Home ΣυγκοινωνίεςΑερογραμμές Στο «σφυρί» 2 άγονες γραμμές: Θες/νίκη-Λήμνος-Ικαρία, Αθήνα-Κοζάνη-Καστοριά

Στο «σφυρί» 2 άγονες γραμμές: Θες/νίκη-Λήμνος-Ικαρία, Αθήνα-Κοζάνη-Καστοριά

by ikariaki.gr
5 views

Στην προκήρυξη δυο άγονων γραμμών προχώρησε η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Πρόκειται για τις γραμμές Αθήνα-Κοζάνη-Καστοριά και Θεσσαλονίκη – Λήμνος – Ικαρία.

aerodromio

Επιμέλεια: Βάσω Βεγιάζη

Ο ανάδοχος θα λάβει την εκμετάλλευσή τους για το χρονικό διάστημα 1η Σεπτεμβρίου 2014 – 31η Αυγούστου 2018. Κριτήριο για το διαγωνισμό είναι το χαμηλότερο οικονομικό αντιστάθμισμα.

Οι προσφορές θα κατατεθούν στις 29 Ιουλίου, ενώ άξιο αναφοράς είναι ότι και οι 2 ανωτέρω άγονες γραμμές διεξάγονται σήμερα από την Sky Express.

Όπως αναφέρεται στην προκήρυξη, ο αριθμός των ακυρουμένων πτήσεων για λόγους για τους οποίους ευθύνεται ο αερομεταφορέας δεν μπορεί να υπερβαίνει το 2% του συνολικού ετήσιου αριθμού πτήσεων. Στις περιπτώσεις αυτές μειώνεται αναλόγως το ποσό του οικονομικού αντισταθμίσματος

Σε περίπτωση μη τήρησης, εν όλω ή εν μέρει, των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη σύμβαση για λόγους που δεν συνιστούν ανωτέρα βία (πλην της περίπτωσης που ο αριθμός των ακυρουμένων πτήσεων δεν υπερβαίνει το 2% του συνολικού ετήσιου αριθμού πτήσεων, όπως αναφέρεται στο παραπάνω εδάφιο), ο αναθέτων έχει δικαίωμα να επιβάλει τις ακόλουθες μειώσεις οικονομικού αντισταθμίσματος και πρόσθετες κυρώσεις:

-Σε περίπτωση που οι ακυρωθείσες πτήσεις υπερβούν το 2% του συνολικού προβλεπόμενου ετήσιου αριθμού πτήσεων για τη γραμμή, το καταβλητέο (για τις συγκεκριμένες πραγματοποιηθείσες εντός του τριμήνου πτήσεις) οικονομικό αντιστάθμισμα που οφείλεται μειώνεται περαιτέρω κατά ποσό ίσο προς αυτό που θα αναλογούσε σε περίπτωση που οι πτήσεις εκτελούνταν κανονικά.

-Σε περίπτωση παράβασης που σχετίζεται με τον αριθμό των πράγματι προσφερθεισών εντός του τριμήνου εβδομαδιαίων θέσεων, επιβάλλεται μείωση του αντισταθμίσματος ανάλογη με τον αριθμό των μη προσφερθεισών θέσεων.

-Σε περίπτωση παράβασης που σχετίζεται με τους προσφερθέντες ναύλους, επιβάλλεται μείωση του αντισταθμίσματος ανάλογη με την διαφορά από τους προβλεπόμενους ναύλους.

banner

-Σε περίπτωση άλλης πλημμέλειας σχετικά με την εκπλήρωση της σύμβασης επιβάλλεται το προβλεπόμενο από τις αερολιμενικές διατάζεις πρόστιμο.

-Σε περίπτωση που ο ανάδοχος υποπέσει για τρίτη φορά μέσα στο ίδιο τρίμηνο στην ίδια παράβαση στη γραμμή, μπορεί να ζητηθεί πέραν των ανωτέρω κυρώσεων, η κατάπτωση μέρους ή ολόκληρης της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της σύμβασης ως ποινικής ρήτρας μετά από έγγραφη ενημέρωση της ΥΠΑ προς τον ανάδοχο και εφ’ όσον ο ανάδοχος δεν προσκομίσει επαρκείς αποδείξεις για την μη υπαιτιότητά του.

Για την επιβολή των ποινών του παρόντος εδαφίου λαμβάνεται υπόψη η βαρύτητα κάθε διαπιστούμενης πλημμέλειας και εφαρμόζεται η αρχή της αναλογικότητας. Ο αναθέτων δύναται επίσης να απαιτήσει αποζημίωση για τις ζημίες που προκλήθηκαν. 

kozan.gr

Διαβάστε ακόμα

Ο ραδιοσταθμός της Ικαρίας με ζωντανό πρόγραμμαενημέρωσης και ψυχαγωγίας.

Editorial

απαραιτητα

©2023 ikariaki. All Right Reserved. Designed and Developed by Fekas Brothers & Digital Avenue