Home ΚοινωνίαΕλλάδα Ε.Α.Κ.Π. : Υπόμνημα – Ενημερωτικό σημείωμα – Ανακοίνωση

Ε.Α.Κ.Π. : Υπόμνημα – Ενημερωτικό σημείωμα – Ανακοίνωση

by ikariaki.gr
10 views

ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ

Της Ένωσης Υπαλλήλων  Πυροσβεστικού Σώματος  Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

Προς: Κο Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας

Χαρδαλιά Νικόλαο

Κοιν: Κο Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγο

Ματθαιόπουλο Βασίλειο

                                                                             Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

                                                                             Περιφερειακές Ενότητες Λέσβου, Λήμνου,

                                                                             Σάμου, Χίου, Ικαρίας

banner

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Κύριε Γενικέ Γραμματέα

Με αφορμή την επίσκεψη σας στην Ικαρία θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τις ελλείψεις και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι υπάλληλοι και οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες και Κλιμάκια της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και χρήζουν άμεσης λύσης.

 • Ελλείψεις σε προσωπικό. Προτείνουμε και διεκδικούμε μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων και πενταετούς θητείας συναδέλφων με πλήρη εργασιακά δικαιώματα. Επίσης προσλήψεις για την κατά τόπους κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων.
 • Δημιουργία ασφαλούς δικτύου πρόληψης και πυροπροστασίας στην περιοχή μας και σε όλη τη χώρα, για την προστασία της ζωής και της περιουσίας του λαού μας και του φυσικού μας πλούτου. Κατάργηση των αντιδασικών νόμων και απαγόρευση κάθε επιχειρηματικής δραστηριότητας στα δάση.
 • Στόλος οχημάτων. Ανανέωση των πυροσβεστικών οχημάτων με άμεση απόσυρση όλων των πεπαλαιωμένων καθώς και αποκατάσταση βλαβών και αντικατάσταση όλων των φθαρμένων ελαστικών. Ετήσιος τεχνικός έλεγχος από κρατικά Κ.Τ.Ε.Ο.
 • Μέσα ατομικής προστασίας. Προμήθεια ασφαλούς και αξιόπιστου ατομικού εξοπλισμού και σύγχρονων μέσων προστασίας για όλα τα συμβάντα που αντιμετωπίζουμε.
 • Μετεγκατάσταση των Πυροσβεστικών Κλιμακίων που στεγάζονται σε ακατάλληλες κτιριακές εγκαταστάσεις και θέτουν σε κίνδυνο την υγεία και την ασφάλεια μας καθώς και έναρξη εργασιών συντήρησης και αποκατάστασης όπου είναι αναγκαίο. Προμήθεια στο Π.Κ. Καρλοβάσου με τον απαραίτητο εξοπλισμό ( επίπλωση, ατομικά ερμάρια, οικοσκευές ). Κατασκευή χώρων στέγασης των υπηρεσιακών οχημάτων στα Κλιμάκια Πλωμαρίου , Καρλοβάσου, Αγίου Κηρύκου και Ραχών.
 • Εφαρμογή των θεσμοθετημένων, αλλά και των απαιτούμενων μέτρων προστασίας της υγείας και της ασφάλειας στους χώρους εργασίας μας. Θεσμοθέτηση του Π.Δ. για την προστασία της υγείας και ασφάλειας στα επιχειρησιακά συμβάντα. Ιατρικοί έλεγχοι για όλο το προσωπικό. Παρουσία ασθενοφόρου με ειδικευμένο προσωπικό στα συμβάντα. Εξασφάλιση κατάλληλων εγκαταστάσεων για ξεκούραση όταν συνδράμουμε σε πυρκαγιές, διασώσεις κ.α. μακριά από την έδρα μας. Χορήγηση πλήρους και επαρκούς διοικητικής μέριμνας.
 • Ένταξη του επαγγέλματος στα Βαρέα – Ανθυγιεινά και Επικίνδυνα.
 • Επαρκή καθαριότητα στους χώρους εργασίας, με προσλήψεις μόνιμου προσωπικού σε όλες τις υπηρεσίες που παρουσιάζουν ελλείψεις.
 • Άμεσες τοποθετήσεις αξιωματικών σε όλα τα Πυροσβεστικά Κλιμάκια προκειμένου να εκτελούν τα καθήκοντά των προϊσταμένων, για να αναβαθμιστεί η εκπαίδευση προσωπικού και η λειτουργία τους.
 • Κατάργηση των επιφυλακών που γίνονται χωρίς να υπάρχουν συμβάντα σε εξέλιξη, καθώς και αυτών που γίνονται για καλύψουν πάγιες και όχι έκτακτες ανάγκες του Π.Σ. ( στάδια, προληπτικές επιφυλακές, κάλυψη και στελέχωση προσωπικού σε Π.Υ. και Π.Κ. λόγω των μεγάλων ελλείψεων, όταν υπάρχουν συμβάντα ).
 • Σύσταση νέου αξιοκρατικού Κανονισμού Μεταθέσεων που δεν θα ξεσπιτώνει τους πυροσβέστες και ως προϋπόθεση θα έχει την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού με σταθερή σχέση εργασίας, για την κάλυψη όλων των πραγματικών κενών οργανικών θέσεων των κατά τόπους υπηρεσιών σε όλη τη χώρα. Κατάργηση των Π.Δ. 93/2014 και 13/2017 που ξεσπιτώνουν τους πυροσβέστες με μεταθέσεις και μετακινήσεις, διαλύουν τον προσωπικό και οικογενειακό τους προγραμματισμό και παράλληλα αποδυναμώνουν ακόμα περισσότερο τις υπηρεσίες των περιοχών που υπηρετούσαν πριν να ξεσπιτωθούν. Να επιστρέψουν στα σπίτια τους και στις υπηρεσίες τους, όλοι οι συνάδελφοι που ξεσπιτώθηκαν με μεταθέσεις και μετακινήσεις και μέχρι να γίνει αυτό, να τους παρέχεται δωρεάν διαμονή σε κατάλληλες κατοικίες, σίτιση και ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης, με ευθύνη της υπηρεσίας και του κράτους.
 • Αναβάθμιση της λειτουργίας και της εκπαίδευσης των πυροσβεστικών υπηρεσιών και των κλιμακίων. Καμία κατάργηση ή αναστολή λειτουργίας πυροσβεστικής υπηρεσίας ή πυροσβεστικού κλιμακίου στην περιφέρειά μας και σε όλη τη χώρα. Ίδρυση νέων πυροσβεστικών υπηρεσιών όπου απαιτούν οι σύγχρονες ανάγκες, η προστασία της ζωής και της περιουσίας του λαού.

