Home ΟικονομίαΕργασία Ανοιχτή επιστολή προς τους επιχειρηματίες της Ικαρίας και των Φούρνων

Ανοιχτή επιστολή προς τους επιχειρηματίες της Ικαρίας και των Φούρνων

by ikariaki.gr
3 views

Οικολογικός ΆνεμοςΗλίας Γιαννίρης

banner

Περιφερειακός Σύμβουλος Βορείου Αιγαίου με το συνδυασμό «Οικολογικός Άνεμος Βορείου Αιγαίου»

5 Οκτωβρίου 2012

Αγαπητοί Συμπατριώτες

Με αυτή την επιστολή θέλω να σας επιστήσω την προσοχή στις εξελίξεις για την αγροδιατροφική σύμπραξη Βορείου Αιγαίου. Η σύμπραξη παρουσιάστηκε από τις υπηρεσίες της Περιφέρειας και ψηφίστηκε στο Περιφερειακό Συμβούλιο του Ιουνίου 2012. Ακολουθεί συνημμένα απόσπασμα από το σχετικό Δελτίο Τύπου της Περιφέρειας.

Σε αυτή τη σύμπραξη συμμετέχουν 61 επιχειρήσεις της Περιφέρειάς Β. Αιγαίου. Πληροφορούμαι ότι το αντίστοιχο σχέδιο της Περιφέρειας Κρήτης έχει συγκεντρώσει υπερ-πολλαπλάσιο ενδιαφέρον.

Η Ικαρία συμμετέχει με μία επιχείρηση (Γυναικείος Συνεταιρισμός Ραχών) και οι Φούρνοι με καμία.

Από προσωπικές επαφές που είχα με συγκεκριμένους επιχειρηματίες της Ικαρίας το καλοκαίρι, επιδίδοντάς τους ταυτόχρονα και το τελικό κείμενο της αγροδιατροφικής σύμπραξης όπως αυτό μας παρουσιάστηκε και εγκρίθηκε στο Περιφερειακό Συμβούλιο, διαπίστωσα ότι:

  • Υπήρξε επίσκεψη κλιμακίου από την Περιφέρεια Β. Αιγαίου στην Ικαρία τον περασμένο χειμώνα, το οποίο ενημέρωσε για το περιεχόμενο της αγροδιατροφικής σύμπραξης, λεπτομέρειες για τη σύσταση της εταιρείας και διατύπωσε πρόσκληση για τη συμμετοχή Ικαρίων επιχειρηματιών στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας.

  • Οι επιχειρηματίες της Ικαρίας έχουν διαμορφώσει μια ασαφή εικόνα για την υπό σύσταση εταιρεία και για το μετοχικό κεφάλαιο που απαιτείται.

Όπως ενημερώθηκα από την αρμόδια υπηρεσία της περιφέρειας, τελικά μια επιχείρηση θα συμμετέχει με μετοχικό κεφάλαιο λιγότερο από 500 ευρώ. Επίσης, από το καταστατικό, προβλέπεται μια θέση στο νέο διοικητικό συμβούλιο για την Ικαρία. Μια επιχείρηση μπορεί να συμμετέχει όποτε το αποφασίσει, και το εταιρικό σχήμα δεν είναι κλειστό. Η εταιρεία θα διαμορφωθεί το Δεκέμβριο του 2012.

Οι καιροί είναι δύσκολοι. Είναι δεδομένη η δυσπιστία των επιχειρηματιών προς συλλογικά εγχειρήματα. Ωστόσο, εκτιμώ ότι η κοινή συμμετοχή επιχειρήσεων σε ένα νέο εταιρικό σχήμα της Περιφέρειας, μη κερδοσκοπικό, που έχει ως σκοπό την προβολή των προϊόντων και των επιχειρήσεων που σχετίζονται με αυτά (παραγωγοί, επιχειρήσεις εστίασης, διαμονής, προβολής κλπ), αλλά και την υποστήριξη σε νέες επιχειρήσεις για νέα τοπικά προϊόντα που σήμερα δεν παράγονται θα είναι πολλαπλά χρήσιμη για την Ικαρία και τους Φούρνους.

