτυο καθώς και στους κύριους δημοτικούς δρόμους, τα κτίρια τοποθετούνται σε απόσταση 15 μ. τουλάχιστον από τον άξονα του δρόμου. Εάν από την εφαρμογή της διάταξης αυτής δεν προκύπτει κτίριο με ελάχιστη πλευρά 10 μ., οι πλάγιες και οπίσθιες αποστάσεις του κτιρίου από τα όρια του γηπέδου μπορούν να μειώνονται έως 7,5 μ. [ Να ισχύσει ο όρος, αλλά να επανεξαταστούν οι αποστάσεις που προτείνει προς το μικρότερο λόγω μεγάλων κλίσεων] (Να διευκρινιστεί: «Αφορά στην εκτός σχεδίου πόλεως και εκτός οικισμών δόμηση»)

6. Επιτρέπεται η χωροθέτηση πρατηρίων υγρών καυσίμων κατά μήκος του κύριου [να προστεθεί: «επαρχιακού ή »] δημοτικού οδικού δικτύου (βλ. Π.2.9.1.1), εκτός των ΠΕΠ. Η μεταξύ δύο πρατηρίων απόσταση δεν θα πρέπει να είναι μικρότερη των 2.000 μέτρων.

7. Η δημιουργία εγκαταστάσεων εκμετάλλευσης των ήπιων και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και η κατασκευή έργων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας υψηλής τάσης με εναέρια καλώδια, διέπονται από τις διατάξεις της αντίστοιχης νομοθεσίας και γίνονται λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς, που έχει θέσει η νομολογία των δικαστηρίων. [να προστεθεί: « Στους παραδοσιακούς ή αξιόλογους / τουριστικούς κλπ οικισμούς επιβάλλεται η κατασκευή υπόγειων καλωδίων μεταφοράς ηλ. ενέργειας.»]

8. Επιτρέπεται η εγκατάσταση σφαγείων μόνο στη ζώνη ΒΙΟΠΑ – Χονδρεμπορίου, μετά από την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας για την περιβαλλοντική αδειοδότηση. (Να διευκρινιστεί: «Αφορά στην εκτός σχεδίου πόλεως και εκτός οικισμών δόμηση»).

10. Ως αφετηρία μέτρησης του ύψους των κτισμάτων λαμβάνεται το φυσικό έδαφος και τα κτίσματα [να διαγραφεί: «πρέπει να κλιμακώνονται έτσι ώστε»] σε κανένα σημείο τους να μην υπερβαίνουν το επιτρεπόμενο ύψος. [να διαγραφεί: «Σε διώροφα κτίσματα η κάλυψη του ορόφου δεν θα υπερβαίνει το 70% της κάλυψης του ισογείου.»]

Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο υπόγειο από τον εξωτερικό χώρο, άλλως η επιφάνεια την οποία καταλαμβάνει το υπόγειο, συνυπολογίζεται στη δομήσιμη επιφάνεια.

Σε περίπτωση κεκλιμένου εδάφους κανένα σημείο της οικοδομής δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος και σε καμία όψη του κτιρίου δεν επιτρέπεται να προβάλλονται περισσότεροι όροφοι από δύο (2). Τα κτίσματα πρέπει να είναι ορατά μόνο από τη μία πλευρά της εδαφικής έξαρσης, το δε τελικό υψόμετρο των κτισμάτων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το ύψος της εδαφικής έξαρσης.

13. Η τοποθέτηση φωτεινών επιγραφών και διαφημίσεων γίνεται μετά από έγκριση της ΕΠΑΕ.

15. Κάθε έργο υποδομής που εκτελείται από Οργανισμό Κοινής Ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, Τοπική Αυτοδιοίκηση κλπ.), καθώς και κάθε εργασία που αφορά στη διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων, προσαρμόζεται στα παραδοσιακά πρότυπα και απαιτείται έγκριση της ΕΠΑΕ.

16. [να διαγραφεί: «Οι μη νομίμως υφιστάμενες χρήσεις απομακρύνονται με τη δημοσίευση της παρούσης.»]

Νομίμως υφιστάμενες χρήσεις και δραστηριότητες, των οποίων η χρήση αντιτίθεται στις διατάξεις του παρόντος, διατηρούνται επί δεκαετία. Για τις χρήσεις αυτές επιτρέπεται η ανανέωση της αδείας λειτουργίας τους μετά την επιβολή περιβαλλοντικών όρων, εφόσον αυτή προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις. Επιτρέπεται η επισκευή νομίμως υφισταμένων κτιρίων, έστω και αν η χρήση τους αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος, χωρίς τη δυνατότητα επέκτασης και ανάπτυξης των εγκαταστάσεων. Τυχόν αντίθετες ειδικές διατάξεις αναφερόμενες σε άλλα σημεία της παρούσης, υπερισχύουν της διάταξης αυτής.

17. Έργα ή/και δραστηριότητες για τα οποία έχει εκδοθεί απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, υλοποιούνται όπως εγκρίθηκαν.

