Home ΚοινωνίαΕπικαιρότητα Εξώδικο σχετικά με την καθυστέρηση του Υβριδικού Εργοστασίου Ικαρίας

Εξώδικο σχετικά με την καθυστέρηση του Υβριδικού Εργοστασίου Ικαρίας

by ikariaki.gr
76 views

υβριδικό ικαρίαςΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΑΡΧΗΣ

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Του Σωματείου με την επωνυμία «ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΕΣΠΕΡΑΣ ΙΚΑΡΙΑΣ – ΚΑΣΤΕΛΙ», που εδρεύει στην Προεσπέρα Δημοτικής Ενότητας Ραχών Δήμου Ικαρίας, με ΑΦΜ 800055166 Δ.Ο.Υ. Σάμου, όπως εκπροσωπείται νόμιμα.

ΠΡΟΣ

1.Την ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Ανώνυμη Εταιρία» και τον διακριτικό τίτλο «ΔΕΗ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Χαλκοκονδύλη, αρ. 30, όπως εκπροσωπείται νόμιμα.

2. Την ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας» και τον διακριτικό τίτλο «ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αγία Παρασκευή, οδός Καποδιστρίου, αρ. 3, όπως εκπροσωπείται νόμιμα.

3. Την ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΕΝΕΤ Ενεργειακά Ηλεκτρομηχανολογικά Έργα ΑΕ», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Χρήστου Λαδά, αρ. 1, όπως εκπροσωπείται νόμιμα.

*********************

Όπως καλώς γνωρίζετε, στην περιοχή της Προεσπέρας Ικαρίας, όπου και η έδρα του Σωματείου μας, βρίσκεται σε εξέλιξη η κατασκευή του Υβριδικού Ενεργειακού Έργου Ικαρίας για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από υδροηλεκτρική και αιολική ενέργεια. Το έργο μελετήθηκε από την πρώτη από εσάς καθ’ ης ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Ανώνυμη Εταιρία», ενώ ήδη κύριος του έργου τυγχάνει η δεύτερη από εσάς καθ’ ης ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας» και ανάδοχος η τρίτη από εσάς ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΕΝΕΤ Ενεργειακά Ηλεκτρομηχανολογικά Έργα ΑΕ».

Η έναρξη της κατασκευής του τοποθετείται τον Ιούνιο του 2009. Το έργο απαρτίζεται, από δύο Μικρούς Υδροηλεκτρικούς Σταθμούς, δύο Δεξαμενές νερού, Αιολικό Πάρκο, Αντλιοστάσιο, καθώς και από τους χαλύβδινους αγωγούς Προσαγωγής και Κατάθλιψης (επιστροφής) του νερού προς τους υδροηλεκτρικούς σταθμούς.

banner

Παράλληλα με την κατασκευή του Υβριδικού Ενεργειακού Έργου και ως αντισταθμιστικό όφελος προς τη Δημοτική Ενότητα Ραχών του Δήμου Ικαρίας, η πρώτη από εσάς ανώνυμη εταιρία, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, ανέλαβε και η δεύτερη από εσάς ανώνυμη εταιρία, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, προχώρησε δια της τρίτης από εσάς αναδόχου, στην έναρξη κατασκευής νέας δημοτικής οδοποιΐας στα ίχνη υφιστάμενης παλαιάς οδού μήκους 7,2 χιλιομέτρων από την θέση «Γεμέλια» έως τον οικισμό «Κάτω Προεσπέρα».

Πράγματι, έως σήμερα όσον αφορά το κυρίως έργο «Υβριδικό Ενεργειακό Έργο Ικαρίας» έχουν υλοποιηθεί κατασκευές που αφορούν το Αιολικό Πάρκο (θέση Στραβοκουντούρα), τον Μικρό Υδροηλεκτρικό Σταθμό (θέση Προεσπέρα), τον Μικρό Υδροηλεκτρικό Σταθμό (θέση Κάτω Προεσπέρα), την άνω Δεξαμενή νερού και τμήμα της κάτω Δεξαμενής νερού, και την εν μέρει εγκατάσταση αγωγών Προσαγωγής και Κατάθλιψης του νερού για τη λειτουργία του έργου.

Ωστόσο, καίτοι αρχικά η πρόοδος των εργασιών ήταν ομαλή, τον Αύγουστο του 2014 ο ρυθμός εκτέλεσής τους ελαττώθηκε έως ότου τον Νοέμβριο του ίδιου έτους όλως αιφνιδίως οι εργασίες διεκόπησαν πλήρως.

