Home ΚοινωνίαΕπικαιρότητα Χορήγηση έκτακτης Οικονομικής Ενίσχυσης σε ορισμένες κατηγορίες ανέργων ναυτικών λόγω Εορτών Χριστουγέννων 2020

Χορήγηση έκτακτης Οικονομικής Ενίσχυσης σε ορισμένες κατηγορίες ανέργων ναυτικών λόγω Εορτών Χριστουγέννων 2020

by ikariaki.gr
31 views

Foto: e-nautilia.gr

ΛΙΜΕΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ

Άγιος Κήρυκος : 25/11/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση έκτακτης Οικονομικής Ενίσχυσης σε ορισμένες κατηγορίες ανέργων ναυτικών λόγω Εορτών Χριστουγέννων 2020 (ΔΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2020)»

Η Λιμενική Αρχή Αγ. Κηρύκου/Π.Ο.Ν. ενημερώνει τους άνεργους ναυτικούς για τη διαδικασία καταβολής της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης λόγω των εορτών των ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2020, ώστε να αποφευχθούν τα προβλήματα κατά την διαδικασία υποβολής των απαιτούμενων για έλεγχο δικαιολογητικών.

Η προθεσμία κατάθεσης των δικαιολογητικών για έλεγχο είναι αποκλειστικά για το διάστημα, από 30/11/2020 έως και 22/12/2020.

ΠΟΣΑ

α. στους έγγαμους ή έγγαμες ή έχοντες προστατευόμενα τέκνα: 400,00 € (τετρακόσια ευρώ)

β. στους άγαμους ή άγαμες : 350,00 € (τριακόσια πενήντα ευρώ)

banner

Δεδομένου ότι, τα μέτρα πρόληψης της διασποράς του covid-19 είναι ήδη σε ισχύ ή και ίσως και να ενταθούν και ο χρόνος υποβολής των δικαιολογητικών είναι συγκεκριμένος και περιορισμένος, έχει τεθεί σε εφαρμογή η παρακάτω διαδικασία υποβολής τόσο των απαιτούμενων δικαιολογητικών, η επιτυχία της οποίας εξαρτάται από το βαθμό συνεργασίας μεταξύ του Π.Ο.Ν. Αγ. Κηρύκου και των ανέργων ναυτικών.

Παρακαλούμε να τηρηθούν κατά γράμμα οι εξής οδηγίες:

 

ΒΗΜΑ 1ο : Κατάθεση Δικαιολογητικών Στο Π.Ο.Ν. Αγ. Κηρύκου

Κάθε ναυτικός εισέρχεται στην ιστοσελίδα του Oίκου Nαύτου και στην συνεχεία στην ανακοίνωση με τίτλο «Οδηγίες για την καταβολή του Δώρου Χριστουγέννων 2020» εκεί θα βρει για να εκτυπώσει το αρχείο μορφής PDF με ΘΕΜΑ : «Αίτηση χορήγησης έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης Δ. Χριστουγέννων 2020» ή στο τέλος της παρούσας (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ) συμπληρώνει τα στοιχεία του, την υπογράφει και μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που απαιτούνται (σύμφωνα με την εγκύκλιο, τα οποία αναγράφονται και στο κάτω μέρος τις αίτησης) ,τα συμπεριλαμβάνει σε σφραγισμένο φάκελο μεγέθους Α4 και αναγράφει επάνω το ονοματεπώνυμο του και τον ΑΜΗΝΑ. Τέλος προσέρχεται στην του λιμενική Αρχή Αγ. Κηρύκου/Π.Ο.Ν. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ για να τα καταθέσει.

Μπορείτε να βρείτε τα απαραίτητα έντυπα στους παρακάτω συνδέσμους

ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ Δ. ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2020

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΝΤΥΠΟ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ

ΒΗΜΑ 2ο : Aποδεικτικά Mετακίνησης

Κάθε ναυτικός τηλεφωνεί στο Λιμεναρχείο Αγ. Κηρύκου (Δευτέρα έως Πέμπτη 09:00- 14:00) στο τηλέφωνο 2275022207 ή 2275350700 και κλείνει ραντεβού για την προσέλευσή του και την κατάθεση των δικαιολογητικών. Κατόπιν στην «Πρόσκληση Κατάθεσης Δικαιολογητικών Για Το Δώρο Χριστουγέννων 2020», που θα βρείτε στο τέλος της παρούσας (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι) συμπληρώνει τα στοιχεία του την ημερομηνία και το υπογράφει κάτω αριστερά, τέλος το εκτυπώνει και το έχει μαζί του προς επίδειξη στις ελεγκτικές αρχές μαζί με την αστυνομική ταυτότητα και το ναυτικό του φυλλάδιο. Στην συνεχεία θα πρέπει ο ναυτικός να στείλει το απαραίτητο SMS στο 13033 με κωδικό 3 και τα λοιπά στοιχεία του, που απαιτούνται σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν δοθεί για τα περιοριστικά μέτρα μετακίνησης.

ΔΕΝ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟ Η , ΟΤΑΝ Η ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΟΥ.

ΠΑΡΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΤΟΥ Ο.Ν. (ΑΔΑ: ΩΤ8Υ469ΗΞΞ-6Ψ0):

1. Δικαιούχοι της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης λόγω των εορτών ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2020 είναι οι άνεργοι ναυτικοί που εμπίπτουν σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες:

α) Έχουν τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια συνολική θαλάσσια υπηρεσία εκ της οποίας δώδεκα (12) μήνες εντός της τριετίας από 25-11-2017 έως 25-11-2020

ή Έχουν είκοσι τέσσερις (24) μήνες συνολική θαλάσσια υπηρεσία εντός της 05ετίας από 25-11-2015 έως 25-11-2020.

