Home ΚοινωνίαΑιγαίο Στον κ. Αλ. Χαρίτση ο απόλυτος έλεγχος του ειδικού αναπτυξιακού προγράμματος Β. Αιγαίου

Στον κ. Αλ. Χαρίτση ο απόλυτος έλεγχος του ειδικού αναπτυξιακού προγράμματος Β. Αιγαίου

by ikariaki.gr
18 views

Περιφερειακός ο ρόλος της αυτοδιοίκησης

Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η απόφαση για το ειδικό αναπτυξιακό πρόγραμμα του βορείου Αιγαίου, μιας και δίνει απαντήσεις σε πολλά ερωτήματα για τον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργήσει, πώς θα γίνει η κατανομή των πιστώσεων και ποιες είναι οι προτεραιότητές του. Κύριο χαρακτηριστικό του προγράμματος είναι πως ο έλεγχός του ασκείται ουσιαστικά από τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλ. Χαρίτση.

Η διάρκεια του προγράμματος είναι τριετής και αφορά την περίοδο 2017 – 2020, με δυνατότητα παράτασης για μια τριετία. Το πρόγραμμα θα χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (εθνικοί πόροι – ΣΑΕ388) μέχρι του ύψους των 25 εκατ. ευρώ. Κατά συνέπεια, με βάση την παραπάνω διατύπωση, το ποσό των 25 εκατ. ευρώ αφορά όλη την τριετία.

 

Οι άξονες του προγράμματος

Οι άξονες προτεραιότητας του προγράμματος είναι: α) η βελτίωση των υποδομών και ειδικότερα η βελτίωση της προσβασιμότητας, των βασικών περιβαλλοντικών υποδομών, των κοινωνικών υποδομών και αυτών της διαχείρισης των υδάτινων αποθεμάτων, β) δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας και δράσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ), γ) δράσεις βελτίωσης της επιχειρηματικότητας και δράσεις δικτύωσης εξωστρέφειας καινοτομίας, δ) δράσεις ανάπτυξης του τουριστικού και πολιτισμικού κεφαλαίου, ε) δράσεις τεχνικής βοήθειας για την εφαρμογή του προγράμματος.

Για την καλύτερη επίτευξη των σκοπών του προγράμματος οι φορείς δύνανται να υποβάλλουν προτάσεις για έργα από κοινού κατόπιν σχετικών συναινετικών διαδικασιών με την από κοινού υποβολή τεχνικών δελτίων.

Για την υλοποίηση του προγράμματος συγκροτείται Επιτροπή Συντονισμού που αποτελείται από: I) τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης ως πρόεδρο, II) τον υφυπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ως μέλος, III) τον γενικό γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ ως μέλος, IV) τον περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου ως μέλος και V) τον πρόεδρο της ΠΕΔ Βορείου Αιγαίου ως μέλος. Η σύνθεση αυτή εξασφαλίζει στην εκάστοτε κυβέρνηση τη δυνατότητα να λαμβάνει τις αποφάσεις που επιθυμεί. Ο κ. Χαρίτσης από το Επιμελητήριο της Μυτιλήνης είχε κάνει σαφές ότι ο έλεγχος του προγράμματος θα ανήκει στο Υπουργείο Οικονομίας.

banner

Με βάση τα σημερινά δεδομένα, πρόεδρος της ΕΠΣΥ είναι ο κ. Αλέξης Χαρίτσης και μέλη οι Νεκτάριος Σαντορινιός, Παναγιώτης Κορκολής, Χριστιάνα Καλογήρου και Σπύρος Γαληνός.

Τα μέλη της ΕΠΣΥ αναπληρώνονται από νόμιμα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα μόνο σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός τους με έγγραφη γνωστοποίηση του ονόματος του αναπληρωτή στον πρόεδρο της ΕΠΣΥ. Η ΕΠΣΥ υποστηρίζεται από τεχνική γραμματεία. Ουσιαστικά η τεχνική γραμματεία κάνει όλη την προπαρασκευαστική εργασία.

 

Αρμοδιότητες

Η ΕΠΣΥ θα συνεδριάζει μια φορά τον χρόνο. Οι αρμοδιότητές της είναι:

– Ο καθορισμός των προτεραιοτήτων και των στόχων των αναπτυξιακών παρεμβάσεων στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου στο πλαίσιο του προγράμματος καθώς και των όρων που εξασφαλίζουν την αποτελεσματική εφαρμογή των δράσεών του.

– Η γνωμοδότηση επί των προσκλήσεων για υποβολή αιτημάτων ένταξης των έργων και δράσεων στο πρόγραμμα.

– Η μέριμνα για τη συμβατότητα των έργων και δράσεων με τις προτεραιότητες και τους στόχους του προγράμματος.

– Η εξασφάλιση της ορθής και αποδοτικής εφαρμογής όλων των παρεμβάσεων του προγράμματος για την επίτευξη των καθορισθέντων στόχων καθώς και η λήψη των αναγκαίων μέτρων που απαιτούνται προς τον σκοπό αυτό.

– Η δημοσιοποίηση, ενημέρωση και προβολή του αναπτυξιακού προγράμματος σε τοπικό επίπεδο.

 

Επιλογή και ένταξη έργων

Τα αιτήματα ένταξης έργων και δράσεων στο πρόγραμμα υποβάλλονται από τους δυνητικούς δικαιούχους στη Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, υπόψη της τεχνικής γραμματείας. Η αξιολόγηση της επάρκειας και πληρότητας των τεχνικών δελτίων γίνεται από την τεχνική γραμματεία.

Βασικά κριτήρια για την επιλογή των έργων είναι η σκοπιμότητα, ο ολοκληρωμένος χαρακτήρας των έργων, η ωριμότητα υλοποίησης, η ρεαλιστικότητα του προϋπολογισμού και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης.

Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης μπορεί με απόφασή του να εξειδικεύει περαιτέρω τα κριτήρια επιλογής προκειμένου να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή εκπλήρωση των στόχων του προγράμματος. Τα έργα του προγράμματος εγκρίνονται από τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης κατόπιν εισήγησης της τεχνικής γραμματείας με την έκδοση σχετικής απόφασης.

 

Αναδημοσίευση από : http://www.emprosnet.gr

Διαβάστε ακόμα

Ο ραδιοσταθμός της Ικαρίας με ζωντανό πρόγραμμαενημέρωσης και ψυχαγωγίας.

Editorial

απαραιτητα

©2023 ikariaki. All Right Reserved. Designed and Developed by Fekas Brothers & Digital Avenue