Home Τ. ΑυτοδιοίκησηΔήμος Ικαρίας Ο Δήμος Ικαρίας για την διαδικασία αξιολόγησης εργαζομένων στους Δήμους

Ο Δήμος Ικαρίας για την διαδικασία αξιολόγησης εργαζομένων στους Δήμους

by ikariaki.gr
13 views

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 8ης/2017 τακτικής συνεδρίασης του

Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ικαρίας

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 

Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την υλοποίηση των διατάξεων του N.4369 -2016 και των εφαρμοστικών εγκυκλίων-διαδικασία αξιολόγησης- από τον Δήμο Ικαρίας

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 89/2017

 

Στον Εύδηλο Ικαρίας, σήμερα 29 Μαΐου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Ικαρίας ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 3551/25-5-2017 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δ.Σ κ. Ειρ. Μαυρογεώργη, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010(ΦΕΚ Α’ 87/7-6-2010).

Παρόντος και του Δημάρχου κ. Στέλιου Σταμούλου, διαπιστώθηκε από την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου  πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 21 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 16 μέλη, απόντα 5 μέλη και ονομαστικά οι:

   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

 

        ΑΠΟΝΤΕΣ

1 Μαυρογεώργη Ειρήνη Πρόεδρος Δ.Σ 1 Τέσκος  Σπύρος
2 Λαρδά-Καρίμαλη Βασιλεία Αντ/ρχος 2 Μουρσελλάς  Ευάγγελος
3 Κόχυλας Σωτήριος »» 3 Σταυρινάδης  Χριστόδουλος
4 Λαρδάς  Νικόλαoς  »» 4 Ξηρού  Χριστίνα
  5 Κουντούπης Στέλιος    »» 5 Καλαμπόγιας  Νικόλαος
  6 Καρούτσος   Φανούρης
7 Μάζαρης Μιχάλης
  8 Καζάλας Χριστόδουλος
9 Τσαντές Στέφανος
10 Καλογερής Γεώργιος
11 Ρούσσος Ηλίας
12 Καρούτσος Ανδρέας
13 Μπινίκου  Μαρία
14 Καλαμάρας Νικόλαος
15 Σταμούλης Κωνσταντίνος(απών μετά το 6ο Η.Δ.)
16 Γαγλίας  Ηλίας (αποχώρησε στο 7ο, επανήλθε στο 14ο Η.Δ.)

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης ο πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου της Δ. Κ. Ραχών κ. Καρούτσος Νικόλαος, ο αντιπρόεδρος του τοπικού συμβουλίου της Δ.Κ. Αγίου Κηρύκου κ. Δημόπουλος Αποστόλης, ο πρόεδρος της Τ.Κ. Αγίου Πολυκάρπου κ. Τσεπέρκας Σταμάτιος.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο κ. Πολίτης Αργύρης, υπάλληλος του Δήμου Ικαρίας, για την τήρηση των πρακτικών.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας, η πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έδωσε τον λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Ν. Λαρδά, ο οποίος αναφερόμενος στο 2ο θέμα της ημερησίας διάταξης είπε τα εξής:

«Είναι σε εξέλιξη εφαρμογής η σχετική εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών οικ.11635 / 10-4-2017 του Ν.4369/2016 η οποία αφορά την αξιολόγηση προσωπικού.

Επειδή η αξιολόγηση αυτή του προσωπικού Δημοσίου & ΟΤΑ είναι ζήτημα βαθιά πολιτικό & όχι απλά τεχνοκρατικό ή διαχειριστικό, συνδεόμενο δε με δομές & υπηρεσίες, το φέρουμε για συζήτηση, ώστε να τοποθετηθεί & να πάρει θέση το Δημοτικό Συμβούλιο. Κατά τη γνώμη μας συνδέεται με το χαρακτήρα του κράτους και το βάθεμα της αντιλαϊκής επίθεσης.

Αποτελεί δέσμευση του 3ου Μνημονίου και απαίτηση του ΣΕΒ, ο οποίος σε έκθεση του το 2016 απαιτούσε την απόλυση των μισών Δημοσίων Υπαλλήλων.

Στόχος είναι πιο γρήγορα να περάσουν μια σειρά ανατροπές (σύνδεση μισθού με παραγωγικότητα, εκχώρηση αρμοδιοτήτων Δημόσιου Τομέα στο μεγάλο κεφάλαιο, σύμπλευση του Δημοσίου με ΣΔΙΤ) κ.ά.

Οι Οργανισμοί και η δομή τους, το μητρώο επιτελικών στελεχών, η αξιολόγηση, η στοχοθεσία και η κινητικότητα αποτελούν αναπόσπαστα κομμάτια των αντιδραστικών αναδιαρθρώσεων στο Δημόσιο, του νέου Καλλικράτη, του νέου αναμορφωμένου κράτους.

