Home ΣυγκοινωνίεςΑκτοπλοϊκό Δύσκολες εποχές για τους μεγάλους της ακτοπλοίας

Δύσκολες εποχές για τους μεγάλους της ακτοπλοίας

by ikariaki.gr
13 views

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Με κινήσεις- σωσίβια επιδιώκουν οι 4 μεγαλύτερες ακτοπλοϊκές εταιρείες να αλλάξουν «ρότα» και να αποφύγουν την πρόσκρουση σε «ξέρα», που θα οδηγήσει στην ανεργία εκατοντάδες εργαζόμενους ενώ θα δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες.

Ωστόσο, όπως προκύπτει από τις εκθέσεις των ορκωτών λογιστών, που συνοδεύουν τα οικονομικά αποτελέσματα του παραδοσιακά ζημιογόνου πρώτου τριμήνου, φαίνεται ότι ακόμα δεν έχει ξεπεραστεί ο «κάβος» καθώς ο δανεισμός των τεσσάρων εταιρειών συνολικά ξεπερνάει τα 900 εκατομμύρια € και η εξυπηρέτησή τους γίνεται με μεγάλη δυσκολία.
Γι’ αυτό ήδη οι τρεις απ’ αυτές (ΝΕΛ, ΑΝΕΚ και Όμιλος Attica) βρίσκονται σε συζητήσεις με τις τράπεζες για την αναδιάρθρωση των δανείων τους.
Παράλληλα οι δύο απ’ αυτές (ΝΕΛ και ΑΝΕΚ) δρομολογούν ήδη αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου για να αντλήσουν «φθηνά » κεφάλαια ενώ ο Όμιλος Attica θα στοχεύσει στην προσέλκυση στρατηγικού επενδυτή.
Αντίθετα, η Minoan Lines έκανε ήδη δύο αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, το Νοέμβριο του 2013 και το Μάρτιο του 2014, οι οποίες ουσιαστικά αποτέλεσαν γενναίες «ενέσεις» ρευστότητας, συνολικού ύψους 81,1 εκατομμυρίων ευρώ, από τον ιταλικό Όμιλο Grimaldi, ο οποίος κατέχει τη απόλυτη πλειοψηφία των μετοχών.

Επίσης και οι 4 εταιρείες κάνουν κινήσεις αναδιάρθρωσης δρομολογίων, μειώσεων ταχύτητας των πλοίων για οικονομία στα καύσιμα, μειώσεων προσωπικού και άλλες κινήσεις για τη μείωση του λειτουργικού κόστους.

Μάλιστα, οι ορκωτοί λογιστές στην έκθεσή τους για την ΑΝΕΚ αναφέρουν ότι «θετική επίδραση είχε η μείωση των οργανικών συνθέσεων των πλοίων για τη χειμερινή περίοδο».

Συνολικά, πάντως, σε ξηρά και θάλασσα οι 4 εταιρείες απασχολούν 2.536 εργαζόμενους.

Αναλυτικά, η κατάσταση των τεσσάρων μεγαλύτερων εταιρειών του κλάδου της ακτοπλοϊας σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα έχει ως εξής:

