Home ΚοινωνίαΕπικαιρότητα ΕΠΣ Σάμου: Μη αδειοδότηση Γηπέδων Ποδοσφαίρου στο Νομό Σάμου

ΕΠΣ Σάμου: Μη αδειοδότηση Γηπέδων Ποδοσφαίρου στο Νομό Σάμου

by ikariaki.gr
7 views

ποδόσφαιρο Σάμος-Ικαρία ερωτηματικό

ΣΑΜΟΣ : 10/09/2013

Κύριε Υπουργέ,

η παρούσα επιστολή μας ουσιαστικά αποτελεί επικήδειο λόγο για το άθλημα του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου στο Νομό Σάμου.

Η αιτία που το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο έπαυσε να υπάρχει στο Νομό, είναι μια και μοναδική δηλ. η μη αδειοδότηση των ποδοσφαιρικών Γηπέδων (και όλων των άλλων αθλητικών εγκαταστάσεων ομαδικών αθλημάτων) λόγω:

α) Των διατάξεων του άρθρου 56 Α του Ν. 2725/99, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 22 του Ν. 4049/12

β) Των όρων – προϋποθέσεων αδειοδότησης, που έχουν καθορισθεί, με τις διατάξεις της ΚΥΑ αρ. 46596/2004, που εξακολουθεί να εφαρμόζεται λόγω μη έκδοσης της νέας προβλεπόμενης στη παραγρ. 10 του άρθρου 22 του Ν. 4049/12.

γ) Της ευκολίας, με την οποία εισηγούνται την μη αδειοδότηση οι Επιτροπές ελέγχου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου ( Σάμου και Ικαρίας – Φούρνων), δεχόμενες κατά γράμμα τους όρους – προϋποθέσεις της παραπάνω ΚΥΑ και

δ) Της αυστηρότητας εφαρμογής των ίδιων όρων- προϋποθέσεων κατά την έκδοση αποφάσεων από την Αποκεντρωμένη Διοικηση Αιγαίου, η οποία ούτε καν εξετάζει την περίπτωση χορήγησης προσωρινών αδειών λειτουργίας όπως έχει δικαίωμα από τη διάταξη της παραγρ.6 του άρθρου 22 του Ν. 4049/12 αλλά απορρίπτει την αδειοδότηση σε κάθε αθλητική εγκατάσταση που ελέγχονται

 

Κύριε Υπουργέ,

επειδή συμβαίνουν τα παραπάνω, έχουμε σαν αποτέλεσμα, την μη αδειοδότηση (και μάλιστα σφράγιση) των τριών (3) Γηπέδων Ποδοσφαίρου του Δ.ημου Ικαρίας (επισυνάπτονται οι σχετικές Αποφάσεις με τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής ελέγχου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου), την μη αδειοδότηση του μοναδικού Γηπέδου Φούρνων (επισυνάπτεται η σχετική Απόφαση) και τέλος την επικείμενη μη αδειοδότηση των οχτώ (8)Γηπέδων του Δήμου Σάμου, βάσει των γνωμοδοτήσεων της Επιτροπής Ελέγχου γι’ αυτά που ήδη έχουμε υπόψη.

Έτσι σε ποια Γήπεδα θα αθληθούν οι πλέον των εννιακοσίων (900) ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές του Νομού των είκοσι (20) ενεργών Σωματείων μας ;

Δεν αποτελεί αυτό ενταφιασμό του αθλήματος στο Νομό μας, δεδομένων και των αυστηρότατων ποινικών κυρώσεων σε βάρος ιδιοκτητών ή χρηστών μη αδειοδοτημένων Γηπέδων (ρητά αναφέρονται Πρόεδροι Σωματείων), όπως αυτές προβλέπονται από την διάταξη του άρθρου 22, παραγρ 11 του Ν. 4049/12 ;

 

Κύριε Υπουργέ,

την ύστατη αυτή ώρα σας παρακαλούμε να λάβετε κάθε πρόσφορο μέτρο, ώστε να αποτραπεί η προαναφερόμενη εξέλιξη των πραγμάτων.

Εμείς από την πλευρά μας, σαν αρχή Διοίκησης του αθλήματος στο Νομό, έχουμε την υποχρέωση να σας προτείνουμε τις λύσεις που απαιτείται να δοθούν από την πλευρά του Υπουργείου σας, ώστε να μπορέσει το άθλημα να έχει ύπαρξη στη περιοχή μας σήμερα και στο μέλλον.

Σας προτείνουμε λοιπόν τα παρακάτω άμεσης εφαρμογής μέτρα:

α) Την άμεση κατάργηση των διατάξεων της ΚΥΑ του 2004 που αφορούν τα Γήπεδα Ποδοσφαίρου Τοπικού χαρακτήρα, στα οποία πραγματοποιούνται από τις Ενώσεις Ποδοσφαιρικών Σωματείων οι Τοπικές Διοργανώσεις τους.

