Home ΚοινωνίαΕλλάδα Προαιρετική η διάκριση μεταξύ ενεργών και μη ενεργών γεωργών σύμφωνα με τον κανονισμό Omnibus

Προαιρετική η διάκριση μεταξύ ενεργών και μη ενεργών γεωργών σύμφωνα με τον κανονισμό Omnibus

by ikariaki.gr
4 views

Στις 16 Οκτωβρίου 2017, τα κράτη μέλη που εκπροσωπήθηκαν στην Ειδική Επιτροπή Γεωργίας ενέκριναν τη συμφωνία για τον λεγόμενο κανονισμό Omnibus.Ο κανονισμός Omnibus τροποποιεί τον δημοσιονομικό κανονισμό που διέπει την εκτέλεση του προϋπολογισμού της ΕΕ καθώς και 15 τομεακές νομοθετικές πράξεις, μεταξύ άλλων στον τομέα της γεωργίας.

 

Η Προεδρία κατέληξε σε προσωρινή συμφωνία σχετικά με τον κανονισμό Omnibus με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 12 Οκτωβρίου.

Οι συμφωνηθέντες κανόνες θα απλουστεύσουν την Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ) μέσω μιας σειράς τεχνικών βελτιώσεων στους τέσσερις κανονισμούς της ΚΓΠ: άμεσες ενισχύσεις, αγροτική ανάπτυξη, κοινή οργάνωση αγοράς και οριζόντια ρύθμιση:

Άμεσες πληρωμές

Ενεργοί γεωργοί:

Η διάκριση μεταξύ ενεργών και μη ενεργών γεωργών καθίσταται προαιρετική, επιτρέποντας έτσι στα κράτη μέλη όπου οδήγησε σε υπερβολικό διοικητικό φόρτο, να διακόψουν τη δραστηριότητά τους

Μόνιμοι βοσκότοποι:

Οι ισχύοντες κανόνες τροποποιούνται ώστε να παρέχουν μεγαλύτερη ευελιξία στα κράτη μέλη κατά την εφαρμογή της απαίτησης μείωση των πληρωμών:

Η συμφωνία επιβεβαιώνει τη δυνατότητα των κρατών μελών να επανεξετάζουν τις αποφάσεις τους για τη μείωση των άμεσων πληρωμών σε ετήσια βάση

Πράσινο:

Οι εκτάσεις που καλλιεργούνται με ποικιλίες φυτών, όπως ασημί γρασίδι (miscanthus) και silphion (silphium perfoliotum), καθώς και οι εδαφικές εκτάσεις για μελιφικά φυτά, θα θεωρούνται επίσης ως οικολογικές εστίες

Νέοι γεωργοί:

Οι πληρωμές για νέους γεωργούς θα χορηγούνται για πέντε έτη από την ημερομηνία υποβολής, εφόσον η υποβολή έγινε εντός πέντε ετών από τη σύσταση της εκμετάλλευσης. Επιπλέον, τα κράτη μέλη μπορούν να αυξήσουν τις πληρωμές των νέων γεωργών στον πρώτο πυλώνα έως και 50% εντός των υφιστάμενων ανώτατων ορίων εθελοντική συνδεδεμένη στήριξη: τα κράτη μέλη θα μπορούν να αναθεωρούν την απόφασή τους ετησίως

Κοινή οργάνωση της αγοράς

Ανταλλαγή αξίας:

Η δυνατότητα συλλογικής διαπραγμάτευσης των όρων κατανομής των τιμών στις συμβάσεις θα επεκταθεί σε άλλους τομείς εκτός από τη ζάχαρη και θα έχει εθελοντικό χαρακτήρα οργανώσεις παραγωγών (ΟΠ):

Τα θεσμικά όργανα αποφάσισαν να τηρήσουν το status quo σχετικά με την εθελοντική αναγνώριση των ΟΠ, την απαίτηση με την οποία πρέπει να είναι γνήσια η οικονομική τους δραστηριότητα και την προβλεπόμενη παρέκκλιση για τον τομέα του γάλακτος.

Η πρόταση προσθήκης μιας νέας κατηγορίας οργανώσεων (“οργανώσεις διαπραγμάτευσης”) δεν διατηρήθηκε.

