Home ΚοινωνίαΠολιτικήΔ.Τύπου Το σχέδιο νόμου που κατατέθηκε στη Βουλή από τα Συνδικάτα και οι οργανώσεις που το υπέγραψαν

Το σχέδιο νόμου που κατατέθηκε στη Βουλή από τα Συνδικάτα και οι οργανώσεις που το υπέγραψαν

by ikariaki.gr
1 views

choris-titlo

Σχέδιο Νόμου

Για Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας

 

 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

 

Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας.

 

Άρθρο 1

banner

Δέσμευση.

 

Το άρθρο 8 του ν. 1876/1990, όπως ισχύει μετά και την αντικατάσταση του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 με την υποπερ. ΙΑ 11 εδ. 1, 2α του ν. 4093/2012, αντικαθίσταται ως εξής:

«α. Οι εθνικές γενικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας καθορίζουν τους ελάχιστους μισθολογικούς και λοιπούς όρους εργασίας, που ισχύουν για τους εργαζόμενους όλης της χώρας.

β. Οι κλαδικές, οι επιχειρησιακές και οι εθνικές ή τοπικές ομοιοεπαγγελματικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας δεν επιτρέπεται να περιέχουν δυσμενέστερους όρους εργασίας, για τους εργαζόμενους, από τους όρους της εθνικής γενικής συλλογικής σύμβασης εργασίας.

Στους εργαζόμενους αυτούς περιλαμβάνονται και οι εργαζόμενοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Δημόσιο στα Ν.Π.Δ.Δ. και στους ΟΤΑ.

γ. Οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας όλων των κατηγοριών και βαθμίδων, δεσμεύουν όλους τους εργαζόμενους και όλους τους εργοδότες, που εμπίπτουν στο πεδίο ισχύος της κάθε συλλογικής σύμβασης, ανεξάρτητα αν είναι μέλη ή όχι των συνδικαλιστικών οργάνων ή οργανώσεων, που συνήψαν τη συγκεκριμένη συλλογική σύμβαση εργασίας».

 

Άρθρο 2

 

Ικανότητα για σύναψη συλλογικών συμβάσεων εργασίας.

 

α. Το πρώτο εδάφιο του στοιχείου α της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν. 1876/1990, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 37 παρ. 3 του ν. 4024/2011, καταργείται και αντικαθίσταται ως εξής: «1. Ικανότητα για σύναψη συλλογικών συμβάσεων εργασίας έχουν: α. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζομένων και εργοδοτών, όλων των βαθμίδων, στο πεδίο της δραστηριότητάς τους».

β. Η παράγραφος 3 του ίδιου άρθρου 6 του ν. 1876/1990, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 4 του ν. 4024/2011, καταργείται και αντικαθίσταται ως εξής: «Για τη νομιμοποίηση των συνδικαλιστικών οργανώσεων εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις των καταστατικών τους».

 

Άρθρο 3

 

Ισχύς συλλογικής σύμβασης εργασίας.

 

Το άρθρο 7 του ν. 1876/1990, καταργείται και αντικαθίσταται ως εξής:

«α. Οι όροι ατομικών συμβάσεων εργασίας, που αποκλίνουν από ρυθμίσεις συλλογικών συμβάσεων, είναι επικρατέστεροι, εφόσον παρέχουν μεγαλύτερη προστασία στους εργαζόμενους.

β. Όροι εργασίας συλλογικών συμβάσεων εργασίας, που είναι ευνοϊκότεροι για τους εργαζόμενους, υπερισχύουν των νόμων

γ. Οι κανονιστικοί όροι της σ.σ.ε. έχουν άμεση και αναγκαστική ισχύ».

 

Άρθρο 4

Αρμοδιότητα σύναψης επιχειρησιακών συλλογικών συμβάσεων εργασίας.

 

Η περίπτωση 5 του άρθρου 3 του ν. 1876/1990, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1 του ν. 4024/2011, αντικαθίσταται ως εξής: «Οι επιχειρησιακές συλλογικές συμβάσεις συνάπτονται από συνδικαλιστικές οργανώσεις της επιχείρησης που καλύπτουν τους εργαζόμενους, ανεξάρτητα από την κατηγορία, τη θέση ή την ειδικότητά τους και εφόσον αυτές ελλείπουν από τις αντίστοιχες πρωτοβάθμιες κλαδικές οργανώσεις και τον εργοδότη.

 

 

Άρθρο 5

 

Συρροή.

 

Το άρθρο 10 του ν. 1876/1990, όπως ισχύει μετά και την προσθήκη εδαφίου με το άρθρο 37 παρ. 5 του ν. 4024/2011, αντικαθίσταται ως εξής:

«α. Αν μια σχέση εργασίας ρυθμίζεται από περισσότερες ισχύουσες συλλογικές συμβάσεις εργασίας, εφαρμόζεται η πιο ευνοϊκή για τον εργαζόμενο.

β. Κλαδική ή επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση εργασίας, υπερισχύει, σε περίπτωση συρροής, με ομοιοεπαγγλεματική συλλογική σύμβασης εργασίας, εκτός εάν η ομοιοεπαγγελματική είναι ευνοϊκότερη για τους εργαζόμενους».

 

Άρθρο 6

 

Χρόνος ισχύος της συλλογικής σύμβασης εργασίας.

 

Οι όροι των συλλογικών συμβάσεων εργασίας εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι την υπογραφή νέας αντίστοιχης συλλογικής σύμβασης εργασίας, χωρίς κανένα χρονικό περιορισμό. Καμιά σ.σ.ε. δεν μπορεί σε κάθε περίπτωση να έχει διάρκεια μικρότερη του έτους. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι περιπτώσεις 2 και 3 του ν. 1876/90.

 

Άρθρο 7

 

Διαιτησία.

 

Σε περίπτωση αποτυχίας των διαπραγματεύσεων ή αποτυχίας της μεσολάβησης, οι εργαζόμενοι έχουν δικαίωμα μονομερούς προσφυγής στη διαιτησία, για τον καθορισμό όλων των όρων παροχής εργασίας.

 

Άρθρο 8

 

Επαναφορά σε ισχύ συλλογικών συμβάσεων εργασίας.

 

Όροι συλλογικών συμβάσεων εργασίας, που ήταν σε ισχύ στις 29.2.2012 (ημερομηνία δημοσίευσης της Π.Υ.Σ. 6/2012), εφόσον αυτές έχουν λήξει, επανέρχονται σε ισχύ, από την έναρξη ισχύος της παρούσας.

 

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

 

Άρθρο 9

 

Επαναφορά κατώτατου μισθού και ημερομισθίου.

 

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας το κατώτατο όριο του μηνιαίου μισθού του νεοπροσλαμβανόμενου άγαμου εργατοτεχνίτη ανέρχεται στο ποσό των 751 ευρώ και του ημερομισθίου στο ποσό των 33.57 ευρώ, μικτά, ανεξαρτήτως ηλικίας.

Η Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 6/2012, το άρθρο 103 του ν. 4172/2013, καθώς επίσης και κάθε άλλη αντίθετη, στην προηγούμενη παράγραφο, διάταξη, τυπικού ή ουσιαστικού νόμου ή συλλογικής σύμβασης εργασίας ή διαιτητικής απόφασης, καταργείται. Για όσους έχουν προϋπηρεσία αναγνωρίζονται 3 τριετίες για τους υπαλλήλους και 6 τριετίες για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο κατά τα ποσοστά που ίσχυαν πριν την εφαρμογή των παραπάνω νόμων.

 

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

 

Άρθρο 10

 

Επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού και της 13ης και 14ης σύνταξης.

 

α. Οι συνταξιούχοι όλων των ασφαλιστικών φορέων κύριας και επικουρικής ασφάλισης λαμβάνουν επιδόματα Πάσχα και άδειας, ανερχόμενα το καθένα στο μισό της μηνιαίας χορηγούμενης σύνταξης. Επίσης οι πιο πάνω συνταξιούχοι δικαιούνται επίδομα Χριστουγέννων, ανερχόμενο στο ποσό της μηνιαίας χορηγούμενης σύνταξης.

β. Επαναχορηγούνται τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας, που καταργήθηκαν και αφορούν υπαλλήλους, μισθωτούς και λειτουργούς του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., ΟΤΑ καθώς και τα μόνιμα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, της ΕΛ.ΑΣ, του πυροσβεστικού και λιμενικού σώματος.

Το επίδομα Χριστουγέννων ανέρχεται στο ύψος των μηνιαίων αποδοχών και τα επιδόματα Πάσχα και άδειας στο ύψος του μισού των μηνιαίων αποδοχών, το καθένα.

 

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

 

Άρθρο 11

 

Κατάργηση ελαστικών σχέσεων εργασίας.

 

α. Καταργείται κάθε διάταξη νόμου, που προβλέπει καθιέρωση μερικής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, οι υφιστάμενες σχέσεις εργασίας μερικής απασχόλησης μετατρέπονται, αυτοδικαίως, σε συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, πλήρους απασχόλησης.

β. Καταργείται κάθε διάταξη νόμου, που θεσμοθετεί την εκ περιτροπής εργασία.

γ. Καταργείται κάθε διάταξη νόμου, που αναφέρεται στη διευθέτηση του χρόνου εργασίας.

δ. Καταργούνται οι διατάξεις νόμων, που αναφέρονται στις εταιρίες προσωρινής απασχόλησης (ενοικίασης εργαζομένων). Από την έναρξη ισχύος της παρούσας, οι εργαζόμενοι των πιο πάνω εταιριών, που απασχολούνται σε άλλους (έμμεσους εργοδότες), θεωρείται, αυτοδικαίως, ότι συνδέονται, με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, με τους έμμεσους αυτούς εργοδότες.

 

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ

 

Άρθρο 12

 

Καταργούμενες διατάξεις.

 

Κάθε διάταξη νόμου ή κανονιστικής πράξης της Διοίκησης, αντίθετη προς τις διατάξεις της παρούσας, καταργείται, με την επιφύλαξη ευνοϊκότερων, για τους εργαζόμενους, διατάξεων, που περιέχονται σε νόμο, κανονιστική πράξη της διοίκησης, συλλογική σύμβαση εργασίας ή διαιτητική απόφαση, οι οποίες εξακολουθούν να ισχύουν.

 

 

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ

 

Άρθρο 13

 

Έναρξη ισχύος.

 

Η ισχύς της παρούσας, εάν δεν ορίζεται διαφορετικά, στις επιμέρους διατάξεις της, αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

 

Αθήνα Ιούνιος 2016

Οι προτείνοντες

 

 

 

 

 

 

512 εργατικά σωματεία, Ομοσπονδίες και Εργατικά κέντρα δίνουμε το δικό μας πόρισμα για τα Εργασιακά και τους μισθούς, καταθέτοντας σε όλα τα κόμματα εκτός από τη ναζιστική εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής πρόταση νόμου για τις ΣΣΕ.

