Home Τ. ΑυτοδιοίκησηΔήμος Ικαρίας Κανονισμός λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Ικαρίας προς διαβούλευση

Κανονισμός λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Ικαρίας προς διαβούλευση

by ikariaki.gr
48 views

κανονισμός bannerΕΠΙΣΤΟΛΗ

Προς τους συλλόγους της Ικαρίας

και κάθε ενδιαφερόμενο

 

Κύριοι

Μετά από σχετική συζήτηση που έγινε στο Δημοτικό Συμβούλιο στις 4/10/2013 παρουσιάστηκε για ψήφιση σχέδιο Κανονισμού λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Ικαρίας. Επειδή μεγάλο μέρος της ευθύνης των εγκαταστάσεων (λειτουργία, αδειοδοτήσεις κλπ), αφορά τους συλλόγους, και μετά από σχετική πρόταση μελών του δημοτικού συμβουλίου Ικαρίας, σας αποστέλλουμε αντίγραφο Κανονισμού (όπως αυτός εφαρμόζεται στον Δήμο Δράμας), προκειμένου να υποβάλετε τις απόψεις και παρατηρήσεις σας.

Παρακαλούμε αφού λάβετε γνώση να ενημερώσετε τα μέλη των συλλόγων για το περιεχόμενο του κανονισμού, και τις όποιες παρατηρήσεις ή προτάσεις έχετε, να τις αποστείλετε γραπτώς μέχρι 25-10-2013 στο γραφείο του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Ικαρίας στο Άγιο Κήρυκο ή σε ηλεκτρονική μορφή στο e mail synikar@yahoo.gr

 


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ

 

banner

Άρθρο 1

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

 

Ο παρών κανονισμός καθορίζει το γενικό πλαίσιο διαχείρισης και λειτουργίας όλων

των εγκαταστάσεων/υποδομών άθλησης, κλειστών και υπαίθριων, του Δήμου

Ικαρίας. Μέσω της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού επιδιώκεται η εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία όλων των αθλητικών εγκαταστάσεων και υποδομών του Δήμου Ικαρίας με σκοπό:

την υποστήριξη και προαγωγή του μαζικού -λαϊκού αθλητισμού όλων των ηλικιών.

την υποστήριξη του σωματειακού αθλητισμού.

την υποστήριξη και ανάπτυξη του Σχολικού Αθλητισμού όλων των βαθμίδων.

την υποστήριξη και ανάπτυξη της σωματικής, πνευματικής και ηθικής αγωγής των

κατοίκων και ιδιαίτερα των παιδιών και των νέων του Δήμου Ικαρίας.

την υποστήριξη και διοργάνωση αθλητικών, ψυχαγωγικών, επιστημονικών,

συνεδριακών εκδηλώσεων Διεθνούς, Εθνικού, Περιφερειακού, Νομαρχιακού

επιπέδου και φορέων τοπικού χαρακτήρα.

την υποστήριξη και διοργάνωση αθλητικών, ψυχαγωγικών, πολιτιστικών ή άλλων

εκδηλώσεων για τα άτομα με αναπηρία.

 

 

Άρθρο 2

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

 

Η αρμοδιότητα για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος κανονισμού ανήκει

σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ικαρίας στις Υπηρεσίες του Δήμου. Ο

Δήμαρχος (ή ο αρμόδιος κατά τόπον Αντιδήμαρχος) μπορεί, με Αποφάσεις του, να αναθέτει σε

Δημοτικούς Υπαλλήλους την εφαρμογή μέρους ή του συνόλου των διατάξεων του

παρόντος Κανονισμού.

 

Άρθρο 3

ΗΜΕΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

 

Οι χώροι άθλησης λειτουργούν από 07:00 – 22:00 τις καθημερινές. Οι ώρες

λειτουργίας τους όμως μπορεί να καθορίζονται ανάλογα με τα σχολικά προγράμματα,

αθλητικά προγράμματα του Δήμου, προγράμματα της ΓΓΑ, τις προπονήσεις και τους αγώνες των Αθλητικών Συλλόγων Σωματείων (Ερασιτεχνικών και Επαγγελματικών).

Εφόσον προπονούνται ή αγωνίζονται επαγγελματικές ομάδες, ο χρόνος μπορεί να

παρατείνεται κατά περίπτωση, έως και μία ώρα.

Τις ημέρες Σάββατο, Κυριακή και αργίες, οι δημοτικοί χώροι άθλησης λειτουργούν για τη διεξαγωγή αθλητικών αγώνων ή και προπονήσεων σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Το ωράριο λειτουργίας για τις παραπάνω ημέρες καθορίζεται με απόφαση Δημάρχου ή του αρμοδίου κατά τόπον Αντιδημάρχου.

