Home ΚοινωνίαΕλλάδα Πολύτεκνοι: Ψηφιοποιείται η διαδικασία παροχής του πιστοποιητικού πολυτεκνικής ιδιότητας

Πολύτεκνοι: Ψηφιοποιείται η διαδικασία παροχής του πιστοποιητικού πολυτεκνικής ιδιότητας

by ikariaki.gr
217 views

Με την απόφαση 267/17-10-2023 ψηφιοποιείται η διαδικασία παροχής του πιστοποιητικού πολυτεκνικής ιδιότητας μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ).

Σύμφωνα με την απόφαση:

“Άρθρο 1
Σκοπός και πεδίο εφαρμογής

1. Η παρούσα απόφαση ρυθμίζει τη διαδικασία υποβολής αίτησης και διάθεσης πιστοποιητικού πολυτεκνικής ιδιότητας μέσω της εφαρμογής των θυρίδων νομικών προσώπων και χρηστών της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ).

2. Στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας εντάσσονται φυσικά πρόσωπα πολύτεκνοι ή τέκνα πολυτέκνων υπό την έννοια του άρθρου πρώτου του ν. 1910/1944, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3454/2006 (Α’ 75).

Άρθρο 2
Ηλεκτρονική εφαρμογή για την έκδοση πιστοποιητικού πολυτεκνικής ιδιότητας

1. Δημιουργείται και παρέχεται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ) εφαρμογή για την υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης υπεύθυνης δήλωσης για την έκδοση πιστοποιητικού πολυτεκνικής ιδιότητας («εφαρμογή»).

2. Χρήστες της εφαρμογής είναι:
α) Φυσικά πρόσωπα («αιτούντες») που υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση για την έκδοση πιστοποιητικού πολυτεκνικής ιδιότητας και πληρούν σωρευτικά τις εξής προϋποθέσεις:
αα) Είναι πολύτεκνοι ή τέκνα πολυτέκνων κατά την έννοια του άρθρου πρώτου του ν. 1910/1944, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3454/2006,
αβ) είναι εγγεγραμμένοι σε Σύλλογο Πολυτέκνων – αναγνωρισμένο μέλος της Α.Σ.Π.Ε. και
αγ) κατέχουν θεωρημένες πολυτεκνικές ταυτότητες από τον οικείο Σύλλογο Πολυτέκνων αναγνωρισμένο μέλος της Α.Σ.Π.Ε.,
β) εξουσιοδοτημένοι λειτουργοί («υπάλληλοι») της Α.Σ.Π.Ε., που παραλαμβάνουν στις θυρίδες της Α.Σ.Π.Ε. τις ηλεκτρονικές αιτήσεις, με σκοπό την διεκπεραίωσή τους και την έκδοση πιστοποιητικού πολυτεκνικής ιδιότητας με τη χρήση της εφαρμογής των θυρίδων.

Άρθρο 3
Πρόσβαση στην εφαρμογή και ενέργειες χρηστών

1. Ο/Η αιτών/-ούσα αποκτά πρόσβαση στην εφαρμογή κατόπιν αυθεντικοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4727/2020 (Α’ 184) και οι υπάλληλοι κατόπιν αυθεντικοποίησης με τη χρήση είτε των διαπιστευτηρίων (κωδικών) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης («Taxisnet») είτε με τη χρήση των κωδικών δημόσιας διοίκησης, εφόσον έχουν εξουσιοδοτηθεί από την Α.Σ.Π.Ε. μέσω της εφαρμογής.

banner

2. Ο/Η αιτών/-ούσα καταχωρίζει ή επιβεβαιώνει στην εφαρμογή τα στοιχεία που απαιτούνται για την αίτηση πιστοποιητικού πολυτεκνικής ιδιότητας όπως, κατ’ ελάχιστον, τα ακόλουθα:
α) Τα προσωπικά του στοιχεία, ιδίως όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, Α.Φ.Μ., ημερομηνία γέννησης,
β) πρόσθετα στοιχεία, ιδίως αριθμό μητρώου Α.Σ.Π.Ε. και αυτόν του Συλλόγου Πολυτέκνωναναγνωρισμένου μέλους της Α.Σ.Π.Ε., ημερομηνία τελευταίας θεώρησης ταυτότητας/βιβλιαρίου πολυτέκνων που εκδίδει
η Α.Σ.Π.Ε. και ημερομηνία λήξης της ισχύος της κ.λπ.,
γ) η χρήση για την οποία προορίζεται το πιστοποιητικό. Ο/Η αιτών/-ούσα, κατά τη υποβολή του αιτήματος, πρέπει να είναι κάτοχος θεωρημένης πολυτεκνικής ταυτότητας/βιβλιαρίου της Α.Σ.Π.Ε., επικυρωμένης από τον Σύλλογο Πολυτέκνων αναγνωρισμένο μέλος της Α.Σ.Π.Ε. στον οποίο είναι εγγεγραμμένος/-η, εφόσον φέρει επικολλημένο ένσημο της Α.Σ.Π.Ε. ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο η Α.Σ.Π.Ε. ορίζει την εγκυρότητα
της θεώρησης.

3. Ο/Η αιτών/-ούσα μεταφορτώνει τα απαραίτητα δικαιολογητικά, και ιδίως αυτά που αποδεικνύουν την ιδιότητα του Γονέα ή του τέκνου πολυτέκνου.