Η υπόψη αξιολόγηση δεν έχει καμιά σχέση με την ανάγκη επιστημονικής, τεχνικής, επαγγελματικής στήριξης των δημοσίων υπαλλήλων, ώστε οι ίδιοι και οι δημόσιες υπηρεσίες να γίνουν καλλίτερες, σύγχρονες, πιο ποιοτικές στην παροχή αναβαθμισμένων κοινωνικών υπηρεσιών για τα λαϊκά στρώματα. ούτε έχει στόχο να εξαλείψει τις αιτίες που δημιουργούν και οξύνουν τα λαϊκά προβλήματα.

Η θέση μας και η στάση μας απέναντι στην αξιολόγηση έχει να κάνει με το περιεχόμενο και τους σκοπούς που υπηρετεί. Η αξιολόγηση που αυτό το διάστημα προωθεί η κυβέρνηση, στόχο έχει να υπηρετήσει τις αντιδραστικές αλλαγές στο Δημόσιο, να ενισχύσει το αστικό κράτος, να το κάνει ακόμα πιο αυταρχικό, πιο επιτελικό όπως λένε, στην υπηρεσία της καπιταλιστικής ανάπτυξης.  Δεν έχει σκοπό την ικανοποίηση των διευρυμένων λαϊκών αναγκών, την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών ή την εξάλειψη των αιτιών που οδηγούν στην υποβάθμιση αυτών των υπηρεσιών.

Δεν είμαστε γενικά ενάντια στην αξιολόγηση, αλλά ενάντια στο συγκεκριμένο περιεχόμενο, στους σκοπούς και τις επιδιώξεις που προωθεί το ταξικό κράτος μέσω αυτής. Ποτέ ως Δημοτική Αρχή, δεν συμβιβαστήκαμε και πολύ περισσότερο δεν επιβραβεύσαμε την τεμπελιά, τη ρεμούλα και την κοπάνα. Ποτέ δε διαμορφώσαμε τη θέση που να λέει ότι είμαστε ενάντια σε κάθε έλεγχο στα εργασιακά καθήκοντα κάθε υπάλληλου. Όπως επίσης δεν θεωρούμε ότι φταίνε οι εργαζόμενοι στο δημόσιο και ΟΤΑ για τα προβλήματα της Δημόσιας Διοίκησης.

Δεν παραγνωρίζουμε ότι υπάρχουν προβλήματα απόδοσης στην εργασία κάποιων δημοσίων υπαλλήλων, όμως γι αυτά υπάρχει ο υπαλληλικός κώδικας εργαζόμενων Δημοσίου και ΟΤΑ, το πειθαρχικό δίκαιο, αλλά και οι εσωτερικοί κανονισμοί των Οργανισμών. Και φυσικά δεν αντιμετωπίζονται με την αξιολόγηση που φέρνει η κυβέρνηση και που θέλει Δημόσια και Τοπική Διοίκηση στην υπηρεσία των κυρίαρχων πολιτικών των κυβερνήσεων και του κράτους και όχι των εργαζόμενων και συναλλασσόμενων δημοτών.

Με τη στοχοθεσία και αποτελεσματικότητα επιχειρείται η απαξίωση των υπηρεσιών μέσω απολύσεων των <<ανεπαρκών>> Υπαλλήλων που δεν θα πιάνουν τους στόχους, προκειμένου οι στόχοι του 3ου Μνημονίου των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και αστικών κομμάτων που το ψήφισαν να πραγματοποιηθούν, ώστε όπως αναφέρει <<με το νέο πλαίσιο αξιολόγησης να εξασφαλιστεί η συνέχεια των μειώσεων προσωπικού στο Δημόσιο μέχρι το 2019 με τον κανόνα των μειώσεων να συνεχίζεται και μετά αναθεωρούμενος ετησίως>> υπηρετώντας παράλληλα και τη θέση του ΣΕΒ για απολύσεις του 50% των εργαζόμενων στο Δημόσιο.

Με τη σύνδεση μισθού-παραγωγικότητας επέρχεται μείωση αποδοχών, πολιτικές υποταγμένες στους μνημονιακούς στόχους περιστολής δαπανών στο Δημόσιο, ενώ με τη δημιουργία του Εθνικού Μητρώου Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης πριμοδοτείται η υπερεντατικοποίηση και η εκμετάλλευση της εργατικής δύναμης με έξτρα χορήγηση μισθολογικών κλιμακίων σε επιτελικά στελέχη και <<Αρίστους>> που διοικητικά θα ελέγχουν την εντατικοποίηση για τη στοχοθεσία και την αποτελεσματικότητα, σε αντίθεση με την αναστολή χορήγησης μισθολογικών κλιμακίων στους αξιολογούμενους σαν <<ανεπαρκείς>> Υπαλλήλους, δημιουργώντας μισθοδοσία πολλών ταχυτήτων.

