Home ΚοινωνίαΑιγαίο Κανονισμός πυροπροστασίας ακινήτων: Ανακοίνωση Δημάρχου Ικαρίας – Αντιδράσεις από ΠΟΜΙΔΑ και ανακοίνωση του ΥΠΕΝ

Κανονισμός πυροπροστασίας ακινήτων: Ανακοίνωση Δημάρχου Ικαρίας – Αντιδράσεις από ΠΟΜΙΔΑ και ανακοίνωση του ΥΠΕΝ

by ikariaki.gr
1,1K views

Εκδόθηκε η ερμηνευτική εγκύκλιος προς εφαρμογή του «Κανονισμού Πυροπροστασίας Ακινήτων εντός και πλησίον δασικών εκτάσεων», ο οποίος δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ μετά από ΚΥΑ των υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών και Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας (19/5/2023), ενόψει και της νέας αντιπυρικής περιόδου που ξεκινά την 1η Μαΐου 2024.

Ο Κανονισμός αποσκοπεί στην προστασία της ζωής και της ασφάλειας των πολιτών, στην προστασία του περιβάλλοντος, την πυροπροστασία και πυρασφάλεια των κτισμάτων που βρίσκονται εντός δασικών περιοχών ή γειτνιάζουν με αυτές, όπως και στον περιορισμό της συμβολής τους στη διάδοση της φωτιάς.

Υποχρεωτικό το Έντυπο Αξιολόγησης Επικινδυνότητας  – Καταχώριση σε Ειδικό Μητρώο από τους δήμους

Ο Κανονισμός Πυροπροστασίας Ακινήτων εντός και πλησίον δασικών εκτάσεων αφορά σε ακίνητα που βρίσκονται μέσα σε οικόπεδα ή γήπεδα σε δάση, δασικές και χορτολιβαδικές εκτάσεις, σε περιαστικό πράσινο, σε κηρυγµένες δασωτέες ή αναδασωτέες εκτάσεις, καθώς και εντός ακτίνας 300 µέτρων από αυτές ή βρίσκονται µέσα σε πάρκα και άλση πόλεων και οικιστικών περιοχών.

Για τα εν λόγω ακίνητα είναι υποχρεωτική η σύνταξη Εντύπου Αξιολόγησης Επικινδυνότητας και Τεχνικής Έκθεσης αρμόδιου τεχνικού επιστήμονα μέχρι τις 31.03.2024.

Σε συνέχεια της Τεχνικής Έκθεσης, οι ιδιοκτήτες των ακινήτων υποχρεούνται μέσα σε έναν μήνα, δηλαδή μέχρι τις 30 Απριλίου 2024 να υποβάλουν δήλωση εφαρμογής των μέτρων πυρασφάλειας, στην οποία θα δηλώνουν την ορθή λήψη των μέτρων που προβλέπονται στην έκθεση του αρμόδιου τεχνικού επιστήμονα, βάσει των προβλέψεων του Κανονισμού για την προστασία του ακινήτου τους σε περίπτωση πυρκαγιάς.

Οι διατάξεις προληπτικής πυροπροστασίας του Κανονισμού εφαρμόζονται υποχρεωτικά σε όλα τα ακίνητα των προαναφερόμενων περιπτώσεων για την επικείμενη αντιπυρική περίοδο έτους 2024. Αφορούν στην πρόσβαση στο ακίνητο, στη δημιουργία ζωνών προστασίας, στην αποθήκευση υλικών, στον τακτικό καθαρισμό και στην εκπόνηση Σχεδίου Προετοιμασίας Εκκένωσης.

Τα μέτρα παθητικής και ενεργητικής πυροπροστασίας που προβλέπονται στην έκθεση του αρμόδιου τεχνικού επιστήμονα εφαρμόζονται υποχρεωτικά από 31 Μαρτίου 2025 για τα ακίνητα που χαρακτηρίζονται ως υψηλής και ιδιαίτερα υψηλής επικινδυνότητας και από 31 Μαρτίου 2026 για τα ακίνητα που χαρακτηρίζονται ως χαμηλής ή μεσαίας επικινδυνότητας.

