Home ΚοινωνίαΕλλάδα Λ.Σ. Αγίου Κηρύκου : Χορήγηση δώρου Χριστουγέννων 2016 σε άνεργους ναυτικούς

Λ.Σ. Αγίου Κηρύκου : Χορήγηση δώρου Χριστουγέννων 2016 σε άνεργους ναυτικούς

by ikariaki.gr
3 views

dwro

 

 

 

 

εθνοσημο

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Κήρυκος : 01/12/2016

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

& ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

 
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ-                        
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ  
ΛΙΜΕΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ/Π.Ο.Ν.  
   

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

banner

 

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση έκτακτης  Οικονομικής Ενίσχυσης σε ορισμένες κατηγορίες ανέργων ναυτικών λόγω Εορτών Χριστουγέννων 2016 (ΔΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2016)»

 

 

   Σας γνωρίζουμε ότι ,  η χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε  ορισμένες  κατηγορίες ανέργων ναυτικών για  τις γιορτές ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2016, θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής Κ.Υ.Α.

 1. ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΑ ΠΟΣΑ

α. Στους έγγαμους ή έγγαμες

ή έχοντες οικογενειακά βάρη από παιδιά :  400 €

β. Στους άγαμους ή άγαμες :                       350 €

 

 1. ΧΡΟΝΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ

Η χρονική περίοδος πληρωμής της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης  ορίζεται εντός ανατρεπτικής προθεσμίας από   14/12/2016 έως και 21/12/2016 και η πληρωμή στους δικαιούχους  που κατοικούν ή βρίσκονται στην Ικαρία θα γίνει από το Λ/Σ ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ/Π.Ο.Ν. και η πίστωση στους τραπεζικούς λογαριασμούς θα ολοκληρωθεί στις 29/12/2016.

 

 1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΩΝ

3Α. ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΩΝ

Για  να δικαιούνται  οι άνεργοι  ναυτικοί  την έκτακτη οικονομική   αυτή ενίσχυση πρέπει:

α) Να έχουν πάνω από (5) πέντε χρόνια συνολική  θαλάσσια υπηρεσία, από την οποία (12) δώδεκα μήνες τουλάχιστον την τελευταία  τριετία, αναδρομικά μετρούμενη από 25/11/2016 (δηλαδή από 25/12/2013 έως 25/11/2016)  ή

να έχει εικοσιτετράμηνη (24) τουλάχιστον συνολική θαλάσσια υπηρεσία κατά την τελευταία πενταετία, αναδρομικά πάλι μετρούμενη από 25/11/2016 (δηλ. από 25/12/2011 έως 25/11/2016).

β)  Nα έχει μεσολαβήσει από την τελευταία απόλυσή του και μέχρι τα ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2016 (25/12/2016) χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο από (24) εικοσιτέσσερις μήνες, ούτε μικρότερο από (30) τριάντα ημέρες. (Ναυτολόγιο έως 30 ημέρες δεν διακόπτει την ανεργία.)

γ) Να είναι γραμμένοι στους καταλόγους ανεργίας του ΓΕΝΕ μετά την τελευταία τους απόλυση και να έχουν κάρτα ανεργίας, φωτοτυπία της οποίας  θα καταθέτουν μαζί με τα άλλα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Οι προϋποθέσεις (α), (β), (γ) πρέπει να συντρέχουν αθροιστικά.

 

3Β. ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΩΝ

Την έκτακτη οικονομική αυτή ενίσχυση δικαιούνται να λάβουν επίσης οι κατωτέρω ειδικές κατηγορίες ανέργων ναυτικών:

α) Ναυτικοί που δεν μπορούν να εργαστούν από βεβαιωμένα χρόνια νοσήματα, εφόσον όμως έχουν τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια θαλάσσια υπηρεσία, έστω και αν δεν έχουν ναυτολογηθεί μέσα στην τελευταία τριετία  (από 25/12/2013 έως 25/11/2016). Ο χαρακτηρισμός του νοσήματος σαν χρόνιο, καθώς και η αδυναμία του ναυτικού να ναυτολογηθεί, θα διαπιστώνεται με γνωμάτευση από ιατρό Δημόσιου Νοσοκομείου ή Δημόσιας Υγειονομικής Μονάδας, ειδικότητας σχετική με την νόσο.

Απαιτούνται: α) Αριθμός ΑΜΚΑ και β) Τελευταίο Εκκαθαριστικό της Εφορίας

β) Ναυτικοί άνεργοι εγγεγραμμένοι  στο Γ.Ε.Ν.Ε που απολύθηκαν από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων μετά την  25/06/2016  με την προϋπόθεση ότι έχουν  δύο (2) χρόνια συνολική θαλάσσια υπηρεσία.

