Home Τ. ΑυτοδιοίκησηΠεριφέρεια Β.Αιγαίου Για τις τιμές ζώνης στα αυθαίρετα εκτός σχεδίου

Για τις τιμές ζώνης στα αυθαίρετα εκτός σχεδίου

by ikariaki.gr
11 views

Με τους πολίτες κόντραΜυτιλήνη 17/2/2013

Θέμα: Τιμές ζώνης για τα αυθαίρετα εκτός σχεδίου.

 

Κύριε Πρόεδρε,

 

Η απάντηση του ΥΠΕΚΑ στην Ερώτηση του ΣΥΡΙΖΑ για τις τιμές ζώνης (ΤΖ) που θα ισχύουν στις εκτός σχεδίου περιοχές και που διπλασιάζει έως τριπλασιάζει τα πρόστιμα τακτοποίησης για τα εκτός σχεδίου αυθαίρετα στις νησιωτικές περιοχές, όπου δεν εφαρμόζεται το σύστημα αντικειμενικών αξιών, είναι πέρα για πέρα υποκριτική.

Ούτε λίγο, ούτε πολύ, το ΥΠΕΚΑ, προβάλλοντας σαν επιχείρημα την « ιδιαιτερότητα του φυσικού και αστικού τοπίου των νησιωτικών περιοχών», αναγνωρίζει ότι συνειδητά τιμωρεί αυστηρότερα τους ιδιοκτήτες αυθαιρέτων στα νησιά, σε αντίθεση με την ηπειρωτική Ελλάδα, τη Κρήτη και την Εύβοια.

Το ερώτημα είναι, πριν τρία χρόνια που είχε ψηφιστεί ο προηγούμενος νόμος περί αυθαιρέτων και που δεν πρόβλεπε αυτή την «ιδιαίτερη» αντιμετώπιση των αυθαιρέτων στα νησιά, τότε δεν υπήρχε η "ιδιαιτερότητα του φυσικού και αστικού τοπίου των νησιών";

Και τελικά αυτό το επιχείρημα θα είχε βάση και αξία αν αφορούσε τα μελλοντικά ακίνητα, ώστε να δικαιολογείται ένα πιό αυστηρό και αποτελεσματικό μέτρο για την αποτροπή νέων αυθαιρέτων στα νησιά.

Είναι φανερό ότι και στο θέμα των αυθαιρέτων τα νησιά πληρώνουν τη νύφη από τη συνεχή αύξηση του "δημοσιονομικού κενού" που όλο λέει η κυβέρνηση ότι το μηδενίζει και όλο θεριεύει.

banner

Στο θέμα αυτό, που αφορά χιλιάδες συμπολίτες μας στη περιφέρεια Βορ. Αιγαίου, το περιφερειακό συμβούλιο δεν μπορεί να παραμένει απαθές και ως εκ τούτου σας ζητώ να περιληφθεί στην ημερήσια διάταξη της προσεχούς συνεδρίασης για λήψη σχετικής απόφασης ανάληψης πρωτοβουλιών και ενεργειών της περιφέρειας προς το ΥΠΕΚΑ.

Σας επισυνάπτω την Ερώτηση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ καθώς και την Απάντηση του ΥΠΕΚΑ, σχετικά με το παραπάνω θέμα, προκειμένου να ενημερωθείτε.

 

Με τιμή και εκτίμηση

Βασίλης Τεντόμας

Επικεφαλής της περιφερειακής παράταξης Βορείου Αιγαίου

«ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΟΝ ΚΑΙΡΟ»


01.10.2013

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Θέμα: Επαναφορά άνισης διευθέτησης του θέματος καθορισμού τιμής ζώνης στις εκτός σχεδίου περιοχές για τον προσδιορισμό των προστίμων στον νόμο περί αυθαιρέτων (Ν. 4178/2013)

Στον προηγούμενο – καταργηθέντα – νόμο 4014/2011 περί αυθαιρέτων και προκειμένου να αντιμετωπιστεί το θέμα του προσδιορισμού των προστίμων των αυθαιρέτων που βρίσκονται σε εκτός σχεδίου περιοχές που δεν έχουν καθοριστεί τιμές ζώνης (Τ.Ζ.) σύμφωνα με το σύστημα των αντικειμενικών αξιών, είχε τεθεί η εξής διάταξη (άρθρο 24, πργ. 7):

«Στην περίπτωση που δεν έχει καθοριστεί τιμή ζώνης σύμφωνα με το σύστημα των αντικειμενικών αξιών του Υπουργείου Οικονομικών στην περιοχή του ακινήτου, για τον υπολογισμό της αξίας των κτισμάτων λαμβάνεται υπόψη η ελάχιστη τιμή ζώνης που ισχύει στο δημοτικό διαμέρισμα του αυθαιρέτου και αν δεν έχει καθοριστεί σε αυτό η ελάχιστη τιμή ζώνης που ισχύει στον Δήμο και εάν δεν έχει καθοριστεί σε αυτόν η ελάχιστη τιμή ζώνης που ισχύει στην περιφερειακή ενότητα, όπου βρίσκεται το ακίνητο».

