Home Περίθαλψη Ανακοίνωση Τεχνικών ΔΕΗ Σάμου-Ικαρίας για Χαράτσι, Παραρτήματα ΙΚΑ

Ανακοίνωση Τεχνικών ΔΕΗ Σάμου-Ικαρίας για Χαράτσι, Παραρτήματα ΙΚΑ

by ikariaki.gr
23 views

δεη7/1/2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τα ΧΑΡΑΤΣΙΑ στην ΥΓΕΙΑ

 

Παραμονή πρωτοχρονιάς ο υπουργός Υγείας Α.Γεωργιάδης υπέγραψε μόνος του εγκύκλιο (Αριθ. Πρωτ. Υ4α/οικ.120068 – 31/12/2013) για την εφαρμογή της καταβολής των 25 ευρώ για νοσηλεία στα δημόσια νοσοκομεία από την 1/1/2014, όπως προβλέπει ο νόμος 4093/2012 (ΦΕΚ Α' 222) για την «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016».

Ο υπουργός Υγείας απευθύνεται προς τους διοικητές και αναπληρωτές των Υγειονομικών Υπηρεσιών (ΥΠΕ) και τους καλεί «για την άμεση παροχή κατευθυντήριων οδηγιών στα νοσοκομεία αρμοδιότητάς σας»Ο νόμος 4093/2012 προβλέπει διπλό χαράτσι για ασθενείς τόσο για τη νοσηλεία όσο και για τα φάρμακά τους. Συγκεκριμένα αναφέρει:

«Από 1.1.2014 ορίζεται η εκ μέρους των ασθενών καταβολή υπέρ του ΕΟΠΥΥ του ποσού του ενός (1) ευρώ ανά συνταγή που εκτελείται από τον εκάστοτε φαρμακοποιό, καθώς και η καταβολή του ποσού των είκοσι πέντε (25) ευρώ λόγω εισαγωγής για νοσηλεία σε Νοσοκομείο του ΕΣΥ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Υγείας καθορίζονται τα κριτήρια, οι λεπτομέρειες, οι διαδικασίες καθώς και το πεδίο εφαρμογής της παρούσας διάταξης και δύναται να αναθεωρείται το ύψος των καταβαλλόμενων εκ μέρους των ασθενών ποσών».

Σε εφαρμογή αυτής της διάταξης ,ο υπουργός Υγείας προχώρησε στην εγκύκλιο προς τους διοικητές των ΥΠΕ, με ορισμένες εξαιρέσεις για να μετριάσει τη βαρβαρότητα της πολιτικής της κυβέρνησης. Ειδικότερα προβλέπει:

«Από 1.1.2014, όλοι οι ασθενείς προς εισαγωγή για νοσηλεία σε νοσοκομείο του ΕΣΥ οφείλουν να καταβάλουν το ποσό των είκοσι πέντε (25)ευρώ. Η εν λόγω καταβολή είναι εφάπαξ, δεν βαρύνει τον ασφαλιστικό φορέα του ασθενούς και είναι ανεξάρτητη της εφάπαξ προβλεπόμενης καταβολής για το εξέταστρο. Της ανωτέρω καταβολής εξαιρούνται ρητώς και μόνο οι κάτωθι κατηγορίες ασθενών:

1. Οι κάτοχοι βιβλιαρίου οικονομικής αδυναμίας ή πιστοποιητικού κοινωνικής προστασίας (απαραίτητη η προσκόμιση του βιβλιαρίου ή του πιστοποιητικού το οποίο θα πρέπει να είναι σε ισχύ).

2. Οι χρόνιοι πάσχοντες από την κύρια πάθησή τους και για όλες τις δευτερεύουσες παθήσεις που απορρέουν από αυτήν .

banner

3. Τα Α.Με.Α που έχουν πιστοποιημένο από Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) ποσοστό αναπηρίας 80%.

4. Για συγκεκριμένες κατηγορίες ασθενών, όπως κρατούμενοι φυλακών, στρατιωτικό προσωπικό, είναι σε εφαρμογή οι ειδικές ισχύουσες διατάξεις».

Καταγγέλλουμε & αντιπαλεύουμε και αυτά τα αντιλαϊκά μέτρα στην υγεία και στο φάρμακο, όπως και γενικότερα την αντιλαϊκή πολιτική, διεκδικώντας:

 • Να καταργηθούν άμεσα τα χαράτσια των 25 ευρώ για νοσηλεία στα νοσοκομεία, των 5 ευρώ στα εξωτερικά ιατρεία και κάθε πληρωμή στα απογευματινά ιατρεία.

 • Να καταργηθεί το χαράτσι του 1 ευρώ για κάθε συνταγή στα φάρμακα.

 • Να καταργηθεί κάθε πληρωμή των ασθενών για εξετάσεις. Καμία περικοπή στα φάρμακα και τις δαπάνες. Κατάργηση της συμμετοχής των ασφαλισμένων στα φάρμακα. Να καταργηθούν οι λίστες. Να καταργηθούν οι εισφορές για τον κλάδο υγείας από όλους τους ασφαλισμένους.