Οι ΟΠ και οι κανόνες ανταγωνισμού:

ορισμένες προνομίες των ΟΠ όπως ο προγραμματισμός της παραγωγής, η βελτιστοποίηση του κόστους παραγωγής, η διάθεση στην αγορά και η διαπραγμάτευση συμβάσεων προμήθειας γεωργικών προϊόντων για λογαριασμό των μελών, που ήδη υπάρχουν σε τομείς όπως το ελαιόλαδο, το βόειο κρέας και οι αροτραίες καλλιέργειες, θα επεκταθεί σε όλους τους τομείς με στόχο τη βελτίωση της θέσης των αγροτών στην αλυσίδα εφοδιασμού.

Με βάση την επέκταση αυτή, αποφασίστηκε επίσης να προστεθεί στο άρθρο σχετικά με τις οργανώσεις παραγωγών ορισμένες διασφαλίσεις που θα εγγυώνται ότι δεν αποκλείεται ο ανταγωνισμός οπωροκηπευτικών, οινοπνευματωδών και ποσοστώσεων εισαγωγής: οι συμφωνηθέντες κανόνες προβλέπουν απλοποίηση και τεχνικές βελτιώσεις στους εν λόγω τομείς διαχείριση κρίσεων: η πρόταση για εθελοντικό πρόγραμμα μείωσης της παραγωγής σε περιόδους κρίσης δεν διατηρήθηκε, καθυστερώντας έτσι τη συζήτηση για το θέμα αυτό στην επικείμενη αναθεώρηση της ΚΓΠ μετά το 2020.

Αγροτική ανάπτυξη

ενώ η στήριξη που συνδέεται με το γενικό εργαλείο σταθεροποίησης του εισοδήματος θα συνεχιστεί όταν το εισόδημα του γεωργού μειωθεί κατά περισσότερο από 30% του μέσου ετήσιου εισοδήματός του, το κατώτατο όριο για το νέο τομεακό εργαλείο θα είναι 20% . Παρομοίως, η στήριξη των ασφαλιστικών συμβάσεων που καλύπτουν, μεταξύ άλλων, τις ζημίες που προκαλούνται από δυσμενή κλιματικά φαινόμενα, θα διατεθεί όταν καταστραφεί περισσότερο από το 20% της μέσης ετήσιας παραγωγής του γεωργού.

Χρηματοπιστωτικά μέσα:

γίνονται αρκετές αλλαγές στους κανόνες που πρέπει να τηρούνται από τα χρηματοπιστωτικά μέσα για την προώθηση της χρήσης τους και την εναρμόνισή τους με άλλα ταμεία διαρθρωτικών ταμείων και επενδύσεων της ΕΕ.

Οριζόντια ρύθμιση

Αποθεματικό της κρίσης:

Ενώ δεν έγιναν αλλαγές στους ισχύοντες κανόνες, η Επιτροπή ανέλαβε σε δήλωση να επανεξετάσει τη λειτουργία του αποθεματικού στο πλαίσιο της προετοιμασίας του επόμενου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου προκειμένου να καταστεί δυνατή η αποτελεσματική και έγκαιρη παρέμβαση σε χρόνο της κρίσης της αγοράς.

50/50:

η πρόταση για την κατάργηση του λεγόμενου κανόνα “50/50” δεν διατηρήθηκε. Τα κράτη μέλη και ο προϋπολογισμός της ΕΕ θα συνεχίσουν να μοιράζονται εξίσου τις οικονομικές συνέπειες των ποσών που χάνονται ως αποτέλεσμα παρατυπιών και δεν ανακτώνται εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.

Δημοσιονομική πειθαρχία: η υπάρχουσα διαδικασία που εξασφαλίζει ότι οι δαπάνες βάσει των διατάξεων της ΚΓΠ δεν υπερβαίνουν τα όρια που καθορίζονται στον προϋπολογισμό της ΕΕ, απλοποιήθηκε και θα διαχειρίζεται μόνο η Επιτροπή

Αναδημοσίευση από : https://www.e-ea.gr

Διαβάστε ακόμα

Ο ραδιοσταθμός της Ικαρίας με ζωντανό πρόγραμμαενημέρωσης και ψυχαγωγίας.

Editorial

απαραιτητα

©2023 ikariaki. All Right Reserved. Designed and Developed by Fekas Brothers & Digital Avenue