Με εκτίμηση

Ηλίας Γιαννίρης

 

Τηλ επικοινωνίας: 6974185330

ΙΔΡΥΣΗ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ( 27/06/2012 )

Στο τελικό στάδιο της σύστασης του εγχειρήματος της δημιουργίας της, εισέρχεται η σχεδιαζόμενη από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου πρωτοβουλία της «Αγροδιατροφικής Σύμπραξης», με το Περιφερειακό Συμβούλιο να εγκρίνει στη χθεσινή του συνεδρίαση την ίδρυση της εταιρείας. Μίας εταιρείας –εργαλείου ανάπτυξης ουσιαστικά και υποστήριξης του σημαντικού για τα νησιά μας αγροδιατροφικού τομέα που φιλοδοξεί να αποτελέσει πρότυπο υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας προκειμένου να υποστηριχθούν οι αξίες του λογοτύπου – brand «Βόρειο Αιγαίο» και με τον τρόπο αυτό να «θωρακίσει» και να προωθήσει τα αγροδιατροφικά νησιωτικά προϊόντα, αναπτύσσοντας συνέργειες με την εστίαση και τον τουρισμό.


Η «Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου» θα αποτελεί τον συντονιστή μεταξύ των Δημοσίων υπηρεσιών της Περιφέρειας, της αγοράς και του ιδιωτικού τομέα. Θα είναι η εταιρεία «ομπρέλα», για το καλάθι των προϊόντων Βορείου Αιγαίου και θα αναπτύξει τοπικά σύμφωνα ποιότητας σε κάθε νησί ξεχωριστά με απόλυτο σεβασμό στην τοπική παράδοση και στις ιδιαιτερότητες σε απόλυτη συνεργασία με τις τοπικές αρχές.

Όπως τόνισαν χαρακτηριστικά οι εισηγητές, βασικός άξονας επάνω στον οποίο γεννήθηκε η ιδέα αυτής της πρωτοβουλίας, είναι η ανάδειξη του παραγωγικού μοντέλου των νησιών της Περιφέρειας που χαρακτηρίζεται από τη δραστηριότητα της γεωργίας και της αγροτικής παραγωγής αποσκοπώντας στην ανασυγκρότηση του πρωτογενούς τομέα που αναμφίβολα μπορεί να αποτελέσει πόλο βιώσιμης ανάπτυξης και υψηλής ανταγωνιστικότητας για τα νησιά του Βορείου Αιγαίου.

Στοιχεία της σχεδιαζόμενης πρωτοβουλίας:

Τοπικό σύμφωνο ποιότητας

Η πρώτη απόφαση της υπό σύστασης αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας, θα είναι η δημιουργία και κατοχύρωση του σήματος «Βόρειο Αιγαίο» σε όλο τον κόσμο και σε όλα τα θεσμικά πεδία από την αιρετή περιφέρεια. Στο πλαίσιο αυτό θα υλοποιηθεί «Τοπικό Σύμφωνο Ποιότητας» ανά νησί σαν αναπόσπαστο μέρος της «Αγροδιατροφικής Σύμπαρξης», με σκοπό την προβολή του τοπικού προτύπου διατροφής, με προαγωγή των προϊόντων και με στρατηγικό στόχο την ισόρροπη και αειφόρο ανάπτυξη των νησιών μέσω της συνεργασίας τους με τοπικούς φορείς, τις επιχειρήσεις και την κοινωνία των πολιτών.


Θεσμικός ρόλος της εταιρείας και στοχοποίηση

Η εταιρεία θα έχει θεσμικό ρόλο στην υπηρεσία του αγρότη, των τοπικών κοινωνιών και των προϊόντων, συνέργειες με τον τουρισμό και την εστίαση μέσω δημιουργίας και συντονισμού τοπικών συμφώνων ποιότητας ανά νησί. Στοχεύει στο να αποτελέσει ένα εργαλείο ανάπτυξης και υποστήριξης του αγροδιατροφικού τομέα των νησιών μας.


Σκοποί της Εταιρείας

Γνωμοδοτήσεις στην ΠΒΑ για τα τοπικά αγροδιατροφικά προϊόντα

Παροχή υπηρεσιών για τη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων και την προώθησή τους σε συλλογικούς φορείς και επιχειρήσεις του Β. Αιγαίου

Σεμινάρια για καταναλωτές

Συμμετοχή σε εθνικές και διεθνείς εκθέσεις και προγράμματα προώθησης

Διμερείς επαφές σε εθνικό και διεθνές επίπεδο με αντίστοιχους φορείς, επιχειρήσεις, περιφέρειες, εθνικές και υπερεθνικές οντότητες για την προώθηση των προϊόντων

Βέλτιστη αξιοποίηση εθνικών και κοινοτικών πόρων μέσω κατάστρωσης, υλοποίησης και διαχείρισης κατάλληλων επιχειρησιακών πλάνων (καλάθι περιφέρειας, τοπικά σύμφωνα ποιότητας ανά νησί κλπ)

Συμμετοχή της εταιρείας σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα που βασίζονται στην αντιπροσωπευτικότητα