 

Άρθρο 4

ΧΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΘΛΗΣΗΣ -ΔΙΑΘΕΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΕΣ, ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ &

ΦΟΡΕΙΣ

 

Κάθε υπηρεσία Δημόσια, ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ, αθλητικός φορέας (ομοσπονδία,

σωματείο), ιδιωτικός φορέας και άτομο που επιθυμεί να κάνει χρήση των

αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Ικαρίας απευθύνεται εγγράφως,

τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες νωρίτερα, προς τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο, ο οποίος και απαντά σε κάθε αίτημα, μετά από

σχετική ενημέρωση του Δημάρχου.

Η απάντηση πρέπει να δίνεται το συντομότερο δυνατόν και πάντως όχι

αργότερα από δεκαπέντε (15) ημέρες, από την ημέρα που υποβλήθηκε το αίτημα.

 

Άρθρο 5

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ/ ΧΩΡΩΝ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΩΝ/ΑΓΩΝΩΝ

 

Στην περίπτωση που Αθλητικά Σωματεία ή μέλη αυτών χρειάζεται να

προπονούνται σε τακτικές ώρες, κατά τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή, στους

χώρους Άθλησης για την προετοιμασία των αγώνων τους, στα Τοπικά, Περιφερειακά, Πανελλήνια και Διεθνή Πρωταθλήματα που έχουν έδρα το Δημοτικό χώρο Άθλησης, τότε το αίτημα για χρήση χώρων υποβάλλεται εγγράφως από το κάθε αθλητικό Σωματείο, στην αρχή κάθε αθλητικής περιόδου. Στις περιπτώσεις κατάρτισης προγραμμάτων αγώνων, τότε το αίτημα-πρόγραμμα αγώνων υποβάλλει εγγράφως η αντίστοιχη Ομοσπονδία ή Ένωση που οργανώνει το κάθε πρωτάθλημα.

Ο κατά τόπος αρμόδιος Αντιδήμαρχος του Δήμου Ικαρίας εξετάζει τα αιτήματα και εισηγείται εγγράφως προς το Δήμαρχο, για την κατανομή των ωρών, κατά ημέρα και εβδομάδα, για κάθε άθλημα (Μπάσκετ, Βόλεϊ, Χάντμπολ, Ποδόσφαιρο, Τένις, κ.λ.π.). Ο Δήμαρχος ή ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος εγκρίνει το τελικό πρόγραμμα και το γνωρίζει στο κάθε Σωματείο που έχει υποβάλλει αίτημα.

Το πρόγραμμα των προπονήσεων των Σωματείων, δύναται να τροποποιηθεί

με νεότερη απόφαση του Δημάρχου ή του αρμόδιου κατά τόπον Αντιδημάρχου.

Ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος, ανακοινώνει το εγκεκριμένο πρόγραμμα στους υπαλλήλους του κάθε χώρου άθλησης και είναι υπεύθυνος για την πιστή τήρηση του ωραρίου των υπαλλήλων και για την εφαρμογή αυτού. Μεμονωμένες αλλαγές στις ώρες προπονήσεων Σωματείων δύναται να λάβουν χώρα μετά από έγγραφη υποβολή σχετικού αιτήματος προς τον Αντιδήμαρχο του Δήμου Ικαρίας και μετά από σχετική απόφαση του αρμόδιου Αντιδημάρχου.

 

Ο Δήμαρχος ή ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος δύναται να ματαιώσει ή να

τροποποιήσει προπόνηση Σωματείου, όταν λόγοι ανώτερης βίας το επιβάλουν.

 

Ο Δήμαρχος ή αρμόδιος Αντιδήμαρχος,, φροντίζει -σε κάθε αθλητική

υποδομή -ώστε να υπάρχουν -πέρα από ώρες προπονήσεων Σωματείων -και ώρες

για προγράμματα Μαζικού-Λαϊκού Αθλητισμού, για Άτομα με Αναπηρία και για

μεμονωμένα άτομα που δεν είναι αθλητές και δεν ανήκουν σε οργανωμένο Σωματείο.

 

Τα γήπεδα ποδοσφαίρου και οι εγκαταστάσεις τους (αποδυτήρια, κερκίδες κλπ) μπορεί να διατίθενται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σε ποδοσφαιρικούς συλλόγους. Με την ίδια απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα καθορίζονται ο χρόνος παραχώρησης, οι ειδικότεροι όροι παραχώρησης (συντήρηση αποδυτηρίων, φροντίδα χλοοτάπητα κλπ) και κάθε άλλη λεπτομέρεια που αφορά τη χρήση του γηπέδου. Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η παραχώρηση χρήσης του γηπέδου και των εγκαταστάσεων από τον ποδοσφαιρικό σύλλογο σε τρίτους (φυσικά πρόσωπα ή συλλόγους) χωρίς απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Οι αθλητικοί χώροι μπορεί να διατίθενται με απόφαση του Δημοτικού

