Home ΚοινωνίαΕπικαιρότητα Έως τον Απρίλιο του 2015 οι άδειες ελαιοτριβείων Βορείου Αιγαίου

Έως τον Απρίλιο του 2015 οι άδειες ελαιοτριβείων Βορείου Αιγαίου

by ikariaki.gr
6 views

λιοτριβι - ελαιοτριβείο - ελιάΣε έκτακτη Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου που έγινε την Τρίτη 11 Νοεμβρίου στη Μυτιλήνη, αποφασίστηκε η προσωρινή παράταση των αδειών για τους ιδιοκτήτες ελαιοτριβείων στα νησιά μας μέχρι τον Απρίλιο του 2015.

Το θέμα που αφορά την άδεια μεταποιητικής δραστηριότητας στο τομέα για την τρέχουσα περίοδο αφορούσε το γεγονός πως πολλά ελαιοτριβεία δεν είχαν τα απαραίτητα δικαιολογητικά κυρίως αυτά που αναφέρονται στους περιβαλλοντικούς όρους διαχείρισης των υπολειμμάτων της διεργασίας.

Υπερ της αδειοδότησης των ελαιοτριβείων τάχθηκε η Λαική Συσπείρωση στο Βόρειο Αιγαίο μέχρι να ολοκληρώσει το ΥΠΕΚΑ τη συζήτηση και λήψη νέας απόφασης που έχει ξεκινήσει.

Για παράταση των αδειών υπό όρους μίλησε η επικεφαλής της παράταξης Βόρειο Αιγαίο – Γόνιμη Γραμμή κ.Αγλαϊα Κυρίτση

Ενάντια στην αδειοδότηση για περιβαλλοντικούς όρους τάχθηκε ο Οικολογικός Άνεμος στο Βόρειο Αιγαίο

ο κ.Σπιλάνης επικεφαλής της παράταξης Συμβόλαιο Ζωής με το Αιγαίο είπε πως είναι απαραίτητη η επεξεργασία μιας ολοκληρωμένης πολιτικής για τον πρωτογενή τομέα και την τυποποίηση των αγροτικών προϊόντων ”.

 

Η ελαιοπαραγωγή αποτελεί βασικός τομέας της Πρωτογενούς Παραγωγής των νησιών του Βορείου Αιγαίου και απαιτείται οργανωμένος σχεδιασμός και όχι λύσεις της τελευταίας στιγμής.

[divider]

Προτάσεις της Περιφέρειας Β. Αιγαίου για την αδειοδότηση και λειτουργία των ελαιουργείων στις νησιωτικές περιοχές

banner

Τετάρτη, 12 Νοεμβρίου 2014

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα και οι δυσκολίες για την αδειοδότηση και λειτουργία των ελαιουργείων στις νησιωτικές περιοχές, σε συνέχεια και της αρ. 141/10.11.2014 σχετικής Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου, απέστειλε χθες στην Ειδική Γραμματεία Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής προτάσεις για την απλοποίηση του θεσμικού πλαισίου.

 

Οι προτάσεις αυτές, οι οποίες αποτελούν απόψεις τόσο της Διεύθυνσης Βιομηχανίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, όσο και ελαιοτριβέων της Λέσβου, ζητήθηκε να τεθούν υπόψη της διυπουργικής ομάδας εργασίας που έχει συγκροτηθεί από το ΥΠΕΚΑ για το σκοπό αυτό. Ταυτόχρονα ζητήθηκε να υπάρξει συμμετοχή εκπροσώπων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου στην επόμενη συνεδρίαση της ομάδας εργασίας, προκειμένου να αναπτυχθούν οι προτάσεις αυτές.

Στόχος της προσπάθειας αυτής είναι να προκύψουν βιώσιμες εναλλακτικές προτάσεις βελτίωσης του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου για την αδειοδότηση και λειτουργία των ελαιουργείων, με ταυτόχρονη προστασία του μοναδικού φυσικού περιβάλλοντος των νησιών μας.

[divider]

Αντιγράφουμε από τον ιστοτόπο agronews.gr

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την αδειοδότηση ελαιοτριβείου

«Για τη χορήγηση άδειας μια μεταποιητικής δραστηριότητας ο φορέας υποβάλλει στην αδειοδοτούσα αρχή (του άρθρου 17 παρ. 14 του ν. 3982/2011 όπως ισχύει) το σχετικό  Ερωτηματολόγιο που προβλέπεται στο Παράρτ. Ι. Από τα στοιχεία που δηλώνονται στο Ερωτηματολόγιο και από τα στοιχεία του φακέλου που πιθανόν να υπάρχει στην υπηρεσία η αδειοδοτούσα αρχή ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο φορέα για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ανάλογα με την αιτούμενη άδεια.

Λόγω του ότι έχει λήξει το χρονικό διάστημα ισχύος των Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του συνόλου των ελαιοτριβείων που δεν έχουν εφοδιαστεί μέχρι σήμερα με άδεια λειτουργίας αορίστου διάρκειας και προκειμένου να εφοδιαστούν με την Υπεύθυνη Δήλωση Έναρξης Λειτουργίας Μεταποιητικών Μονάδων Χαμηλής Όχλησης (όπως προβλέπεται στα (α) και (β) σχετικά), θα πρέπει προηγουμένως τα ελαιοτριβεία να εφοδιαστούν με Άδεια Εγκατάστασης (τροποποίηση άδειας εγκατάστασης), έτσι ώστε να ενσωματωθούν σε αυτές και να εγκριθούν, εφόσον αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα τους σύμφωνα με τη νομοθεσία, οι αντίστοιχες Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις ή η αντίστοιχη νέα Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ), ανάλογα με την περιβαλλοντική κατάταξη του ελαιοτριβείου.