Οι Υπηρεσίες του Δήμου μας έχουν πληγεί από τις πολιτικές των μνημονίων από τις αντιλαϊκές πολιτικές των μέχρι σήμερα αστικών κυβερνήσεων & μνημονίων έχοντας τεράστιες ελλείψεις προσωπικού και θα περιέλθουν σε ακόμα πιο δεινή θέση με απολύσεις μέσω αξιολόγησης.

Πώς θα αξιολογηθεί ο εργαζόμενος στην καθαριότητα που δεν θα πιάνει τους στόχους στην εργασία του μέσα σε ελλείψεις 50% του Προσωπικού.

Πώς θα αξιολογηθεί ο εργαζόμενος στην Ύδρευση  που δεν θα πιάνει τους στόχους στην εργασία του μέσα σε ελλείψεις 70% του Προσωπικού.

Πώς οι εργαζόμενοι στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς που ελλείψει παιδαγωγών έχουν 25 και πάνω παιδιά ανά αίθουσα, πώς η μαγείρισσα που γίνεται, <<λάστιχο>> για τις ανάγκες των παιδιών.

Πώς οι εργαζόμενοι στα γκισέ που για τον ίδιο λόγο δεν θα μπορούν να εξυπηρετούν το σύνολο των συναλλασσόμενων δημοτών.

Πώς θα αξιολογηθεί ο εργαζόμενος στις οικονομικές Υπηρεσίες μας που θα αρνηθεί να δώσει στην εφορία μικροοφειλέτες του Δήμου που είναι άνεργοι και τσακισμένοι από τις αντιλαϊκές πολιτικές.

Πιο πέρα αν πάμε δε, πώς θα αξιολογηθούν οι εργαζόμενοι σε οικονομικές Υπηρεσίες και ΔΟΥ που δεν θα πιάνουν τους στόχους του φοροεισπρακτικού μηχανισμού στα πλαίσια της φοροληστρικής επιδρομής. Ή πώς οι εργαζόμενοι στα Νοσοκομεία που θα αρνηθούν να υπηρετήσουν τη στοχοθεσία της λειτουργίας των Νοσοκομείων με έσοδα από τους ασθενείς ή οι νοσοκομειακοί γιατροί που αρνούνται τα πλαφόν σε συνταγογραφήσεις φαρμάκων και ιατρικών εξετάσεων.

 

Όλοι θα αξιολογηθούν σαν «ανεπαρκείς και ακατάλληλοι» για να είναι η νέα δεξαμενή απολύσεων με στόχο ακόμα πιο μικρότερο Δημόσιο, με απαξίωση Υπηρεσιών και εκχώρηση τους σε επιχειρηματίες όχι μόνο σε τομείς – φιλέτα των ΟΤΑ όπως είναι η διαχείριση απορριμμάτων κ.ά. αλλά ακόμα και για την έκδοση ενός πιστοποιητικού που θα πληρώνεται πλέον. Και αυτή η αξιολόγηση είναι συνέχεια της αξιολόγησης Μητσοτάκη η οποία ακυρώθηκε στην πράξη από τον αγώνα των εργαζόμενων.

Ως Δημοτική Αρχή & καλέσαμε σε σύσκεψη το  Σωματείο του Δήμου μας για το θέμα αυτό την Δευτέρα 22/5/2017, αφού μας κοινοποιήθηκε σχετική με το θέμα απόφαση τους. Το σωματείο των εργαζομένων αντιτίθενται στην υπόψη αξιολόγηση & μας ενημέρωσαν ότι προχωράνε σε προκήρυξη απεργίας – αποχής μέσα από την Γ.Σ, από κάθε διαδικασία εφαρμογής της.  Στηρίζουμε τις αποφάσεις τους (Απεργία-Αποχή από κάθε διαδικασία που αφορά στην «αξιολόγηση» ΑΔΕΔΥ/ΠΟΕ–ΟΤΑ /ΣΕΔΙΦ) και συντασσόμαστε με τις θέσεις του λαϊκού κινήματος προασπίζοντας τα συμφέροντα των εργαζομένων.

Ίδια στάση κρατήσαμε και όταν επιχειρήθηκε η αξιολόγηση Δομών και Υπηρεσιών από την κυβέρνηση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ στο τέλος του 2014 που συνδέονταν με αναδιαρθρώσεις, απολύσεις και μετατροπής των Δήμων σε εργαλεία περάσματος των πολιτικών του αστικού κράτους.