4. Η υποβαλλόμενη αίτηση της παρ. 1 φέρει τα χαρακτηριστικά ασφαλείας της παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 4727/2020 και συγκεκριμένα:
α) Μοναδικό κωδικό αριθμό σε αλφαριθμητική μορφή και σε μορφή QR και
β) εγκεκριμένη ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

5. Η αίτηση της παρ. 1 έχει ισχύ πρωτότυπου εγγράφου, όταν διακινείται ως ηλεκτρονικό έγγραφο με χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), ή αντιγράφου, όταν διακινείται ως έντυπο έγγραφο, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 4727/2020.

6. Με την υποβολή της αίτησης αυτή αποστέλλεται ηλεκτρονικά στην οικεία θυρίδα της Α.Σ.Π.Ε. και αντίγραφό της αποθηκεύεται στην προσωπική θυρίδα του/ της αιτούντος/-ούσας.

7. Οι υπάλληλοι της Α.Σ.Π.Ε. παραλαμβάνουν τις ηλεκτρονικές αιτήσεις στο περιβάλλον των θυρίδων του νομικού προσώπου και τις διαχειρίζονται σύμφωνα με τους όρους και τις διαδικασίες έκδοσης που έχει ορίσει η Α.Σ.Π.Ε. Οι υπάλληλοι ελέγχουν την ορθή υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών και την πλήρωση των προϋποθέσεων χορήγησης του πιστοποιητικού πολυτεκνικής ιδιότητας. Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις, οι υπάλληλοι συντάσσουν το σχετικό έγγραφο κατά τους νόμιμους τύπους και το αναρτούν στην εφαρμογή των θυρίδων σε μορφότυπο “.pdf” ως απάντηση στο αίτημα που έχουν λάβει.

Άρθρο 4
Έκδοση και χορήγηση ηλεκτρονικού πιστοποιητικού πολυτεκνικής ιδιότητας

1. Με την ολοκλήρωση των ενεργειών του άρθρου 3 από όλους τους χρήστες εκδίδεται το ηλεκτρονικό πιστοποιητικό πολυτεκνικής ιδιότητας ή απορρίπτεται αιτιολογημένα η αίτηση.

2. Το εκδοθέν πιστοποιητικό αποστέλλεται μέσω της εφαρμογής στην προσωπική θυρίδα του/της αιτούντος/ούσας.

3. Το παραγόμενο έγγραφο της παρ. 1 φέρει τα χαρακτηριστικά ασφαλείας της παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 4727/2020 και συγκεκριμένα:
α) Μοναδικό κωδικό αριθμό σε αλφαριθμητική μορφή και σε μορφή QR και
β) ηλεκτρονική σφραγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

4. Το παραγόμενο έγγραφο της παρ. 1 έχει ισχύ πρωτότυπου εγγράφου, όταν διακινείται ως ηλεκτρονικό έγγραφο με χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), ή αντιγράφου, όταν διακινείται ως έντυπο έγγραφο, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 4727/2020 και μπορεί να επαληθεύεται μέσω της υπηρεσίας επαλήθευσης της ΕΨΠ-gov.gr.

Άρθρο 5
Ειδικές ρυθμίσεις για τη λειτουργία της εφαρμογής

1. Η εφαρμογή διαλειτουργεί μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ.) με τα απαραίτητα μητρώα του Δημοσίου για την άντληση στοιχείων ταυτοποίησης των χρηστών.

2. Η διαλειτουργικότητα της παρ. 1 πραγματοποιείται σύμφωνα με το ισχύον Πλαίσιο Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων της Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ. του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, την πολιτική ορθής χρήσης διαδικτυακών υπηρεσιών και τις διατάξεις περί προστασίας τυχόν δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Άρθρο 6
Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

1. Η Α.Σ.Π.Ε. είναι υπεύθυνη επεξεργασίας, κατά την έννοια της περ. 7 του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων ΓΚΠΔ), για τους σκοπούς της διεκπεραίωσης των αιτήσεων που λαμβάνει και έκδοσης των πιστοποιητικών πολυτεκνικής ιδιότητας.

2. Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ορίζεται ως αυτοτελώς υπεύθυνος επεξεργασίας, κατά την έννοια της περ. 7 του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων ΓΚΠΔ), για τους σκοπούς της λειτουργίας της εφαρμογής της παρούσας.

3. Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης έχει την υποχρέωση λήψης και διαρκούς τήρησης των κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας των διακινούμενων δεδομένων, πληροφοριών και εγγράφων και κατ’ ελάχιστον, της καταγραφής και παρακολούθησης των προσβάσεων, της διασφάλισης ιχνηλασιμότητας και της προστασίας των διακινούμενων δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη ή τυχαία απειλή.

Άρθρο 7
Έναρξη Ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.”

Πηγή: teaxheaven.gr

Διαβάστε ακόμα

Leave a Comment

Ο ραδιοσταθμός της Ικαρίας με ζωντανό πρόγραμμαενημέρωσης και ψυχαγωγίας.

Editorial

απαραιτητα

©2023 ikariaki. All Right Reserved. Designed and Developed by Fekas Brothers & Digital Avenue