ΑΝΕΚ

Η χανιώτικη εταιρεία σε επίπεδο Ομίλου είχε ενοποιημένο κύκλο εργασιών στο α’ τρίμηνο του 2014 ύψους 29,2 εκατ. € έναντι 30,8 εκατ. € την αντίστοιχη περσινή περίοδο παρουσιάζοντας μικρή μείωση κατά 5,2%. Τα ενοποιημένα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας για α’ τρίμηνο του 2014 ανήλθαν σε ζημιές 12,4 εκατ. € έναντι ζημιών 12 εκατ. € το α’ τρίμηνο του 2013.
Όπως σημειώνει η εταιρεία σε ανακοίνωσή της έχει προχωρήσει σε συμφωνίες για ναυλώσεις πλοίων σε εταιρείες του εξωτερικού, ενώ στο επόμενο διάστημα αναμένεται η τελική συμφωνία για αναδιάρθρωση του μακροπρόθεσμου δανεισμού της Μητρικής.
Οι συζητήσεις, όπως αναφέρεται στην αναλυτική έκθεση των ορκωτών λογιστών, βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο και εκτιμάται ότι σύντομα θα επιτευχθεί τελική συμφωνία για την αναδιάρθρωση των δανείων. Τα κοινοπρακτικά δάνεια της Εταιρείας, συνολικού αρχικού ποσού € 245 εκατ., συνάφθηκαν το 2008 με συνασπισμό τραπεζών με κυμαινόμενο επιτόκιο (Euribor πλέον περιθωρίου) και διάρκεια 8 έτη (με τελική ημερομηνία αποπληρωμής την 31η Μαρτίου 2016). Επιπλέον, στη χρήση 2010 συνάφθηκε ενυπόθηκο δάνειο κυμαινόμενου επιτοκίου αρχικού ποσού € 40 εκατ.
Τα γεγονότα αυτά, σε συνδυασμό με τις προβλέψεις για θετικό ρυθμό ανάπτυξης το 2014 και για αύξηση της τουριστικής κίνησης στην Ελλάδα, δημιουργούν προϋποθέσεις για βελτίωση των αποτελεσμάτων του Ομίλου τους υπόλοιπους μήνες της τρέχουσας χρήσης.

Να σημειωθεί ότι ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στις 31 Μαρτίου 2014 ανερχόταν σε 803 άτομα για τον Όμιλο (πληρώματα πλοίων 566 άτομα). Αντίστοιχα, στο τέλος της συγκρίσιμης περιόδου 2013 ο Όμιλος απασχολούσε 901 άτομα.
Τέλος, στις κινήσεις που έχουν γίνει από την διοίκηση του Ομίλου, από τη χρήση 2012, για την αντιμετώπιση των προβλημάτων ρευστότητας εντάσσονται οι εξής:
• Επαφές με τις δανείστριες τράπεζες προκειμένου να συμφωνηθεί αναδιάρθρωση των όρων αποπληρωμής του συνόλου του μακροπρόθεσμου δανεισμού, η θετική έκβαση των οποίων θα ενισχύσει τη ρευστότητα της Εταιρείας λόγω μετατόπισης της πληρωμής δόσεων σε μεταγενέστερο χρόνο, παράτασης του χρόνου αποπληρωμής και μείωσης του χρηματοοικονομικού κόστους.
• Κινήσεις για πωλήσεις πλοίων που θα έχουν άμεσα θετική επίδραση στη ρευστότητα και εκτιμάται ότι στο αμέσως επόμενο διάστημα θα υπάρξουν σχετικές συμφωνίες.
• Η διοίκηση του Ομίλου προσδοκά σε θετικό αποτέλεσμα της διαδικασίας διαιτησίας που έχει εκκινήσει σε διαιτητικό δικαστήριο στο Λονδίνο κατά της εταιρείας «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ν.Ε.» σχετικά με την κατάπτωση αρραβώνα ποσού € 47,5 εκατ. για την απόκτηση ποσοστού συμμετοχής 33,35% της «ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΪΣ Α.Ν.Ε.».
• Σε λειτουργικό επίπεδο, από το τέλος της προηγούμενης χρήσης έχουν ληφθεί μέτρα όπως η μείωση του μισθολογικού κόστους των διοικητικών υπαλλήλων, η περικοπή δρομολογίων των πλοίων, η μείωση ταχύτητας με σκοπό την εξοικονόμηση καυσίμων και η αποδρομολόγηση πλοίων από μη αποδοτικές γραμμές.
Επίσης, όσον αφορά στο θεσμικό πλαίσιο, θετική επίδραση είχε η μείωση των οργανικών συνθέσεων των πλοίων για τη χειμερινή περίοδο, ενώ με την επιδιωκόμενη επίλυση μιας σειράς εκκρεμών θεμάτων (π.χ. υποχρεωτικές εκπτώσεις, μείωση Φ.Π.Α., κατάργηση των μη ανταποδοτικών τελών υπέρ τρίτων) εκτιμάται ότι θα επιτευχθεί περαιτέρω μείωση του λειτουργικού κόστους και βελτίωση της ρευστότητας.
• Τέλος, παραμένει υπό εξέταση η δυνατότητα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με σκοπό την ενίσχυση της ρευστότητας.

