Home ΚοινωνίαΚόσμος Επενδυτικό Σχέδιο Γιούνκερ: Το 2016 έκλεισε με συμφωνίες και στα 28 κράτη μέλη

Επενδυτικό Σχέδιο Γιούνκερ: Το 2016 έκλεισε με συμφωνίες και στα 28 κράτη μέλη

by ikariaki.gr
4 views

Με τη σχετική συμφωνία που υπογράφηκε στις 23 Δεκεμβρίου στην Κύπρο, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) συμβάλλει πλέον την τόνωση των επενδύσεων, την υποστήριξη της απασχόλησης και την ενίσχυση της ανάπτυξης και στα 28 κράτη μέλη (Ενημερωτικό Δελτίο για την Ελλάδα διατίθεται εδώ).

 

Ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Επίτροπος αρμόδιος για την απασχόληση, την ανάπτυξη, τις επενδύσεις και την ανταγωνιστικότητα, κ. Γίρκι Κάταϊνεν, δήλωσε: «Το ΕΤΣΕ έχει ήδη αποδείξει ότι αποτελεί ένα σημαντικό πρώτο βήμα προς την επιστροφή των επιπέδων των επενδύσεων σε μια μακροπρόθεσμα βιώσιμη τροχιά. […]. Από κοινού με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), πρέπει τώρα να εντείνουμε τις προσπάθειές μας για να αξιοποιήσουμε περαιτέρω την μέχρι τώρα επιτυχία του ΕΤΣΕ στους τομείς της απασχόλησης και της ανάπτυξης».

 

Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, κ. Werner Hoyer, δήλωσε: «[…] Η πρωτοποριακή χρήση της εγγύησης του προϋπολογισμού ΕΤΕπ-ΕΕ έχει αρχίσει να αποδίδει σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Το ΕΤΣΕ βασίζεται στη στενή συνεργασία του ομίλου της ΕΤΕπ σε ένα ευρύ φάσμα τομέων και στη χρήση διαφόρων χρηματοπιστωτικών προϊόντων σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ΕΤΣΕ θα συνεχίσει να καθοδηγεί τη φιλοδοξία μας για προσέγγιση νέων χρηματοδοτικών εταίρων, στοχεύοντας σε νέα έργα και στις ΜΜΕ που χρειάζονται χρηματοδότηση».

 

Σε 18 μόνο μήνες από τη δρομολόγηση της εγγύησης του ΕΤΣΕ, τα δάνεια του ομίλου της ΕΤΕπ μέσω του ΕΤΣΕ βρίσκονται σε καλή πορεία κινητοποίησης του αρχικού στόχου των 315 δισ. ευρώ σε πρόσθετες επενδύσεις στην πραγματική οικονομία έως το 2018. Έχουμε ήδη υπερβεί το μισό αυτού του αρχικού στόχου. Σύμφωνα με στοιχεία του Δεκεμβρίου 2016, οι πράξεις που εγκρίθηκαν στο πλαίσιο του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη αντιπροσωπεύουν επί του παρόντος συνολικό όγκο χρηματοδότησης ύψους 30,6 δισ. ευρώ. Οι εν λόγω πράξεις αφορούν σήμερα και τα 28 κράτη μέλη και αναμένεται να κινητοποιήσουν συνολικές επενδύσεις ύψους άνω των 164 δισ. ευρώ.

 

banner

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) έχει εγκρίνει 176 έργα υποδομής για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ). Τα έργα αυτά αντιπροσωπεύουν χρηματοδότηση ύψους 22,4 δισ. ευρώ. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΕ) έχει εγκρίνει 244 συμφωνίες χρηματοδότησης ΜΜΕ, με συνολική χρηματοδότηση από το ΕΤΣΕ ύψους 8,1 δισ. ευρώ. Πάνω από 388 000 ΜΜΕ και επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης αναμένεται να ωφεληθούν.

 

Δεδομένης της επιτυχίας του μέχρι σήμερα, ο Πρόεδρος Ζαν-Κλωντ Γιούνκερ ανήγγειλε στην Ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης, της 14ης Σεπτεμβρίου, πρόταση να παραταθεί η διάρκεια και να αυξηθεί η χρηματοδοτική ικανότητα του ΕΤΣΕ για περαιτέρω τόνωση των επενδύσεων («ΕΤΣΕ 2.0»). Η πρόταση θα επεκτείνει την αρχική τριετή περίοδο (2015-2018) έως το 2020 και τον στόχο των 315 δισ. ευρώ σε τουλάχιστον μισό τρισεκατομμύριο ευρώ επενδύσεων. Επιδιώκει επίσης να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην προσθετικότητα, στα διασυνοριακά έργα, στη στήριξη των ΜΜΕ και στην ενίσχυση της γεωγραφικής κάλυψης του ΕΤΣΕ.

 

Οι επιδόσεις της εγγύησης του ΕΤΣΕ έχουν πλέον αξιολογηθεί από την Επιτροπή, από την ΕΤΕπ και από έναν ανεξάρτητο φορέα, την παγκόσμια λογιστική εταιρεία EY. Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι καθεμία από αυτές τις αξιολογήσεις έδωσε στοιχεία που υποστηρίζουν την επέκταση του ΕΤΣΕ. Τα πορίσματα που προέκυψαν από τις τρεις αξιολογήσεις αντιμετωπίζονται εκτενώς στην πρόταση της Επιτροπής και θα ενσωματωθούν στη μελλοντική νομοθετική συζήτηση σχετικά με το ΕΤΣΕ 2.0.