Επίσης εκφράζοντας την αλληλεγγύη μας προς τους διωκόμενους από τις πολεμικές συγκρούσεις πρόσφυγες και μετανάστες ζητάμε την   αποσυμφόρηση των Κ.Υ.Τ.  ( hotspots ) και μεταφορά τους στην ηπειρωτική Ελλάδα σε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής.

Είναι τα δίκαια αιτήματα για τα οποία παλεύουμε προκειμένου να αναβαθμίσουμε την εργασιακή και επαγγελματική μας κατάσταση και παράλληλα να συμβάλουμε έτσι  ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται πλήρως η υπηρεσία μας σε ότι αφορά την προστασία της ζωής και της περιουσίας των κατοίκων των νησιών μας και του φυσικού πλούτου της περιοχής μας.

ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ

 

 

ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ

Της Ένωσης Υπαλλήλων  Πυροσβεστικού Σώματος  Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ-ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Κατά την διάρκεια της επίσκεψης του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας κυρίου Χαρδαλιά Νικόλαου και του κυρίου Αρχηγού του Π.Σ. Αντιστράτηγου Ματθαιόπουλου Βασίλειου  στην Ικαρία, είχαμε την ευκαιρία να θέσουμε στην πολιτική και φυσική ηγεσία μας τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοι και τις ελλείψεις στις υπηρεσίες και τα κλιμάκια της Περιφέρειας μας.

Στο πλαίσιο της συνάντησης μας έγινε αναφορά στις ιδιαιτερότητες που παρουσιάζουν τα νησιά της περιφέρειας μας και τις δυσκολίες που υπάρχουν σε επιχειρησιακό επίπεδο. Καταθέσαμε αναλυτικό πλαίσιο αιτημάτων και προτάσεων που αφορούν τις εργασιακές συνθήκες όλων των υπαλλήλων ( μονίμων, πενταετών, συμβασιούχων ) αλλά και την ενίσχυση της επιχειρησιακής μας ικανότητας, πάνω στο οποίο έγινε και συζήτηση.

