Home ΚοινωνίαΕλλάδα Υπ. Υποδομών: Δεν εξαιρείται η Εγνατία Οδός από το ηλεκτρονικό αναλογικό σύστημα

Υπ. Υποδομών: Δεν εξαιρείται η Εγνατία Οδός από το ηλεκτρονικό αναλογικό σύστημα

by ikariaki.gr
29 views

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Αθήνα, 24 Μαΐου 2018

banner

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τα παπαγαλάκια της Νέας Δημοκρατίας παραπληροφορούν και πάλι

 

Δεν εξαιρείται η Εγνατία Οδός από το ηλεκτρονικό αναλογικό σύστημα

 

 

Τα παπαγαλάκια της Νέας Δημοκρατίας παραπληροφορούν και πάλι λέγοντας ότι η εξαιρείται ο αυτοκινητόδρομος της Εγνατίας από την υποχρέωση του Ηλεκτρονικού και Αναλογικού Συστήματος, όπως αυτό έχει προδιαγραφεί από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Ακούγοντας ρεπορτάζ του γνωστού Ομίλου – γραφείου τύπου της Νέας Δημοκρατίας και των διασυνδεδεμένων μέσων και σελίδων τους  (πάντα με τους ίδιους γνωστούς δημοσιογράφους) παραπληροφορούν  παρουσιάζοντας ότι ανατρέπονται τα σχέδια του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για την εφαρμογή του ηλεκτρονικού και αναλογικού συστήματος διοδίων στην Εγνατία.

Με αυτή τους τη στάση ΥΠΟΚΡΥΠΤΟΥΝ ότι:

1.Στη Συμφωνία των κειμένων της 4ης Αξιολόγησης, αναφορικά με την Εγνατία, προβλέπεται ξεκάθαρα η εγκατάσταση ηλεκτρονικού αναλογικού συστήματος και συγκεκριμένα δορυφορικό σύστημα (GNSS) και σύστημα οπτικής αναγνώρισης πινακίδων, όπως ακριβώς προβλέπεται στον διαγωνισμό και τις προδιαγραφές που έβαλε το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

2.Η επιλογή να εγκαταστήσει το Υπουργείο το σύστημα ή οι Παραχωρησιούχοι , σε όλους τους αυτοκινητόδρομους, υπάρχει ως  κατοχυρωμένο δικαίωμα έτσι και αλλιώς. Αποτυπώνεται για την Εγνατία καθώς η ΚΥΑ 6686/2014 αφορά μόνο τον εν λόγω αυτοκινητόδρομο.

 

3.Δεν εξαιρείται η Εγνατία Οδός από το ηλεκτρονικό αναλογικό σύστημα που θα έχει διαλειτουργικότητα και πλήρη τεχνολογική συμβατότητα με τα αντίστοιχα συστήματα των υπολοίπων Παραχωρήσεων και του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, όπως και κανένας αυτοκινητόδρομος.

 

4.Η νέα αρχική απαίτηση του ΤΑΙΠΕΔ ήταν η συνολική εξαίρεση από το ηλεκτρονικό αναλογικό σύστημα διοδίων που ΔΕΝ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ.

 

5.Η Υπουργική Απόφαση για την εξαίρεση των ΑμεΑ και των Ανέργων, όπου ο ΣΚΑΙ και τα υπόλοιπα ΜΜΕ ασκούσαν έντονη κριτική για την πρόβλεψη της από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΝΑ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΙ ΘΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΙΟΥΧΟ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ

 

6.Στην έκδοση της σχετικής Υπουργικής Απόφασης  για την απαλλαγή των μόνιμων κατοίκων των Περιφερειακών Ενοτήτων Θράκης και Ηπείρου και στα κείμενα της 3ης Αξιολόγησης υπήρχε καταληκτική ημερομηνία ισχύος, ο Ιούλιος του 2018, όπου κατά τις τότε εκτιμήσεις το ΤΑΙΠΕΔ θα είχε ολοκληρώσει τον διαγωνισμό της Εγνατίας και ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΕΠΙΤΥΧΙΑ Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ των εξαιρέσεων των μόνιμων κατοίκων μέχρι την  1/1/2019 και ευθύνη του ΤΑΙΠΕΔ για το αν θα προβλεφθούν στο μοντέλο του διαγωνισμού, όπως ακριβώς είχε δηλώσει ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, όταν υπεγράφη η Υπουργική Απόφαση των απαλλαγών των μόνιμων κατοίκων των Περιφερειακών Ενοτήτων Θράκης και Ηπείρου, των ΑμεΑ και των Ανέργων τον περασμένο Δεκέμβρη.