Στην πρόταση νόμου που έχουμε επεξεργαστεί καταργούνται όλες οι αντεργατικές διατάξεις που περιέχονται στους νόμους που ψηφίστηκαν από τις προηγούμενες και τη σημερινή κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια με τα τρία μνημόνια. Διασφαλίζονται πλήρως οι συλλογικές διαπραγματεύσεις και οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας, επανέρχεται η υποχρεωτικότητα των ΣΣΕ, η αρχή της ευνοϊκότερης μεταχείρισης για τους εργαζόμενους. Αποκαθίσταται ο κατώτερος μισθός στα 751 ευρώ. Καταργείται η απαράδεκτη διάκριση για τα νέα παιδιά που μπαίνουν στη δουλειά. Αποκαθίστανται τα δώρα και τα επιδόματα σε εργαζόμενους και συνταξιούχους Οι όροι των κλαδικών συμβάσεων επανέρχονται στα επίπεδα πριν το 2012 ως βάση για τις συλλογικές διαπραγματεύσεις. Καταργούνται οι ελαστικές μορφές απασχόλησης κ.ά. . Ο κόπος μας, ο ιδρώτας μας δεν είναι για μας περασμένα ξεχασμένα.

Κάνουμε ξεκάθαρο σε κάθε κατεύθυνση ότι δεν πρόκειται να συμβιβαστούμε με τους μισθούς των 400 ευρώ, με την μισοδουλειά, την ανεργία, τη φτώχεια, τη ζωή-λάστιχο.

 

Διεκδικούμε:

 1. Την κατάργηση όλου του αντεργατικού πλαισίου, διατάξεων και νόμων από το 2010 ως σήμερα.
 2. Την κάλυψη των απωλειών σε μισθούς, συντάξεις, κοινωνικές παροχές.
 3. Δικαιώματα στη δουλειά και τη ζωή με βάση την εποχή μας, του 21ου αιώνα και τις σύγχρονες ανάγκες μας.

 

 

Τα τελευταία χρόνια υπάρχει δραματική επιδείνωση της θέσης της εργατικής τάξης και των όρων δουλειάς, δυναμώνει η τάση της σχετικής κι απόλυτης εξαθλίωσης. Ο μέσος μισθωτός, πριν την φορολογία εισοδήματος του, έχει χάσει το 25% της αγοραστικής του δύναμης των αποδοχών που είχε το 2009. Οι απώλειες στην αγοραστική δύναμη των μισθωτών γίνονται ακόμα μεγαλύτερες αν ληφθεί υπόψη η μεγάλη φορολογική αφαίμαξη των τελευταίων χρόνων. Συνυπολογίζοντας όλους αυτούς τους παράγοντες, φαίνεται πως οι συνολικές απώλειες στο βιοτικό επίπεδο των εργαζομένων φθάνουν ή και προσεγγίζουν το 50% την περίοδο της κρίσης.

 

Οι περισσότερες νέες κλαδικές ΣΣΕ που υπογράφηκαν μετά τη διαμόρφωση του νέου νομοθετικού πλαισίου περιέχουν σημαντικές μειώσεις μισθών για τους εργαζόμενους: στα ξενοδοχεία (-15%)  στο εμπόριο (-6.3%), στις τράπεζες (-6%), στις εργοληπτικές και κατασκευαστικές επιχειρήσεις

(-18%), στα τεχνικά γραφεία ανελκυστήρων (-10%). Οι μειώσεις στο μέσο κλαδικό μισθό όπως καταγράφεται στα στοιχεία του ΙΚΑ κινούνται σε γενικές γραμμές στα ίδια επίπεδα. Στα τρόφιμα ποτά ο μέσος μισθός υποχώρησε κατά 11%, στον επισιτισμό – τουρισμό υποχώρησε κατά 16%, στο λιανικό εμπόριο κατά 9%, στην εκπαίδευση κατά 7,7%, στην Υγεία κατά 11%. Οι μειώσεις αυτές των κλαδικών ΣΣΕ γίνονται ακόμη δραστικότερες για εκείνους τους εργαζόμενους που περνούν από πλήρη σε μερική απασχόληση. Και βέβαια πρέπει να συνυπολογισθεί η μη τήρηση από εργοδότες του κλάδου της όποιας ΣΣΕ έχει υπογραφεί.

 

Βρισκόμαστε σε μια περίοδο  που ετοιμάζεται νέα σφοδρή επίθεση στα εργασιακά. Η σημερινή κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, παίρνοντας τη σκυτάλη από τις προηγούμενες, θέτει σε εφαρμογή όλο το υπάρχον αντεργατικό οπλοστάσιο και το διευρύνει με τη ψήφιση του μνημονίου 3, του συμπληρωματικού μνημονίου που ετοιμάζει και άλλων σχεδιασμών, για νέο χτύπημα στις εργασιακές σχέσεις.

 

Οι βασικές πλευρές των αντεργατικών μέτρων, που προωθήθηκαν και υλοποιούνται παρά τις αρχικές διακηρύξεις της σημερινής κυβέρνησης για επαναφορά του κατώτερου μισθού, της 13ης και 14ης σύνταξης και μισθών στο δημόσιο, περιλαμβάνουν τα εξής:

 

 • Το 2012, με ΠΥΣ της κυβέρνησης ΝΔ – ΠΑΣΟΚ – ΔΗΜΑΡ, μειώθηκε κατά 22% ο κατώτερος μισθός της ΕΓΣΣΕ. Για τους νέους κάτω των 25 ετών η μείωση έφθασε στο 32%. Με τον ίδιο νόμο πάγωσαν τα επιδόματα που αφορούσαν τις τριετίες και το πάγωμα θα συνεχιστεί μέχρι το ποσοστό της ανεργίας να πέσει κάτω από το 10%. Σήμερα, το ποσοστό της ανεργίας είναι περίπου στο 26% με ότι αυτό συνεπάγεται για τους μισθούς και τη ζωή της εργατικής τάξης.

 

 • Μείωση κατά τρεις μήνες της μετενέργειας κλαδικών και ομοιεπαγγελματικών συμβάσεων. Μετά την πάροδο του τριμήνου και εφόσον δεν υπογραφεί νέα, ισχύουν μόνο οι όροι που αφορούν το βασικό μισθό και τα επιδόματα τριετιών, τέκνων, σπουδών, επικίνδυνης εργασίας, εφόσον αυτά προβλέπονταν στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας που έληξαν. Κάθε άλλο επίδομα παύει να ισχύει.

 

 • Με τους νόμους που ψηφίστηκαν αναστέλλεται η εφαρμογή της υποχρεωτικότητας και της γενίκευσης των ΣΣΕ. Παράλληλα δόθηκε η δυνατότητα στους εργοδότες με επιχειρησιακές ΣΣΕ που συνάπτουν με Ενώσεις Προσώπων που αποτελούν όργανα της εργοδοσίας αλλά και με ατομικές συμβάσεις να ανατρέπουν εργασιακές σχέσεις (αύξηση εκ περιτροπής εργασίας, μερικής απασχόλησης), με άμεση συνέπεια στο ύψος του μισθού.

 

Καταργήθηκε  η αρχή της ευνοϊκότερης ΣΣΕ, μια μεγάλη κατάκτηση του εργατικού κινήματος, ανοίγοντας το δρόμο για σύναψη μικρότερων συμβάσεων σε επίπεδο επιχείρησης ή σε ατομικές συμβάσεις, που δημιουργούσαν ακόμη χειρότερους όρους δουλειάς. Είναι αποκαλυπτικό το στοιχείο που δείχνει ότι από τα τέλη του 2012 μέχρι τα μέσα του 2014 έχουν συναφθεί (κυρίως με ενώσεις προσώπων) 1.440 επιχειρησιακές συμβάσεις που στην συντριπτική τους πλειοψηφία προβλέπουν μειώσεις μεταξύ 10% – 40%.

 

Ορισμένα ακόμη στοιχεία που καταγράφουν τις συνέπειες για τους εργαζόμενους:

 

– Γενικεύεται η απλήρωτη εργασία, αφού υπογράφονται ακόμη και συμβάσεις, όπου μέρος του μισθού θα αποδίδεται μέσω κουπονιών σούπερ μάρκετ.

– Η μείωση των μισθών οδήγησε σε μείωση των υπερωριών, των προσαυξήσεων στις υπερεργασίες. Οδήγησε στην απλήρωτη υπερωρία με τον εργαζόμενο να λαμβάνει αντί αμοιβής, ρεπό που στην πλειοψηφία ούτε αυτά δίνονται.

– Ταυτόχρονα, αυξήθηκε από δύο μήνες σε ένα χρόνο δουλειάς το δικαίωμα αποζημίωσης λόγω απόλυσης, με αποτέλεσμα οι εργοδότες να αξιοποιούν με τέτοιο τρόπο την υπογραφή συμβάσεων με τους εργαζόμενους ώστε να διασφαλίζουν ότι δεν θα τους δώσουν ποτέ αποζημίωση.

– Η συρρίκνωση του κατώτερου μισθού μείωσε και το επίδομα ανεργίας που είναι αυτόματα συνδεδεμένο μαζί του. Η μείωση αυτή φτάνει στο 21%!

– Η αύξηση των φορολογικών συντελεστών, η μείωση του αφορολόγητου  ορίου, η αύξηση των έμμεσων φόρων και του ΦΠΑ στο 24%, είναι παράγοντες που μειώνουν μισθούς, το λαϊκό εισόδημα, που περιορίζουν την όποια μικρή δυνατότητα να καλύψουν βασικές ανάγκες.

 

 

Ζητάμε η πρόταση νόμου να μπει για συζήτηση στη Βουλή των Ελλήνων και να γίνει Νόμος του Κράτους.

 

Αθήνα, 17 Οκτώβρη 2016

 

 

 

 

 

 

ΚΑΛΕΣΜΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ ΚΙ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

Προς τις διοικήσεις των Συνδικάτων, όλους τους αγωνιστές συνδικαλιστές, την εργατική τάξη και τον εργαζόμενο λαό

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,

Οι Ομοσπονδίες και τα Εργατικά Κέντρα που υπογράφουμε αυτό το κάλεσμα, αναλαμβάνουμε την πρωτοβουλία, κι απευθυνόμαστε σε όλα τα σωματεία, σε όλους τους εργαζόμενους να οργανώσουμε με τόλμη, το μεγάλο μέτωπο αγώνα για τη διεκδίκηση των απωλειών που είχαμε σε μισθούς, μεροκάματα, συντάξεις και κυρίως της κατάργηση των αντεργατικών νόμων που περιορίζουν ή καταργούν τις ΣΣΕ.