Δώσαμε ιδιαίτερη σημασία στο θέμα της έλλειψης προσωπικού το οποίο και διογκώθηκε μετά την ίδρυση των Π.Υ. αερολιμένων και στην δυσκολία έως και αδυναμία ενίσχυσης μας σε δύσκολα συμβάντα, λόγω της μεγάλης θαλάσσιας απόστασης από τα κεντρικά λιμάνια της χώρας. Έγινε επίσης αναφορά στις δυσκολίες προσέγγισης των μεγάλων ορεινών όγκων που υπάρχουν στα περισσότερα νησιά, κυρίως λόγω της απουσίας δασικών δρόμων αλλά και των δύσκολων οδικών δικτύων καθώς και στην ύπαρξη αρκετών περιοχών ενταγμένων στο δίκτυο natura 2000, αρκετών στρατιωτικών εγκαταστάσεων και εργοστασίων ποτοποιίας.

Αν και αναγνωρίστηκε το δίκαιο των αιτημάτων μας και από τον κύριο Χαρδαλιά και από τον κύριο αρχηγό, δεν πήραμε κάποια συγκεκριμένη δέσμευση για την επίλυση τους. Έγινε αναφορά στο σχεδιασμό νέων δομών στην Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και φορέων απορρόφησης ευρωπαϊκών κονδυλίων, ωστόσο έγινε και αναφορά στις ευθύνες της τοπικής αυτοδιοίκησης για κάποια ζητήματα.

Εμείς από την πλευρά μας το πρώτο πράγμα που τονίσαμε είναι ότι χωρίς την αναγκαία χρηματοδότηση τόσο για το Π.Σ. όσο και για την Δασική Υπηρεσία και την τοπική διοίκηση που έχουν την ευθύνη της πρόληψης αλλά και της λειτουργίας των Π.Κ., κανένας σχεδιασμός και καμιά δομή δεν θα έχουν αποτέλεσμα.

Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών θεωρούμε ότι οι μόνοι που μπορούν  και πρέπει να επιβάλουν το δίκιο μας είμαστε μόνο εμείς οι εργαζόμενοι στο Πυροσβεστικό Σώμα. Για να μην γίνει και αυτό το υπόμνημα ένα ακόμα « χαρτί » που κοινοποιήθηκε στην ηγεσία μας, καλούμε τους συναδέλφους μας να στηρίξουν αυτά τα αιτήματα έμπρακτα με συμμετοχή στις διεργασίες του σωματείου μας και στους αγώνες που καθημερινά δίνονται από το εργατικό κίνημα.

ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ

 

 

ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ

Της  Πανελλήνιας  Ομοσπονδίας  Ενώσεων  Υπαλλήλων  Πυροσβεστικού  Σώματος

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

 

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΥΠΟΝΟΜΕΥΣΗ & ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΜΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΑΓΩΝΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΟΥΣ & ΤΗΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΉ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Έπειτα από καταγγελίες συναδέλφων από αρκετές περιφέρειες της χώρας ( Ήπειρος, Δυτική Ελλάδα, Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, Νότιο Αιγαίο κ.α. ), ενημερωθήκαμε ότι ορισμένες Διοικήσεις πυροσβεστικών υπηρεσιών για το χρονικό διάστημα που οι υπηρεσίες τους βρισκόταν σε Γενική Επιφυλακή, δεν έχουν προσμετρήσει στα οφειλόμενα ρεπό των μόνιμων συναδέλφων το σύνολο των ωρών της επιφυλακής συμπεριλαμβανομένων και αυτών που βρίσκονταν σε κατ’ οίκον επιφυλακή, αλλά υπολόγισαν μόνο τις ώρες που οι συνάδελφοι βρισκόταν στην υπηρεσία, καθώς και στα επιχειρησιακά συμβάντα ( πυρκαγιές κ.α. ).