Μέχρι τη λειτουργία της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας στην οποία θα καταχωρίζονται το Έντυπο Αξιολόγησης της επικινδυνότητας, η Έκθεση του αρμόδιου τεχνικού επιστήμονα και η δήλωση εφαρμογής των μέτρων πυρασφάλειας του ιδιοκτήτη, τα προαναφερόμενα στοιχεία υποβάλλονται εις διπλούν σε έντυπη μορφή στον οικείο δήμο.

Οι δήμοι παρακαλούνται:

  • Να τα καταχωρίζουν σε Ειδικό Μητρώο, έτσι ώστε να είναι διαθέσιμα στις τριμελείς επιτροπές δειγματοληπτικού ελέγχου και να είναι δυνατή η μεταφορά τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, όταν τεθεί σε λειτουργία.
  • Να συγκροτήσουν τις τριμελείς επιτροπές, όπως προβλέπεται από τον Κανονισμό (οι οποίες απαρτίζονται από έναν δασολόγο ή γεωπόνο, έναν μηχανικό και έναν υπάλληλο του Τμήματος Πολιτικής προστασίας του δήμου) που θα διενεργήσουν κατά την αντιπυρική περίοδο τις αυτοψίες – δειγματοληπτικούς ελέγχους.
  • Να ενημερώσουν τους δημότες για την ισχύ του Κανονισμού και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτόν. Βάσει των αναρτημένων δασικών χαρτών προτείνεται να εντοπίσουν τις περιοχές χωρικής τους αρμοδιότητας που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού για να δοθούν ειδικότερες οδηγίες στους δημότες που διαμένουν σε κτίρια εντός αυτών.
  • Να μεριμνήσουν, στην περίπτωση οικισμών που περικλείονται από δασική ή δασώδη έκταση για την έγκαιρη εκπόνηση Εντύπου Αξιολόγησης Επικινδυνότητας και Τεχνικής Έκθεσης και για τη διαμόρφωση των διαβαθμισμένων περιμετρικών ζωνών προστασίας πέριξ των ορίων του οικισμού σε συνδυασμό με τη λήψη των απαιτούμενων μέτρων, σε συνεννόηση και συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες (Τοπική Αυτοδιοίκηση, Δασική Υπηρεσία) και σε εναρμόνιση με τυχόν ισχύοντα σχέδια Πολιτικής Προστασίας για την ασφαλή εκκένωση του οικισμού σε περίπτωση έκτακτου συμβάντος.

Να επανεξεταστούν άμεσα τα εξωπραγματικά και δαπανηρά προβλεπόμενα μέτρα για την πυροπροστασία και τον καθαρισμό οικοπέδων ,να παραμείνουν μόνον τα πραγματικά απαραίτητα και οικονομικά βιώσιμα δίνοντας τον απαραίτητο χρόνο στους ιδιοκτήτες ακινήτων να ανταποκριθούν, να εξαλειφθεί κάθε αναφορά σε αναγκαστικές περιτοιχίσεις όλων των ακινήτων με υψηλές μάντρες από συμπαγές υλικό και να μην επιβληθεί κανένα πρόστιμο ζητά η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων.

banner

Ειδικότερα με επιστολή της προς την πολιτική ηγεσία των υπουργείων Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Κρίσης – Πολ. Προστασίας υπογραμμίζει την πλήρη αδυναμία των ιδιοκτητών ακινήτων να ανταποκριθούν μέσα σε ασφυκτικές προθεσμίες, στα νέα μέτρα για την πυροπροστασία και τον καθαρισμό οικοπέδων, ενόσω δεν υπάρχει ούτε κάποια εκστρατεία ενημέρωσής τους, ούτε οι σχετικές εγκύκλιοι που να διευκρινίζουν επακριβώς τις υποχρεώσεις τους, ούτε ο προσδιορισμός των “ειδικών επιστημόνων” που θα συντάξουν τα σχετικά έγγραφα, ούτε οι σχετικές πλατφόρμες για την υποβολή των προβλεπομένων δηλώσεων.

Ως εκ τούτου, η ΠΟΜΙΔΑ ζητά την επανεξέταση των ζητουμένων μέτρων και των προθεσμιών υλοποίησής τους, ενώ, υπό τις σημερινές συνθήκες, θεωρεί αδιανόητη την επιβολή οποιουδήποτε προστίμου ή ποινικών κυρώσεων σε βάρος των ιδιοκτητών.

