Home ΟικονομίαΕργασία Επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτησης ανέργων για την Ικαρία

Επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτησης ανέργων για την Ικαρία

by ikariaki.gr
37 views

voucherΘέμα: Ενημέρωση για τα προγράμματα επιχορήγησης ωφελουμένων με Επιταγές Κατάρτισης για τη λήψη υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης

Αγαπητοί φίλοι,

Το πρόβλημα της ανεργίας καθημερινά κλιμακώνεται στη σύγχρονη Ελλάδα και σε συνδυασμό με την εντεινόμενη οικονομική κρίση, κάνει την καθημερινότητα των Ελλήνων και ιδιαίτερα των νέων, ανασφαλή και δυσβάστακτη.

Μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ, στην προσπάθεια για μείωση της ανεργίας, σε τακτά χρονικά διαστήματα προκηρύσσονται προγράμματα με την επωνυμία «voucher», τα οποία προσφέρουν επιδοτούμενη θεωρητική κατάρτιση των ανέργων αλλά και πρακτική τους άσκηση, με βάση το κατά περίπτωση θέμα του σεμιναρίου για το οποίο πιστοποιούνται. Παρακάτω παρουσιάζεται ο τρόπος λειτουργίας τέτοιων προγραμμάτων, με στόχο να καταστεί σαφής και να μας επιτραπεί να σας προτείνουμε τη συμμετοχή σας στην προσπάθεια αξιοποίησης των προγραμμάτων που αναμένεται να προκηρυχθούν. Υπενθυμίζουμε πως η αδυναμία των φορέων της χώρας μας να απορροφήσουν στο σύνολό τους τέτοιου είδους κονδύλια ως σήμερα είχε ως αποτέλεσμα να χαθούν σημαντικές δυνατότητες απασχόλησης εργατικού δυναμικού και να μην εισρεύσουν στην ελληνική οικονομία σημαντικά ποσά που προορίζονταν να ενισχύσουν τη ρευστότητά της.

Γενικά για τα προγράμματα voucher (οι κατά περίπτωση όροι καθορίζονται με την προκήρυξη του εκάστοτε προγράμματος)

Η δράση χρηματοδοτείται με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

Σκοπός της δράσης είναι η επίτευξη μιας δομημένης πορείας εισόδου των ανέργων στην αγορά εργασίας, η οποία δυνητικά καταλήγει στην τοποθέτησή τους σε θέσεις απασχόλησης σε επιχειρήσεις.

Στο πλαίσιο της δράσης υλοποιεί μία ολοκληρωμένη δέσμη παρεμβάσεων που περιλαμβάνει:

  • Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 80 ωρών.

  • Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις, διάρκειας 500 ωρών, μοιρασμένων σε προκαθορισμένο ωράριο, με ορίζοντα ολοκλήρωσης που δεν θα υπερβαίνει τους 5 μήνες. Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις δεν υπόκεινται σε κανένα κόστος για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα και μοναδική τους υποχρέωση είναι να μην απολύσουν ενεργούς υπαλλήλους τους προκειμένου να τους αντικαταστήσουν με ωφελούμενους του προγράμματος, για όσο αυτό διαρκεί. Κάθε επιχείρηση δικαιούται να απασχολήσει 1 ωφελούμενο για κάθε 3 εργαζόμενους που απασχολεί. Οι επιχειρήσεις με 0-3 εργαζομένους δικαιούνται 1 ωφελούμενο.

  • Υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης των καταρτιζομένων που παρέχονται από τον πάροχο κατάρτισης στους συνδικαιούχους πριν και κατά τη διάρκεια της κατάρτισης (θεωρητικής και πρακτικής), που αφορούν ενδεικτικά σε:

α) εμπεριστατωμένη συμμετοχή στη διάγνωση των εκπαιδευτικών αναγκών των καταρτιζομένων σε συνάρτηση με τις δεξιότητές τους και με τις ανάγκες των επιχειρήσεων που θα τους απασχολήσουν, με στόχο την κατάλληλη σύζευξη των εκπαιδευτικών αναγκών και δεξιοτήτων των καταρτιζομένων με τις ανάγκες των επιχειρήσεων,

β) υπηρεσίες υποστήριξης στην τοποθέτηση, παρακολούθηση και εποπτεία του καταρτιζόμενου στην επιχείρηση πρακτικής άσκησης, μέσω του επόπτη πρακτικής.

banner

γ) επιπρόσθετες υπηρεσίες στις περιπτώσεις που η πρακτική άσκηση του καταρτιζόμενου καταλήξει σε σύμβαση εργασίας με την επιχείρηση πρακτικής.

  • Κίνητρα προς τις επιχειρήσεις που προβαίνουν στην πρόσληψη ωφελουμένων του προγράμματος αμέσως μετά τη λήξη της πρακτικής άσκησης.

Η κατάρτιση αναλαμβάνεται από παρόχους κατάρτισης (πιστοποιημένα ΚΕΚ).

Κάθε άνεργος που θα εκδηλώσει ενδιαφέρον, εφ’ όσον επιλεγεί βάσει των κριτηρίων και της διαδικασίας που περιγράφεται στην παρούσα, θα εγγραφεί σε «Μητρώο Ωφελουμένων» και θα δικαιούται την «Επιταγή Εισόδου στην αγορά εργασίας», η οποία θα του δώσει τη δυνατότητα να λάβει υπηρεσίες συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης (θεωρία και πρακτική). 

 

Εκπαιδευτικό Επίδομα – Αμοιβή οφειλομένου: Περιλαμβάνει το επίδομα θεωρητικής κατάρτισης και το επίδομα πρακτικής άσκησης. Το εκπαιδευτικό επίδομα ανέρχεται σε:

α) 2.700€ (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων) για την ομάδα ωφελουμένων που είναι απόφοιτοι Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, εκ των οποίων 400€ αντιστοιχούν στο επίδομα θεωρητικής κατάρτισης και 2.300€ στο επίδομα πρακτικής άσκησης,

β) 2.400€ (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων) για την ομάδα ωφελουμένων που είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εκ των οποίων 400€ αντιστοιχούν στο επίδομα θεωρητικής κατάρτισης και 2.000€ στο επίδομα πρακτικής άσκησης


Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε.

ΚΟΧΕΙΛΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ –ΦΛΥΤΖΑΝΗ ΕΥΑ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΧΡΙΣΤΟΣ ΡΑΧΩΝ

ΙΚΑΡΙΑ 83301

ΤΗΛ/ΦΑΞ: 22750-40007

Διαβάστε ακόμα

Ο ραδιοσταθμός της Ικαρίας με ζωντανό πρόγραμμαενημέρωσης και ψυχαγωγίας.

Editorial

απαραιτητα

©2023 ikariaki. All Right Reserved. Designed and Developed by Fekas Brothers & Digital Avenue