ΝΕΛ

banner

Η άλλοτε κραταιά εταιρεία της Μυτιλήνης στο πρώτο τρίμηνο του 2014 είχε κύκλο εργασιών σε επίπεδο Ομίλου ύψους 6,980 εκατομμυρίων € έναντι ποσού 9, 964 εκ. € κατά το αντίστοιχο περυσινό διάστημα. Δηλαδή, παρουσίασε μείωση 28 % .
Τα αποτελέσματα του Ομίλου πριν και μετά από φόρους ανήλθαν σε ζημιά ποσού € 6.210.324,95, έναντι ζημιάς ποσού € 5.140.847,85 το αντίστοιχο περυσινό διάστημα.
Να σημειωθεί επίσης ότι το σύνολο των δανειακών υποχρεώσεων του Ομίλου ανέρχεται σε 30.975.287,08 €.
Η εταιρεία προχωράει ήδη σε συγκεκριμένες κινήσεις ελπίζοντας σε αλλαγή «ρότας» και ήδη ενημέρωσε ότι:
• Στις 13/9/ 2012 συνήφθη Συμφωνία Εξυγίανσης μεταξύ της ΝΕΛ και των συμβαλλομένων πιστωτών της, MILLENNIUM BANK (και της καθολικής της διαδόχου ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.) και ANTELOPE SHIPPING INC, οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον το 62,5% των συνόλου των πιστωτών της και το 75% των εμπραγμάτως ασφαλισμένων πιστωτών. Η συμφωνία αρχικά απορρίφθηκε από το Πρωτοδικείο Μυτιλήνης αλλά τελικά το Εφετείο Βορείου Αιγαίου με την από 12.12.2013 απόφασή του επικύρωσε την Συμφωνία Επικύρωσης ρυθμίζοντας το σύνολο των οφειλών προς τους πιστωτές της, ανά κατηγορία οφειλής, εφαρμόζοντας την αρχή της ίσης μεταχείρισης κάθε κατηγορίας ή υποκατηγορίας πιστωτών.

Να σημειωθεί ότι ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού ξηράς και θάλασσας την 31.03.2014, ήταν 382 άτομα για τον όμιλο, ενώ την 31.03.2013 ήταν 377 άτομα για τον Όμιλο.
Όπως προκύπτει από την έκθεση ορκωτών λογιστών «η Διοίκηση του Ομίλου έχει καταρτίσει Επιχειρηματικό Σχέδιο με ανάλυση των προβλεπόμενων εισροών και εκροών λαμβάνοντας υπόψη την αναδιοργάνωση και τον εξορθολογισμό των λειτουργικών δαπανών της.
Με βάση το παραπάνω σχέδιο αναμένεται η επίτευξη ικανής κερδοφορίας και πλεονάσματος λειτουργικών ταμειακών ροών οι οποίες θα εξασφαλίζουν την απρόσκοπτη κάλυψη των υποχρεώσεων του Ομίλου, καθώς και τα απαραίτητα πλεονάσματα για την περαιτέρω ανάπτυξή του. Οι παραδοχές της διοίκησης βασίζονται σε συντηρητικές προβλέψεις, εκτιμώντας σε λογικές αυξήσεις της επιβατικής κίνησης και την αναμενόμενη ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας από το τέλος του 2014 και μεταγενέστερα»

