Home ΚοινωνίαΚόσμος 130 δισ. ευρώ στην πραγματική οικονομία από τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία

130 δισ. ευρώ στην πραγματική οικονομία από τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία

by ikariaki.gr
7 views

commissionbuildingey-708-620x316

LOGO CE_horizontal_EL_quadri

Η Επιτροπή για πρώτη φορά δημοσίευσε έκθεση προόδου που καλύπτει τα πέντε ταμεία. Στην έκθεση διαπιστώνεται έντονη επιτάχυνση των επενδύσεων κατά τους τελευταίους μήνες, ενώ η υλοποίηση αναμένεται να επιτύχει το στάδιο πλήρους λειτουργίας το 2017.

Έως το τέλος του 2015, 274 000 επιχειρήσεις είχαν ήδη λάβει στήριξη βάσει των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων (ΕΔΕΤ) 2014-2020 · 2,7 εκατ. άτομα είχαν ήδη επωφεληθεί από ενισχύσεις για την αναζήτηση εργασίας ή την ανάπτυξη δεξιοτήτων· η βιοποικιλότητα 11 εκατομμυρίων εκταρίων γεωργικής γης βελτιώθηκε και ένα εκατομμύριο χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ έργα επελέγησαν, συνολικής αξίας περίπου 60 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Ο αριθμός αυτός έχει διπλασιαστεί σε διάστημα εννέα μηνών και, έως το φθινόπωρο του 2016, σχεδόν 130 δισ. ευρώ (το 20 % των συνολικών κονδυλίων των ΕΔΕΤ) είχαν επενδυθεί σε μικρές επιχειρήσεις, σε έρευνα, σε ευρυζωνικότητα, στην ενεργειακή απόδοση και σε χιλιάδες άλλα έργα με επίκεντρο τις προτεραιότητες της στρατηγικής της ΕΕ για την ανάπτυξη και τις θέσεις απασχόλησης. Σύμφωνα με τους στόχους του επενδυτικού σχεδίου, ο στόχος του διπλασιασμού της χρήσης των χρηματοδοτικών μέσων στις επενδύσεις ΕΔΕΤ σχεδόν επιτεύχθηκε στα τέλη του 2015.

Ο Αντιπρόεδρος κ. Jyrki Katainen, αρμόδιος για την απασχόληση, την ανάπτυξη, τις επενδύσεις και την ανταγωνιστικότητα, δήλωσε τα εξής: «Σε πολλά κράτη μέλη, τα ΕΔΕΤ είναι σημαντική πηγή δημόσιων επενδύσεων. Εστιάζοντας σε βασικές προτεραιότητες και με γνώμονα την απόδοση, συμβάλλουν σημαντικά στην επίτευξη των στόχων της ΕΕ για την ανάπτυξη και την απασχόληση.»

Η Επίτροπος Περιφερειακής Πολιτικής, κ. Corina Crețu, δήλωσε: «Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους. Αποδεικνύουν ότι είμαστε στον σωστό δρόμο όσον αφορά την υλοποίηση, ακόμη και με βάση ένα περισσότερο φιλόδοξο πλαίσιο για τα διαρθρωτικά ταμεία, το οποίο έχει ήδη συμβάλει στη στήριξη των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και στην άρση των εμποδίων στις επενδύσεις. Σήμερα είναι πλέον η κατάλληλη στιγμή να εφαρμοστούν τα έργα που χρηματοδοτεί η ΕΕ και καλώ όλα τα κράτη μέλη να επισπεύσουν περαιτέρω την επιλογή και την υλοποίηση.»

Παράλληλα με τα πρώτα έργα που ξεκινούν, τα δύο πρώτα έτη της περιόδου 2014-2020 χρησιμοποιήθηκαν από τα κράτη μέλη για τον καθορισμό των κατάλληλων προϋποθέσεων με σκοπό την εξασφάλιση της ποιότητας και των χρηστών επενδύσεων βάσει των νέων διατάξεων του κοινού πλαισίου των ταμείων.

Παραδείγματος χάριν, έπρεπε να εφαρμόσουν στρατηγικές επενδύσεων και να εξασφαλίσουν πλήρη συμμόρφωση με τα πρότυπα της ΕΕ σε διάφορους τομείς, όπως οι μεταφορές, η καινοτομία, οι ψηφιακές τεχνολογίες, η διαχείριση αποβλήτων και υδάτων, για την ενίσχυση ευνοϊκού επενδυτικού περιβάλλοντος.

Τα οφέλη υπερβαίνουν το πεδίο των επενδύσεων των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων και έχουν θετικό αντίκτυπο στην ποιότητα ζωής στην ΕΕ.

banner

Για κάθε πρόγραμμα των ΕΔΕΤ συγκροτήθηκαν σχέδια αξιολόγησης, ώστε να παρέχουν πιο σαφή εικόνα σχετικά με την απόδοσή τους στον χρόνο, σε αντιστοιχία με τηνπρωτοβουλία της Επιτροπής με τίτλο «Εστίαση του προϋπολογισμού της ΕΕ στα αποτελέσματα».

Εκτός από αυτή την έκθεση, η Επιτροπή εγκαινιάζει σήμερα την αναβαθμισμένη έκδοση της πλατφόρμας ανοικτών δεδομένων για τη συνοχή. Ο δικτυακός αυτός τόπος, που προκύπτει από τη δέσμευση της Επιτροπής για λογοδοσία και διαφάνεια, έχει πλέον εμπλουτιστεί με νέα τμήματα για να δείξει τις επιδόσεις των επενδύσεων των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων και να μετρά την επίτευξη των στόχων.

 

Ιστορικό

Τα κονδύλια των ΕΔΕΤ για την περίοδο 2014-2020, με την εθνική συγχρηματοδότηση, αντιπροσωπεύουν επενδυτική προσπάθεια ύψους 638 δισ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένων 181 δισ. ευρώ που προορίζονται για την «έξυπνη ανάπτυξη», με επενδύσεις στην έρευνα και την καινοτομία, τις ψηφιακές τεχνολογίες και την άμεση στήριξη σε πάνω από δύο εκατομμύρια μικρές επιχειρήσεις.

Η έκθεση αυτή είναι η πρώτη από μια σειρά ετήσιων εκθέσεων προς τα θεσμικά όργανα της ΕΕ για την εφαρμογή των 533 προγραμμάτων των ΕΔΕΤ. Η απογραφή αυτή γίνεται στο πλαίσιο σημαντικών καινοτομιών που θεσπίστηκαν το 2014 για τη βελτίωση της ποιότητας των δημόσιων δαπανών, όπως η θεματική συγκέντρωση, οι νέες προϋποθέσεις για επενδύσεις και η ενισχυμένη εστίαση στα αποτελέσματα και τους μηχανισμούς μέτρησης της απόδοσης.

 

Περισσότερες πληροφορίες

European Structural and Investment Funds 2014-2020 2016: Summary Report of the programme annual implementation reports covering implementation in 2014-2015

 

Το Δελτίο Τύπου στον ιστότοπο της ΕΕ

Διαβάστε ακόμα

Ο ραδιοσταθμός της Ικαρίας με ζωντανό πρόγραμμαενημέρωσης και ψυχαγωγίας.

Editorial

απαραιτητα

©2023 ikariaki. All Right Reserved. Designed and Developed by Fekas Brothers & Digital Avenue