Συμβουλίου σε φορείς ή ιδιώτες και για τη διοργάνωση πολιτιστικών, ψυχαγωγικών, επιστημονικών, συνεδριακών ή άλλων εκδηλώσεων Διεθνούς, Εθνικού, Περιφερειακού, Νομαρχιακού και Δημοτικού επιπέδου. Με την ίδια απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μπορεί να προβλέπεται και καταβολή χρηματικού αντιτίμου για την παραχώρηση Δημοτικών Αθλητικών Χώρων για τις παραπάνω δραστηριότητες, η οποία θα καλύπτει τα λειτουργικά έξοδα του διαστήματος παραχώρησης του εκάστοτε χώρου άθλησης.

 

Άρθρο 6

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ-ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ

ΑΘΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ (

ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ, ΓΗΠΕΔΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΙ 5Χ5).

 

Για να επιτραπεί η είσοδος και η χρήση σε ένα Δημοτικό Χώρο Άθλησης, πρέπει:

Κάθε ομάδα αθλητών να συνοδεύεται από τον υπεύθυνο προπονητή ή υπεύθυνο

ομάδας.

Η εμφάνιση όλων των αθλητών πρέπει να έχει όλα τα κατάλληλα και απαραίτητα

μέσα για την προπόνηση π.χ. αθλητικές φόρμες, κατάλληλα υποδήματα, μπάλες

κ.λ.π.

Στην αρχή κάθε προπονητικής περιόδου υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του

Αθλητικού Σωματείου στην οποία αναφέρει ότι οι αθλητές του έχουν εξετασθεί από

ιατρό και δύνανται να προπονούνται και να συμμετέχουν σε αθλητικές

δραστηριότητες. Την δήλωση αυτή υπογράφει ο πρόεδρος του Σωματείου ή ο

νόμιμος εκπρόσωπος αυτού. Στην υπεύθυνη δήλωση επισυνάπτεται ονομαστική

κατάσταση των αθλητών και προπονητών του συλλόγου. Σε περίπτωση παρουσίας,

σε προπόνηση, νέων αθλητών το Σωματείο είναι υποχρεωμένο να προσκομίσει εκ

νέου υπεύθυνη δήλωση ότι οι συγκεκριμένοι αθλητές ανήκουν στο Σωματείο, έχουν εξετασθεί από ιατρό και δύνανται να προπονούνται. Το προσωπικό των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Ικαρίας δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν συμβάντα στην προπόνηση των αθλητών και την διάρκεια των αγώνων.

Οι προπονητές είναι υποχρεωμένοι να συνοδεύουν τους αθλητές τους και να

παραμένουν μέχρι της αποχώρησης τους από τους αθλητικούς χώρους. Επίσης είναι υπεύθυνοι για τυχόν ατυχήματα που θα τους συμβούν κατά την ώρα προπόνησης ή παραμονής τους στους χώρους άθλησης.

Ουδείς αθλητής κάνει χρήση των χώρων και ιδιαίτερα των αθλητικών οργάνων χωρίς την επίβλεψη του αρμόδιου προπονητή, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τυχόν ατύχημα.

Τα μεμονωμένα άτομα δεν μπορούν να κάνουν χρήση των αθλητικών οργάνων χωρίς την παρουσία προπονητή.

 

Όταν εισέρχονται σε χώρους άθλησης άτομα χωρίς αθλητική περιβολή και ανήκουν σε συγκεκριμένο σύλλογο που προπονείται την ευθύνη απομάκρυνσης έχει ο Σύλλογος. Όταν εισέρχονται άτομα εκτός συλλόγου τότε την ευθύνη την έχει ο υπάλληλος του Δήμου που επιτηρεί το συγκεκριμένο χώρο άθλησης.

Κάθε προπονητής, υπεύθυνος Συλλόγου, αθλητές και μεμονωμένα άτομα, είναι

υποχρεωμένοι να εφαρμόζουν τις υποδείξεις του προσωπικού του κάθε Δημοτικού

Αθλητικού Χώρου π.χ. για έναρξη -λήξη προπόνησης, χρήση αποδυτηρίων κ.λ.π.

Η συμπεριφορά των αθλουμένων πρέπει να είναι κόσμια.

Για κάθε παράπονο ή πρόβλημα που έχουν στην προπόνηση πρέπει να

απευθύνονται στον αρμόδιο Αντιδήμαρχο του Δήμου Ικαρίας του χώρου άθλησης.

 

Απαγορεύεται η χρήση Δημοτικών χώρων άθλησης από συλλόγους ή

ιδιώτες για παροχή ιδιωτικού έργου με αμοιβή. Οι παραβάτες της διάταξης

αυτής θα αποβάλλονται από τους αθλητικούς χώρους.