Επίσης η Διοίκηση του Ομίλου εκτός από τη συμφωνία εξυγίανσης, έχει κάνει, όπως αναφέρουν οι ορκωτοί λογιστές μέτρα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων ρευστότητας όπως:
• Οι επαφές με τραπεζικά ιδρύματα για χορήγηση δανείου με σκοπό την ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης,
• Κινήσεις για πωλήσεις πλοίων που θα έχουν άμεσα θετική επίδραση στη ρευστότητα του ομίλου
• Η δυνατότητα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου (υπό εξέταση με βάση τις συνθήκες) με σκοπό την ενίσχυση της ρευστότητας.
Να σημειωθεί ότι η εταιρεία προχώρησε στη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης με μοναδικό θέμα την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μέχρι του ποσού των 19.159.470,00 Ευρώ με έκδοση μέχρι 63.864.900 νέων μετοχών της Εταιρείας ονομαστικής αξίας 0,30€ και τιμής διαθέσεως 0,30€, που θα καλυφθεί με νέες εισφορές των παλαιών μετόχων.
Η συνέλευση επρόκειτο να γίνει στις 28 Μαΐου αλλά ματαιώθηκε ελλείψει απαρτίας και όπως γνωστοποίησε η εταιρεία η Α΄ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα λάβει χώρα στις 11 Ιουνίου.

Επίσης, μέσα στο Μάϊο η θυγατρική της ΝΕΛ PANTHEON MARITIME LTD προέβη σε πώληση του πλοίου TRADER σε αλλοδαπή εταιρεία. Από την πώληση προέκυψε θετικό αποτέλεσμα για την εταιρεία.

Όμιλος Attica

Ο Όμιλος Attica κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους παρουσιάζει ενοποιημένες πωλήσεις 41,09 εκατ.€ (41,04 εκατ.€ το α΄ τρίμηνο 2013). Τα ενοποιημένα αποτελέσματα της Attica Group παρουσιάζουν μειωμένες Ζημίες μετά από Φόρους Ευρώ 16,64 εκατ.€ (Ζημίες Ευρώ 19,32 εκατ. €).
Κύριο χαρακτηριστικό του α΄ τριμήνου είναι η αύξηση του κύκλου εργασιών στις γραμμές εσωτερικού η οποία όμως αντισταθμίστηκε από τη μείωση του κύκλου εργασιών στην Αδριατική θάλασσα.

Η Διοίκηση του Ομίλου, όπως γνωστοποίησε, βρίσκεται σε τελικό στάδιο συζητήσεων/διαπραγματεύσεων με τις δανείστριες τράπεζες και επενδυτικό/χρηματοδοτικό όμιλο προκειμένου να επιτύχει τη μακροπρόθεσμη αναδιάρθρωση του δανεισμού του Ομίλου και παράλληλα να προσελκύσει στρατηγικούς συμμάχους, ώστε να χρηματοδοτήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την υλοποίηση του επιχειρηματικού της σχεδίου και να ενδυναμώσει τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στις διαδικασίες της συνολικής αναδιάρθρωσης του ακτοπλοϊκού κλάδου που βρίσκονται σε εξέλιξη.
Σύμφωνα με την έκθεση των ορκωτών λογιστών ο συνολικός δανεισμός του Ομίλου κατά την 31/03/2014 ανήλθε σε € 289,940 εκατομ. Στην έκθεση αναφέρεται ακόμα ότι «παράλληλα η Διοίκηση του Ομίλου βρίσκεται και σε συζητήσεις αναφορικά με την αναχρηματοδότηση βραχυπρόθεσμων δανειακών υποχρεώσεων ποσού 40 εκ. € οι οποίες έχουν καταστεί απαιτητές. H Διοίκηση του Ομίλου εκτιμά ότι οι συζητήσεις θα ολοκληρωθούν επιτυχώς.
»Ο Όμιλος παράλληλα με τις συζητήσεις με τις τράπεζες έχει προβεί σε μία σειρά ενεργειών για την ενίσχυση της ρευστότητας του. Στη βάση των ανωτέρω ενεργειών, ο Όμιλος συνεχίζει τις συζητήσεις του με τις τράπεζες και εκτιμά ότι δεν θα αντιμετωπίσει προβλήματα χρηματοδότησης και ρευστότητας τουλάχιστον για τους επόμενους 12 μήνες».
Παράλληλα με τις εξελισσόμενες συζητήσεις, η Διοίκηση επεξεργάζεται σχέδια ενίσχυσης του κύκλου εργασιών του Ομίλου με νέους συνδυασμούς δρομολογίων καθώς και ανάπτυξη νέων δρομολογίων.