Από το ανωτέρω χρονικό σημείο και έως σήμερα, ήτοι ένα έτος και εννιά μήνες μετά, ουδεμία εξέλιξη έχει λάβει χώρα, η δε κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η ευρύτερη περιοχή, εξαιτίας της διακοπής των εργασιών, έχει ως εξής:

1.Οι εκσκαφές για την τοποθέτηση των χαλύβδινων αγωγών Προσαγωγής και Κατάθλιψης του νερού έχουν παραμείνει ημιτελείς, σε όλο το μήκος της εκσκαφής από την άνω Δεξαμενή έως την παραλιακή οδό και την κάτω Δεξαμενή, υπό την έννοια ότι η τάφρος – χαντάκι εντός του οποίου έχουν τοποθετηθεί οι ως άνω αγωγοί, είναι ανοιχτή και δεν έχει επιχωθεί. Η ως άνω τάφρος έχει μεταβαλλόμενο πλάτος 1,50-3,00 μέτρα, και βάθος που φτάνει τα 2,50 μέτρα. Το μεγαλύτερο τμήμα της βρίσκεται μέσα στο δρόμο, καταλαμβάνοντας όλο το μήκος του οδικού άξονα (1.600 μέτρα) από την άνω Δεξαμενή έως τον παραλιακό δρόμο και την κάτω Δεξαμενή. Εξαιτίας αυτού, το οδόστρωμα έχει περιορισμένο πλάτος, έτσι ώστε είναι αδύνατο να διέλθουν ταυτόχρονα δύο οχήματα με αντίθετη κατεύθυνση.

Η σήμανση των έργων στο άκρο του δρόμου είναι υποτυπώδης έως ανύπαρκτη, γεγονός που καθιστά καθημερινά ενεργό τον κίνδυνο πτώσης ανθρώπου ή οχήματος, τόσο κατά τη διάρκεια της ημέρας, κυρίως όμως κατά τη διάρκεια της νύχτας και τη θερινή περίοδο, κατά την οποία στον ήδη δύσβατο και με στροφές δρόμο αυτό κινούνται επισκέπτες του νησιού, οι οποίοι ούτε γνωρίζουν ούτε μπορούν, λόγω της έλλειψης σήμανσης, να φανταστούν την εκτέλεση έργων στην περιοχή.

Πέραν δε τούτων, η ανωτέρω εκσκαφή που έχει πραγματοποιηθεί και αφεθεί χωρίς επίχωση επί δύο έτη τόσο εντός του οδοστρώματος, όσο και εκτός αυτού, λόγω του μεγέθους της, ήτοι του πλάτους και τους βάθους της, αλλά και λόγω της έντονης κλίσης του εδάφους, αναμένεται να οδηγήσει μετά βεβαιότητας στη δημιουργία χειμάρρου και στην πρόκληση κατολισθήσεων με την πρώτη δυνατή βροχόπτωση του φθινοπώρου. Το νερό το οποίο θα διοχετευθεί μέσω του αύλακα αυτού θα καταστρέψει τον δρόμο (όπως στο παρελθόν έχει συμβεί), ενώ προβλέπεται να καταλήξει στους οικισμούς Προεσπέρας, Κάτω Προεσπέρας και Πρίνου και στον παραλιακό δρόμο Κάλαμος – Νας. Αν λάβει κανείς υπόψη του ότι ακριβώς αυτή η έντονη κλίση του εδάφους όπου εγκαταστάθηκαν οι αγωγοί, αποτέλεσε καθοριστικό στοιχείο για την επιλογή της θέσης του Υβριδικού Ενεργειακού Έργου Ικαρίας, καταλαβαίνει ότι οι συνέπειες ενός ανεξέλεγκτου τεχνητού χειμάρρου στο μήκος της εκσκαφής θα είναι τρομακτικές, για ανθρώπους, υποδομές, ζώα, καλλιέργειες και κατοικίες.

Εξάλλου, εάν παραταθεί περαιτέρω η μη εκτέλεση του συγκεκριμένου τμήματος του έργου, θα ανακύψει ανάγκη προστασίας των εμπραγμάτων δικαιωμάτων των ιδιοκτητών των δουλευόντων ακινήτων, ήτοι των ακινήτων μέσα από τα οποία προβλέφθηκε βάσει συμβολαιογραφικής πράξης, η διέλευση των αγωγών, καθώς η διαμορφωθείσα και επί μακρό χρόνο εκκρεμής κατάσταση υπερβαίνει τα όρια και το περιεχόμενο της πραγματικής δουλείας διέλευσης υπογείου αγωγού.