Η ανακοίνωση του Δήμου Ικαρίας:

Σχετικά με τον Κανονισμό Πυροπροστασίας Ακινήτων εντός και πλησίον Δασικών εκτάσεων:
Με πρόσφατη Εγκύκλιο για την Εφαρμογή του Κανονισμού Πυροπροστασίας Ακινήτων (ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/55904/2019/19-5-2023) εντός και πλησίον δασικών εκτάσεων, το Υπουργείο Περιβάλλοντος έδωσε προθεσμία σύνταξης Εντύπου Αξιολόγησης
Επικινδυνότητας και Τεχνικής Έκθεσης αρμόδιου τεχνικού επιστήμονα μέχρι τις 31-3-2024 και υποβολής δήλωσης εφαρμογής των μέτρων πυρασφάλειας μέχρι τις 30-4-2024.
Ο «Κανονισμός» έχει προκαλέσει έντονες διαμαρτυρίες πολτών και φορέων αφού οι υπηρεσίες των δήμων όλης της χώρας εμφανίζονται αδύναμες ακόμη και να προχωρήσουν σε μια απλή ενημέρωση. Μετά την πρώτη αντίδραση, κυρίως από πολίτες, το Υπουργείο Περιβάλλοντος έδωσε παράταση, για την εκπόνηση της αξιολόγησης της επικινδυνότητας και την υποβολή τεχνικής έκθεσης έως τις 26/4/2024 και για τη λήψη μέτρων και την υποβολή δήλωσης του ιδιοκτήτη έως τις 26/5/2024.Παρά ταύτα είναι ακόμα αδιευκρίνιστο ποιοι ακριβώς πολίτες
υποχρεούνται να συντάξουν αυτή την αξιολόγηση, και οι περισσότεροι δήμοι δεν μπορούν να ενημερώσουν με ασφάλεια, ποιοι είναι αυτοί που μπορούν να συντάξουν αυτές τις μελέτες, πόσο στοιχίζουν και το κυρίως αδυνατούν να ανταπεξέλθουν σε αυτή την υποχρέωση ενημέρωσης, καθώς δεν διαθέτουν ούτε το ανάλογο προσωπικό, ούτε σαφή ενημέρωση από τις υπηρεσίες Υπουργείου.
Κάθε χρόνο πριν την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου, μαζικοί φορείς και κάτοικοι της χώρας, καταθέτουν ερωτήματα και προτάσεις σχετικά με τη λήψη αναγκαίων μέτρων για την ενίσχυση της πυροπροστασίας. Ωστόσο, δεν λαμβάνεται κανένα ουσιαστικό μέτρο από την κυβέρνηση για την καταστροφική και δασοκτόνα πολιτική, που έχει οδηγήσει σε τεράστιες καταστροφές. Μόνο πέρυσι αυτή η πολιτική “στοίχισε” τη ζωή σε 28 συνανθρώπους μας, ενώ κάηκαν πάνω από 1,7 εκατομμύρια στρέμματα δασών, δασικών και αγροτικών εκτάσεων.
Στο πλαίσιο αυτής της λογικής, από έναν επιλεκτικά «ανίκανο» κρατικό μηχανισμό σε ό,τι έχει να κάνει με την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών ήρθε το 2023 αυτή η κοινή υπουργική απόφαση.
Είναι προφανές ότι με την ΚΥΑ αλλά και την εφαρμοστική εγκύκλιο που εκδόθηκε 15.3.2024 αποθεώνεται και πάλι η ατομική ευθύνη, αφού μεταφέρει στους ιδιοκτήτες σπιτιών την ευθύνη της προστασίας των σπιτιών τους σε περίπτωση πυρκαγιάς στο δάσος, με δικά τους έξοδα. Επίσης, τους μεταθέτει τη λήψη όλων των μέτρων όπως “….στην πρόσβαση στο ακίνητο, στη δημιουργία ζωνών προστασίας, στην αποθήκευση υλικών, στον τακτικό καθαρισμό και στην εκπόνηση Σχεδίου Προετοιμασίας Εκκένωσης….”. Εν ολίγοις, το κράτος καλεί τους πολίτες να κάνουν ότι δεν κάνει εκείνο για να προστατεύσει τους πολίτες και τα δάση. Στην ίδια ΚΥΑ οι Δήμοι φορτώνονται με επιπλέον αρμοδιότητες, τη στιγμή που οι ενισχύσεις των Δήμων σε κρατική χρηματοδότηση μένουν στο ίδιο απαράδεκτα χαμηλό επίπεδο, και προσλήψεις στις Υπηρεσίες Πρασίνου των Δήμων έχουν να γίνουν από το 2009!!! Η δασοπροστασία εξαρτάται πλέον από την οικονομική δυνατότητα του εκάστοτε Δήμου.
Αυτές είναι οι επιδιώξεις της κυβερνητικής πολιτικής που ούτε μπορεί ούτε θέλει να προχωρήσει σε μια ολοκληρωμένη, συνδυαστική διαχείριση και προστασία των δασών, αλλά τα αντιμετωπίζει ως εμπόρευμα και πηγή κέρδους, προετοιμάζοντας το έδαφος για τη «λύση» της εκχώρησης της διαχείρισης τους σε επιχειρηματικούς ομίλους.
Έχοντας την πεποίθηση ότι οι Δήμοι της χώρας και της περιοχής μας πρέπει να πάρουν θέση άμεσα, καταθέτουμε στην Π.Ε.Δ. Βορείου Αιγαίου πρόταση κοινού συντονισμού για ένα πρόβλημα που και αφορά τους κάτοικους του Βορείου Αιγαίου, αλλά και γιατί πιστεύουμε ότι πρέπει όλοι οι δήμοι της περιφέρειας μας να αναλάβουν την ευθύνη που τους αναλογεί απέναντι στη συγκεκριμένη ΚΥΑ.
Τέλος:
  • Ζητάμε την άμεση απόσυρση της απαράδεκτης αυτής εγκυκλίου.
  • Καλούμε την κυβέρνηση να αναλάβει τις ευθύνες της και εξασφαλίσει όλες τις προϋποθέσεις για την προστασία της ζωής του λαού, της λαϊκής περιουσίας, την ολοκληρωμένη διαχείριση και προστασία των δασών.
  • Καλούμε τους μαζικούς φορείς να πάρουν την υπόθεση της προστασίας της ζωής, της λαϊκής περιουσίας και των δασών και στα δικά τους χεριά.

