Home ΚοινωνίαΕλλάδα 222 εκατ. ευρώ για περιβαλλοντικές, φυσικές και κλιματικές ενέργειες μέσω LIFE

222 εκατ. ευρώ για περιβαλλοντικές, φυσικές και κλιματικές ενέργειες μέσω LIFE

by ikariaki.gr
9 views

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε πρόσφατα επενδυτικό πακέτο ύψους 222 εκατομμυρίων ευρώ από τον προϋπολογισμό της ΕΕ για τη στήριξη της μετάβασης της Ευρώπης σε μέλλον βιώσιμου και χαμηλών εκπομπών άνθρακα στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE για το Περιβάλλον και την Κλιματική Δράση.

Η χρηματοδότηση της ΕΕ θα κινητοποιήσει πρόσθετες επενδύσεις που θα οδηγήσουν σε συνολικό ποσό ύψους 379 εκατ. Ευρώ που προορίζεται για 139 νέα σχέδια σε 20 κράτη μέλη.
Ο Επίτροπος Περιβάλλοντος, Ναυτιλίας και Αλιείας, κ. Karmenu Vella, δήλωσε:

“Στο 25ο έτος του, το πρόγραμμα LIFE συνεχίζει να επενδύει σε καινοτόμα έργα υψηλής προστιθέμενης αξίας για τους ανθρώπους, τις επιχειρήσεις και τη φύση. να μεταφέρουν τεχνολογίες σε νέες, πράσινες επιχειρήσεις “.
Ο κ. Miguel Arias Ca?ete, Επίτροπος αρμόδιος για τη δράση για το κλίμα και την ενέργεια, πρόσθεσε:

«Η ιστορική συμφωνία του Παρισιού για την αλλαγή του κλίματος έχει προσθέσει αιολική ενέργεια στα πλοία της ήδη επιταχυνόμενης επένδυσης για έξυπνες κλιματικές αλλαγές. Με αυτά τα έργα, χρησιμοποιούμε τα περιορισμένα δημόσια οικονομικά καταλυτικά: η ιδιωτική χρηματοδότηση για την προστασία του περιβάλλοντος, την καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος και την παροχή Χρηματοδότηση ενός κυκλικού και χαμηλού άνθρακα μέλλον ? 181,9 εκατ. θα διατεθούν σε έργα στον τομέα του περιβάλλοντος και της αποδοτικότητας των πόρων, της φύσης και της βιοποικιλότητας, της περιβαλλοντικής διακυβέρνησης και της πληροφόρησης.
Σύμφωνα με τη δέσμη κυκλικής οικονομίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα σχέδια θα βοηθήσουν τα κράτη μέλη στη μετάβασή τους σε μια πιο κυκλική οικονομία. Τα παραδείγματα έργων περιλαμβάνουν: τη δοκιμή ενός ιταλικού πρωτοτύπου που θα μπορούσε να μετατρέψει οικονομικά τα βενζινοκίνητα αυτοκίνητα σε υβριδικά οχήματα, να δημιουργήσει προϊόντα βιολογικής προέλευσης από ιλύ λυμάτων στην Ολλανδία και να εφαρμόσει μια νέα βιολογική επεξεργασία για την αφαίρεση φυτοφαρμάκων και νιτρικών από το νερό στη νότια Ισπανία. Άλλα έργα θα υποστηρίξουν την εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης για τη Φύση, και ειδικότερα τη διαχείριση των τοποθεσιών της Φύσης 2000. Η προστασία των ειδών είναι μια άλλη εστίαση, όπως στο σλοβενικό διασυνοριακό σχέδιο για την επιβίωση ενός άκρως αλλεργικού είδους αλπικού λύγκα.
Στον τομέα της δράσης για το κλίμα, η ΕΕ θα επενδύσει 40,2 εκατ. Ευρώ για την υποστήριξη προγραμμάτων προσαρμογής, μετριασμού και διακυβέρνησης και ενημέρωσης για την αλλαγή του κλίματος. Επιλεγμένα έργα υποστηρίζουν το στόχο της ΕΕ να μειώσει τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 40% έως το 2030 σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990.

Η χρηματοδότηση από το LIFE θα συμβάλει επίσης στη βελτίωση της ανθεκτικότητας μιας από τις πιο πολυσύχναστες πλωτές οδούς της Ευρώπης, των εκβολών Scheldt στο Βέλγιο, στην ανάπτυξη εργαλείων για την πρόβλεψη καταιγίδων στην έρημο και στην εξουδετέρωση της επίδρασης της θερμοπληξίας στις πόλεις.
Τα έργα του LIFE για το περιβάλλον και την απόδοση των πόρων θα κινητοποιήσουν 134,6 εκατ. Ευρώ, εκ των οποίων η ΕΕ θα διαθέσει 73,0 εκατ. Ευρώ.