 

 

Άρθρο 7

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΦΘΟΡΕΣ

 

Σε κάθε περίπτωση χρήσης χώρων άθλησης του Δήμου Ικαρίας και χρήσης των

οργάνων τους, ο κάθε αθλητής ή άτομο γενικά, πρέπει να φροντίζει να μην προκαλεί φθορές στα όργανα, στα αποδυτήρια και γενικά σε όλες τις εγκαταστάσεις του Δήμου.

Οι εσκεμμένες φθορές των οργάνων και γενικά των εγκαταστάσεων του χώρου

άθλησης από αθλητές, προπονητές και αθλητικούς παράγοντες τιμωρούνται. Η

τιμωρία αφορά την αποκατάσταση των φθορών καθώς και την προσωρινή ή οριστική αποβολή του αθλητή, προπονητή ή παράγοντα από τις αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου. Ανάλογα με τις περιστάσεις, η ίδια ή άλλη τιμωρία επιβάλλεται και στο Σύλλογο όπου ανήκει ο αθλητής, προπονητής ή αθλητικός παράγοντας. Η υποτροπή θεωρείται επιβαρυντική περίσταση και τιμωρείται ακόμη και με επιβολή προστίμου το οποίο μπορεί να ανέρχεται σε ποσό διπλάσιο των φθορών ή ζημιών που διαπιστώθηκαν. Αρμόδιο όργανο για την επιβολή τιμωρίας είναι η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ικαρίας, που επιλαμβάνεται άμεσα μετά από εισήγηση του αρμόδιου Αντιδημάρχου.

Ο ενδιαφερόμενος Σύλλογος ή αθλητής μπορεί να υποβάλλει γραπτώς τις

απόψεις/ενστάσεις του.

Σε κάθε περίπτωση εσκεμμένων φθορών ο Σύλλογος στον οποίο ανήκει ο αθλητής,

προπονητής ή αθλητικός παράγοντας που τις προκάλεσε, υποχρεούται σε άμεση

αποκατάσταση με δικές του δαπάνες, εκτός εάν αυτή η φθορά οφείλεται στη συνήθη χρήση των οργάνων, αποδυτήριων και γενικά των εγκαταστάσεων του Δήμου Ικαρίας.

Σε περίπτωση φθορών -ζημιών από φιλάθλους, η ευθύνη ανήκει στην διοργανώτρια αρχή του αγώνα ή κατά περίπτωση στις ομάδες που αγωνίζονταν, οι οποίες υποχρεούνται στην άμεση αποκατάσταση αυτών με δικές τους δαπάνες.

 

Άρθρο 8

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

 

Κάθε Αθλητικό Σωματείο ή Σύλλογος που έχει προπόνηση σε χώρο άθλησης του

Δήμου έχει δικαίωμα να κάνει χρήση των αποδυτηρίων.

Επίσης πρέπει να έχει στη διάθεση του, στο χώρο που προπονείται, όλα τα όργανα

π.χ. μπασκέτες, εστίες της Χειροσφαίρισης, Φιλέ για Πετοσφαίριση, όργανα στίβου,

κ.λ.π.

Όργανα που φυλάσσονται στις αποθήκες του Δήμου Ικαρίας παραδίδονται προς

χρήση από τον αρμόδιο υπάλληλο και ο υπεύθυνος του Συλλόγου υπογράφει σε

σχετικό βιβλίο χρέωσης για την παραλαβή τους. Μετά το πέρας της προπόνησης

επιστρέφουν το υλικό αυτό στον υπεύθυνο υπάλληλο και ξεχρεώνεται από το σχετικό βιβλίο.

 

 

Το προσωπικό του Δήμου Ικαρίας δεν είναι αρμόδιο ή υπεύθυνο να τοποθετεί,

μετακινεί ή μεταφέρει τα αθλητικά όργανα (μπασκέτες, σφαίρες, εμπόδια, δίζυγα,

βατήρες, ακόντια, διαδρομές, τέρματα, κ.α.) κατά τη διάρκεια της προπόνησης εκεί

που ο προπονητής θέλει. Αυτό είναι αποκλειστική ευθύνη του προπονητή και των

αθλητών του κάθε Συλλόγου που κάνει χρήση της αθλητικής εγκατάστασης,

παρουσία του αρμοδίου υπαλλήλου.

Σε όλα τα αθλητικά και λοιπά σωματεία, ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΜΟΝΙΜΗ

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΑΠΟΘΗΚΩΝ μέσα στις

αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Ικαρίας, χωρίς απόφαση του Δημοτικού

Συμβουλίου.

Μετά το τέλος των προπονήσεων και αγώνων οι χώροι ελευθερώνονται και

παραδίδονται στον αρμόδιο υπάλληλο του Δήμου Ικαρίας.