Με βάση τη νομοθεσία που ισχύει ( άρθρο 24 του Π.Δ. 210/1992 ) έχει εκδοθεί η υπ. αριθμ. 20185 Φ.105.9/4-6-1999 Διαταγή Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος με θέμα « Επιφυλακή πυροσβεστικού προσωπικού και ρύθμιση συναφών θεμάτων », η οποία στην παράγραφο αναφέρει ότι: « Στο τρίτο στάδιο επιφυλακής ( Γενική Επιφυλακή ) καλείται αριθμός υπαλλήλων τόσος όσος απαιτείται για την επάνδρωση όλων των οχημάτων και για τη δημιουργία πεζοπόρων τμημάτων. Σε αυτή την περίπτωση ο Διοικητής φροντίζει να μην υπάρχει πλεονάζον προσωπικό στην υπηρεσία αλλά αυτό να ξεκουράζεται κατ’ οίκον ευρισκόμενο σε άμεση ετοιμότητα, εκτός αν διαταχθεί ρητά η παραμονή όλου του προσωπικού στην υπηρεσία »

Άρα, για τους μόνιμους συναδέλφους που τέθηκαν σε Γενική Επιφυλακή, είτε βρισκόταν στην υπηρεσία είτε στα συμβάντα είτε κατ’ οίκον σε άμεση ετοιμότητα, πρέπει να προστεθεί στα οφειλόμενα ρεπό τους το σύνολο των ωρών για όλη τη διάρκεια εφαρμογής της Γενικής Επιφυλακής. Εξαιρούνται μόνο οι συνάδελφοι που ήταν σε άδεια ή ρεπό, σε χρονικό διάστημα Γενικής Επιφυλακής.

Πέραν αυτών, υπάρχει και απόφαση του Ευρωπαϊκού Ανώτατου Δικαστηρίου (υπ. αριθμ. 14/18, εκδόθηκε στις 21-2-2018), που βασίζεται κυρίως σε διατάξεις κοινοτικής οδηγίας της 4ης Νοεμβρίου 2003 και ορίζει ότι: ο χρόνος των κατ’ οίκον εφημεριών ετοιμότητας ενός εργαζομένου ο οποίος είναι υποχρεωμένος να ανταποκρίνεται στις κλήσεις του εργοδότη του σε σύντομο χρονικό διάστημα, καθώς και να είναι φυσικά παρών στον καθορισμένο από τον εργοδότη τόπο και να βρίσκεται στη διάθεσή του προκειμένου να μπορεί να παράσχει αμέσως τις υπηρεσίες του σε περίπτωση ανάγκης, πρέπει να θεωρείται ως « χρόνος εργασίας ». Η απόφαση αναφέρει επίσης, ότι η υποχρέωση της παρουσίας του εργαζόμενου στον καθορισμένο από τον εργοδότη τόπο, καθώς και ο περιορισμός που απορρέει από γεωγραφικής και χρονικής απόψεως από την ανάγκη για τη σύντομη μετάβαση στον τόπο εργασίας, περιορίζουν σε πολύ σημαντικό βαθμό τις δυνατότητες που έχει ο εργαζόμενος να αναλάβει και να αναπτύξει άλλες δραστηριότητες, δηλαδή να ασχοληθεί με τα προσωπικές, οικογενειακές και κοινωνικές υποχρεώσεις του. Τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως είναι και η Ελλάδα, δεν μπορούν να παρεκκλίνουν από το σύνολο των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις διατάξεις της παραπάνω κοινοτικής οδηγίας και δεν επιτρέπεται να διατηρούν ή να θεσπίζουν διαφορετικό ορισμό της έννοιας του « χρόνου εργασίας ». Φυσικά, ούτε στην απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου ούτε στην οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γίνεται λόγος για χρηματική αμοιβή των επιπλέον ωρών εργασίας και κατά συνέπεια των ωρών των κατ’ οίκον εφημεριών, επιφυλακής ή ετοιμότητας. Αντιθέτως επισημαίνεται και στην απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, η δυνατότητα για αμοιβή της υπερωριακής εργασίας με ρεπό.