 • Να χρηματοδοτηθούν γενναία τα δημόσια Νοσοκομεία τα Κέντρα Υγείας και ο ΕΟΠΥΥ από τον κρατικό προϋπολογισμό.

 • Αποκλειστικά δημόσιο, δωρεάν σύστημα υγείας σε όλες τις υγειονομικές βαθμίδες με κατάργηση της επιχειρηματικής δράσης. Να γίνουν τώρα μαζικές προσλήψεις επιστημονικού και νοσηλευτικού προσωπικού με πλήρη & αποκλειστική απασχόληση, να εξοπλιστούν επαρκώς τα δημόσια Νοσοκομεία, Κ.Υ και τα ιατρεία του ΕΟΠΥΥ.

 • Να μην καταργηθεί ή συγχωνευθεί καμία μονάδα υγείας του ΕΟΠΥΥ, κανένα Κ.Υ. Όχι στις απολύσεις, κινητικότητα και διαθεσιμότητα του προσωπικού. Όλες οι δημόσιες μονάδες ΠΦΥ να αξιοποιηθούν, να αναπτυχθούν και να ενταχθούν στο ενιαίο δημόσιο σύστημα υγείας καθώς και όλοι οι εργαζόμενοι όλων των κλάδων με σχέση εργασίας πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.

Η Τ.Δ.Ε ΣΑΜΟΥ- ΙΚΑΡΙΑΣ

 


7/1/2014

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ του ΙΚΑ

 

 

Καταγγέλλουμε την απόφαση της διοίκησης του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ για την αναστολή- στην ουσία κατάργηση- λειτουργίας και των δυο παρατημάτων του ΙΚΑ στην Ικαρία (Άγιος Κήρυκος-Εύδηλος), στα πλαίσια της λεγόμενης «αναδιάρθρωσης της οργανωτικής δομής του ΙΚΑ».

Η απόφαση αυτή εντάσσεται στην αντιλαϊκή πολιτική της συγκυβέρνησης για καταργήσεις- συγχωνεύσεις οργανισμών του δημόσιου. Καμία σχέση δεν έχει με την καλύτερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία των μονάδων του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ, όπως διατείνεται η διοίκηση του ΙΚΑ. Η μετατροπή των παρατημάτων του ΙΚΑ σε «γραφεία κοινωνικής ασφάλισης» δεν σημαίνει καλύτερη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων, αφού σε πάρα πολλές περιπτώσεις θα αναγκάζονται να ταξιδεύουν στην Σάμο ή ακόμα και στην Αθήνα, με τις σχεδόν ανύπαρκτες και πανάκριβες συγκοινωνίες, για θέματα που χρόνια τώρα έβρισκαν λύση στην Ικαρία.

Σημειώνουμε επίσης πως και συνάδελφοί μας στην Ενέργεια (συμβασιούχοι, τεχνίτες στους εργολάβους) εξυπηρετούνται και αυτοί από τα συγκεκριμένα παραρτήματα.

 

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ:

 • Την συνέχιση της λειτουργίας και των δυο παραρτημάτων του ΙΚΑ στην Ικαρία, με όλες τους τις αρμοδιότητες, έτσι ώστε να καλύπτονται ουσιαστικά οι ανάγκες των ασφαλισμένων στην Ικαρία και στους Φούρνους.

 • Την πλήρη στελέχωση των παραρτημάτων της Ικαρίας για την συνέχιση και απρόσκοπτη λειτουργία, έτσι ώστε να μπορέσουν να καλυφθούν επαρκώς οι διευρυνόμενες υπηρεσίες του ΙΚΑ.

 • Τη λειτουργία Ιατρείου του ΙΚΑ, για την πλήρη κάλυψη των ιατρικών και φαρμακευτικών αναγκών των ασφαλισμένων, με τις απαραίτητες ειδικότητες. (συμπεριλαμβανόμενων των απαραίτητων ειδικοτήτων για την εξειδικευμένη κάλυψη των Λουτροθεραπευτηρίων).

 • Καμία διαθεσιμότητα, απόλυση, αναγκαστική μετακίνηση προσωπικού.

 • Δημόσια, ενιαία, καθολική, υποχρεωτική Κοινωνική Ασφάλιση. Αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν Υγεία και Πρόνοια.

 • Να καταργηθεί η ιδιωτική επιχειρηματική δράση στον τομέα της Ασφάλισης, της Υγείας- Πρόνοιας.

Καμία διαβεβαίωση δεν μας καθησυχάζει, θα αγωνιστούμε για να μην κλείσουν τα παραρτήματα του ΙΚΑ στην Ικαρία, αλλά και για να διευρυνθούν οι αρμοδιότητες τους.

Η Τ.Δ.Ε ΣΑΜΟΥ- ΙΚΑΡΙΑΣ

Διαβάστε ακόμα

Ο ραδιοσταθμός της Ικαρίας με ζωντανό πρόγραμμαενημέρωσης και ψυχαγωγίας.

Editorial

απαραιτητα

©2023 ikariaki. All Right Reserved. Designed and Developed by Fekas Brothers & Digital Avenue