2. Όσον αφορά δε τον δημοτικό δρόμο «Γεμέλια – Κάτω Προεσπέρα», η μη ολοκλήρωσή του συνεπάγεται ανάλογους με τους προπεριγραφέντες κινδύνους. Συγκεκριμένα, πέραν της επίστρωσης με άσφαλτο, εκκρεμεί η διαμόρφωση και διευθέτηση υδραυλάκων πλησίον του οδοστρώματος από το ύψος της άνω Δεξαμενής μέχρι τον παραλιακό δρόμο, καθώς και η δημιουργία τεχνικών έργων απορροής ομβρίων υδάτων, άλλως σε περίπτωση ακόμα και μέτριας βροχόπτωσης τα νερά της βροχής δεν θα έχουν άλλη διέξοδο παρά μόνο τον ίδιο τον δρόμο, ο οποίος θα μετατραπεί σε χείμαρρο και μοιραία θα καταστραφεί.

Το σενάριο αυτό δεν είναι υποθετικό, τουναντίον έχει εκπληρωθεί αρκετές φορές τους περασμένους χειμώνες, οπότε αποκόπηκε πλήρως η πρόσβαση σε ολόκληρα τμήματα του δρόμου, με αποτέλεσμα να διακόπτεται η οδική σύνδεση της περιοχής με το υπόλοιπο της δημοτικής ενότητας Ραχών.

Αλλά και στα τμήματα του δρόμου στα οποία τα τεχνικά έργα έχουν ολοκληρωθεί και υπολείπεται μόνο η επίστρωση με άσφαλτο, η κατάσταση δεν είναι καλύτερη, καθώς το οδόστρωμα βρίσκεται χαμηλότερα από τον υδραύλακα και τα τεχνικά απορροής, με αποτέλεσμα το νερό της βροχής να ρέει ανεξέλεγκτο στο οδόστρωμα.

3. Τέλος δε, με θλίψη και αγανάκτηση διαπιστώνουμε ότι εξαιτίας της επί διετία παύσης των εργασιών στο συνολικό έργο, η περιοχή εμφανίζει εικόνα περιβαλλοντικής υποβάθμισης. Οι εκτεταμένες εκσκαφές, η εναπόθεση των προϊόντων τους στον περιβάλλοντα χώρο, η εγκατάλειψη υλικών και μηχανημάτων και η συνολική αλλοίωση ενός παρθένου τοπίου χωρίς -ως φαίνεται- αντιστάθμισμα προκαλεί στην τοπική κοινωνία προβληματισμό και απογοήτευση.

Επίσης, εύλογη απορία δημιουργεί το γεγονός ότι δεν έχουν τεθεί ακόμη σε λειτουργία οι τρεις (3) ανεμογεννήτριες που έχουν εγκατασταθεί στη θέση Στραβοκουντούρα από το 2013, οι οποίες εάν παρήγαγαν την προβλεπόμενη ισχύ (2,7Μw) θα μειωνόταν σημαντικά η κατανάλωση πετρελαίου στον Σταθμό Παραγωγής με σοβαρό οικονομικό όφελος για τη ΔΕΗ Α.Ε. και τη ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε.

Σε σχετικές αιτιάσεις δημοσίων φορέων προς εσάς (βλ. αλληλογραφία με Δήμο Ικαρίας) επιμένετε να επαναλαμβάνετε ότι έχει δήθεν ολοκληρωθεί το 85% του έργου.

Ο ισχυρισμός αυτός, και αληθής υποτιθέμενος, μόνο αρνητικά μπορεί να ληφθεί υπόψη.

Κατά κανόνα, η μη εκτέλεση του τελευταίου και μικρότερου τμήματος ενός έργου είναι ικανή να επιφέρει απαξίωση του ήδη εκτελεσθέντος. Πέραν τούτου και στη συγκεκριμένη περίπτωση, η αδυναμία ολοκλήρωσης του 15% ενός τόσο σημαντικού –από άποψη επιστημονική, τεχνική και πρακτική- έργου, όπως το Υβριδικό Ενεργειακό Έργο Ικαρίας, είναι αδιανόητη, και θα έπρεπε να επιδιωχθεί με οποιοδήποτε πρόσφορο και άμεσο τρόπο, μέσο και διαδικασία!

Ενόψει των ανωτέρω, η ευθύνη σας από τη μη ολοκλήρωση του έργου είναι άμεση.

Επειδή για τους λόγους που αναλυτικά εκτέθηκαν ανωτέρω είναι βέβαιο ότι εξαιτίας της παύσης των εργασιών στο συγκεκριμένο στάδιο του έργου, θα προκύψει κίνδυνος υγείας, ζωής και περιουσίας των κατοίκων, των ιδιοκτητών ακινήτων και των επισκεπτών.