Η είσοδος στο δάπεδο της αίθουσας κάθε αθλητικού κέντρου θα επιτρέπεται αυστηρά μόνο σε όσους φέρουν τα κατάλληλα αθλητικά υποδήματα. Οι χρήστες της αιθούσης θα πρέπει να συμμορφώνονται με το ωρολόγιο πρόγραμμα που θα καταρτίζεται από Δήμο Ικαρίας.

Σε ένδειξη σεβασμού προς τους συναθλούμενους θα πρέπει οι χρήστες της αίθουσας να αποφεύγουν τις δυνατές φωνές και τις βωμολοχίες κατά την διάρκεια της προπόνησης ή των αγώνων.

Η χρήση όλων των αθλητικών χώρων, θα επιτρέπεται αυστηρά και μόνο σε όσους

φέρουν την κατάλληλη αθλητική περιβολή, ανάλογα με το είδος της άθλησης.

Κάθε αθλούμενος, εφόσον έχει μαζί του προσωπικά αντικείμενα, θα πρέπει να τα

κλειδώνει σε ντουλαπάκι στον προθάλαμο των αποδυτηρίων. Ο Δήμος Ικαρίας και οι αρμόδιοι υπάλληλοι δεν φέρουν καμία ευθύνη σε περίπτωση απώλειας προσωπικών αντικειμένων οποιασδήποτε αξίας, από τον χώρο της δημοτικής αθλητικής εγκατάστασης.

Μετά το πέρας της άθλησης, οι αθλούμενοι θα πρέπει να επαναφέρουν στην αρχική του θέση κάθε αντικείμενο άθλησης που χρησιμοποίησαν. Επίσης θα πρέπει να απομακρύνουν κάθε εξωτερικό αντικείμενο που χρησιμοποίησαν (π.χ. μπουκάλια νερού) χρησιμοποιώντας για τον σκοπό αυτό τους κάδους απορριμμάτων.

Οι αθλούμενοι υποχρεούνται να διατηρούν καθαρούς τους αθλητικούς χώρους που

χρησιμοποίησαν.

Εάν διαπιστωθεί ότι ο Σύλλογος ή Σωματείο κατ’ επανάληψη κάνει χρήση των

αθλητικών χώρων με αθλητές λιγότερους από το ήμισυ του αριθμού των αθλητών

που δηλώνονται στους επίσημους αγώνες, τότε οι συγκεκριμένες ώρες προπόνησης μπορούν να αφαιρεθούν από τον παραπάνω Σύλλογο και να αποδοθούν σε άλλο με την προβλεπόμενη στον παρόντα κανονισμό διαδικασία.

 

Άρθρο 9

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ

 

Για να διεξαχθεί οποιοσδήποτε αγώνας, διεθνής, πανελλήνιος, περιφέρειας, τοπικού πρωταθλήματος, επίσημος, φιλικός, σχολικός, απαιτείται ΑΔΕΙΑ ΑΓΩΝΑ που εκδίδεται από τον αρμόδιο φορέα με μέριμνα του γηπεδούχου Σωματείου ή των οικείων Ομοσπονδιών ή Ενώσεων.

Υπεύθυνος για την έκδοση της άδειας είναι το Γηπεδούχο Σωματείο.

Η Άδεια γνωστοποιείται στο Δήμο Ικαρίας τουλάχιστον μία (1) ημέρα πριν από την

διεξαγωγή κάθε αγώνα. Χωρίς άδεια ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η διεξαγωγή του αγώνα.

Απαραίτητος όρος για διεξαγωγή οποιουδήποτε αγώνα είναι η ύπαρξη του αναγκαίου προσωπικού του γηπεδούχου συλλόγου/σωματείου που απαιτείται για την ασφαλή διεξαγωγή του. Στις περιπτώσεις που δεν εργάζεται το προσωπικό του Δήμου Ικαρίας, θα πραγματοποιείται η διεξαγωγή οποιουδήποτε αγώνα ή προπονήσεων ομάδων ή ατόμων, και γενικά η χρήση αθλητικών χώρων του Δήμου Ικαρίας, με ευθύνη των συλλόγων/σωματείων, εκτός και αν διαφορετικά ορίζεται με αποφάσεις συλλογικών αιρετών οργάνων (Δημοτικό Συμβούλιο, Οικονομική Επιτροπή, κ.α.).

 

Άρθρο 10

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΩΝ ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΑ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ

 

 

Όλοι οι αγώνες διεξάγονται σύμφωνα με τις προκηρύξεις και τους κανονισμούς των Ομοσπονδιών του κάθε αθλήματος.

Ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος του Δήμου Ικαρίας, φροντίζει να υπάρχουν σ' αυτό όλες οι προϋποθέσεις για την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα.