γ) Ναυτικοί άνεργοι εγγεγραμμένοι στο ΓΕΝΕ που επιδοτήθηκαν κατά τις διατάξεις του Π.Δ 228/1998(Α΄176), όπως αυτό τροποποιήθηκε από τα ΠΔ 110/2000(Α΄104) και 281/2001 (Α΄196), για τουλάχιστον τέσσερις (4) μήνες  μετά την 01/01/2016  και δεν ναυτολογήθηκαν από τότε περισσότερο από ένα (1) μήνα.

ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΑΛΛΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ

 

3Γ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Όλες οι παραπάνω κατηγορίες, αφορούν απογεγραμμένους ΝΑΥΤΙΚΟΥΣ με ελληνικό φυλλάδιο ή διαβατήριο, η δε υπηρεσία η οποία  προσμετρείται,  να έχει διανυθεί σε πλοία με Ελληνική σημαία ή σε πλοία με ξένη σημαία, συμβεβλημένα με το ΝΑΤ ή σε πλοία μη συμβεβλημένα, με υπηρεσία όμως κανονικά εξαγορασμένη από το ΝΑΤ (να έχει καταχωρηθεί στο Ν.Φ. ή να έχουν εκδοθεί γραμμάτια είσπραξης ΝΑΤ).

Οι αναφερόμενοι άνεργοι ναυτικοί:

 1. Δεν πρέπει να έχουν επιδοθεί σε άλλη βιοποριστική απασχόληση μετά την αναγραφόμενη στο ναυτικό τους φυλλάδιο τελευταία απόλυση ή την αναγραφόμενη στο διαβατήριό τους ημερομηνία εισόδου στη χώρα.
 2. Δεν παίρνουν σύνταξη ή δώρο από την πλοιοκτήτρια εταιρεία ή βοήθημα οποιασδήποτε άλλης μορφής κατά το χρόνο της καταβολής και δεν προστατεύονται από άλλο Δημόσιο Ασφαλιστικό φορέα.
 3. Τα επιδόματα ανεργίας (Π.Δ 228/1998), μητρότητας (Π.Δ 894/1981 & 296/1985) καθώς και η επιδότηση σπουδαστών ( κ.υ.α αριθμ. 3627.1/01/2005), δεν θεωρούνται βοήθημα άλλης μορφής.

Η συνδρομή όλων των προϋποθέσεων  ελέγχεται από το ναυτικό φυλλάδιο  του δικαιούχου.

 

 

ΒΑΣΙΚΗ  ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ:  ΝΑ ΜΗΝ  ΕΙΝΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΣΕ ΑΛΛΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ  ΦΟΡΕΑ

 

Δ. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Δικαιολογητικά που απαιτούνται  για την καταβολή της  έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης :

 1. Το Ναυτικό Φυλλάδιο
 2. Αριθμός  ΑΜΚΑ (αντικαθιστά την Υ.Δ. περί μη ασφάλισης σε άλλο ασφαλιστικό φορέα)
 3. Βιβλιάριο Ασθενείας Οίκου Ναύτου του άνεργου ναυτικού.
 4. Φωτοτυπία της Κάρτας ανεργίας του Γ.Ε.Ν.Ε
 5. Φωτοτυπία της σελίδας των ατομικών στοιχείων του Ν.Φ και της σελίδας με την τελευταία απόλυση.
 6. Φωτοτυπίες των σελίδων του Ν.Φ που εμφανίζουν τη θαλάσσια υπηρεσία του η οποία προσμετράται για την καταβολή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης   εφόσον δεν είναι καταχωρημένη στη μηχανογραφική  μερίδα της Υπηρεσίας Ναυτικών Μητρώων.
 7. Το Βιβλιάριο Ασθενείας Ο.Ν. (της συζύγου ή των παιδιών) ή οποιοδήποτε δημόσιο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η σημερινή οικογενειακή κατάσταση.
 8. Το Διαβατήριο (εφόσον χρησιμοποιήθηκε )
 9. Φωτοτυπία από το Ναυτικό Φυλλάδιο της σελίδας που έχουν καταχωρηθεί οι πληρωμές της τακτικής ανεργίας (στην περίπτωση που το επίδομα δεν καταβάλλεται στην Τράπεζα).
 10. Φωτοτυπία Τραπεζικού Λογαριασμού (Αριθμός IBAN).
 11. Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό ζητηθεί, ανά περίπτωση , από τον αρμόδιο υπάλληλο ΟΝ και ΠΟΝ.

 

Ο ΛΙΜΕΝ/ΡΧΗΣ α.α.

 

 

 

 

ΑΝΘ/ΣΤΗΣ Λ.Σ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

 

Διαβάστε ακόμα

Ο ραδιοσταθμός της Ικαρίας με ζωντανό πρόγραμμαενημέρωσης και ψυχαγωγίας.

Editorial

απαραιτητα

©2023 ikariaki. All Right Reserved. Designed and Developed by Fekas Brothers & Digital Avenue