Επειδή επομένως η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί εξαιτίας της αδράνειάς σας, πέραν των τυχόν αστικών αξιώσεων μπορεί να θεμελιώσει ποινική ευθύνη για εγκλήματα κατά της ζωής, της υγείας και των περιουσιακών δικαιωμάτων, δι’ ενέργειας και δια παραλείψεως τελούμενα.

Επειδή ως εκ τούτου πρέπει να εξευρεθεί άμεσα λύση προς αποτροπή κάθε κινδύνου, προς όφελος των κατοίκων και των ιδιοκτητών ακινήτων στην περιοχή και χάριν της θέσης σε λειτουργία του Υβριδικού Ενεργειακού Έργου.

Επειδή σύμφωνα με το Καταστατικό μας, σκοπός του σωματείου μας είναι η μέριμνα για την αναγέννηση και πρόοδο των χωριών Προεσπέρας και Κάτω Προεσπέρας Ικαρίας, για την προαγωγή και εξύψωση του πνευματικού και πολιτιστικού επιπέδου των κατοίκων, για τη μελέτη των προβλημάτων των χωριών αυτών, την προώθηση και προβολή τους με κάθε νόμιμο μέσο και την προσπάθεια για επίλυσή τους.

Επειδή συνεπώς νομιμοποιούμαστε ενεργητικά για την έγερση της παρούσας εξώδικης δήλωσης, διαμαρτυρίας, πρόσκλησης.

Επειδή στις ενέργειές μας έχουμε τη στήριξη της τοπικής κοινωνίας, των κατοίκων του οικισμού Προεσπέρας και Κάτω Προεσπέρας ατομικά, των ιδιοκτητών ακινήτων στην περιοχή, αλλά και των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής της δημοτικής ενότητας Ραχών Δήμου Ικαρίας, οι οποίοι προσυπογράφουν την παρούσα εξώδικη δήλωσή μας.

Επειδή η εξώδικη δήλωση, διαμαρτυρία, πρόσκλησή μας είναι νόμιμη βάσιμη και αληθινή.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Και με τη ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μας

Σας δηλώνουμε ότι είμαστε αντίθετοι με την παύση των εργασιών στο συγκεκριμένο στάδιο του έργου.

Διαμαρτυρόμαστε εντόνως για την εγκατάλειψη του έργου για χρονικό διάστημα δύο ετών και την πρωτοφανή αδυναμία σας να προωθήσετε την ολοκλήρωσή του.

Σας καλούμε να μας απαντήσετε εγγράφως εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της παρούσας σχετικά με τα αίτια της καθυστέρησης στην ολοκλήρωση του έργου και να αναλάβετε εκ των προτέρων την ευθύνη για την κάλυψη επέλευσης κινδύνου ζωής ή περιουσίας.

Σας καλούμε να προβείτε άμεσα, ήτοι πριν την έναρξη του φθινοπώρου, στην επανεκκίνηση των εργασιών και την ολοκλήρωση του έργου και ιδίως των τμημάτων των αγωγών Προσαγωγής και Κατάθλιψης νερού και κατασκευής της δημοτικής οδού «Γεμέλια – Κάτω Προεσπέρα», Διαφορετικά σας δηλώνουμε ότι

Σας καθιστούμε από τούδε και στο εξής υπεύθυνους αστικά και ποινικά για οποιαδήποτε βλάβη επέλθει σε άνθρωπο ή περιουσία, συνεπεία πλημμυρικών φαινομένων και κάθε είδους ατυχημάτων τα οποία συνδέονται με την παρούσα εκκρεμή κατάσταση του έργου.

Ικαρία, 01-09-2016

Το εξωδίκως δηλούν – διαμαρτυρόμενο- προσκαλούν σωματείο

«ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΕΣΠΕΡΑΣ ΙΚΑΡΙΑΣ – ΚΑΣΤΕΛΙ»

Κοινοποιήσεις:

  1. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
  2. κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Σάμου
  3. Βουλευτή Σάμου, κ. Δ. Σεβαστάκη
  4. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
  5. Δήμο Ικαρίας
  6. Κοινοβουλευτικές ομάδες κομμάτων (ΣΥΡΙΖΑ, Ν.Δ., ΚΚΕ, ΠΑΣΟΚ, ΠΟΤΑΜΙ, ΑΝΕΛ, ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ)

Ακολουθούν 831 υπογραφές κατοίκων

Διαβάστε ακόμα

Ο ραδιοσταθμός της Ικαρίας με ζωντανό πρόγραμμαενημέρωσης και ψυχαγωγίας.

Editorial

απαραιτητα

©2023 ikariaki. All Right Reserved. Designed and Developed by Fekas Brothers & Digital Avenue