Διαδικασίες πολλών… ταχυτήτων έχει ενεργοποιήσει το Κτηματολόγιο προκειμένου να ανταποκριθεί στις ανάγκες ολοκλήρωσης του έργου.