Επόμενοι σταθμοί της Επιτροπής Αγώνα είναι ο ΜΑΓΓΑΝΙΤΗΣ (6/10 σε ώρα και τόπο που θα ανακοινωθούν), ο Εύδηλος, οι Φούρνοι και το Καρκινάγρι.