Επομένως, ακυρώνονται τα παπαγαλάκια της Νέας Δημοκρατίας,  δεν ανατρέπεται “ολοκληρωτικά” η “μονομερής” ενέργεια του Χρήστου Σπίρτζη, ο οποίος “χωρίς να ενημερώσει το ΤΑΙΠΕΔ” αποφάσισε τις εξαιρέσεις (website ΣΚΑΙ), και δεν εξαιρείται η Εγνατία Οδός από το ηλεκτρονικό αναλογικό σύστημα που τεχνολογικά έχει προδιαγράψει το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Τέλος, η απόπειρα όσων ήθελαν την Εγνατία Οδό με τα γνωστά μετωπικά και πλευρικά διόδια της δεκαετίας του 60’, με στόχο να απομειώσουν την αξία της Παραχώρησης, να εγκλωβίσουν τη Χώρα σε ξεπερασμένα τεχνολογικά συστήματα χωρίς κανένα έλεγχο από το Ελληνικό Δημόσιο, να καταστρατηγήσουν τις αυτονόητες κοινωνικές πολιτικές για τα ΑμεΑ και τους Ανέργους, ΕΛΑΒΕ ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΤΕΛΟΣ.

Τους ευχόμαστε περαστικά και, προς επιβεβαίωση των ανωτέρω, δίνουμε και το σχέδιο της Κοινής Υπουργικής Απόφασης που θα δημοσιευθεί τις επόμενες ώρες.

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ &

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ                                                                         

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ  ΥΠΥΡΕΣΙΩΝ                                                                 

Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ (Δ5)

 

Αθήνα, 22 Μαΐου 2018

Αρ. Πρωτ

Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΘΕΜΑ:    Τροποποίηση της υπ’ αρ. 6686/2014 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών – Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων περί χωροθέτησης σταθμών διοδίων και καθορισμού τελών διοδίων στην Εγνατία Οδό και στους καθέτους άξονες αυτής

                    

                          ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α’ 98) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 2. Τις διατάξεις των παρ. 6 και 7 του άρθρου 5 του ν. 2229/1994 «Τροποποίηση και συμπλήρωση του ν. 1418/1984 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 138), όπως η τελευταία τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 3212/2003 «Άδεια δόμησης, πολεοδομικές και άλλες διατάξεις θεμάτων αρμοδιότητας Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.» (ΦΕΚ 308 Α΄/31.12.2003).
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 2 στοιχ. α του ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α’ 161) και λοιπές ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α’ 74), κα- θώς και της παρ. 7 του ιδίου άρθρου.
 4. Τις διατάξεις της αριθμ. Δ17α/02/69/ΦΝ 380/10.11.1994 κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε) «Ίδρυση Εταιρίας Έργων υποδομής με την επωνυμία Εγνατία Οδός Ανώνυμη Εταιρία» (ΦΕΚ Β’ 846).
 5. Τις διατάξεις του π.δ/τος 118/2013 «Τροποποίηση του π.δ. 85/2012 (Α’ 141) – Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αντιστοίχως (ΦΕΚ Α’ 152), του π. δ/τος 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α’ 153)και του π. δ/τος 89/2014 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α’ 134).
 6. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.), που κυρώθηκε με το ν. 2696/1999(ΦΕΚ Α’ 57).
 7. Τις διατάξεις της παρ. 3 περιπτ. β του άρθρου 9 τουν. 3481/2006 «Τροποποιήσεις στη νομοθεσία για το Εθνικό Κτηματολόγιο, την ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων έργων και μελετών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 162).
 8. Τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3769/2009 «Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών όσον αφορά την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την παροχή αυτών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 105).
 9. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 106 του ν. 2362/1995 «Περί Δημόσιου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 247).
 10. Τις διατάξεις της αριθμ. ΔΜΕΟ/ε/0/568/4.6.2004 απόφασης Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., με την οποία χαρακτηρίστηκε ως αυτοκινητόδρομος η Εγνατία Οδός.
 11. Τις διατάξεις της αριθμ. ΔΜΕΟ/ε/0/919/01.08.2000 απόφασης Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., με την οποία εγκρίθηκε η χωροθέτηση των σταθμών διοδίων της Εγνατίας Οδού.
 12. Τις διατάξεις της αριθμ. Δ1/809/4.4.2011 υπουργικής απόφασης «Ανάθεση στην «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» των αρμοδιοτήτων της λειτουργίας, συντήρησης και εκμετάλλευσης των καθέτων αξόνων της Εγνατίας Οδού: α) Αυτοκινητόδρομος Α/Κ Καστοριάς (Δυτ. Σιάτιστας) – Α/Κ Κορομηλιάς- Α/Κ Ιεροπηγής – Μεθοριακός Σταθμός Κρυσταλλοπηγής,

β) Αυτοκινητόδρομος Α/Κ Λαγκαδά/Σερρών – Μεθοριακός Σταθμός Προμαχώνα» (ΦΕΚ Β’ 936/24.05.2011).