Οι απώλειες μας είναι μεγάλες. Συνυπολογίζοντας όλους τους παράγοντες, μπορούμε να εκτιμήσουμε πως οι συνολικές απώλειες στο βιοτικό επίπεδο των εργαζομένων φθάνουν ή και προσεγγίζουν το 50% την περίοδο της κρίσης. Η επίθεση στον κατώτατο μισθό είχε ως αποτέλεσμα οι αποδοχές το 2014 να είναι χαμηλότερες ακόμα και από τα κατώτατα όρια των αρχών της δεκαετίας του 1990.

Απευθύνουμε κάλεσμα συμπόρευσης κι αγώνα για να διαμορφώσουμε τους όρους αντεπίθεσης του εργατικού κινήματος ενιαία, κατά κλάδο, πανελλαδικά. Να αγωνιστούμε μαχητικά, ανυποχώρητα, κανένας να μη δουλεύει χωρίς Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, χωρίς συγκροτημένα δικαιώματα.

Κανένας κλάδος μόνος του, κανένα σωματείο μόνο του δεν μπορεί να αντιμετωπίσει την ενιαία κι οργανωμένη επίθεση κυβέρνησης και εργοδοσίας.

Χρειάζεται να δυναμώσει η ενότητά των γραμμών της εργατικής τάξης, η οργάνωσή της στους χώρους δουλειάς, στους κλάδους. Με κέντρο δράσης και πάλης κάθε χώρο δουλειάς με βελτίωση της λειτουργίας των σωματείων, των επιτροπών αγώνα, να συγκεντρώσουμε και προετοιμάσουμε δυνάμεις που θα μπουν μπροστά στο απαιτητικό αυτό μέτωπο πάλης. Με ενημέρωση, συσπείρωση και κινητοποίηση περισσότερων δυνάμεων. Με καλή προετοιμασία και συζήτηση για το πλαίσιο διεκδικήσεων, το σχεδιασμό και τις μορφές αγώνα. Με την κοινή δράση να ξεπεράσουμε απόψεις που δε δίνουν διέξοδο, που λένε ότι «τίποτα δεν αλλάζει», «τίποτα δεν μπορεί να γίνει».

Όσο κι αν είναι δύσκολη η κατάσταση, πολλά μπορούν να γίνουν, αν αποφασίσουμε να δείξουμε την πραγματική δύναμή μας. Αυτή τη στιγμή, αυτό που χρειάζεται είναι η οργάνωση του αγώνα και όχι οι «κοινωνικοί διάλογοι» που στήνουν η κυβέρνηση και οι ενώσεις των εργοδοτών για να μας παγιδεύσουν και αυτοί να συνεχίζουν να κλιμακώνουν την επίθεση σε βάρος της τάξης μας. Δική μας ευθύνη είναι να δυναμώσουμε την κοινή δράση και τη συμμαχία με όλο τον εργαζόμενο λαό που στενάζει, στις πόλεις και τα χωριά, όπως κι εμείς, κάτω από τον ίδιο ζυγό των βιομηχάνων, των τραπεζιτών, των μεγαλεμπόρων, των εφοπλιστών.

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,

Σε κάθε κλάδο, σε κάθε σωματείο και χώρο δουλειάς υπάρχουν δυνατότητες, δυνάμεις πρωτοπόρες και τίμιες που δεν παρασύρονται από τις σειρήνες της ηττοπάθειας και του συμβιβασμού, δυνάμεις με θέληση κι ικανότητα να ηγηθούν στην οργάνωση της πάλης.

Οι εργαζόμενοι, οι άνεργοι, οι συνταξιούχοι, συνολικά ο εργαζόμενος λαός έδωσαν το προηγούμενο διάστημα πολύ σημαντικές μάχες απέναντι σε εργοδοσία – κυβέρνηση – ΕΕ – ΔΝΤ, με κύριο μέτωπο τον αντιασφαλιστικό σχεδιασμό και τους βάρβαρους νόμους τους.

Εργατικά Κέντρα, Ομοσπονδίες, συνδικάτα, χιλιάδες εργατοϋπάλληλοι που συσπειρώνονται στο ΠΑΜΕ μαζί με πολλά άλλα σωματεία δώσαμε πολύμορφους αγώνες, με θέσεις που στήριζαν τα εργατικά λαϊκά συμφέροντα έδειχναν τις αιτίες και το ποιος πρέπει να πληρώσει.

Με τις μεγάλες απεργίες, τα συλλαλητήρια, τα μπλόκα των αγροτών, με πρωτοβουλία και σχέδιο, το κίνημα έδειξε ότι είναι όρθιο, ζωντανό, μαχητικό, παρά τα εμπόδια και τις τρικλοποδιές από τους ανθρώπους της εργοδοσίας και των κυβερνητικών κομμάτων. Μπορεί να ανασυνταχθεί, να γίνει δυνατό και ρωμαλέο, να φτάσει σε σημείο να ταρακουνά κυβερνήσεις και τα αφεντικά τους, να αμφισβητήσει την κυριαρχία τους, τη βαρβαρότητά τους, να διεκδικήσει μια αξιοπρεπή ζωή.

Αυτήν ακριβώς την προοπτική έχουμε καθήκον να ενισχύσουμε, να οργανώσουμε με τη στάση και τη δράση μας, τη συμμετοχή μας.

Με αυτούς τους αγώνες καταφέραμε:

Να αποκαλύψουμε την αντιλαϊκή πολιτική πλατιά στο λαό, να εμποδίσουμε την προσπάθεια της κυβέρνησης και του κεφαλαίου να νομιμοποιήσουν τα μέτρα στη λαϊκή συνείδηση.

Εμποδίσαμε την εργοδοσία και τα κόμματά της να κάνουν τους εργαζόμενους συμμέτοχους στην εφαρμογή της πολιτικής τους.

Οι αγώνες ενίσχυσαν τα βήματα ενότητας και συμμαχίας των εργατών με τα λαϊκά στρώματα, τους ελευθεροεπαγγελματίες, τους αγρότες.

Δημιουργήσαμε προϋποθέσεις για τη συνέχεια, με δεδομένο ότι η αναμέτρηση με την πολιτική του κεφαλαίου απαιτεί αγώνες με συνέχεια, επιμονή και ταξική συνέπεια, με εναλλαγή και διαρκή προσαρμογή των μορφών πάλης.

Τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα δεν πρέπει να μας ικανοποιούν. Μπορούμε να πετύχουμε περισσότερα.

Η νομοθέτηση του κόφτη και το νέο κύμα φορολεηλασίας του λαϊκού εισοδήματος, αμέσως μετά την «ταφόπλακα» στην κοινωνική ασφάλιση, αποδεικνύει πως η επίθεση δεν έχει τέλος αν δεν τη σταματήσουμε εμείς. Την ίδια στιγμή που η εργατική-λαϊκή οικογένεια ματώνει καθημερινά, το κεφάλαιο απολαμβάνει νέες προκλητικές φοροαπαλλαγές, παίρνει ζεστό χρήμα από το νέο αναπτυξιακό νόμο της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ. Η καπιταλιστική εργοδοσία επιδοτείται με εκατομμύρια, της χαρίζονται χρέη εκατομμυρίων που είναι το δικό μας αίμα, οι τεράστιες απώλειες στο εργατικό εισόδημα, στις κοινωνικές παροχές.

Η «ανάπτυξη», που ευαγγελίζονται κυβέρνηση, ΕΕ, ΔΝΤ, ΣΕΒ, εφοπλιστές και τραπεζίτες, θα ποτιστεί με το αίμα των παιδιών της εργατικής τάξης, που καταδικάζονται στην ανεργία, τη φθηνή εργασία και την δουλειά-λάστιχο! Η εργοδοσία τσακίζει ότι έχει απομείνει από ΣΣΕ και προωθεί νέες απαράδεκτες συμφωνίες με όχημα τις ενώσεις προσώπων. Ο ΣΕΒ ανοιχτά πλέον απαιτεί να καταργηθούν όλα τα επιδόματα (13ος – 14ος μισθός), να έρθει νέος νόμος που θα περιορίζει το δικαίωμα στην απεργία και τη συνδικαλιστική δράση.

Έχουν δηλαδή το δικό τους σχέδιο με στόχο την παραπέρα μείωση των μισθών, των μεροκάματων, των κοινωνικών παροχών. Διακηρυγμένο στόχο έχουν να κατεβάσουν το μέσο μισθό ακόμα περισσότερο, καθώς και τον κατώτερο μισθό.

Η εργατική τάξη χρειάζεται το δικό της σχέδιο όχι μόνο για να αποκρούσει τη νέα επίθεση, αλλά για να διεκδικήσει τις τεράστιες απώλειες που είχε με γνώμονα τις σύγχρονες ανάγκες της!

Δε συμβιβαζόμαστε με μισθούς πείνας, με δουλειά χωρίς δικαιώματα.

Οι ανάγκες της εργατικής τάξης σε καμία περίπτωση δεν ταυτίζονται με τους στόχους της μεγαλοεργοδοσίας για ανταγωνιστικότητα, κερδοφορία, ανάκαμψη κερδών. Οι εχθροί της τάξης μας προσπαθούν να μας πείσουν για το αντίθετο, για να υποχωρήσουμε από τις δίκαιες διεκδικήσεις μας.

Καμία υποχώρηση δεν βοήθησε. Κάθε υποχώρηση έκανε πιο επιθετική την εργοδοσία. Έτσι φτάσαμε μέχρι εδώ! Δε δεχόμαστε να δουλεύουμε για ένα ξεροκόμματο, όταν εμείς παράγουμε όλο τον πλούτο. Για την εργατική τάξη δεν υπάρχει καμία ελπίδα ακόμη όταν έρθει η όποια ανάκαμψη κερδών, αν δεν οργανώσει τον αγώνα της.

Γνωρίζουμε καλά, ότι οι εκμεταλλευτές μας έχουν εξοπλιστεί από τις κυβερνήσεις των τελευταίων χρόνων με ισχυρό αντεργατικό νομοθετικό πλαίσιο. Τα κόμματα που ψήφισαν μαζί το 3ο μνημόνιο, στηρίζουν την ΕΕ και τον καπιταλιστικό δρόμο ανάπτυξης, αποτελούν ισχυρό μαύρο μέτωπο απέναντι στην εργατική τάξη και το λαό.

Ανίκητοι δεν είναι!

Φαίνονται ανίκητοι γιατί οι εργαζόμενοι δεν έχουν δοκιμάσει την τεράστια δύναμή τους.

Δυναμώνουμε την πάλη μας για αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις, κοινωνικές παροχές.