18. Οικοδομικές άδειες που εκδόθηκαν νομίμως με βάση τις προϊσχύουσες διατάξεις μέχρι τη δημοσίευση της παρούσης, εκτελούνται όπως εκδόθηκαν. [να διαγραφεί: «εφ’ όσον είναι σύμφωνες ως προς την αρτιότητα και τις χρήσεις, με τις διατάξεις της παρούσης.»]

19. Υφιστάμενες χρήσεις ειδικού καθεστώτος και προορισμού (αρχαιολογικοί χώροι, αερο­δρόμιο, νεκροταφεία, δάση, αναδασωτέες εκτάσεις, τοπία, μνημεία κλπ.) εξακολουθούν να διέπονται από ίδιο νομικό καθεστώς.

20. Δεν επιτρέπεται η χωροθέτηση γεωργοκτηνοτροφικών εγκα­τα­στάσεων σε απόσταση μικρότερη των 200 μ. εκατέρωθεν των κεντρικών οδικών αξόνων [ Να ισχύσει ο όρος, αλλά να επανεξαταστεί η απόσταση που προτείνει προς το μικρότερο, λόγω μεγάλων κλίσεων]

21. Η εγκατάσταση λατομείων [να διαγραφεί: «σχιστόπλακας»], μαρμάρου, αδρανών υλικών κ.α. [να διαγραφεί: επιτρέπεται μόνο εντός της ζώνης ΠΕΠΔ3 σε θέσεις που θα υποδειχθούν μετά από εξειδικευμένη σχετική μελέτη»] [να προστεθεί: «αποκλείεται εντός των οικισμών αλλά και των περιοχών ήπιας τουριστικής και οικιστικής ανάπτυξης, περιοχών ειδικής προστασίας, και περιοχών γεωργικής γής. Ειδικά για τα λατομεία σχιστόπλακας, να υπάρχει ευνοϊκότερη αντιμετώπιση από τα αδρανή, και να δραστηριοποιηθούν το συντομότερο δυνατό για να καταστεί εφικτή η εφαρμογή του γενικού όρου δόμησης που επιβάλλει υποχρεωτική στέγη.»]

22. Να ιδρυθούν καταφύγια θηραμάτων, όπου κριθεί αναγκαίο από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

23. Σε γήπεδα που εμπίπτουν σε περισσότερες από μια περιοχές του παρόντος η επιτρεπόμενη δόμηση υπολογίζεται στο σύνολο του γηπέδου και το κτίριο τοποθετείται στο τμήμα του στο οποίο η χρήση του επιτρέπεται.

24. Στις περιοχές ΠΕΠ και [να διαγραφεί: «ΠΕΠΔ 2»] [να προστεθεί: «NATURA»] να εκπονηθούν Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες σύμφωνα με τα άρθ. 21 ν. 1650/86 και την ΚΥΑ 69269/5387/90 για τη διατύπωση μέτρων προστασία και διαχείρισης του φυσικού περιβάλλοντος. Με τις Ε.Π.Μ αυτές μπορούν να καθορισθούν μόνο ρυθμίσεις αυστηρότερες από εκείνες της οποίες υποδεικνύει η παρούσα για τις αντίστοιχες περιοχές. (Να διευκρινιστεί: «Αφορά στην εκτός σχεδίου πόλεως και εκτός οικισμών δόμηση»).

25. Κατά την εκτέλεση τεχνικών έργων στις περιοχές ΠΕΠ, να λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον και το τοπίο (προσαρμογή στην τοπική κλίμακα, περιορισμός γεωμετρικών χαρακτηριστικών δρόμων και λοιπών έργων κ.α.).

26. Σε οικόπεδα ή γήπεδα που εμπίπτουν ή βρίσκονται κοντά σε δάση ή δασικές εκτάσεις, αρχαιολογικούς χώρους κ.λπ., παράλληλα με τις διατάξεις του παρόντος συνεχίζουν να ισχύουν και εφαρμόζονται οι διατάξεις της κείμενης δασικής, αρχαιολογικής κ.λπ. νομοθεσίας.

1 Να πιεστεί το δασαρχείο να δώσει τους δασικούς χάρτες. Όλη η μελέτη του ΣΧΟΑΠ είναι στον αέρα χωρίς αυτούς.

2 Στην επεξεργασία των προτάσεων του Παραρτήματος 1 δε συμμετείχε το μέλος της Ομάδας Αξιολόγησης του ΣΙΕΠ, κ. Κώστας Ρόζος.

3 Μεταξύ των διαφορετικών απόψεων που εκφράστηκαν, ήταν και η άποψη να απαγορευτεί τελείως από το 2015 και μετά η εκτός οικισμών δόμηση, εκτός των επισκευών και επέκτασης υφισταμένων και ερειπωμένων κτισμάτων, και να γίνει ειδική μελέτη για χρονοδιάγραμμα σταδιακής κατάργησης της δόμησης εκτός οικισμών με μεταβατικές διατάξεις, ώστε να γίνει νομοθετική ρύθμιση.

Διαβάστε ακόμα

Leave a Comment

Ο ραδιοσταθμός της Ικαρίας με ζωντανό πρόγραμμαενημέρωσης και ψυχαγωγίας.

Editorial

απαραιτητα

©2023 ikariaki. All Right Reserved. Designed and Developed by Fekas Brothers & Digital Avenue