Home Τ. ΑυτοδιοίκησηΔήμος Ικαρίας Ενημέρωση από τον Δήμο Ικαρίας για τις τελευταίες συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου

Ενημέρωση από τον Δήμο Ικαρίας για τις τελευταίες συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου

by ikariaki.gr
10 views

δημοτικό συμβούλιο 2014

4 Απριλίου 2016                                         

Δ/νση: Άγιος Κήρυκος Ικαρίας

Τ.Κ. 83 300

Τηλ: 2275350400-401 / Φαξ: 2275022215

Email: [email protected]

www.ikaria.gov.gr

  Δελτίο Τύπου για συνεδριάσεις Δ.Σ Ικαρίας (4η & 5η του 2016)

    Συνεδρίασε το προηγούμενο διάστημα δυο φορές το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Ικαρίας.    Το δημοτικό συμβούλιο αποφάσισε:

  • Για διάφορα τρέχοντα ζητήματα που βρισκόταν σε εκκρεμότητα (συγκρότηση επιτροπών, παρατάσεις έργων και παραλαβές έργων ).
  • Για την διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών, λόγο λανθασμένης καταχώρησης.
  • Επίσης εγκρίθηκαν οι μελέτες και καθορίστηκε ο τρόπος εκτέλεσης των εξής έργων: Α. «Αντικατάσταση αποχετευτικού δικτύου στο Καραβόσταμο », Β. «Επισκευή Αργολιθοδομής τοίχου αντιστήριξης στο Καραβόσταμο», Γ. «Αποκατάσταση υδροληψίας φράγματος  Πεζιού» , Δ. «Τσιμεντοστρώσεις ΔΕ Ευδήλου 2016».   
  • Ανανεώθηκε η Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Δήμου Ικαρίας και  ΟΑΕΔ , για τη λειτουργία του γραφείου του ανταποκριτή στη Δ. Ε Ευδήλου.
  • Εγκρίθηκε το κείμενο της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Ικαρίας και Μητρόπολης Σάμου, μετά τις διορθώσεις που είχε ζητήσει η αποκεντρωμένη διοίκηση για να ολοκληρωθεί η παραχώρηση του κτηρίου του εκκλησιαστικού Γηροκομείου.
  • Τέλος το δημοτικό συμβούλιο αποδέχτηκε κατά πλειοψηφία την εφαρμογή του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς, για το έτος 2016, με τη μέθοδο των δολωματικών ψεκασμών εδάφους. Κοινοποιώντας παράλληλα στην Δ/νση Αγροτική Οικονομία της Περιφέρειας Β. Αιγαίου, τις παρατηρήσεις – προτάσεις που κατατέθηκαν από τα συμβούλια των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων και τις δημοτικές παρατάξεις (ΛΑΣ –ΠΕΑ-Ικα.Ρι.Α. -ΑΣΠΙ) οι οποίες συνοπτικά είναι οι εξής :

Α) Να επανεξετασθεί από την υπηρεσία η δυνατότητα διεξαγωγής του προγράμματος  συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς, έτους 2016. Από την ίδια την υπηρεσία και όχι από με εργολαβική εκτέλεση.

banner

Β) Σε διαφορετική περίπτωση να υπάρξει με ευθύνη της υπηρεσίας  συστηματικός έλεγχος της εκτέλεσης του προγράμματος, ώστε να μην επαναληφθούν οι αστοχίες της περασμένης περιόδου. Τόσο σε ότι αφορά τον τρόπο όσο και τον χρόνο διεξαγωγής του προγράμματος

Γ) Να μην διεξαχθεί η δακοκτονία με μηχανοκίνητα μέσα όπως την περασμένη περίοδο, γιατί με αυτό τον τρόπο το 60% των ελαιόδεντρων μένουν εκτός προγράμματος λόγω απόστασης από το αγροτικό οδικό δίκτυο στο οποίο έχουν πρόσβαση τα μηχανοκίνητα μέσα. Με αποτέλεσμα το πρόγραμμα συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς να μην έχει κανένα πρακτικό αποτέλεσμα εκτός από την οικονομική ενίσχυση του εργολάβου.

Δ) Το δημοτικό συμβούλιο προτείνει Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Β. Αιγαίου την αλλαγή τρόπου εφαρμογής του προγράμματος ως προς την μεθοδολογία αντιμετώπισης του δάκου καθώς και αύξησης των χρημάτων που δίνονται, ώστε να είναι δελεαστική η συμμετοχή στο πρόγραμμα.

Ο δημοτικός σύμβουλος της ΑΣΠΙ, ψήφισε κατά του συγκεκριμένου τρόπου εκτέλεσης του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς, υποστηρίζοντας την πρόταση να χρησιμοποιούνται βιολογικοί τρόποι καταπολέμησης του δάκου (π.χ. δακοπαγίδες).