Είναι πέρα από κάθε λογική η εφαρμογή ίδιων όρων- προϋποθέσεων αδειοδότησης για τα ποδοσφαιρικά Γήπεδα των Πανελλήνιων Επαγγελματικών Κατηγοριών με αυτά των Ερασιτεχνικών Τοπικών Κατηγοριών.

Το ζήτημα αυτό έχει θέσει κατ’ επανάληψη η ΕΠΟ, από τότε που ίσχυσε η εν λόγω ΚΥΑ, και μάλιστα έχει προτείνει προς την Γ.Γ.Α και συγκεκριμένους όρους αδειοδότησης Γηπέδων Ποδοσφαίρου Τοπικών Κατηγοριών, με τους οποίους συμφωνούμε σε γενικές γραμμές (επισυνάπτεται σχετικό έγγραφο ΕΠΟ αρ 35304/2-11-11) .

Αν εξακολουθήσει να ισχύει ως έχει η ΚΥΑ του 2004, είναι αυτονόητο, ότι αποκλείεται να αδειοδοτηθούν τα Γήπεδα του Νομού Σάμου και αυτό γιατί οι Δήμοι μας δεν έχουν τις οικονομικές δυνατότητες εκτέλεσης των ζητούμενων από τις Επιτροπές ελέγχου παρεμβάσεων, ώστε να εισηγηθούν τη χορήγηση Αδειών Λειτουργίας.

β) Οι όροι αδειοδότησης απαιτείται να είναι τέτοιοι, ώστε οι Επιτροπές να έχουν την δυνατότητα ευέλικτης εφαρμογής τους στις γνωμοδοτήσεις, όπως για παράδειγμα (και ορθά) αυτό έγινε με την προσθήκη στη παραγρ. 4 του άρθρου 16 της ΚΥΑ /2004(σχετική ΚΥΑ αρ. 288865/2011), αναφορικά με το ύψος κιγκλιδωμάτων, ανάλογα με το ιστορικό της εγκατάστασης σε περιστατικά βίας κλπ (γιατί να μην υπάρχει τέτοια ρύθμιση πχ και για τις απαιτήσεις των άρθρων 1 και 5 της ΚΥΑ;)

γ) Οι παράμετροι περιστατικών βίας, μεγέθους αθλητικής εγκατάστασης, πληθυσμιακών δεδομένων του τόπου της εγκατάστασης καθώςκαι κάθε άλλη ιδιομορφία πρέπει να αποτελέσουν τη βασική κατεύθυνση της έκδοσης νέας ή τροποποιητικής ΚΥΑ καθορισμού προϋποθέσεων, τους οποίους θα έχει υπόψη η Επιτροπή και θα εφαρμόζει κατά τη κρίση της στους ελέγχους και εισηγήσεις της .

Μόνο με τέτοια ρύθμιση θα γίνει δυνατή η αδειοδότηση των Γηπέδων μας, για τα οποία σημειώνουμε ότι είναι σχεδόν όλα παλιάς κατασκευής, κατασκευασμένα με πενιχρά οικονομικά μέσα, που διατέθηκαν από την Πολιτεία ή την Αυτοδιοίκηση, ακόμα και με προσωπική εργασία διοικούντων Σωματεία και φιλάθλων, σε χωριά με πολύ μικρό πληθυσμό τα περισσότερα (τρία μόνο από τα δώδεκα του Νομού μας είναι σε κωμοπόλεις άνω των 1000 κατοίκων).

 

Κύριε Υπουργέ,

Παρακαλούμε, εξετάστε τις προτάσεις που σας υποβάλλουμε με το παρόν απευθύνοντας ταυτόχρονα την κραυγή αγωνίας για το μέλλον του αθλήματος στο Νομό μας και λάβετε όλα τα αναγκαία μέτρα για να αποτρέψετε την εξαφάνιση του αθλήματος από την ακριτική περιοχή μας .

 

ΣΥΝ: Πέντε (5)

 

Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΚΑΛΗΣ

    

Ο Γενικός Γραμματέας ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΥΔΑΣ


Ο ΣΥΡΙΖΑ για το πρόβλημα της ακαταλληλότητας των γηπέδων

ΚΚΕ: Για την ματαίωση έναρξης του ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος στο νομό Σάμου

Αγνή Καλογερή: «Στα γήπεδα η Ελλάδα αναστενάζει»

Άνω κάτω τα αθλητικά σωματεία Σάμου και Ικαρίας με το κλείσιμο των γηπέδων

Στον αέρα τα πρωταθλήματα και το κύπελλο της ΕΠΣ Σάμου

Διαβάστε ακόμα

Ο ραδιοσταθμός της Ικαρίας με ζωντανό πρόγραμμαενημέρωσης και ψυχαγωγίας.

Editorial

απαραιτητα

©2023 ikariaki. All Right Reserved. Designed and Developed by Fekas Brothers & Digital Avenue