Αυτή η διάταξη επιβάρυνε υπέρμετρα τα εκτός σχεδίου ακίνητα και γι' αυτό το ΥΠΕΚΑ προχώρησε σύντομα σε τροποποίηση της παραπάνω διάταξης και με το άρθρο 49 πργ. 8 του Ν. 4030/11 αντικαταστάθηκε η παραπάνω πργ. 7 με τις πργ. 7α, για τα ακίνητα που βρίσκονται στην ηπειρωτική Ελλάδα και στα νησιά Κρήτη και Εύβοια και την πργ. 7β για τα υπόλοιπα ακίνητα της Επικράτειας. Με τον τρόπο αυτό, όμως, διευθετήθηκε το παραπάνω πρόβλημα μόνο για τα ακίνητα που βρίσκονται στην ηπειρωτική Ελλάδα και στα νησιά Κρήτη και Εύβοια, ενώ δεν άλλαζε τίποτα για τα υπόλοιπα ακίνητα της Επικράτειας, δηλαδή για τα νησιά του Αιγαίου και του Ιονίου πελάγους. Γι' αυτό ακολούθησε ο Ν. 4042/12, που με το άρθρο 50 πργ. 2α λύνει το πρόβλημα και αποκαθιστά ισοτιμία και δικαιοσύνη για ολόκληρη την Επικράτεια με τη παρακάτω διατύπωση:

«Ειδικά δε για τα ακίνητα του προηγούμενου εδαφίου που βρίσκονται σε περιοχές εκτός σχεδίου πόλεως και εκτός ορίων οικισμού, που δεν έχει καθοριστεί τιμή ζώνης, σύμφωνα με το σύστημα αντικειμενικών αξιών του Υπουργείου Οικονομικών, για τον υπολογισμό των προστίμων λαμβάνεται υπόψη η ελάχιστη τιμή ζώνης που ισχύει στο Δήμο και εάν δεν έχει καθοριστεί σε αυτόν, η ελάχιστη τιμή ζώνης που ισχύει στην περιφερειακή ενότητα, εφόσον στην οικεία τοπική ή δημοτική κοινότητα η μέγιστη τιμή ζώνης δεν υπερβαίνει τα 2.000 ευρώ σε ποσοστό μεγαλύτερο του 10% της έκτασής της. Για τη συνδρομή της παραπάνω προϋπόθεσης εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του οικείου Δήμου.»

Τώρα, στο νέο νόμο περί αυθαιρέτων (Ν. 4178/13), τελείως αδικαιολόγητα επαναλαμβάνεται (αρ. 22, παρ. 1 και 2) ο άδικος διαχωρισμός των ακινήτων που βρίσκονται σε ηπειρωτική Ελλάδα, Κρήτη και Εύβοια και αυτών που βρίσκονται στα νησιά του Αιγαίου και του Ιονίου πελάγους.Συγκεκριμένα η ρύθμιση του ν. 4042/12 συνεχίζει να ισχύει, με αυξημένο μάλιστα όριο ανώτατης τιμής ζώνης τα 2.200€, αποκλειστικά για ηπειρωτική Ελλάδα, Εύβοια και Κρήτη, ενώ για όλες τις άλλες περιοχές, επαναφέρει την ρύθμιση του ν. 4014/11.

Μετά τα παραπάνω ερωτάται ο κ. Υπουργός:

  1. Ποιος ο λόγος επαναφοράς της άνισης μεταχείρισης μεταξύ περιοχών της επικράτειας ως προς τον υπολογισμό της τιμής ζώνης;

  2. Βάσει ποιάς εκτίμησης σκοπιμότητας – και μάλιστα σε περίοδο κρίσης – ορίστηκε ως όριο ανώτατης τιμής τα 2.200€ για την εφαρμογή των προβλέψεων του ν.4178;

  3. Προτίθεται να προβεί στην αποκατάσταση της παραπάνω ανισοτιμίας μεταξύ διαφόρων περιοχών της επικράτειας με τροποποίηση του άρθρου 22 του Ν. 4178/2013, αντικαθιστώντας τις πργ. 1 και 2 με την παραπάνω διατύπωση του Ν. 4042, άρθρο 50, πργ. 2α;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Γιάννης Ζερδελής

Κώστας Μπάρκας

Στέφανος Σαμοΐλης

Χαρά Καφαντάρη

Αλέξης Μητρόπουλος

Στάθης Παναγούλης

Κατερίνα Ιγγλέζη

Αγνή Καλογερή

Ηρώ Διώτη

Δέσποινα Χαραλαμπίδου


ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΕΚΑ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΥΕΙΖΑ ΓΙΑ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ

Διαβάστε ακόμα

Ο ραδιοσταθμός της Ικαρίας με ζωντανό πρόγραμμαενημέρωσης και ψυχαγωγίας.

Editorial

απαραιτητα

©2023 ikariaki. All Right Reserved. Designed and Developed by Fekas Brothers & Digital Avenue