 

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά

Προκειμένου να εφοδιαστούν με Άδεια Εγκατάστασης σύμφωνα με τη (β) σχετική Υπουργική Απόφαση, απαιτείται:

α) Αίτηση

β) Ερωτηματολόγιο (συμπληρωμένο, Παράρτ. Ι του (β) σχετικού).

γ1) Δήλωση συμμόρφωσης με τις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (υπεύθυνη δήλωση), όπως προβλέπεται στην (β) σχετική ΥΑ ή

γ2) Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων.

δ) Βεβαίωση χρήσης γης από την αρμόδια Πολεοδομική Αρχή, εφόσον θα κατασκευαστούν νέα έργα ή θα τοποθετηθούν (ή έχουν τοποθετηθεί) νέα μηχανήματα.

ε) Μελέτη εγκατάστασης σύμφωνα με το Β.Δ. της 15/21-10-22 (ΦΕΚ 208Α), με ιδιαίτερο παράρτημα για τις επιλεγόμενες Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις, την επεξεργασία και η διάθεση των υγρών αποβλήτων, κλπ. Στη μελέτη θα συμπεριληφθεί και τυχόν αιτούμενος μηχανολογικός εκσυγχρονισμός (προβλεπόμενος ή ήδη εγκατεστημένος εξοπλισμός-χωρείς προηγούμενη χορήγηση άδειας εγκατάστασης), οπότε και θα εκδοθεί άδεια μηχανολογικής επέκτασης-εκσυγχρονισμού.

Στ) Παράβολο (κατάθεση στη MILLENNIUM BANK) υπέρ της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και εφόσον πρόκειται να τοποθετηθούν (ή έχουν τοποθετηθεί) νέα μηχανήματα αμοιβή μηχανικού, ΦΕΜ, ΤΣΜΕΔΕ κλπ.

 

Για την Άδεια Λειτουργίας σύμφωνα με το (β) σχετικό απαιτείται:

α) Υπεύθυνη Δήλωση του φορέα με την οποία δηλώνεται η έναρξη της λειτουργίας σύμφωνα με τους όρους της άδειας εγκατάστασης (Παράρτ. IV του (β) σχετικού).

β) Υπεύθυνη Δήλωση του φορέα στην οποία να αναφέρει λεπτομερώς πόσους και ποιας ειδικότητας τεχνικούς θα χρησιμοποιήσει κατά το νόμο.

γ) Υπεύθυνη Δήλωση των κατά περίπτωση αντίστοιχης ειδικότητας μηχανικών ότι τα προβλεπόμενα έργα εκτελέστηκαν σύμφωνα με τις εγκριθείσες μελέτες.

δ) Υπεύθυνη δήλωση ανάθεσης – ανάληψης της επίβλεψης, λειτουργίας και συντήρησης της εγκατάστασης από τον κάτοχό της και τον αρμόδιο κατά νόμο τεχνικό αντίστοιχα.

ε) Πιστοποιητικό Ενεργητικό Πυροπροστασίας.

Στ) Βεβαίωση καταλληλότητας από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας, σύμφωνα με την ΚΥΑ 15523/2006 (ΦΕΚ 1187/Β/31-8-2006) και την αρ. 442/205/Φ.15/28-2-2008 εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης.

ζ) Οικοδομική άδεια αν έχουν κατασκευαστεί νέα κτηριακά έργα (αποθήκες, στέγαστρα, υπαίθρια έργα επεξεργασίας αποβλήτων κλπ.). Αν η δραστηριότητα λειτουργεί σε υφιστάμενο κτήριο, αντίγραφο οικοδομικής άδειας με υπεύθυνη δήλωση αρμοδίου από το νόμο μηχανικού, περί μη απαίτησης έκδοσης νέας οικοδομικής άδειας καθώς και τα σχετικά με τη στατική επάρκεια του κτηρίου, τη βιομηχανική – βιοτεχνική χρήση του κτηρίου και την εγκατάσταση του μηχανολογικού εξοπλισμού σε χώρο κύριας χρήσης (όχι σε βοηθητικό ή κοινόχρηστο).

η) Βεβαίωση κατασκευής κυκλοφοριακής σύνδεσης ή απαλλαγή από αυτήν την αρμόδια υπηρεσία, αν απαιτείται.

θ) Παράβολο (κατάθεση στη MILLENNIUM BANK) υπέρ της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου».

 

Δηλώσεις

Σχετικά με το θέμα ο Αντιπεριερειάρχης Νικόλαος Μάρκου δήλωσε: «Με την ενημερωτική επιστολή μας προς τα Ελαιοτριβεία σχετικά με τη διαδικασία αδειοδότησής των, αποσκοπούμε αφενός στην έγκαιρη πληροφόρηση των Συνεταιριστικών Οργανώσεων και των ιδιοκτητών Ελαιοτριβείων, ώστε άμεσα να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες και να έχουν απρόσκοπτη λειτουργία. Αφετέρου μέσω αυτής της κίνησης, καθίστανται οι επιχειρήσεις υπεύθυνες για τους τρόπους διαχείρισης των αποβλήτων, γεγονός που συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος, στην αναβάθμιση της ποιότητας του προϊόντος και στην βελτίωση του εισοδήματος των χιλιάδων ελαιοπαραγωγών».

Διαβάστε ακόμα

Ο ραδιοσταθμός της Ικαρίας με ζωντανό πρόγραμμαενημέρωσης και ψυχαγωγίας.

Editorial

απαραιτητα

©2023 ikariaki. All Right Reserved. Designed and Developed by Fekas Brothers & Digital Avenue