β) Να έχει μεσολαβήσει από την τελευταία απόλυσή του και μέχρι τα Χριστουγεννα 2020 (25-12-2020) χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο από (24) είκοσι τέσσερις μήνες, ούτε μικρότερο από (30) τριάντα ημέρες. Οι προϋποθέσεις (α), (β) πρέπει να συντρέχουν αθροιστικά.

Ανεργία εντός της περιόδου 25/12/2018 έως 25/11/2020

Το χρονικό διάστημα για το οποίο ο ναυτικός επιδοτήθηκε με αποζημίωση ειδικού σκοπού λόγω αναστολής σύμβασης εργασίας, σύμφωνα με την ΠΝΠ 75/30-03-2020 εξαιτίας των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης του κορονοϊού. Η υπηρεσία αυτή θα προσμετρηθεί ως κανονική υπηρεσία στον υπολογισμό της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης λόγω των εορτών των Χριστουγέννων 2020.

2. Οι παραπάνω ναυτικοί πρέπει να έχουν τελευταία απόλυση εντός της περιόδου από 25-12-2018 έως 25-11-2020 (εξαντλημένου του χρόνου που καλύπτει άδειες και τυχόν αποζημίωση για ασθένεια).

3. α) Έχουν επιδοτηθεί για τακτική ανεργία μετά την 01-01-2020 τουλάχιστον για τέσσερις (4) μήνες και δεν έχουν ναυτολογηθεί έκτοτε περισσότερο από ένα (1) μήνα.

β) Έχουν επιδοτηθεί για ειδική ανεργία (σύμφωνα με το άρθρου 40 παρ. 1-3 της ΠΝΠ 90Α) μετά την 1η -05-2020 τουλάχιστον για τέσσερις (4) μήνες και δεν έχουν ναυτολογηθεί έκτατε περισσότερο από ένα (1) μήνα.

Οι προϋποθέσεις των περιπτώσεων (α) & (β) συντρέχουν και αθροιστικά (π.χ. 2 μήνες τακτικής ανεργίας και 2 μήνες ειδικής ανεργίας) και δεν ναυτολογήθηκαν από τότε περισσότερο από ένα (1) μήνα.

 

4. Έχουν συνολική θαλάσσια υπηρεσία τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24 ) μήνες και απόλυση από τις τάξεις του στρατού μετά τις 25-06-2020 (απολυτήριο στρατού).

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ

(ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΣΕ ΦΑΚΕΛΟ Α4)

1. Η υπηρεσία σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από το ναυτικό φυλλάδιο για τα έτη 2015-2020, εφόσον αυτή έχει πραγματοποιηθεί έως τις 25/11/2020 καθώς επίσης και την επόμενη κενή σελίδα μετά την τελευταία απόλυση.

2. Φωτοτυπία της σελίδας των ατομικών στοιχείων του Ναυτικού Φυλλαδίου (συνήθως είναι στην 4 & 5 σελίδα του Ν.Φ)

3. Φωτοτυπία Τραπεζικού Λογαριασμού ( Αριθμός IBAN στον οποίο δικαιούχος είναι ο ναυτικός )

4. Λόγω των έκτακτων μέτρων δεν απαιτείται εγγραφή στους καταλόγους ανεργίας του ΓΕΝΕ

5. Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την αίτηση-υπεύθυνη δήλωση χορήγησης της οικονομικής ενίσχυσης Δώρου Χριστουγέννων 2020 την όποια θα βρείτε στην σελίδα του Oίκου Nαύτου την οποία θα πρέπει να εκτυπώσετε – συμπληρώσετε – υπογράψετε και να την υποβάλλετε μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά σε σφραγισμένο φάκελο μεγέθους Α4.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

6. Για την προσμέτρηση τις υπηρεσίας πλοίων στερουμένων ναυτολογίου απαιτείται η προσκόμιση τις βεβαίωσης από το Ν.Α.Τ. για την καταβολή των εισφορών.

7. Γραμμάτιο εξαγοράς του Ν.Α.Τ. για την υπηρεσία που πραγματοποιήθηκε σε μη συμβεβλημένα πλοία με ξένη σημαία.(Εφόσον αυτή δεν έχει περαστεί ακόμη στο ναυτικό φυλλάδιο).

8. Απολυτήριο από τις τάξεις των ένοπλων δυνάμεων μετά την 25/06/2020 (απολυτήριο στρατού).

9. Βεβαιώσεις κύκλου σπουδών σε ΚΕΣΕΝ. (Βεβαιώσεις μετά την τελευταία απόλυση δεν προσμετρούνται).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνει σε σφραγισμένο φάκελο Α4. Αιτήσεις χωρίς ή με ελλιπή δικαιολογητικά θα απορρίπτονται.

Ο ΛΙΜΕΝ/ΡΧΗΣ

ΑΝΘ/ΡΧΟΣ Λ.Σ. ΖΗΣΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ

Διαβάστε ακόμα

Ο ραδιοσταθμός της Ικαρίας με ζωντανό πρόγραμμαενημέρωσης και ψυχαγωγίας.

Editorial

απαραιτητα

©2023 ikariaki. All Right Reserved. Designed and Developed by Fekas Brothers & Digital Avenue