Διεκδικούμε την κάλυψη των απωλειών μας, όλα όσα μας έκλεψαν, μας αφαίρεσαν, όλα όσα είναι δικαίωμά μας με βάση τον πλούτο που παράγουμε και τις σύγχρονες ανάγκες μας.

Προτείνουμε να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε το παρακάτω πλαίσιο πάλης:

 • Να διεκδικήσουμε την επαναφορά του βασικού μισθού στα 751 ευρώ, την κατάργηση του αντεργατικού πλαισίου για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και την επαναφορά των κλαδικών συλλογικών διαπραγματεύσεων. Τα δικαιώματά μας, ο κλεμμένος ιδρώτας και το αίμα μας δεν είναι περασμένα, ξεχασμένα.
 • Ν’ απαιτήσουμε την κατάργηση του νέου μισθολογίου και της αντιδραστικής αξιολόγησης στο δημόσιο, την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, την κάλυψη των απωλειών των δημοσίων υπαλλήλων.
 • Να διεκδικήσουμε Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας με αυξήσεις στους μισθούς με κριτήριο τις τεράστιες απώλειες στο εργατικό εισόδημα σε κάθε κλάδο και χώρο δουλειάς.
 • Να διεκδικήσουμε την επαναφορά των κομμένων συντάξεων και επιδομάτων.
 • Να διεκδικήσουμε την προστασία των ανέργων με αύξηση του επιδόματος ανεργίας.
 • Να μπει φρένο στη φοροληστεία των εργαζομένων.
 • Να πληρώσουν οι βιομήχανοι, οι τραπεζίτες και οι εφοπλιστές.

 

Με βάση αυτό το καταρχήν πλαίσιο, κάθε κλάδος, κάθε σωματείο να αναλάβει το δικό του μερίδιο ευθύνης στον ενιαίο, κοινό αγώνα της εργατικής τάξης.

Στους δρόμους του αγώνα θα κριθούμε όλοι και μπορούμε να συναντηθούμε διαμορφώνοντας ένα ενιαίο και σταθερό μέτωπο αγώνα.

 

ΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ

Τα Εργατικά Κέντρα

 1. Εργατικό Κέντρο Λάρισας
 2. Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αγρινίου
 3. Εργατικό Κέντρο Ν. Σάμου
 4. Εργατικό Κέντρο Β. Συγκροτήματος Δωδεκανήσου
 5. Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Φωκίδας
 6. Εργατικό Κέντρο Θεσπρωτίας
 7. Εργατικό Κέντρο Ιωαννίνων
 8. Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Λαυρίου
 9. Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ζακύνθου
 10. Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Λευκάδας
 11. Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Άρτας
 12. Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Κεφαλονιάς – Ιθάκης
 13. Παλλεσβιακό Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο
 14. Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Νάουσας
 15. Εργατικό Κέντρο Αμαλιάδας
 16. Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Πειραιά
 17. Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αρκαδίας
 18. Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Λακωνίας
 19. Εργατικό Κέντρο Εύβοιας
 20. Εργατικό Κέντρο Λιβαδειάς
 21. Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ρεθύμνου

 

Οι Ομοσπονδίες:

 1. Ομοσπονδία Οικοδόμων & Συναφών Επαγγελμάτων Ελλάδας
 2. Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργατοϋπαλλήλων & Υπαλλήλων Γάλακτος – Τροφίμων & Ποτών
 3. Ομοσπονδία Εργαζομένων Φαρμακευτικών και Συναφών Επαγγελμάτων Ελλάδας (ΟΕΦΣΕΕ)
 4. Ομοσπονδία Εργατοϋπαλλήλων Κλωστοϋφαντουργίας – Ιματισμού – Δέρματος Ελλάδας (ΟΕΚΙΔΕ)
 5. Πανελλήνια Ομοσπονδία Λογιστών (ΠΟΛ)
 6. Ομοσπονδία Εργαζομένων Τύπου και Βιομηχανίας Χάρτου
 7. Πανελλαδική Ομοσπονδία Εργατοϋπαλλήλων Εμφιαλωμένων Ποτών (ΠΟΕΕΠ)
 8. Ομοσπονδία Υπαλλήλων Υπουργείου Ανάπτυξης Τομείς Βιομηχανίας, Ενέργειας, Έρευνας και Τεχνολογίας (ΟΣΥΒΕΤ)
 9. Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων Υπ. Γεωργίας (ΠΟΣΕΥΓ)
 10. Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Δημόσιων Νοσοκομείων (ΠΟΕΔΗΝ)
 11. Πανελλήνια Ομοσπονδία Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων (ΠΟΓΕΔΥ)
 12. Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Προσωπικού Τύπου και ΜΜΕ
 13. Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων Ελλάδας
 14. Πανελλήνια Ομοσπονδία Θεάματος – Ακροάματος
 15. Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (ΠΟΕ-ΥΕΘΑ)

 

Τα Σωματεία:

 1. Σωματείο Εργαζομένων ΕΒΓΑ
 2. Σωματείο Εργαζομένων ΦΑΓΕ
 3. Συνδικάτο Γάλακτος Τροφίμων Ποτών Ν. Αττικής
 4. Σωματείο Εργαζομένων TASTY FOODS
 5. Σύνδεσμος Εργατοτεχνιτών και Υπαλλήλων του Εργοστασίου Γάλακτος της Εταιρίας Δέλτα Τρόφιμα Α.Ε. «Ο ΛΟΥΔΙΑΣ» Πλατύ Ν. Ημαθίας
 6. Συνδικάτο Γάλατος Τροφίμων Ποτών Ν. Ιωαννίνων
 7. Συνδικάτο Γάλατος Τροφίμων Ποτών Ν. Εύβοιας – Βοιωτίας
 8. Συνδικάτο Γάλατος Τροφίμων Ποτών Ν. Λάρισας
 9. Συνδικάτο Εργατοϋπαλλήλων Παρασκευής & Συσκευασίας Ειδών Ζαχαροπλαστικής Ν. Χανίων
 10. Συνδικάτο Εργαζομένων Τροφίμων Ποτών Ν. Αχαΐας
 11. Συνδικάτο Γάλατος Τροφίμων Ποτών Ν. Φθιώτιδας
 12. Σωματείο Εργαζομένων στις Επιχειρήσεις Παραγωγής Επισιτιστικών Προϊόντων Κ. Μακεδονίας
 13. Σωματείο Διαλογής Φρούτων και Λαχανικών Ν. Νάουσας
 14. Συνδικάτο Γάλακτος Τροφίμων Ποτών Ν. Αργολίδας
 15. Σωματείο Εργαζομένων PEPSICO – ΗΒΗ Αθήνας
 16. Σωματείο Εργαζομένων στις Πτηνοτροφικές Επιχειρήσεις Λειβαδίτης Ζούρας ΒΙΟΚΟΤ ΕΛΙΖΑ ΑΛΚΟΤ
 17. Σωματείο Εργαζομένων στην Α.Ε. Αθηναϊκή Ζυθοποιία «ΑΜΣΤΕΛ»
 18. Σωματείο Εργατοϋπαλλήλων Βιομηχανίας Γάλακτος Ξάνθης Α.Ε. ΡΟΔΟΠΗ
 19. Σωματείο Εμποροϋπαλλήλων και Λοιπών Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ν. Θεσπρωτίας
 20. Σωματείο Καθαριστριών και Καθαριστών Ν. Αιτωλοακαρνανίας
 21. Σωματείο Καθαριστριών Αθήνας
 22. Σωματείο καθαριστριών Πειραιά
 23. Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων και Εμποροϋπαλλήλων Ν. Καβάλας
 24. Σωματείο Εμποροϋπαλλήλων και Υπαλλήλων Υπηρεσιών Εορδαίας
 25. Σύλλογος Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ν. Σάμου
 26. Σύλλογος Υπαλλήλων – Εμποροϋπαλλήλων Ν. Λάρισας
 27. Σύλλογος Υπαλλήλων – Εμποροϋπαλλήλων Ν. Καρδίτσας
 28. Σωματείο Εργαζομένων Εταιρίας MELLON
 29. Ένωση Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ν. Ηρακλείου
 30. Σύλλογος Ιδιωτικών Υπαλλήλων – Εμποροϋπαλλήλων Κεφαλονιάς – Ιθάκης
 31. Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων Αργολίδας
 32. Σύλλογος Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας
 33. Σύνδεσμος ιδιωτικών Υπαλλήλων Α.Ε. & Γραφείων Αθήνας
 34. Συνδικάτο Υπαλλήλων στον Ιδιωτικό Τομέα Ν. Μεσσηνίας
 35. Σύλλογος Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ν. Κορινθίας
 36. Ένωση Οικοδόμων και Εργαζομένων στα Συναφή Επαγγέλματα Ν. Αιτωλοακαρνανίας
 37. Συνδικάτο Εργατοτεχνιτών Κατεργασίας Ξύλου Ν. Αττικής
 38. Συνδικάτο Οικοδόμων και Εργαζομένων στα Δομικά Υλικά και στις Κατασκευές Αθήνας
 39. Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών Αθήνας
 40. Σωματείο Ηλεκτροτεχνιτών Αθήνας
 41. Συνδικάτο Οικοδόμων & Συναφών Επαγγελμάτων Ν. Μεσσηνίας
 42. Ένωση Τεχνικών ΔΕΗ (ΕΤΕ-ΔΕΗ) Τμήμα Καλαμάτας
 43. Σωματείο Εργατοτεχνιτών & Υπαλλήλων Εργαζομένων στην Κατασκευή του ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ
 44. Συνδικάτο Οικοδόμων Ν. Ηρακλείου
 45. Σωματείο Εργατοτεχνιτών Κατεργασίας Ξύλου Θεσσαλονίκης
 46. Ένωση Ηλεκτροτεχνιτών Ν. Πειραιά
 47. Συνδικάτο Εργατοτεχνιτών Οικοδόμων & Συναφών Επαγγελμάτων Ν. Καρδίτσας
 48. Πανελλήνια Ένωση Λιθογράφων
 49. Σωματείο Εργαζομένων ΣΟΦΤΕΞ
 50. Ένωση Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (ΕΠΗΕΑ)
 51. Ένωση Εργατοϋπαλλήλων Τύπου – Χάρτου και Γραφικών Τεχνών Ν. Μαγνησίας
 52. Συνδικάτο Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου Ν. Αττικής και Εργαζομένων Ναυπηγικής Βιομηχανίας Ελλάδος
 53. Συνδικάτο Μετάλλου «ΗΦΑΙΣΤΟΣ» Ν. Κορινθίας
 54. Συνδικάτο Εργατοϋπαλλήλων Τηλεπικοινωνιών & Πληροφορικής Ν. Αττικής
 55. Σωματείο Εργαζομένων INTRACOM
 56. Σωματείο Εργαζομένων στην επιχείρηση 360 Connect ΑΕ
 57. Σωματείο Εργαζομένων Χρηματοπιστωτικού Αττικής
 58. Συνδικάτο Εργατοϋπαλλήλων Επισιτισμού, Τουρισμού, Ξενοδοχείων και Συναφών Επαγγελμάτων Ν. Αττικής
 59. Σωματείο Εργαζομένων Ξενοδοχείου ΛΥΔΡΑ
 60. Σωματείο Εργαζομένων στα ξενοδοχεία, Τουριστικά Γραφεία και Επισιτιστικά Επαγγέλματα Σάμου
 61. Ένωση Λογιστών Ελεγκτών Αττικής
 62. Σύλλογος Εργαζομένων Υπουργείου Γεωργίας Μακεδονίας Θράκης
 63. Συνδικάτο ΟΤΑ Αττικής
 64. Σωματείο Εργαζομένων ΟΤΑ Αγ. Αναργύρων – Καματερού
 65. Σωματείο Εργαζομένων Δήμου Ηλιούπολης
 66. Σωματείο Εργαζομένων στις ΔΕΥΑ Μεσσηνίας
 67. Σύλλογος Εργαζομένων ΟΤΑ Δήμων Ν. Πρέβεζας
 68. Σωματείο Εργατοϋπαλλήλων Δήμων Β. Εύβοιας
 69. Σωματείο Εργαζομένων Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ)
 70. Κλαδικό Σωματείο Προσωπικού Ιδιωτικών Κλινικών, Διαγνωστικών Εργαστηρίων, Γηροκομείων και Συναφών Χώρων Αθήνας
 71. Συνδικάτο Εργαζομένων στην Ιδιωτική Υγεία Πειραιά
 72. Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. Ανατολικής Αττικής «Ο ΣΩΚΡΑΤΗΣ»
 73. Σύλλογος Εργαζομένων στην ιδιωτική Εκπαίδευση Ν. Αττικής «Ο ΒΥΡΩΝ»
 74. Σωματείο Εκπαιδευτικών στην Ιδιωτική Εκπαίδευση Ν. Ηρακλείου «Γαλάτεια Καζαντζάκη»
 75. Σωματείο Εργατοτεχνιτών και Εργαζομένων στην Ενέργεια (ΣΕΕΕΝ) Δυτικής Μακεδονίας
 76. Συνδικάτο Ενέργειας Αττικής
 77. Πανελλαδική Ένωση Ελαιουργοσαπουνοποιών
 78. Συνδικάτο Εργαζομένων Φαρμακευτικών και Συναφών Επαγγελμάτων Ν. Αττικής – Πειραιά και Νήσων
 79. Σωματείο Εργαζομένων στη BOEHRINGER – INGELHEIM HALLAS
 80. Συνδικάτο Εργαζομένων Φαρμακευτικών και Συναφών Επαγγελμάτων Κ. Μακεδονίας
 81. Σωματείο Βοηθών και Φαρμακοϋπαλλήλων Ν. Ηρακλείου
 82. Σωματείο Φαρμακοϋπαλλήλων Λάρισας
 83. Σωματείο Εργαζομένων Γκαλένικα
 84. Σωματείο Εργαζομένων Αστικού & Υπεραστικού ΚΤΕΛ Ν. Μεσσηνίας
 85. Ένωση Εργαζομένων ΗΛΠΑΠ
 86. Σωματείο Επαγγελματιών Οδηγών Αυτοκινήτων Ν. Λάρισας
 87. Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών
 88. Συνδικάτο Εργατοϋπαλλήλων Κλωστοϋφαντουργίας – Ιματισμού – Δέρματος Ν. Αττικής
 89. Συνδικάτο Εργατοϋπαλλήλων Κλωστοϋφαντουργίας – Ιματισμού – Δέρματος Ν. Λάρισας
 90. Σωματείο Εργατών και Εργατριών Κλωστοϋφαντουργίας Ναούσης «Η ΚΛΩΘΩ»
 91. Σωματείο Εργατών και Εργατριών Γούνα & Δέρματος – Ιματισμού – Κλωστοϋφαντουργίας Σιάτιστας
 92. Εργατοϋπαλληλικό Σωματείο της Εριοβιομηχανίας Fintexport ΑΕ
 93. Πανελλήνια Ένωση Συνταξιούχων Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (ΠΕΣ – ΝΑΤ)
 94. Ένωση Συνταξιούχων ΙΚΑ Ν. Ηρακλείου
 95. Σωματείο Εργατοτεχνιτών Γούνας – Ιματισμού – Δέρματος – Κλωστοϋφαντουργίας Ν. Καστοριάς
 96. Ένωση Ιδιωτικών Υπαλλήλων – Εμποροϋπαλλήλων Χαλκίδας
 97. Σωματείο Εμποροϋπαλλήλων Θεσσαλονίκης
 98. Σωματείο Καθαριστριών Θεσσαλονίκης
 99. Σύλλογος Ιδιωτικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης
 100. Σύλλογος Ιδιωτικών Υπαλλήλων – Εμποροϋπαλλήλων Ν. Χανίων
 101. Ένωση Τεχνικών Ιδιωτικής Τηλεόρασης Κρήτης
 102. Σωματείο Εργαζομένων Φαρμακοϋπαλλήλων Ν. Μεσσηνίας
 103. Σωματείο Συνταξιούχων ΙΚΑ Ν. Αιτωλοακαρνανίας
 104. Συνδικάτο Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων Περιοχής Πάτρας
 105. Σωματείο Εργατοτεχνιτών και Υπαλλήλων Εργαζομένων στην MICROFILL – K. ΖΑΦΡΑΝΑΣ ΑΕ
 106. Σύλλογος Εργαζομένων ΟΤΑ Ν. Θεσπρωτίας
 107. Κερκυραϊκός Σύνδεσμος Ιδιωτικών Υπαλλήλων
 108. Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων και Εμποροϋπαλλήλων Δράμας
 109. Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων και Εμποροϋπαλλήλων Φθιώτιδας
 110. Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων και Εμποροϋπαλλήλων Λιβαδειάς
 111. Σωματείο Εργαζομένων στις επιχειρήσεις του ομίλου Μαρινόπουλος Β. Ελλάδος
 112. Πανελλαδικό Σωματείο Εργαζομένων στις επιχειρήσεις Αρβανιτίδης ΑΕΒΕ
 113. Ένωση Ιδιωτικών Υπαλλήλων Λέσβου