Η ανακοίνωση του ΥΠΕΝ

Το ΥΠΕΝ ανακοίνωσε ότι θα δοθεί παράταση των προθεσμιών για την υλοποίηση των ρυθμίσεων πυροπροστασίας ακινήτων εντός ή πλησίον δασικών εκτάσεων με εγκύκλιο που θα εκδοθεί άμεσα.

Στην ανακοίνωσε σημειώνεται ότι:

-“Λαμβάνοντας υπόψη αιτήματα δήμων και πολιτών και προκειμένου να παρασχεθεί επαρκής χρόνος για τη βέλτιστη υλοποίηση των προβλεπόμενων στον Κανονισμό πυροπροστασίας ακινήτων εντός ή πλησίον δασικών εκτάσεων, αναμένεται τροποποίηση της σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) για την παράταση των προθεσμιών υποβολής των στοιχείων ως εξής:

α) για την εκπόνηση της αξιολόγησης της επικινδυνότητας και την υποβολή τεχνικής έκθεσης έως τις 26/04/2024 και

β) για τη λήψη μέτρων και την υποβολή δήλωσης του ιδιοκτήτη έως τις 26/05/2024.

Παράλληλα, θα εκδοθεί άμεσα, νέα εγκύκλιος με αναλυτικές οδηγίες για όλα τα θέματα που αναφέρονται στην ΚΥΑ”.

Πηγή: otanews.gr , Naftemporiki.gr

Διαβάστε ακόμα

Leave a Comment

Ο ραδιοσταθμός της Ικαρίας με ζωντανό πρόγραμμαενημέρωσης και ψυχαγωγίας.

Editorial

απαραιτητα

©2023 ikariaki. All Right Reserved. Designed and Developed by Fekas Brothers & Digital Avenue