Να σημειωθεί ότι ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας περιόδου είναι 2 άτομα για τη μητρική εταιρία και 1.015 άτομα για τον Όμιλο, ενώ στις 31/03/2013 ήταν 3 και 1.101 αντίστοιχα.

Η Minoan Lines

Η Minoan Lines το α’ τρίμηνο του έτους παρουσίασε βελτίωση των ενοποιημένων οικονομικών αποτελεσμάτων της Εταιρείας τόσο ως προς τον κύκλο εργασιών όσο και προς τα λειτουργικά της και καθαρά αποτελέσματα. O κύκλος εργασιών της Minoan Lines το α’ τρίμηνο του 2014 διαμορφώθηκε σε 31,3 εκατ. € έναντι 30,3 εκατ. € το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, ενώ τα ενοποιημένα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους το α’ τρίμηνο του 2014 διαμορφώθηκαν σε -3,8 εκατ. € έναντι -5,8 εκατ. € το προηγούμενο έτος.
Οι βασικοί παράγοντες που οδήγησαν στην βελτίωση των οικονομικών επιδόσεων της Minoan Lines είναι η υλοποίηση κατά τα τελευταία έτη μιας σειράς αποφάσεων της Διοίκησης με στόχο τον περιορισμό των εξόδων λειτουργίας ενώ, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, «υιοθετήθηκε από την Εταιρεία μια ευέλικτη και δυναμική εμπορική πολιτική προσαρμοσμένη στις τρέχουσες οικονομικές συνθήκες η οποία βοήθησε σημαντικά στην σταδιακή αύξηση των εσόδων».
Επιπρόσθετα, τον Μάρτιο του 2014 ολοκληρώθηκε με επιτυχία αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ποσού 30,6 εκατ. €. Σημειώνεται ότι τον Νοέμβριο του 2013 είχε ολοκληρωθεί αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 50,5 εκατ. €.

Στην πράξη, αυτό, σημαίνει ότι ο Όμιλος Grimaldi, που έχει την απόλυτη πλειοψηφία των μετοχών με δύο γερές «ενέσεις» ρευστότητας κατάφερε να ενδυναμώσει περαιτέρω την χρηματοοικονομική διάρθρωση της εταιρείας και της επιτρέπουν να ξεπεράσει την οικονομική κρίση με τις μικρότερες δυνατές απώλειες.
Η εταιρεία έχει λάβει ομολογιακό δάνειο από τράπεζες με διαχειρίστρια την Εθνική Τράπεζα και επιβαρύνεται µε κυµαινόµενο επιτόκιο (euribor), πλέον περιθωρίου κέρδους τραπέζης. Η αποπληρωµή του προβλέπεται µέχρι το 2019. Ωστόσο προγενέστερη µερική ή ολοσχερής εξόφληση είναι επιτρεπτή. Το ύψος του υπολειπόμενου δανείου είναι 210,572 εκατομμύρια €.
Να σημειωθεί ότι ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού κατά την 31/3/2014 και 31/3/2013 ανερχόταν σε 336 και 353 άτοµα αντίστοιχα.


www.pireas2day.gr

Πηγή: http://www.nautilia.gr

Διαβάστε ακόμα

Ο ραδιοσταθμός της Ικαρίας με ζωντανό πρόγραμμαενημέρωσης και ψυχαγωγίας.

Editorial

απαραιτητα

©2023 ikariaki. All Right Reserved. Designed and Developed by Fekas Brothers & Digital Avenue