Οι πυροσβέστες όπως και όλοι οι εργαζόμενοι γνωρίζουμε τι σημαίνει Ευρωπαϊκή Ένωση και ποια είναι η στρατηγική της.Με τις οδηγίες και τις αποφάσεις της που εφαρμόζουν διαχρονικά και στη χώρα μας όλες οι κυβερνήσεις, με τα μνημόνια και το σύνολο του αντεργατικού της οπλοστασίου, προωθεί και επιβάλλει την ελαστικοποίηση – εντατικοποίηση και διευθέτηση του σταθερού ημερήσιου και εβδομαδιαίου χρόνου εργασίας για όλους τους εργαζόμενους, τη συρρίκνωση κοινωνικών δομών και παροχών, τη μείωση μόνιμου προσωπικού, την κατάργηση όσων εργασιακών δικαιωμάτων μας έχουν απομείνει.

Μην μας διαφεύγει το γεγονός ότι τέτοιες κυβερνητικές προσπάθειες με ανάλογες νομοθετικές πρωτοβουλίες, απέτρεψε ο αγώνας της Ε.Α.Κ.Π. αλλεπάλληλες φορές από το 2000 με αποκορύφωμα το 2008 και το 2017 που επιχειρήθηκε να εργάζονται οι πυροσβέστες την αντιπυρική περίοδο νόμιμα ( πέραν των όποιων επιφυλακών θα επιβάλλονταν ) 63 ώρες σε οποιαδήποτε χρονική περίοδο 7 ημερών ή 48 ώρες σε οποιαδήποτε χρονική περίοδο 4 ημερών αντίστοιχα. Δηλαδή χωρίς τακτικό ωράριο και ημερήσια ανάπαυση αλλά όποια χρονική στιγμή το επέβαλαν οι ανάγκες της υπηρεσίας.

Συμπερασματικά, από όλα τα στοιχεία που παραθέτουμε στην ανακοίνωσή μας, απορρέει ότι και από την εθνική και από την κοινοτική νομοθεσία, ο χρόνος της κατ’ οίκον ετοιμότητας κατά τη διάρκεια Γενικής Επιφυλακής των πυροσβεστών είναι χρόνος εργασίας και σαν τέτοιος πρέπει να υπολογιστεί. Εάν αυτό δεν συμβεί, τότε οι Διοικήσεις των πυροσβεστικών υπηρεσιών θα έχουν παρανομήσει κατάφορα εναντίον των δικαιωμάτων των πυροσβεστών.  

Πρέπει όμως να πάρουμε υπόψη μας ότι ένας μεγάλος αριθμός  διοικήσεων των Π.Υ., κινούνται στα πλαίσια των προφορικών κατευθύνσεων που παίρνουν διαχρονικά από τις Πολιτικές και Φυσικές ηγεσίες για το τσάκισμα των εργασιακών μας δικαιωμάτων. Ειδικά την φετινή αντιπυρική περίοδο, έχουν καταγραφή σε γενικευμένη μορφή κρούσματα: Προληπτικών επιφυλακών. Περικοπές κανονικών αδειών ή μη χορήγηση τους. Περικοπή προγραμματισμένων ημερήσιων αναπαύσεων και επιβολή παράνομης πρόσθετης εργασίας, για να επιτευχθεί παντοίο τρόπο η « αποτελεσματικότητα » και η επιβεβαίωση του επιχειρήματος ότι ο ανθρώπινος όλεθρος στο ΜΑΤΙ ήταν αποτέλεσμα  κακής διαχείρισης και όχι της συστηματικής αποσάθρωσης της πυρασφάλειας και της δασοπροστασίας, δεν θεσμοθέτησαν τη χορήγηση χρηματικής αμοιβής των υπερωριών για τους μόνιμους πυροσβέστες όπως και για τους υπόλοιπους υπαλλήλους των Σωμάτων Ασφαλείας ( αστυνομικούς, λιμενικούς ) και τους στρατιωτικούς των Ενόπλων Δυνάμεων. Για την εργασία μας πέραν του κανονικού ωραρίου είτε με επιφυλακές είτε με πρόσθετη υπερεργασία αμειβόμαστε με ρεπό, σε αντίθεση με ότι ισχύει για όλους τους πολιτικούς δημόσιους υπαλλήλους της χώρας που αμείβονται με καταβολή χρηματικών ποσών. Ιδιαίτερα σε εμάς τους πυροσβέστες τα οφειλόμενα ρεπό δεν χορηγούνται στην πλειοψηφία τους, εξαιτίας της μεγάλης έλλειψης μόνιμου προσωπικού. Έχουμε εργαστεί χιλιάδες ώρες δωρεάν, για να προστατεύουμε τη ζωή και την περιουσία του ελληνικού λαού και το φυσικό πλούτο της χώρας.