Το γηπεδούχο σωματείο είναι υποχρεωμένο να καταθέτει το πρόγραμμα αγώνων

μαζί με την άδεια αγώνων για το γήπεδο που χρησιμοποιεί σαν έδρα στον αρμόδιο Αντιδήμαρχο και στην αντίστοιχη Αστυνομική αρχή.

Τα αποδυτήρια, κλειδιά, χρονόμετρα κ.λ.π., παραδίδονται προς χρήση από τον

υπάλληλο του Δήμου, στον υπεύθυνο του κάθε συλλόγου/σωματείου ενενήντα λεπτά (90') πριν από κάθε αγώνα.

Με την έναρξη του αγώνα εφαρμόζονται οι κανονισμοί του κάθε αθλήματος και το

προσωπικό του Δήμου δεν έχει καμία αρμοδιότητα, στον αγωνιστικό χώρο.

Σε περίπτωση κάποιας ζημιάς σε λαμπτήρες, δίκτυ, ταμπλό κ.λ.π., η είσοδος

επιτρέπεται -μετά την άδεια του Παρατηρητή και της Γραμματείας του Αγώνα -σε

υπάλληλο του Δήμου για την αποκατάσταση/επιδιόρθωση αυτής και αφού έχει

διακοπεί ο αγώνας.

Σε περίπτωση ταιμ-άουτ (time out) και άλλες διακοπές αγώνα που χρειάζεται

σκούπισμα το δάπεδο τότε την ευθύνη έχει το γηπεδούχο σωματείο και όχι ο

υπάλληλος του Δήμου Ικαρίας, δηλαδή το σκούπισμα γίνεται από άτομο που έχει το γηπεδούχο σωματείο.

Κατά τη διάρκεια κάθε αγώνα, το γηπεδούχο σωματείο ή η αρμόδια Ομοσπονδία

υποχρεούται να διαθέτει στο χώρο αρμόδιο ιατρό -νοσοκόμο, φάρμακα και

αυτοκίνητο μεταφοράς ασθενών. Ο Δήμος Ικαρίας είναι υποχρεωμένος να διαθέτει

επαρκώς εξοπλισμένο χώρο Ιατρείου κατά τις ώρες λειτουργίας του γυμναστηρίου.

 

Άρθρο 11

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΑΙ ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΓΗΠΕΔΑ

 

Για τη διεξαγωγή αγώνων ποδοσφαίρου στο δημοτικό στάδιο και τα δημοτικά γήπεδα, ισχύουν οι όροι και οι κανόνες διεξαγωγής αγώνων όπως στο άρθρο 10.

Τα αποδυτήρια, παραδίδονται προς χρήση από τον υπάλληλο του Δήμου, στον

υπεύθυνο του κάθε ποδοσφαιρικού συλλόγου/σωματείου ενενήντα λεπτά (90') πριν από τον αγώνα.

Υποχρέωση των συλλόγων είναι η χάραξη των γραμμών του γηπέδου, η ύπαρξη σημαιών κόρνερ, διχτύων τερμάτων, φορείου, κουβάδων με νερό, κ.α..

Κατά τη διάρκεια του αγώνα είναι υποχρεωτική η παρουσία υπαλλήλου του Δήμου

Ικαρίας, διαφορετικά δεν θα επιτρέπεται η διεξαγωγή του.

 

 

Άρθρο 12

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΑ ΓΗΠΕΔΑ ΠΛΗΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ

 

Όλοι οι αγώνες διεξάγονται σύμφωνα με τις προκηρύξεις και τους κανονισμούς της

ΕΠΟ και της ΕΠΣ Σάμου.

Το γηπεδούχο σωματείο είναι υποχρεωμένο να καταθέτει το πρόγραμμα αγώνων

μαζί με την άδεια αγώνων στον αρμόδιο Αντιδήμαρχο του Δήμου και στην αντίστοιχη Αστυνομική Αρχή.

Για την τέλεση των αγώνων ποδοσφαίρου ουδεμία ευθύνη και αρμοδιότητα έχει ο

Δήμος.

Για την προστασία των αθλητικών εγκαταστάσεων στα γήπεδα ποδοσφαίρου ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 7 του παρόντος κανονισμού.

 

 

Άρθρο 13

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΩΝ ΣΤΙΒΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ

 

Για τη διεξαγωγή αγώνων στίβου, απαιτείται η άδεια του αγώνα.

Όλα τα όργανα και τα υλικά διεξαγωγής του αγώνα παραδίδονται από τις αποθήκες

του Δήμου, και τον αρμόδιο υπάλληλο με κατάσταση, στον αρμόδιο των αγώνων, ο οποίος έχει ορισθεί από τον ΣΕΓΑΣ και με την λήξη των αγώνων επιστρέφονται στην αποθήκη από τον αρμόδιο υπεύθυνο.