Τα έργα αυτά καλύπτουν δράσεις σε πέντε θεματικούς τομείς:

τον αέρα, το περιβάλλον και την υγεία, την αποδοτικότητα των πόρων, τα απόβλητα και το νερό.

Τα 15 έργα αποτελεσματικής αξιοποίησης των πόρων θα κινητοποιήσουν μόνο 37,9 εκατ. Ευρώ για να βοηθήσουν στη μετάβαση της Ευρώπης σε μια περισσότερο κυκλική οικονομία.

  • 39 σχέδια LIFE για τη Φύση και τη Βιοποικιλότητα υποστηρίζουν την εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης για τη Φύση, τις Οδηγίες για τα Πτηνά και τους Οικότοπους και τη Στρατηγική της ΕΕ για τη Βιοποικιλότητα μέχρι το 2020. Έχουν συνολικό προϋπολογισμό 135,5 εκατ. Ευρώ, εκ των οποίων η ΕΕ θα συνεισφέρει 90,9 εκατ. Ευρώ.
  • 14 προγράμματα LIFE για περιβαλλοντική διακυβέρνηση και ενημέρωση θα ευαισθητοποιήσουν τα περιβαλλοντικά θέματα. Έχουν συνολικό προϋπολογισμό 30,2 εκατ. Ευρώ, εκ των οποίων η ΕΕ θα συνεισφέρει 18 εκατ. Ευρώ.
  • 12 έργα LIFE για την Προσαρμογή της Κλιματικής Αλλαγής θα κινητοποιήσουν 42,6 εκατ. Ευρώ, εκ των οποίων η ΕΕ θα διαθέσει 20,6 εκατ. Ευρώ.
  • Οι εν λόγω επιδοτήσεις δράσης χορηγούνται σε έργα σε έξι θεματικούς τομείς: προσαρμογή βάσει οικοσυστημάτων, υγεία και ευημερία, προσαρμογή βουνών / νησιωτικών περιοχών με επίκεντρο τον γεωργικό τομέα, αστική προσαρμογή / σχεδιασμός, αξιολογήσεις τρωτότητας / στρατηγικές προσαρμογής και νερό (συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης των πλημμυρών, παράκτιες περιοχές και ερημοποίηση).
  • 9 έργα μετριασμού της κλιματικής αλλαγής του LIFE έχουν συνολικό προϋπολογισμό 25,7 εκατ. Ευρώ, εκ των οποίων η ΕΕ θα συνεισφέρει 13,6 εκατ. Ευρώ. Αυτές οι επιδοτήσεις δράσης απονέμονται σε έργα βέλτιστων πρακτικών, πιλοτικών και επίδειξης σε τρεις θεματικούς τομείς: τη βιομηχανία, τη λογιστική / αναφορά για τα αέρια θερμοκηπίου και τη χρήση γης / δασοκομία / γεωργία.
  • 6 προγράμματα LIFE για τη διαχείριση του κλίματος και την πληροφόρηση θα βελτιώσουν τη διακυβέρνηση και θα ευαισθητοποιήσουν την κλιματική αλλαγή. Έχουν συνολικό προϋπολογισμό 10,4 εκατ. Ευρώ, εκ των οποίων η ΕΕ θα συνεισφέρει 6 εκατ. Ευρώ.

Ιστορικό
Το πρόγραμμα LIFE είναι το χρηματοδοτικό μέσο της ΕΕ για το περιβάλλον και την κλιματική δράση.

Λειτουργεί από το 1992 και έχει συγχρηματοδοτήσει περισσότερα από 4.500 έργα σε ολόκληρη την ΕΕ και σε τρίτες χώρες, κινητοποιώντας πάνω από 9 δισ. ευρώ και συμβάλλοντας σε περισσότερα από 4 δισ. Ευρώ για την προστασία του περιβάλλοντος και του κλίματος.

Ο προϋπολογισμός για το πρόγραμμα LIFE για την περίοδο 2014-2020 ορίζεται σε 3,4 δισ. Ευρώ σε τρέχουσες τιμές και έχει υποπρόγραμμα για το περιβάλλον και υποπρόγραμμα δράσης για το κλίμα. καθαρότερης ενέργειας στους πολίτες. 

 

 

Αναδημοσίευση από : https://www.neapaseges.gr

 

Διαβάστε ακόμα

Ο ραδιοσταθμός της Ικαρίας με ζωντανό πρόγραμμαενημέρωσης και ψυχαγωγίας.

Editorial

απαραιτητα

©2023 ikariaki. All Right Reserved. Designed and Developed by Fekas Brothers & Digital Avenue