Στις συνεδριάσεις αυτές βαρύνουσας σημασίας θέμα ήταν ο προγραμματισμός προσλήψεων  έκτακτου προσωπικού σύμφωνα με όσα ορίζονται στην σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΥΠ.ΕΣ.ΔΑ).  Σχετικά με τον προγραμματισμό προσλήψεων έκτακτου  προσωπικού, με βάση την εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.ΔΑ, τις ανάγκες των Δημοτικών Ενοτήτων, τον ΟΕΥ και               τις διαθέσιμες πιστώσεις του δημοτικού προϋπολογισμού, προτάθηκαν και εγκρίθηκαν κατά πλειοψηφία  οι εξής θέσεις  :

Δ.Ε Αγίου Κηρύκου:

1 θέση Δ.Ε  Χειριστών  μηχανημάτων έργου  8μηνης διάρκειας

1 »»    Δ.Ε  Υδραυλικών 8μηνης διάρκειας.

1 »»    Δ.Ε  Μάγειρων  για τον   1ο  Π.Σ  8μηνης διάρκειας

6 »»   Δ.Ε  Διοικητικών (για την λειτουργία των Ιαματικών πηγών) 2μηνης διάρκειας

Δ.Ε Ευδήλου:

1 θέση Δ.Ε  Χειριστών  μηχανημάτων έργου  8μηνης διάρκειας

1 »»    Δ.Ε  Υδραυλικών 8μηνης διάρκειας.

1 »»    Υ.Ε  Καθαριστών για το μαθητικό κέντρο  8μηνης διάρκειας

2 »»    Υ.Ε  εργατών Ύδρευσης  2μηνης  διάρκειας.

3 »»    Υ.Ε  εργατών  καθαριότητας 2μηνης διάρκειας.

Δ.Ε  Ραχών :

1 θέση  Π.Ε η Τ.Ε  Εκπαιδευτικού προσωπικό  για τον  2ο Π.Σ 11μηνης διάρκειας

1 »»     Δ.Ε  Μάγειρων  για τον  2ο Π.Σ  8μηνης διάρκειας.

1 »»     Δ.Ε  Ναυαγοσώστη    3μηνης διάρκειας

2 »»    Δ.Ε  Οδηγών Οχημάτων  2μηνης διάρκειας.

4 »»    Υ.Ε  εργατών  καθαριότητας  (Καθαριότητα- παραλίες), 2μηνης διάρκειας.

2 »»    Υ.Ε  εργατών Ύδρευσης  2μηνης  διάρκειας.

       Επίσης από τα χρηματοδοτούμενα Ευρωπαϊκά προγράμματα ζητάμε:

1 θέση  Τ.Ε  Εκπαιδευτικού προσωπικού &  1 θέση  Δ.Ε  Εκπαιδευτικού προσωπικού για τον 1ο Παιδικό Σταθμό Αγίου Κηρύκου   11μηνης διάρκειας.

1 θέση  Τ.Ε  Εκπαιδευτικού προσωπικού &  1 θέση  Δ.Ε  Εκπαιδευτικού προσωπικού για τον 1ο Παιδικό Σταθμό Ραχών   11μηνης διάρκειας

(Οι σύμβουλοι της ΠΕΑ δεν δέχτηκαν την εισήγηση για το προσωπικό με σύμβαση Ι.Δ ορισμένου χρόνου των λοιπών υπηρεσιών, καταθέτοντας δική τους πρόταση)

Για αυτές τις θέσεις αφού εγκριθούν από την αποκεντρωμένη διοίκηση Αιγαίου θα κινηθούν οι προβλεπόμενες  διαδικασίες για την πλήρωση τους .

Κατά την συζήτηση ενημερώθηκε το συμβούλιο για την προσπάθεια της διοίκησης του Δήμου  ώστε να υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 12 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου  (ΦΕΚ 184/30-12-2015/Α), το βοηθητικό προσωπικό (9 θέσεις εργασίας) των Ιαματικών πηγών του Δήμου. Υπόθεση για την οποία  θα επανέλθουμε γιατί παρά τις διευκρινήσεις που δοθήκαν  δεν αποφεύχθηκε τελικά η διάδοση ανυπόστατων σχολίων και ψευδών πληροφοριών .

 

ΔΗΜΟΣ   ΙΚΑΡΙΑΣ

Διαβάστε ακόμα

Ο ραδιοσταθμός της Ικαρίας με ζωντανό πρόγραμμαενημέρωσης και ψυχαγωγίας.

Editorial

απαραιτητα

©2023 ikariaki. All Right Reserved. Designed and Developed by Fekas Brothers & Digital Avenue