Η κύρια αιτία και για την επιβολή των σωρηδόν επιφυλακών είναι η μεγάλη έλλειψη του Π.Σ. σε μόνιμο προσωπικό, σε συνδυασμό με την έλλειψη μέτρων προστασίας της υγείας και της ασφάλειας μας όλα αυτά τα χρόνια και κυρίως της μη θεσμοθέτησης του ανώτατου – ασφαλούς ορίου συνεχούς εργασίας στην υπηρεσία και στα επιχειρησιακά συμβάντα. Οι επιπτώσεις στους πυροσβέστες είναι οι αντίξοες συνθήκες εργασίας και οι συνεχείς κίνδυνοι από την πολύωρη και ιδιαίτερα κουραστική εργασία.

Οι κυβερνήσεις εκμεταλλεύονται τον ελεύθερο χρόνο μας, με την απλήρωτη – δωρεάν υπερεργασία που μας επιβάλλουν. Μας εκμεταλλεύονται με τις επιφυλακές ( παράνομες και νόμιμες ) κατά τη διάρκεια συμβάντων και τις επιφυλακές για κάλυψη πάγιων και όχι έκτακτων αναγκών ( στάδια επικινδυνότητας, ενίσχυση υπηρεσιών ανά την επικράτεια κ.α. ). Με αυτόν τον τρόπο « καλύπτουμε » τις μεγάλες ελλείψεις σε προσωπικό.

Εάν πίστευαν τόσο η σημερινή κυβέρνηση όσο και οι προηγούμενες, έστω και στο ελάχιστο τα όσα ψευδεπίγραφα επικαλούνται για την ισονομία μεταξύ των εργαζομένων, αλλά και για τον ηρωισμό και την αυτοθυσία των πυροσβεστών, θα θεσμοθετούσαν και για εμάς την αμοιβή για υπερωρίες, νυχτερινά, Κυριακές και αργίες, όπως ισχύει για όλους τους πολιτικούς δημόσιους υπαλλήλους.

Εάν οι μόνιμοι πυροσβέστες είχαμε διεκδικήσει όλα αυτά τα χρόνια αγωνιστικά και δυναμικά μέσα από τα συνδικαλιστικά όργανα, να εφαρμοστεί και για εμάς ότι προβλέπεται για τους υπόλοιπους δημοσίους υπαλλήλους σχετικά με την υπερεργασία ( χρηματική αμοιβή ), θα το σκέφτονταν πολύ η Πολιτική και η Φυσική Ηγεσία να χρησιμοποιούν το μέτρο της επιφυλακής με τέτοια ευκολία και συχνότητα. Αυτό αποτυπώνεται και από τoν τρόπο αντιμετώπισης των πενταετών και εποχικών συναδέλφων μας σχετικά με την υπερωριακή τους απασχόληση, όταν δεν διατίθενται τα απαραίτητα κονδύλια για την αποζημίωση τους. Στο μόνιμο προσωπικό η υπερωριακή εργασία δεν τους στοιχίζει τίποτε, παρά μόνο ρεπό.

Μόνο η Ε.Α.Κ.Π. απαιτεί και διεκδικεί όλα αυτά τα χρόνια, την καταβολή χρηματικής αμοιβής για την υπερωριακή εργασία όπως καταβάλλεται στον δημόσιο τομέα. Διεκδικήσαμε με αγώνα και αυτό το δίκαιο αίτημά μας και ιδιαίτερα με τις κινητοποιήσεις που πραγματοποιήσαμε διαχρονικά ακόμα και μέσα στην αντιπυρική περίοδο.