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 4388/2016 όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο πέμπτο του ν. 4393/2016 (ΦΕΚ Α’ 106/6.6.2016)
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 62 παρ. 2 του ν. 4155/2013 (Α΄ 120 ) όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 4233/2014, Κεφάλαιο Β’ «Ρυθμίσεις θεμάτων δημοσίων έργων» (ΦΕΚ Α’ 22/2014) με τις οποίες προβλέπεται ότι η επιβολή τελών επί του αυτοκινητοδρόμου της Εγνατίας Οδού και των καθέτων αξόνων μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων: α) Α/Κ Σιάτιστας έως το Μεθοριακό Σταθμό Κρυσταλλοπηγής, β) Α/Κ Λαγκαδά / Σερρών έως το Μεθοριακό Σταθμό Προμαχώνα και γ) Α/Κ Χαλάστρας έως το Μεθοριακό Σταθμό Ευζώνων πραγματοποιείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων στην οποία καθορίζονται οι θέσεις λειτουργίας των σταθμών διοδίων, το ύψος των επιβαλλόμενων διοδίων τελών ανά κατηγορία οχήματος και ανά σταθμό διοδίων, ο τρόπος είσπραξης κατά ΚΕΔΕ και ο χρόνος έναρξης είσπραξης των τελών κλπ.».
 3. Την υπ’ αριθμ. Δ17α/178/4/ΦΝ 393/2.10.2014 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 2761/15.10.2014) περί καθορισμού τελών διοδίων στην Εγνατία Οδό.
 4. Την υπ’ αρ. 6686/2014 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών – Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΦΕΚ Β΄ 3086/2014) περί χωροθέτησης σταθμών διοδίων και καθορισμού τελών διοδίων στην Εγνατία Οδό και στους καθέτους άξονες αυτής.
 5. Την υπ’ αρ. ΔΝΣγ/οικ.35897/ΦΝ 393/18.5.2017 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών – Υποδομών και Μεταφορών (ΦΕΚ Β΄ 1867/2017) «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 6686/2014 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών – Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων περί χωροθέτησης σταθμών διοδίων και καθορισμού τελών διοδίων στην Εγνατία Οδό και στους καθέτους άξονες αυτής – Υιοθέτηση συστήματος ηλεκτρονικών διοδίων δορυφορικής τεχνολογίας» αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

 1. Η υπ’ αρ. 6686/2014 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών – Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΦΕΚ Β΄ 3086/2014) περί χωροθέτησης σταθμών διοδίων και καθορισμού τελών διοδίων στην Εγνατία Οδό και στους καθέτους άξονες αυτής, τροποποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα.
 2. Η τρίτη παράγραφος μετά τον «Πίνακα Κατηγορίας Οχημάτων» του άρθρου 4 της υπ’ αρ. 6686/2014 κοινής υπουργικής απόφασης όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. ΔΝΣγ/οικ.35897/ΦΝ 393/18.5.2017 κοινή υπουργική απόφαση τροποποιείται και αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Βρίσκεται σε εξέλιξη, η εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου δημοπράτηση του ολοκληρωμένου κεντρικού συστήματος διαλειτουργικότητας και διαχείρισης οδικών μεταφορών, που θα περιλαμβάνει σύστημα αναλογικής χρέωσης διοδίων τελών το οποίο θα χρησιμοποιεί τεχνολογίες δορυφορικής παρακολούθησης οχημάτων και οπτικής αναγνώρισης πινακίδων. Το ως άνω σύστημα εκτιμάται ότι θα τεθεί σε  λειτουργία εντός του 2019. Ως προς το σύστημα αναλογικής χρέωσης διοδίων τελών της Εγνατίας Οδού, οι ειδικότεροι όροι και λεπτομέρειες της παράλληλης και πλήρως διαλειτουργικής με το ανωτέρω σύστημα του Ελληνικού Δημοσίου ανάπτυξης και εφαρμογής συστήματος αναλογικής χρέωσης διοδίων τελών δορυφορικής τεχνολογίας και τεχνολογίας οπτικής αναγνώρισης πινακίδων ή εναλλακτικά της ένταξής του στο σύστημα του Ελληνικού Δημοσίου, θα προσδιορισθούν με την οικεία σύμβαση παραχώρησης.».

Άρθρο 2

Έναρξη ισχύος

 

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 22 Μαΐου 2018

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

___________________________                                    _ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                 ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
 

 

 

ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ

Διαβάστε ακόμα

Ο ραδιοσταθμός της Ικαρίας με ζωντανό πρόγραμμαενημέρωσης και ψυχαγωγίας.

Editorial

απαραιτητα

©2023 ikariaki. All Right Reserved. Designed and Developed by Fekas Brothers & Digital Avenue