 

Η πρόταση για επέκταση του ΕΤΣΕ έχει ήδη σημειώσει ικανοποιητική πρόοδο. Οι Υπουργοί Οικονομικών της ΕΕ έδωσαν τη συγκατάθεσή τους για την πρόταση της Επιτροπής κατά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου ECOFIN στις αρχές του τρέχοντος μηνός. Κατά τη σύνοδο του Δεκεμβρίου, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εξέφρασε την ικανοποίησή του για την εν λόγω συμφωνία και ζήτησε την επέκταση του ΕΤΣΕ, η οποία αναμένεται να εγκριθεί από τους συννομοθέτες κατά το πρώτο εξάμηνο του 2017.

 

Ιστορικό

Το Επενδυτικό Σχέδιο για την Ευρώπη αποτελείται από τρεις πυλώνες.

  •     Πρώτον, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, που παρέχει εγγύηση της ΕΕ για την κινητοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων.
  •     Δεύτερον, τον Ευρωπαϊκό Κόμβο Επενδυτικών Συμβουλών και την Ευρωπαϊκή Πύλη Επενδυτικών Έργων, τα οποία παρέχουν τεχνική βοήθεια και αυξάνουν την προβολή των επενδυτικών ευκαιριών, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτόν στη διοχέτευση των επενδυτικών έργων στην πραγματική οικονομία.
  •     Τρίτον, την άρση των κανονιστικών φραγμών στις επενδύσεις τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο ΕΕ.

 

Στο πλαίσιο του πρώτου πυλώνα, η απορρόφηση από την αγορά υπήρξε ιδιαίτερα ταχεία στο πλαίσιο του αποκαλούμενου σκέλους για τις ΜΜΕ, όπου το ΕΤΣΕ αποδίδει πολύ πέραν των προσδοκιών. Προκειμένου να διασφαλιστεί η επάρκεια των διαθέσιμων πόρων ώστε να συνεχιστεί η παροχή χρηματοδότησης σε ΜΜΕ με τη στήριξη του ΕΤΣΕ, το σκέλος για τις ΜΜΕ ενισχύθηκε τον Ιούλιο του 2016 κατά 500 εκατ. ευρώ.

 

Στο πλαίσιο του δεύτερου πυλώνα, την 1η Σεπτεμβρίου 2015 δρομολογήθηκε ο Ευρωπαϊκός Κόμβος Επενδυτικών Συμβουλών. Οι φορείς υλοποίησης έργων, οι δημόσιες αρχές και οι ιδιωτικές επιχειρήσεις μπορούν να λαμβάνουν τεχνική υποστήριξη που θα συμβάλλει στη δρομολόγηση των έργων τους και στην προσέλκυση επενδυτών. Μπορούν να εξασφαλίσουν συμβουλές σχετικά με τις κατάλληλες πηγές χρηματοδότησης και να έχουν πρόσβαση σε ένα μοναδικό φάσμα τεχνικής και χρηματοδοτικής εμπειρογνωσίας. Προκειμένου να υπάρξει μεγαλύτερη προβολή των επενδυτικών ευκαιριών στην ΕΕ για τους επενδυτές, η Επιτροπή δημιούργησε την Ευρωπαϊκή Πύλη Επενδυτικών Έργων, η οποία άρχισε να λειτουργεί την 1η Ιουνίου 2016. Οι φορείς υλοποίησης έργων μπορούν να υποβάλλουν τα έργα τους σε απευθείας σύνδεση στο διαδίκτυο, όπου αυτά συνδυάζονται με συναφείς επενδυτικές ευκαιρίες –ένα είδος υπηρεσίας αντιστοίχισης.

 

Για την άρση των εμποδίων στις επενδύσεις –ο τρίτος πυλώνας του Επενδυτικού Σχεδίου– η Επιτροπή έχει ήδη προτείνει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για τη στήριξη των επενδύσεων και τη διευκόλυνση της χρηματοδότησης της πραγματικής οικονομίας, όπως μείωση των κεφαλαιακών επιβαρύνσεων για τις ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις όσον αφορά στις επενδύσεις σε υποδομές. Οι στρατηγικές σχετικά με την Ενεργειακή Ένωση, την Ένωση Κεφαλαιαγορών, την Ενιαία Αγορά και την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά, καθώς και η δέσμη μέτρων για την Κυκλική Οικονομία, περιλαμβάνουν όλες συγκεκριμένα μέτρα τα οποία, αν εφαρμοστούν πλήρως, θα εξαλείψουν τα εμπόδια, θα προωθήσουν την καινοτομία και θα βελτιώσουν ακόμη περισσότερο το επενδυτικό περιβάλλον. Ταυτόχρονα, τα κράτη μέλη πρέπει να συνεχίσουν να υλοποιούν τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις, προκειμένου να αρθούν τα εμπόδια στις επενδύσεις που εντοπίστηκαν στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, σε τομείς όπως η αφερεγγυότητα, οι δημόσιες συμβάσεις, τα δικαστικά συστήματα και η αποτελεσματικότητα της δημόσιας διοίκησης ή οι τομεακοί κανονισμοί.

Για περισσότερες πληροφορίες

 

Τα αποτελέσματα του ΕΤΣΕ μέχρι σήμερα

 

Ενημερωτικό Δελτίο για την Ελλάδα (στα αγγλικά).

 

Ενημερωτικά Δελτία για όλα τα κράτη μέλη

 

Το Δελτίο Τύπου στον ιστότοπο της ΕΕ

 

Διαβάστε ακόμα

Ο ραδιοσταθμός της Ικαρίας με ζωντανό πρόγραμμαενημέρωσης και ψυχαγωγίας.

Editorial

απαραιτητα

©2023 ikariaki. All Right Reserved. Designed and Developed by Fekas Brothers & Digital Avenue