Του Χάρη Φλουδόπουλου

Το 2016 χαρακτηρίστηκε από τις εταιρείες του κλάδου ως μια από τις καλύτερες χρονιές σε επίπεδο υπηρεσιών για την ακτοπλοΐα. Επίπεδο οικονομικών μεγεθών, το πάζλ των αποτελεσμάτων για τους 4 μεγάλους της αγοράς συμπληρώθηκε χθες με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ΑΝΕΚ.Με βάση λοιπόν τα αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν ως θετικό καταγράφεται το γεγονός ότι διατηρήθηκε σε ικανοποιητικά επίπεδα η κερδοφορία, τόσο η λειτουργική όσο και η καθαρή, ενώ ο κύκλος εργασιών παρουσιάζει υποχώρηση με εξαίρεση τη HSW η οποία πέτυχε να διατηρήσει τις πωλήσεις της στα ίδια επίπεδα με πέρυσι καθώς δραστηριοποιήθηκε με τρία επιπλέον πλοία. Μεταξύ των παραγόντων που συνετέλεσαν στα αποτελέσματα του κλάδου ήταν ο αντίκτυπος των προσφυγικών ροών στα νησιά του ΒΑ Αιγαίου και των Δωδεκανήσων, ο αυξανόμενος ανταγωνισμός στις ακτοπλοϊκές μεταφορές, οι χαμηλότερες μέσες τιμές των καυσίμων την τελευταία 12ετία.

Οι συνολικές πωλήσεις του κλάδου λοιπόν διαμορφώθηκαν το 2016 στα 718,4 εκατ. ευρώ από 741 εκατ. ευρώ το 2015. Τα κέρδη EBITDA έφτασαν τα 151,7 εκατ. ευρώ από 170 εκ. Και η μόνη εταιρεία που εμφανίζει αύξηση είναι η Minoan.

Το 2016 τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 48,5 εκατ. ευρώ από 55,28 το 2015. Παρότι οι τρεις από τις τέσσερις εταιρείες (Minoan, HSW και ANEK) εμφάνισαν αύξηση (έστω και οριακή η ΑΝΕΚ) η σημαντική υποχώρηση της καθαρής κερδοφορίας της Attica οδηγεί τα συνολικά αποτελέσματα του κλάδου σε χαμηλότερο επίπεδο από την προηγούμενη χρονιά.

Αναλυτικά τα βασικά μεγέθη των εταιρειών του κλάδου παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:

Στα 151,7 εκατ. η λειτουργική κερδοφορία των μεγάλων της ακτοπλοΐας
Όσο για τη φετινή χρήση ο κλάδος αναμένει τη σταθεροποίηση της κίνησης καθώς η αναμενόμενη μείωση του εσωτερικού τουρισμού εκτιμάται ότι θα ισοσκελιστεί από τις αυξημένες εισερχόμενες του εξωτερικού τουρισμού. Εδώ βεβαίως αναμένεται η ένταση του ανταγωνισμού και με άλλες μορφές μεταφορών κυρίως τις αερομεταφορές που κερδίζουν διαρκώς έδαφος τα τελευταία χρόνια. Μια από τις ανησυχίες επίσης του κλάδου εντοπίζεται στην μεταβλητότητα των τιμών του πετρελαίου, οι οποίες το Φεβρουάριο έφτασαν σχεδόν σε διπλάσια επίπεδα σε σχέση με το 2015.