Συνεργασία με φορείς (Πανεπιστήμια, επιμελητήρια, οργανισμούς κλπ) για την από κοινού προώθηση των κοινών στόχων και προγραμμάτων

Δημιουργία σύγχρονων και κατάλληλων προϊοντικών προδιαγραφών με στόχο μέσω των νησιωτικών συνταγών και της τοπικής κουζίνας την ανάδειξη των προϊόντων στην εστίαση και τον τουρισμό

Διαφύλαξη των παραδοσιακών καταναλωτικών προτύπων διατροφής στα νησιά μας

Μείωση της απόστασης μεταξύ παραγωγών και καταναλωτών


Μέσα επίτευξης σκοπών

Κατάρτιση ειδικού κανονισμού και αντίστοιχου προτύπου/προδιαγραφών για τη συμμόρφωση και χορήγηση μετά από επιθεώρηση του σήματος πιστοποιημένης ποιότητας «Β. Αιγαίο», το οποίο επικοινωνεί τις αξίες του τόπου μας στους φορείς που θα πληρούν τις προϋποθέσεις. Αργότερα το σήμα και το όνομα που το συνοδεύει θα υποβληθεί για έγκριση στην Ε.Ε. σαν προαιρετικό σήμα ποιότητας με έμφαση στο «νησιωτικό».
• Εσωτερικός κανονισμός και σύγχρονο οργανόγραμμα

Πιστοποίηση σύμφωνα με ISO 1429:2008 (Σύστημα διαχειριστικής επάρκειας)

Πιστοποίηση σύμφωνα με ISO 9001:2008 (Σύστημα διαχειριστικής ποιότητας)

Πιστοποίηση σύμφωνα με ISO 17025:2005 (Σύστημα διαχείρισης ποιότητας για διαπίστευση των τοπικών εργαστηρίων εάν απαιτείται)

Συνεχείς έρευνες αγοράς για τις χώρες στόχους

Επιδίωξη συμμετοχής σε άλλες εταιρείες


Διοικητικό συμβούλιο

Ορίζεται εννιαμελές Δ.Σ με τέσσερις εκπροσώπους της περιφέρειας και πέντε εκπροσώπους εκ των συμμετεχόντων ιδιωτών (ένας από κάθε Περιφερειακή Ενότητα).

Στόχοι της Περιφέρειας

Οι κύριοι στόχοι της Περιφέρειας είναι η ανάπτυξη του Πρωτογενούς Τομέα και η ισόρροπη ανάπτυξη της Περιφέρειας, η ανάδειξη της ιδιαίτερης γαστρονομικής ταυτότητας των νησιών μας και η σύνδεσή της με την παραγωγή και τον τουρισμό. Η ανάδειξη της νησιωτικής διατροφής σε ισχυρό διατροφικό πρότυπο θα συμβάλλει στην βελτίωση της ελκυστικότητας των νησιών ως τουριστικών προορισμών.
Μεγάλη σημασία επίσης έχει η διάσωση και η προώθηση των τοπικών ποικιλιών και φυλών, οι οποίες σε αρκετές περιπτώσεις απειλούνται με εξαφάνιση ενώ η ενίσχυση της απασχόλησης και η αύξηση του εισοδήματος του παραγωγού και επιχειρηματία του αγροδιατροφικού τομέα, αποτελούν προκλήσεις για την Περιφέρεια ειδικά σε ένα περιβάλλον με τόσο δύσκολες οικονομικές συγκυρίες. Καθήκον της Περιφέρειας είναι να υποστηρίξει όλους τους εμπλεκομένους στην προσπάθεια να προωθηθούν και να διατηρηθούν τα χαρακτηριστικά προϊόντα των νησιών εκμεταλλευόμενοι το ενδιαφέρον των καταναλωτών για ασφαλή, ποιοτικά προϊόντα που έχουν συγκεκριμένη γεωγραφική προέλευση, ώστε να αναπτυχθεί η τοπική οικονομία και να αυξηθεί το εισόδημα των παραγωγών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αναρτήθηκε στο

http://www.pvaigaiou.gov.gr/web/guest/publicity/windfarms?p_p_id=bs_news&p_p_action=1&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_bs_news_struts_action=%2Fext%2Fnews%2Fload&_bs_news_mainid=16819&_bs_news_loadaction=view

Διαβάστε ακόμα

Leave a Comment

Ο ραδιοσταθμός της Ικαρίας με ζωντανό πρόγραμμαενημέρωσης και ψυχαγωγίας.

Editorial

απαραιτητα

©2023 ikariaki. All Right Reserved. Designed and Developed by Fekas Brothers & Digital Avenue