 114. Σωματείο Καθαριστών – Καθαριστριών Ν. Λάρισας
 115. Σωματείο Εμποροϋπαλλήλων – Ιδιωτικών Υπαλλήλων Πειραιά
 116. Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων και Εμποροϋπαλλήλων Ιωαννίνων
 117. Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων και Εμποροϋπαλλήλων Πρέβεζας
 118. Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων και Εμποροϋπαλλήλων Λευκάδας
 119. Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων και Εμποροϋπαλλήλων Άρτας
 120. Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων και Εμποροϋπαλλήλων Δυτικής Αττικής
 121. Σωματείο Καθαριστών – Καθαριστριών Ν. Μαγνησίας
 122. Σωματείο Συνταξιούχων ΙΚΑ-ΟΚΑ Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδώρων Κορινθίας
 123. Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων και Εμποροϋπαλλήλων Πέλλας Ημαθίας
 124. Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων και Εμποροϋπαλλήλων Ξάνθης
 125. Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων και Εμποροϋπαλλήλων Κομοτηνής
 126. Σύλλογος Υπαλλήλων Περιφέρειας Αττικής
 127. Σωματείο Επαγγελματιών Οδηγών Αττικής – Βοιωτίας & Νήσων Αργοσαρωνικού
 128. Σωματείο Εργαζομένων Ταχυδρομείων – Ταχυμεταφορών Αττικής
 129. Σωματείο Εργατοϋπαλλήλων Δήμου Πετρούπολης
 130. Πανελλήνια Ένωση Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού
 131. Σωματείο Εργαζομένων στις Εμπορικές Επιχειρήσεις και Υπηρεσίες, στα Καταστήματα και Α.Ε. Ν. Αρκαδίας
 132. Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. «Γ. Σεφέρης»
 133. Συνδικάτο Ιδιωτικών Υπαλλήλων Νομού Πιερίας «Η Πρωτοπορία»
 134. Συνδικάτο Εργαζομένων ΕΚΒΑΑ (πρώην ΙΓΜΕ)
 135. Συνδικάτο Εργαζομένων Φαρμάκου – Καλλυντικού & Συναφών Επαγγελμάτων Εύβοιας – Βοιωτίας και περιοχής Αυλώνα
 136. Ένωση Προσωπικού Ημερήσιων Εφημερίδων Αθηνών
 137. Συνδικάτο Οικοδόμων και Εργαζομένων στα Δομικά Υλικά και στις Κατασκευές Ν. Θεσσαλονίκης
 138. σωματείο Ελαιοχρωματιστών και Κοσμηματογράφων Καλαμάτας
 139. Εργοστασιακό Σωματείο Εργαζομένων Κλωστοϋφαντουργών στα Νηματουργεία Ναούσης Γρ. Βαρβαρέσος & ΣΙΑ & TEXTIL
 140. Σωματείο Εργαζομένων στην επιχείρηση LIDL ΕΛΛΑΣ Ν. Αττικής
 141. Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ρόδου
 142. Συνδικάτο Επισιτισμού – Τουρισμού – Ξενοδοχείων Παράρτημα Πειραιά
 143. Σωματείο Εργαζομένων Ξενοδοχείου Royal Olympic
 144. Σωματείο Εργαζομένων Ξενοδοχείου Μετροπόλιταν
 145. Σωματείο Εργαζομένων Ξενοδοχείου Στάνλευ
 146. Σωματείο Εργαζομένων στο Catering Newrest
 147. Συνδικάτο Εργατοϋπαλλήλων Επισιτισμού, Τουρισμού, Ξενοδοχείων και Συναφών Επαγγελμάτων Κω
 148. Σωματείο Τουριστικών Επαγγελμάτων Λευκάδας
 149. Συνδικάτο Εργατοϋπαλλήλων Επισιτισμού, Τουρισμού, Ξενοδοχείων και Συναφών Επαγγελμάτων Θεσσαλονίκης
 150. Συνδικάτο Εργατοϋπαλλήλων Επισιτισμού, Τουρισμού, Ξενοδοχείων και Συναφών Επαγγελμάτων Λάρισας
 151. Συνδικάτο Εργαζομένων ΟΤΑ Ν. Αχαΐας «Η ΕΝΟΤΗΤΑ»
 152. Σύλλογος Εργαζομένων στους ΟΤΑ Ελευσίνας, Ασπροπύργου & Μάνδρας – Ειδυλλίας
 153. Σύλλογος Εργαζομένων στα Ιδρύματα Κοινωνικής Πρόνοιας και στις Υπηρεσίες Αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Περιφέρειας Ηπείρου
 154. Σωματείο Φαρμακεργατών και Φαρμακοϋπαλλήλων Ηπείρου
 155. Παναρκαδικό Συνδικάτο Τεχνεργατών Οικοδόμων
 156. Σωματεία Εργαζομένων Δήμου Λυκόβρυσης Πεύκης
 157. Σωματείο Εργαζομένων Forthnet Netmed
 158. Συνδικάτο Υπαλλήλων Οδικών Μεταφορών Νομού Αιτωλ/νίας
 159. Ένωση Εργατοϋπαλλήλων Εμφιαλωμένων Ποτών Βόρειας Ελλάδας
 160. Σωματείο Εργαζομένων στο Θεαγένειο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης
 161. Σωματείο Τουριστικών Επαγγελμάτων Κεφαλονιάς – Ιθάκης
 162. Σωματείο Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Κεφαλονιάς – Ιθάκης
 163. Σωματείο Ξενοδοχοϋπαλλήλων και Εργαζομένων στον Τουρισμό, Επισιτισμό Ν. Ζακύνθου
 164. Ενιαίο Συνδικάτο Ναυτεργατών Ν. Καβάλας
 165. Σωματείο Εργατοϋπαλλήλων Χημικής Βιομηχανίας Νομού Βοιωτίας Σ.Ε.Χ.Β.Ν.Β. «Ο ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ»
 166. Σωματείο Εργαζομένων Δήμου Κεφαλονιάς
 167. Πανελλήνια Ένωση Τεχνικών Ο.Τ.Ε. – Τοπική Διοίκηση Καρδίτσας
 168. Σωματείο Εργαζομένων Λεβεντέρη
 169. Συνδικάτο Μετάλλου Μαγνησίας «Μήτσος Παπαρήγας»
 170. Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων & Εμποροϋπαλλήλων Ν. Κω
 171. Σωματείο Τεχνικών Ηλεκτρισμού (Σ.Τ.Ε.Η) Ν. Αιτωλ/νίας
 172. Σωματείο Εργαζομένων Χρηματοπιστωτικών και Συναφών Επιχειρήσεων Ν. Ζακύνθου
 173. Πανελλήνια Ένωση Κατώτερων Πληρωμάτων Μηχανής Ε.Ν. « Ο ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ»
 174. Συνδικάτο Οικοδόμων Φαρσάλων
 175. Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ν. Κοζάνης
 176. Σωματείο Εργατοϋπαλλήλων και Τεχνιτών Ιματισμού Αγρινίου
 177. Συνδικάτο Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων Ν. Άρτας
 178. Σωματείο Φαρμακοϋπαλλήλων Ν. Άρτας
 179. Σωματείο Λογιστών Ν. Άρτας
 180. Σωματείο Καθαριστριών Σχολικών Κτιρίων Β/Δ Ελλάδος
 181. Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων Εμποροϋπαλλήλων Ηγουμενίτσας
 182. Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων – Εμποροϋπαλλήλων Φλώρινας
 183. Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων – Εμποροϋπαλλήλων Βέροιας – Νάουσας
 184. Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων – Εμποροϋπαλλήλων Αλεξανδρούπολης
 185. Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων Λαυρεωτικής
 186. Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων Τρικάλων
 187. Πανελλήνια Ένωση Τεχνικών Ο.Τ.Ε. –Τοπική Διοικούσα Επιτροπή Αγρινίου
 188. Σωματείο Εργατοτεχνιτών Οικοδόμων Νάουσας & Περιφέρειας
 189. Συνδικάτο Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων Ν. Κοζάνης
 190. Πανελλήνια Επαγγελματική Ένωση Μαγείρων Ε.Ν.( ΠΕΕΜΑΓΕΝ)
 191. Σωματείο Εργατοϋπαλλήλων Επιχείρησης ΜΑΛΑΜΑΤΙΝΑ
 192. Σύλλογος Εργαζομένων στο Νοσοκομείο και τα Κέντρα Υγείας Ν. Άρτας
 193. Σωματείο Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων Σκοπέλου
 194. Συνδικάτο Οικοδόμων και Εργαζομένων στα Δομικά Υλικά και στις Κατασκευές Νήσου Λέσβου
 195. Συνδικάτο Εργαζομένων Επισιτιστικών Τουριστικών Επαγγελμάτων Λέσβου
 196. Σωματείο Χειριστών Βοηθών Εκσκαπτικών Ανυψωτικών Μηχανημάτων Μηχανοδηγών Οδοστρωτήρων Ανατολικού Αιγαίου
 197. Σωματείο Φορτοεκφορτωτών Υπαλλήλων Οδηγών Μεταφορικών Εταιρειών Λέσβου
 198. Σωματείο Μουσικών Λέσβου
 199. Εθνική Ένωση Φορτοεκφορτωτών Λιμένος και Προλιμένος Μυτιλήνης
 200. Συνδικάτο Αποκλειστικών Αδερφών Νοσοκόμων – Παράρτημα Μυτιλήνης
 201. Σωματείο Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων Λήμνου « Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ»
 202. Ένωση Εργαζομένων στις Τουριστικές και Επισιτιστικές Επιχειρήσεις Λήμνου
 203. Συνδικάτο Θερμαστών Πρακτικών Μηχανικών & Εργαζομένων στο Μέταλλο & τα Συναφή Επαγγέλματα Ν. Αιτωλοακαρνανίας
 204. Σύλλογος Συνταξιούχων ΙΚΑ Ν. Μαγνησίας
 205. Σωματείο Εργατοτεχνιτών Σιδήρου – Μπετό Μεσσηνίας
 206. Σωματείο Οικοδόμων Μεσολογγίου «Η ΠΡΟΟΔΟΣ»
 207. Σωματείο Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Ν. Αιτωλοακαρνανίας
 208. Σωματείο Εργατοϋπαλλήλων ΚΟΚΑ – ΚΟΛΑ 3Ε Θεσσαλονίκης
 209. Σωματείο Εργαζομένων Δ.Ε.Υ.Α. Σικυωνίων (Κιάτου)
 210. Σύνδεσμος Συνταξιούχων ΟΑΕΕ Πατρών & Περιχώρων Ν. Αχαΐας «ΕΙΡΗΝΗ»
 211. Σωματείο Εργαζομένων στους Ιδιωτικούς Παιδικούς Σταθμούς