Η τοποθέτηση σε κάθε θέση των οργάνων, π.χ., εμπόδια, βατήρες, στρώματα, κλπ., είναι αποκλειστική ευθύνη του ΣΕΓΑΣ και όχι των υπαλλήλων του Δήμου.

Σε περίπτωση διοργάνωσης/πραγματοποίησης αγώνων από πλευράς ενός

Συλλόγου/Σωματείου (πλην του ΣΕΓΑΣ), την ευθύνη για τα παραπάνω έχει ο ίδιος ο Σύλλογος/Σωματείο.

Η χρήση του σκάμματος αποτελεί ευθύνη των αρμοδίων του ΣΕΓΑΣ ή του Συλλόγου.

Η αρχική διαμόρφωση αποτελεί ευθύνη του προσωπικού του Δήμου Ικαρίας.

Η χάραξη των γραμμών για ακόντιο, σφαίρες, κλπ. αποτελεί ευθύνη του Συλλόγου και γίνεται παρουσία υπευθύνου του ΣΕΓΑΣ, εκεί που χρειάζεται.

 

 

Άρθρο 14

ΧΡΗΣΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΜΕ ΟΡΓΑΝΑ

 

Η είσοδος κάθε αθλητή/χρήστη στην αίθουσα οργάνων θα επιτρέπεται αυστηρά και

μόνο σε όσους φέρουν την κατάλληλη αθλητική ενδυμασία.

Η χρήση των οργάνων γυμναστικής και ενδυνάμωσης από τους αθλητές θα

επιτρέπεται μόνο με την παρουσία στο χώρο υπεύθυνου προπονητή.

 

 

Άρθρο 16

ΧΡΗΣΗ ΓΗΠΕΔΩΝ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ

 

Η διάθεση των γηπέδων αντισφαίρισης σε αθλητικά σωματεία ή συλλόγους γίνεται με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 5 του παραπάνω κανονισμού.

Στην αρχή κάθε προπονητικής περιόδου υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του

Αθλητικού Σωματείου ή Συλλόγου στην οποία αναφέρει ότι οι αθλητές του έχουν

εξετασθεί από ιατρό και δύνανται να προπονούνται και να συμμετέχουν σε αθλητικές δραστηριότητες. Την δήλωση αυτή υπογράφει ο πρόεδρος του Σωματείου ή Συλλόγου ή ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού. Στην υπεύθυνη δήλωση επισυνάπτεται ονομαστική κατάσταση των αθλητών και προπονητών του συλλόγου. Σε περίπτωση παρουσίας σε προπόνηση νέων αθλητών το Σωματείο ή Σύλλογος είναι υποχρεωμένο να προσκομίσει εκ νέου υπεύθυνη δήλωση ότι οι συγκεκριμένοι αθλητές ανήκουν στο Σωματείο ή Σύλλογο, έχουν εξετασθεί από ιατρό και δύνανται να προπονούνται.

 

Η εμφάνιση όλων των αθλητών πρέπει να έχει όλα τα κατάλληλα και απαραίτητα

μέσα για την προπόνηση π.χ. αθλητικές φόρμες, κατάλληλα υποδήματα, μπάλες

κ.λ.π.

Οι προπονητές είναι υποχρεωμένοι να συνοδεύουν τους αθλητές τους και να

παραμένουν μέχρι την αποχώρησή τους από τους αθλητικούς χώρους. Επίσης είναι

υπεύθυνοι για τυχόν ατυχήματα που θα τους συμβούν κατά την ώρα προπόνησης ή παραμονής τους στους χώρους άθλησης.

Για τη διεξαγωγή αγώνων ισχύουν οι προϋποθέσεις των παραγράφων 1,2 και 3 του άρθρου 9 του παρόντος κανονισμού.

Οι γενικές διατάξεις του παρόντος κανονισμού ισχύουν και για τα γήπεδα

αντισφαίρισης.

 

Άρθρο 17

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΥΣ

 

Η είσοδος στον αγωνιστικό χώρο θα επιτρέπεται αυστηρά και μόνο σε όσους έχουν

σχέση με την εκδήλωση και φέρουν τα κατάλληλα υποδήματα.

Η χρήση των ηλεκτρολογικών πινάκων και οργάνων γίνεται μόνο από τον υπεύθυνο ηλεκτρολόγο ή ηλεκτρονικό που ορίζεται από τον υπεύθυνο της εκδήλωσης κατόπιν συνεννόησης με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο.

 

Άρθρο 18

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

Τα κυλικεία και οι χώροι διαφήμισης στις δημοτικές αθλητικές εγκαταστάσεις,

εκμισθώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του εκάστοτε ισχύοντος νόμου. Προβλήματα ή διαφορές που προκύπτουν επιλύονται με απόφαση του Δημάρχου, των αρμοδίων Αντιδημάρχων ή της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο. Τα κυλικεία λειτουργούν υποχρεωτικά κατά τις ώρες λειτουργίας των χώρων άθλησης.