Οι συμβιβασμένες συνδικαλιστικές ηγεσίες και πλειοψηφίες στις Ομοσπονδίες και στα πρωτοβάθμια σωματεία των μονίμων – 5ετών και συμβασιούχων πυροσβεστών, αφήνουν συνειδητά τους πυροσβέστες απροστάτευτους στη διάλυση του σταθερού χρόνου εργασίας και γενικότερα στο χτύπημα των δικαιωμάτων τους. Δεν αγωνίζονται, δεν διεκδικούν και διευκολύνουν όλες τις κυβερνήσεις όπως και τη σημερινή, για να προχωρούν ακάθεκτα στην κατάργηση των δικαιωμάτων μας και στη συνεχή υποβάθμιση του Π.Σ. και της πυρασφάλειας της χώρας. Το προεδρείο της πανελλήνιας Ομοσπονδίας των πυροσβεστών ( Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. ) αρκείτε στο να κάνει αναλύσεις για τις επιπτώσεις των επιφυλακών στο προσωπικό και να προτείνει επικαιροποίηση και ορθολογική εφαρμογή του μέτρου των επιφυλακών.

ΚΑΛΟΥΜΕ το προεδρείο και το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ., τα πρωτοβάθμια σωματεία, τα συνδικαλιστικά όργανα των 5ετών και των εποχικών συναδέλφων, να πάρουν θέση για το συγκεκριμένο σοβαρό ζήτημα που αναδεικνύουμε και να απαιτήσουν από τις Διοικήσεις πυροσβεστικών υπηρεσιών τον άμεσο υπολογισμό των ωρών Γενικής Επιφυλακής που δικαιούνται οι μόνιμοι πυροσβέστες σε οφειλόμενα ρεπό και για τους 5ετείς και εποχικούς συναδέλφους την προβλεπόμενη αμοιβή τους σε περίπτωση που τέθηκαν σε κατ’ οίκον ετοιμότητα λόγω Γενικής Επιφυλακής. Σε περίπτωση άρνησης των Διοικήσεων για την ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας, να καταγγείλουν το γεγονός και να πραγματοποιήσουν όλες τις απαιτούμενες νομικές και δικαστικές ενέργειες. Εάν δεν πράξουν τα παραπάνω τότε είναι και αυτοί συνυπεύθυνοι με την Πολιτική και Φυσική Ηγεσία και την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, για το νέο χτύπημα στα δικαιώματα των πυροσβεστών.

Επιπλέον, απαιτούμε από το προεδρείο της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. να οργανώσει άμεσα τον αγώνα, για τη διεκδίκηση των βασικών αιτημάτων μας:

 • Κάλυψη όλων των πραγματικών κενών θέσεων του Π.Σ. με προσλήψεις προσωπικού.
 • Μονιμοποίηση όλων των πενταετών και συμβασιούχων συναδέλφων.
 • Την ένταξή μας στα Β.Α.Ε. με την θεσμοθέτηση και εφαρμογή των απαιτούμενων μέτρων προστασίας της υγείας και της ασφάλειας μας και ανθρώπινα ωράρια στη δουλειά μας.
 • Καταβολή χρηματικών αποζημιώσεων για την υπερωριακή εργασία, για τα νυχτερινά, τα εξαιρέσιμα και τις αργίες συμπεριλαμβανομένου και του χρόνου επιφυλακής, όπως χορηγείτε σε όλους τους πολιτικούς υπαλλήλους του δημόσιου τομέα. Πληρωμή των οφειλόμενων ρεπό.
 • Κατάργηση των ανεξέλεγκτων – καταχρηστικών επιφυλακών που γίνονται χωρίς να υπάρχουν συμβάντα σε εξέλιξη, καθώς και αυτών που γίνονται για να καλύψουν πάγιες και όχι έκτακτες ανάγκες του Π.Σ. ( στάδια, προληπτικές επιφυλακές, κάλυψη με στελέχωση προσωπικού σε Π.Υ. και Π.Κ. λόγω των μεγάλων ελλείψεων κατά τη διάρκεια συμβάντων ).

Για την Ε.Α.Κ.Π.

Η Εκτελεστική Γραμματεία

Διαβάστε ακόμα

Ο ραδιοσταθμός της Ικαρίας με ζωντανό πρόγραμμαενημέρωσης και ψυχαγωγίας.

Editorial

απαραιτητα

©2023 ikariaki. All Right Reserved. Designed and Developed by Fekas Brothers & Digital Avenue