 212. Σωματείο Οικοδόμων & Συναφών Επαγγελμάτων Ν. Καβάλας
 213. Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων – Εμποροϋπαλλήλων Χίου
 214. Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων « Η Ένωση» Αγρίνιο
 215. Σωματείο PRAKTIKER
 216. Σωματείο Εργαζομένων στις εμπορικές επιχειρήσεις και υπηρεσίες στα καταστήματα και εταιρείες Νομού Ηλείας
 217. Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων Αμαλιάδας
 218. Σωματείο Εργαζομένων Δήμου Αμαρουσίου
 219. Σύλλογος Εργαζομένων Δήμου Κορυδαλλού
 220. Πανελλήνιο Σωματείο Έκτακτου Προσωπικού Υπουργείου Πολιτισμού
 221. Σωματείο Εργαζομένων ΕΦΕΤ
 222. Σωματείο Εργαζομένων στις ΔΕΥΑ Λαμίας
 223. Πανελλήνιος Μουσικός Σύλλογος
 224. Συνδικάτο Εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση Ν. Λάρισας
 225. Σωματείο Οικοδόμων Αιγίου
 226. Σωματείο Υγειονομικών Υπαλλήλων Ν. Μαγνησίας
 227. Σωματείο Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Θεσσαλίας
 228. Συνδικάτο ΟΤΑ Μαγνησίας
 229. Σωματείο Λογιστών Τρικάλων
 230. Συνδικάτο Οικοδόμων & Συναφών Επαγγελμάτων Ν. Ιωαννίνων
 231. Πανελλήνιος Σύλλογος Εργαζομένων ΟΤΕ – Τμήμα Αγρινίου
 232. Πανελλήνιος Σύλλογος Μηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας και Κλινικής Μηχανικής
 233. Σωματείο Προσωπικού Ιδιωτικών Κλινικών, Εργαστηρίων, Γηροκομείων, Οίκων Ευγηρίας, Αναρρωτηρίων, Διαγνωστικών Κέντρων και Συναφών Χώρων Λάρισας
 234. Σωματείο Εργαζομένων LIDL ΒΙ.ΠΕ. Πατρών
 235. Συνδικάτο Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων Ν. Ηλείας
 236. Σωματείο Εργαζομένων Praktiker Πάτρας
 237. Σωματείο Εργαζομένων Ιδιωτικών και Εμπορικών Επιχειρήσεων Πάτρας
 238. Συνδικάτο Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων Ικαρίας Φούρνων
 239. Συνδικάτο Εργατοτεχνιτών Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων Ν. Φθιώτιδας
 240. Συνδικάτο Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων Ν. Λάρισας
 241. Συνδικάτο Εργατοτεχνιτών Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων Ν. Θεσπρωτίας
 242. Σωματείο Εργατοτεχνιτών Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων Πόλεως και Περιφέρειας Γρεβενών
 243. Συνδικάτο Εργατοτεχνιτών και Υπαλλήλων Υποδηματοποιίας – Δέρματος – Κλωστοϋφαντουργίας – Ιματισμού Κεντρικής Μακεδονίας
 244. Σύλλογος Εργαζομένων Υπουργείου Γεωργίας Ν. Αττικής
 245. Σωματείο Εργατοτεχνιτών Οικοδόμων Καρλοβασίου
 246. Σωματείο Εργαζομένων Δήμου Φυλής
 247. Σύλλογος Εκτάκτων Αρχαιολόγων
 248. Σύλλογος Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου
 249. Σωματείο Εργαζομένων Δήμου Ελληνικού
 250. Συνδικάτο Εργατοτεχνιτών και Υπαλλήλων Χημικής Βιομηχανίας Βορίου Ελλάδος
 251. Σωματείο Εργαζομένων Δήμου Καλλιθέας
 252. Αιτωλοακαρνανική Ένωση Χειριστών Βοηθών – Λιπαντών Εκσκαπτικών Ανυψωτικών Μηχανημάτων
 253. Σωματείο Προσωπικού Ελλ. Εταιρείας Coca –Cola Αθήνας
 254. Σωματείο Εργατοϋπαλλήλων HQF (ΚΑΝΑΚΙ) Εργοστάσιο Μαγούλας
 255. Σωματείο Εργαζομένων ΝΗΡΕΑΣ Ν. Εύβοιας
 256. Σωματείο Εργατοϋπαλλήλων και Τεχνιτών Εργαζ. Στην Δ. ΚΕΛΑΪΔΙΤΗΣ και ΣΙΑ Α.Ε.
 257. Σωματείο Εργαζομένων Δήμου Βριλησσίων
 258. Σύλλογος Εργαζομένων ΟΤΑ Ν. Ιωαννίνων
 259. Σωματείο Εργαζομένων στο Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκης
 260. Σωματείο Εργαζομένων στο Νοσοκομείο Άγιος Δημήτριος Θεσσαλονίκης
 261. Συνδικάτο Εργατοϋπαλλήλων Επισιτισμού, Τουρισμού & Ξενοδοχείων Ν. Αχαΐας
 262. Σωματείο Τύπου Χάρτου Ν. Λάρισας
 263. Σωματείο Εργαζομένων Νοσοκομείου « Παπαγεωργίου» (Υπογράφουν το Σχέδιο Νόμου που προτάσσουν οι Ομοσπονδίες και τα Εργατικά Κέντρα)
 264. Ένωση Λογιστών Ν. Λάρισας
 265. Σωματείο Οικοδόμων Ελασσόνας
 266. Σωματείο Ιδιωτικής Υγείας Μαγνησίας
 267. Συνδικάτο Οικοδόμων Βόλου
 268. Συνδικάτο Τροφίμων Ποτών Τρικάλων
 269. Συνδικάτο Πωλητών – Οδηγών και Βοηθών Εμφιαλωμένων Ποτών και Τυποποιημένων Τροφίμων Βορ. Ελλάδας
 270. Πανθεσσαλικό Σωματείο Εργαζομένων στον Όμιλο Σκλαβενίτη
 271. Σωματείο Εργαζομένων στα Πλαστικά και Συναφή Είδη Νομού Λάρισας
 272. Σωματείο Συνταξιούχων ΙΚΑ Τρικάλων
 273. Σωματείο Εργατοϋπαλλήλων Εταιρείας ΤΣΑΝΤΑΛΗ
 274. Σωματείο Εργαζομένων Δήμου Χαϊδαρίου
 275. Σύλλογος Εργαζομένων Γενικού Νοσοκομείου Σάμου
 276. Συνδικάτο Εργαζομένων ΟΤΑ Ν. Άρτας
 277. Σωματείο Εργαζομένων Δήμου Ικαρίας και Δήμου Φούρνων
 278. Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. Αργολίδας
 279. Σύλλογος Εργαζομένων ΟΤΑ Λήμνου
 280. Νομαρχιακό Τμήμα Λήμνου της ΑΔΕΔΥ
 281. Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. Λήμνου
 282. Σωματείο Εργαζομένων στην Αρχαιολογία Άρτας
 283. Συνδικάτο Εργατοϋπαλλήλων Επισιτισμού – Τουρισμού – Ξενοδοχείων & Συναφών Επαγγελμάτων Ν. Λασιθίου «ΤΑΛΩΣ»
 284. Σωματείο Εργατοϋπαλλήλων Ιδιωτικού Τομέα Ν. Ζακύνθου
 285. Σωματείο Εργαζομένων Δήμου Καισαριανής
 286. Σύλλογος Εργαζομένων Δημοτικών Παιδικών Σταθμών Ζακύνθου
 287. Σύλλογος Εργαζομένων Νοσοκομείου Λευκάδας
 288. Ένωση Ηλεκτρ/των & Μισθωτών Ηλεκτρολόγων Ν. Λαρίσης
 289. Σωματείο Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων Αττικής
 290. Σωματείο Εργαζομένων Επισιτιστικών Τμημάτων Ρόδου (Υπογράφουν το Σχέδιο Νόμου)
 291. Σωματείο Εργατοϋπαλλήλων Εργοστασίου και Αμπελώνων Στενημάχου – Οινοποιίας ΜΠΟΥΤΑΡΗ – Ο ΒΑΚΧΟΣ
 292. Σωματείο Εργαζομένων στο Εμπόριο και στην Παροχή Υπηρεσιών Πιερίας
 293. Σωματείο Εργαζομένων Αλουμινίου «Η Ένωση» (πρώην ΠΕΣΙΝΕ)
 294. Σωματείο Εργαζομένων ΔΕΥΑ Λιβαδειάς
 295. Σωματείο Εργαζομένων ΚΤΕΛ Λιβαδειάς
 296. Σωματείο Συνταξιούχων Επαρχίας Λιβαδειάς ΙΚΑ
 297. Σωματείο Συνταξιούχων Επαρχίας Λιβαδειάς Δημοσίου
 298. Σωματείο Συνταξιούχων Επαρχίας Λιβαδειάς ΟΑΕΕ
 299. Σωματείο Εργαζομένων Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας
 300. Συνδικάτο Επισιτισμού Τουρισμού Ιωαννίνων
 301. Σύνδεσμος Ξενοδοχοϋπαλλήλων Κέρκυρας
 302. Σωματείο Ξενοδοχοϋπαλλήλων & συναφών επαγγελμάτων Ικαρίας &Φούρνων
 303. Επιχειρησιακό Σωματείο Ξενοδοχείο Ζαφόλια
 304. Σωματείο Εργαζομένων στο σοκολατοποιία ΠΑΥΛΙΔΗ
 305. Συνδικάτο Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων Ανδραβίδας
 306. Συνδικάτο Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων Λεχαινών
 307. Σωματείο Εργατοϋπαλλήλων Φαρμακοβιομηχανίας ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε.
 308. Σωματείο Εργαζομένων ΛΟΡΕΑΛ
 309. Κλαδικό Σωματείο Τύπου & Χάρτου Ν. Φθιώτιδας
 310. Ένωση Εργατοϋπαλλήλων Εταιρίας ΠΑΚΟ ΑΕ Ν. Φθιώτιδας
 311. Σύλλογος Εργαζομένων Μαμάτσειου Νοσοκομείου Κοζάνης
 312. Σωματείο Εργατοϋπαλλήλων Εργοστασίου Κατεργασίας Ξύλου Φ.Α. Μουρίκης «Αγ. Τριάδα»
 313. Σωματείο Οινοποιείου Τυρνάβου
 314. Ένωση Εργατοτεχνιτών Μετάλλου Ν. Λάρισας
 315. Σωματείο Εργαζομένων ΨΝΑ Δαφνί
 316. Σωματείο Εργαζομένων Ευαγγελισμού
 317. Κλαδικό Συνδικάτο Εργατοϋπαλλήλων Εμφιαλωμένων Ποτών και Τυποποιημένων Τροφίμων Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και Σποράδων
 318. Συνδικάτο Οικοδόμων Χίου
 319. Σύλλογος Έμμισθων Ιατρών Ιδιωτικών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων Αθήνας – Πειραιά
 320. Σωματείο Νέων Τεχνολογιών & Τηλεπικοινωνιών Ν. Αχαΐας
 321. Συνδικάτο Μετάλλου Πάτρας
 322. Σωματείο Εργαζομένων Frigoclas «Η Aλληλεγγύη» Πάτρας
 323. Σωματείο Εργαζομένων «ΕΛΛΑΣ ΚΑΝ» Πάτρας
 324. Σωματείο Εργαζομένων στην Ιδιωτική Υγεία Ν. Αχαΐας
 325. Σωματείο Συνταξιούχων ΙΚΑ Πάτρας
 326. Σωματείο Συνταξιούχων ΝΑΤ Πάτρας
 327. Σωματείο Εργαζομένων Υ.Ε.Θ.Α. – Αράξου Ν. Αχαΐας