Για όλους τους χώρους άθλησης, αποθηκών κλπ, κλειδιά έχει το προσωπικό του

Δημοτικού χώρου άθλησης σύμφωνα με απόφαση του αρμόδιου Αντιδημάρχου.

Υπάλληλοι δημοτικών χωρών άθλησης απαγορεύεται για τα κατά ειδικότητα

καθήκοντα, που υποχρεούνται να προσφέρουν, να αμείβονται από Συλλόγους,

Ομοσπονδίες ή ιδιώτες και υποχρεούνται να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους αυτές

στη διάρκεια της εργασίας τους.

Καθήκον των υπαλλήλων κάθε δημοτικού χώρου άθλησης είναι η άψογη

συμπεριφορά προς όλους καθώς και σε όσους βάσει προγράμματος κάνουν χρήση

των εγκαταστάσεων, (π.χ. επισκέπτες, κ.λ.π.).

Όταν άτομα (αθλητές -προπονητές) καταφέρονται κατά των υπαλλήλων του

Δημοτικού χώρου άθλησης, εξυβρίζουν και απειλούν επειδή τους απαγορεύει την

είσοδο σε χώρο, (χλοοτάπητα – κλειστό γυμναστήριο) τότε ο υπάλληλος καλεί

τη Δημοτική Αστυνομία και ελλείψει αυτής την Ελληνική Αστυνομία.

Σε όλους τους κλειστούς αθλητικούς χώρους (κλειστό γυμναστήριο, αποδυτήρια κλπ.) αρμοδιότητας του Δήμου, η κατανάλωση κάθε είδους τροφίμων ή ποτών (πλην οινοπνευματωδών που απαγορεύεται ρητώς) επιτρέπεται μόνο στον

προκαθορισμένο χώρο εστιάσεως και αναψυχής (κυλικείο) και σε καμία απολύτως

περίπτωση στους προπονητικούς ή λοιπούς κοινόχρηστους χώρους ατομικής

υγιεινής.

Το κάπνισμα ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ σε όλους τους κλειστούς αθλητικούς χώρους.

Υπεύθυνος για την τήρηση των μέτρων κατά του καπνίσματος είναι ο αρμόδιος

υπάλληλος του κάθε χώρου άθλησης, ο οποίος σε περίπτωση που εντοπίσει αθλητή

ή χρήστη των αθλητικών εγκαταστάσεων να καπνίζει εντός του χώρου άθλησης,

οφείλει να του ζητήσει ευγενικά να σβήσει το τσιγάρο και εφόσον δεν το πράττει τότε καλεί τη Δημοτική Αστυνομία ή όποια άλλη αρμόδια Αρχή.

Η κατανάλωση ή/και χρήση κάθε είδους φαρμάκων, φαρμακευτικών ή παρεμφερών ουσιών και (ίδιο)σκευασμάτων ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ εντός των προπονητικών χώρων.

Ο πίνακας ανακοινώσεων δεν αποτελεί διαφημιστικό χώρο προς ενοικίαση, ούτε τα

αναρτώμενα εκφράζουν τη διοίκηση του Αθλητικού χώρου. Το κάθε υλικό θα

παραδίδεται στον υπεύθυνο του αθλητικού χώρου, ο οποίος -κατά την κρίση του -θα εγκρίνει την ανάρτηση του ή μη, καθώς και το χώρο -χρόνο ανάρτησης αυτού.

 

Άρθρο 19

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

Κάθε θέμα που αναφέρεται στη λειτουργία των Δημοτικών Χώρων Άθλησης του

Δήμου Ικαρίας και δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Κανονισμό, ρυθμίζεται ή

τροποποιείται κατά περίπτωση με απόφαση του Δημάρχου (ή του αρμόδιου

Αντιδημάρχου) ή του Δημοτικού Συμβουλίου ή άλλου αρμόδιου συλλογικού οργάνου.

Όλοι οι αθλητές-χρήστες, οι επισκέπτες και οι θεατές των δημοτικών αθλητικών

εγκαταστάσεων υποχρεούνται να συμμορφώνονται στις ρυθμίσεις του παρόντος

κανονισμού και στις υποδείξεις του αρμόδιου προσωπικού του Δήμου Ικαρίας.

Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στη συνέχεια, αναθέτει στον Δήμαρχο Ικαρίας.

Διαβάστε ακόμα

Ο ραδιοσταθμός της Ικαρίας με ζωντανό πρόγραμμαενημέρωσης και ψυχαγωγίας.

Editorial

απαραιτητα

©2023 ikariaki. All Right Reserved. Designed and Developed by Fekas Brothers & Digital Avenue