 

 1. Σύλλογος Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού Ε.Μ.Π. (Σ.Ε.Τ.Ε.Π.Ε.Μ.Π.)

 

 1. Σωματείο Εργαζομένων της Ανώνυμης Εταιρίας Εμφιάλωσης και Εμπορίας Μεταλλικού Νερού Σουρωτή
 2. Σύλλογος Εργαζομένων Τζανείου Νοσοκομείου
 3. Σωματείο Εργατοϋπαλλήλων Εμφιαλωμένων Ποτών Νομαρχιακής Αυτ/σης Δωδεκανήσου
 4. Σωματείο εργαζομένων στις Μονάδες, τα Ιδρύματα και τα Σχολεία Ειδικής Αγωγής (ΣΕΜΙΣΕΑ)
 5. Σωματείο Εργαζομένων Ερευνητικού Κέντρου Βιοϊατρικών Επιστημών (Ε.ΚΕ.Β.Ε.) «Αλέξανδρος Φλέμιγκ»
 6. Σύλλογος Υπαλλήλων Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων (Σ.Υ.Π.Ε.Τ.)
 7. Σωματείο Εργατοϋπαλληλικού Προσωπικού της Εταιρίας Γ. Καλλιμάνης Α.Ε.
 8. Σωματείο Προσωπικού Εργαζομένων Πατραϊκής Χαρτοποιίας «ΕΛΙΤ»
 9. Σωματείο Εργαζομένων Δρομοκαΐτειου
 10. Σωματείο Εργαζομένων Νοσοκομείου Σωτηρία
 11. Σύλλογος Εργαζομένων Νοσοκομείου Κύμης
 12. Σύλλογος Υπαλλήλων Συμβολαιογραφείων Ν. Θεσσαλονίκης και Δ. Μακεδονίας
 13. Ένωση Προσωπικού ΚΤΕΛ Ν. Λάρισας
 14. Ένωση Μηχανοξυλουργών Ν. Λάρισας
 15. Σωματείο Τροφίμων και Ποτών Ν. Μαγνησίας
 16. Σωματείο Εργαζομένων Νοσοκομείου Λιβαδειάς
 17. Σωματείο Εργαζομένων Γιούλα
 18. Σωματείο Εργαζομένων Νοσοκομείου ΚΑΤ
 19. Σωματείο Εργαζομένων Νοσοκομείου Παίδων Αγία Σοφία
 20. ΕΛΜΕ Κεφαλονιάς – Ιθάκης
 21. ΕΛΜΕ Ζακύνθου
 22. Σωματείο Χειριστών εκσ/κων & Ανυψωτικών Μηχανημάτων Μηχανοδηγών Οδοστρωτήρων Ν. Τρικάλων
 23. Σωματείο Φορτοεκφορτωτών Κηπακίου «Η ΕΝΩΣΙΣ» Ν. Τρικάλων
 24. Σωματειακή Επιτροπή Αφοί Βλάχου (Λιθογράφοι)
 25. Σωματειακή Επιτροπή Veridos Ματσούκης Α.Ε. (Λιθογράφοι)
 26. Σωματειακή Επιτροπή News Press Hold(Λιθογράφοι)
 27. Σωματείο Εργαζομένων Νοσοκομείου Λαϊκό
 28. Σωματείο Εργατών και Υπαλλήλων ΚΟΜΟΤΕΧ ΑΕ
 29. Επιχειρησιακό Σωματείο Εργαζομένων στο Ξενοδοχείο της Ρόδου MIRA MARE WONDERLAND
 30. Σωματείο Εργαζομένων Νοσοκομείου Αττικό
 31. Σωματείο Εργαζομένων Νοσοκομείου Αγία Όλγα
 32. Σωματείο Εργαζομένων ΕΚΑΒ Αθήνας
 33. Ένωση Νοσοκομειακών Ιατρών Αθήνας – Πειραιά (ΕΙΝΑΠ)
 34. Σύλλογος Εργαζομένων Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας
 35. Σύλλογος Εργαζομένων ΟΤΑ Πύργου – Αρχαίας Ολυμπίας – Ζαχάρως
 36. Συνδικάτο Οικοδόμων Ν. Χανίων
 37. Συνδικάτο Οικοδόμων Ν. Ρεθύμνου
 38. Σύνδεσμος Σιδηροδρομικών Πελοποννήσου Παράρτημα Αχαΐας
 39. Σωματείο Εργαζομένων ΟΤΑ Ναυπακτίας και Δωρίδος
 40. ΕΛΜΕ Πειραιά
 41. Τοπικό Διοικητικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης Συλλόγου Εργαζομένων Cosmote
 42. Συνδικάτο Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων Ν. Τρικάλων
 43. Σωματείο Καθαριστριών Δημοσίων Σχολείων Α΄βάθμιας και Β΄ βάθμιας Εκπαίδευσης Αθήνας
 44. Σωματείο Εργαζομένων του Νοσοκομείου Πτολεμαΐδας (Μποδοσάκειο)
 45. Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών Μακεδονίας
 46. Σωματείο Οικοδόμων Λευκάδας
 47. Σύνδεσμος Συνεταιριστικών Υπαλλήλων Λευκάδας
 48. Σύλλογος Διοικητικού Προσωπικού Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
 49. Σωματείο Εργαζομένων στην Παλίρροια Α.Ε.
 50. Σωματείο Εργαζομένων στην Ιδιωτική Εκπαίδευση Ν. Χανίων
 51. Σωματείο Επισιτισμού, Τουρισμού Ν. Χανίων
 52. Σωματείο Εργαζομένων Εθνικής Λυρικής Σκηνής
 53. Σωματείο Καθαριστριών Δημόσιων Κτιρίων Ν. Ρεθύμνης
 54. Σωματείο Συνταξιούχων ΙΚΑ Καβάλας «Η ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ»
 55. Σωματείο Υπαλλήλων Φαρμακοβιομηχανίας Ν. Αχαΐας
 56. Σύλλογος Φαρμακοϋπαλλήλων Ν. Ρεθύμνης
 57. Νομαρχιακό Τμήμα ΑΔΕΔΥ Ν. Αιτωλοακαρνανίας
 58. Σύλλογος Εργαζομένων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
 59. Σύλλογος Εκπαιδευτικών Α’ βάθμιας Εκπ. Ηρακλείου «Δομήνικος Θεοτοκόπουλος»
 60. Σωματείο Εργαζομένων Καθαριότητας Δήμου Πάτρας
 61. Σύλλογος Εργαζομένων Νοσοκομείου Ρεθύμνης
 62. Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Βιομηχανιών Οξυγόνου – Ασετυλίνης και άλλων αερίων Πειραιά
 63. Πανελλήνια Ένωση Πληρωμάτων Ρυμουλκών & Ναυαγοσωστικών (ΠΕΠΡΝ)
 64. Σύλλογος Προσωπικού ΕΥΔΑΠ
 65. Σωματείο Οικοδόμων Λαυρεωτικής
 66. Συνδικάτο Οικοδόμων Ηγουμενίτσας
 67. Συνδικάτο Οικοδόμων Καλύμνου
 68. Σωματείο Οικοδόμων Αχάγγελου Ρόδος
 69. Συνδικάτο Οικοδόμων Πύργου
 70. Σωματείο Κατεργασίας Ξύλου Πειραιά
 71. Πανελλήνια Ένωση Τεχνικών Ο.Τ.Ε. – Τοπική Διοίκηση Κυκλάδων
 72. Συνδικάτο Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου Βοιωτίας
 73. Σωματείο Εργαζομένων Παραρτήματος Προστασίας Παιδιού «Η Μητέρα»
 74. Σύλλογος Δασκάλων Ξάνθης
 75. Σωματείο Ηλεκτροτεχνιτών Λαυρεωτικής
 76. Σύλλογος Υπαλλήλων Δήμου Λαυρεωτικής
 77. Σωματείο Εργαζομένων στο Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου
 78. Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών Σερρών
 79. Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών Τρικάλων
 80. Σωματείο Εργαζομένων Νοσοκομείου Θριασίου
 81. Σωματείο Εργαζομένων Μαιευτηρίου Αλεξάνδρας
 82. Σωματείο Εργαζομένων Νοσοκομείου Αιγινήτειο
 83. Σωματείο Εργαζομένων «Μαργαρίτα»
 84. Σύλλογος Μουσικών Φιλαρμονικής ΟΠΑΝ Δήμου Αθηναίων
 85. Σωματείο Εργαζομένων ΟΤΑ Λευκάδας
 86. Σωματείο Εργαζομένων Πάσης Φύσεως Προσωπικού Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδας
 87. Ένωση Εργαζομένων Τσιμέντων Χαλκίδας
 88. Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Ν. Αττικής (Σωματείο Εργαζομένων Χωματερής)
 89. Πανελλήνια Ένωση Τεχνικών Ο.Τ.Ε. – Τοπική Διοίκηση Ηρακλείου
 90. Σύλλογος Εργαζομένων Καθαριότητας & Εργατοτεχνιτών Δήμου Ηρακλείου
 91. Πανελλήνια Ένωση Τεχνικών Ο.Τ.Ε. – Τοπική Διοίκηση Δωδεκανήσου
 92. Σωματείο Εργαζομένων Νοσοκομείου Αγρινίου
 93. Σύλλογος Υπαλλήλων Περιφερειακής Ενότητας Έβρου
 94. Σωματείο Εργαζομένων στα Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα (ΕΑΣ)
 95. Σωματείο Εργαζομένων του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης
 96. Σωματείο Εργαζομένων Νοσοκομείου Άγιος Σάββας
 97. Σωματείο Εργαζομένων EVIOP – TEMPO
 98. Σωματείο Εργαζομένων της ΙΝΤΕΡΚΕΜ
 99. Σωματείο Τουριστικών Επαγγελμάτων Ν. Έβρου
 100. Σωματείο Συνταξιούχων ΙΚΑ Αλεξανδρούπολης
 101. Συνδικάτο Χημικής Βιομηχανίας Αττικής
 102. Σωματείο Ξενοδοχοϋπαλλήλων Νομού Ρεθύμνου
 103. Σύνδεσμος Λογιστών και Υπαλλήλων Ιδιωτικών Επιχειρήσεων Ν. Ρεθύμνου
 104. Σύνδεσμος Συνεταιριστικών Υπαλλήλων Ν. Ρεθύμνου
 105. Σύνδεσμος Οδηγών, Φορτηγών, Αυτοκινήτων Νομού Ρεθύμνου
 106. Ένωση Συνταξιούχων ΙΚΑ Ν. Ρεθύμνου
 107. Σύλλογος Εργαζομένων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στ. Ελλάδας
 108. Σωματείο Εργαζομένων Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης
 109. Α’ ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης
 110. Δ’ ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης
 111. Ε’ ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης
 112. Γ’ ΕΛΜΕ Αθήνας
 113. Ζ’ ΕΛΜΕ Αθήνας
 114. Α’ – Γ’ ΕΛΜΕ Ανατολικής Αττικής
 115. Β’ ΕΛΜΕ Ανατολικής Αττικής
 116. Δ’ ΕΛΜΕ Ανατολικής Αττικής
 117. Ε’ ΕΛΜΕ Ανατολικής Αττικής
 118. ΕΛΜΕ Νότιας Αθήνας
 119. Β’ ΕΛΜΕ Δωδεκανήσου
 120. Α’ ΕΛΜΕ Κυκλάδων
 121. ΕΛΜΕ Εύβοιας
 122. ΕΛΜΕ Ημαθίας
 123. Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. Ανατολικής Αττικής «Δελμούζος»
 124. Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. Β’ Αθήνας «Περικλής»
 125. Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. Π. Φαλήρου
 126. Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. Αγ. Δημητρίου
 127. Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χαλκίδας
 128. Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. Σερρών
 129. Σωματείο Εργαζομένων στα Φροντιστήρια Θεσσαλονίκης
 130. Ένωση Τεχνικών Ιδιωτικής Τηλεόρασης Αθήνας
 131. Σωματείο Εργαζομένων στα Ξενοδοχεία της Ρόδου AMILIA MARE & PARADISE VILLAGE του Ομίλου ALDEMAR
 132. Σύνδεσμος Τεχνιτών Οικοδόμων Ναυπλίου
 133. Σωματείο Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ν. Αχαΐας
 134. Σύλλογος Εκτάκτων Αρχαιολόγων Τοπικό Παράτημα Ηρακλείου
 135. Συνδικάτο Τύπου & Χάρτου Ν. Αχαΐας
 136. Σωματείο Εργαζομένων Ασύλου Ανιάτων «Αγ. Ευφροσύνη» (Πάτρα)
 137. Σωματείο Τεχνιτών Οικοδόμων Β. Εύβοιας
 138. Σωματείο Χειριστών και Βοηθών Μηχανημάτων Ν. Εύβοιας
 139. Σωματείο Μηχανικών και Θερμαστών Ν. Εύβοιας
 140. Ένωση Τεχνιτών Οικοδόμων Χαλκίδας
 141. Σωματείο Οικοδόμων Νότιας Εύβοιας
 142. Σωματείο Εργαζομένων ΑΙΓΙΣ
 143. Σωματείο Εργαζομένων ΛΑΡΚΟ
 144. Σωματείο Εργαζομένων Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας
 145. Σωματείο Ρητινοκαλλιεργητών Ν. Εύβοιας
 146. Ένωση Συνταξιούχων Ν. Εύβοιας
 147. Σωματείο Συνταξιούχων Καρύστου
 148. Συνδικάτο μετάλλου Εύβοιας

 

Διαβάστε ακόμα

Ο ραδιοσταθμός της Ικαρίας με ζωντανό πρόγραμμαενημέρωσης και ψυχαγωγίας.

Editorial

απαραιτητα

©2023 ikariaki. All Right Reserved. Designed and Developed by Fekas Brothers & Digital Avenue