Η Δημοτική Αρχή δεν θα συμμορφωθεί με τις αντιλαϊκές υποδείξεις των κυβερνήσεων,  θα συνεχίσει αταλάντευτα να υπερασπίζεται την εργατική τάξη , τα πλατιά λαϊκά στρώματα που πλήττονται ανελέητα από την καπιταλιστική λαϊκή κρίση και θα αντιμετωπίσουμε τις διώξεις μαζί με τους εργαζόμενους και τους δημότες του Δήμου μας.

Για τη Δημοτική Αρχή παραμένουν πρώτης προτεραιότητας οι διεκδικήσεις μας στα πλαίσια των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για την Τοπική Διοίκηση και τους εργαζόμενους.

 • Δεν συναινούμε και δεν εφαρμόζουμε την αξιολόγηση που προωθεί το αρμόδιο Υπουργείο και η κυβέρνηση. Στηρίζουμε τους εργαζόμενους και τις αποφάσεις τους (Απεργία-Αποχή από κάθε διαδικασία που αφορά στην «αξιολόγηση» ΑΔΕΔΥ/ΠΟΕ –ΟΤΑ/ΣΕΔΙΦ) .
 • Το δημοτικό συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο να δώσει σχετική εντολή στις διευθύνσεις του Δήμου για αποχή από τη συγκεκριμένη διαδικασία.
 • Διεκδικούμε πλήρη χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό με προσλήψεις προσωπικού σε μόνιμες θέσεις εργασίας με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, χωρίς ιδιωτικοποιήσεις. ΜΚΟ, ΚΟΙΝΣΕΠ, ΣΔΙΤ».

 

Η δημοτική σύμβουλος κ. Μ. Μπινίκου (ΠΕΑ) είπε ότι πρέπει η δημοτική αρχή να αναλάβει το κόστος της εναντίωσής της στην αξιολόγηση και να μη αναζητάει τείχος προστασίας πίσω από το Δημοτικό Συμβούλιο. Επιπλέον θύμισε ότι στην προηγούμενη δημοτική περίοδο ο τότε Δήμαρχος κ. Χρ. Σταυρινάδης δεν συναίνεσε και δεν προχώρησε σε αξιολόγηση υπαλλήλων, όπως απαιτούσε και τότε η νομοθεσία.

Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Κων. Σταμούλης (ΙΚΑ.ΡΙ.Α.), αφού έκανε μια συνοπτική περιγραφή του νόμου, είπε ότι συμφωνεί με την φιλοσοφία του. Επειδή όμως υπάρχει περίπτωση η αξιολόγηση να χρησιμοποιηθεί σαν όπλο εκβιασμού και εκφοβισμού των εργαζομένων αλλά και απολύσεων, θα δηλώσει «παρών» στην ψηφοφορία.

Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Ηλ. Γαγλίας (ΑΣΠΙ) είπε πως η διαδικασία που προτείνει το υπουργείο είναι προσχηματική και πρότεινε να γίνετε μιας μορφής αξιολόγηση των προσφερόμενων υπηρεσιών από τους ίδιους τους πολίτες με στόχο την καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών και  όχι τις απολύσεις υπαλλήλων.

 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπ’ όψιν:

 • τον Ν.4369/2016 και την εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών οικ.11635 /10-4-2017
 • τις θέσεις του Σωματείου εργαζομένων του Δήμου μας

 

Με ψήφους δώδεκα (12) υπέρ και τέσσερις (4) «παρών»

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

 • Δεν συναινούμε και δεν εφαρμόζουμε την αξιολόγηση που προωθεί το αρμόδιο Υπουργείο και η κυβέρνηση. Στηρίζουμε τους εργαζόμενους και τις αποφάσεις τους (Απεργία-Αποχή από κάθε διαδικασία που αφορά στην «αξιολόγηση» ΑΔΕΔΥ/ ΠΟΕ –ΟΤΑ / ΣΕΔΙΦ) .
 • Το δημοτικό συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο να δώσει σχετική εντολή στις διευθύνσεις του Δήμου για αποχή από τη συγκεκριμένη διαδικασία.
 • Διεκδικούμε πλήρη χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό με προσλήψεις προσωπικού σε μόνιμες θέσεις εργασίας με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, χωρίς ιδιωτικοποιήσεις. ΜΚΟ, ΚΟΙΝΣΕΠ, ΣΔΙΤ».

 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι: κ. Μ. Μπινίκου, κ. Ν. Καλαμάρας, κ. Ανδρ. Καρούτσος (Π.Ε.Α.) και κ. Κων. Σταμούλης (ΙΚΑ.ΡΙ.Α.) δήλωσαν παρόντες.

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 89/2017

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ του

Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΒΟΡΕΙΟΥ  ΑΙΓΑΙΟΥ                

ΔΗΜΟΣ  ΙΚΑΡΙΑΣ

Άγιος  Κήρυκος  3/10/2017

       «Ο Δήμος Ικαρίας  δεν θα συμμετέχει στη διαδικασία αξιολόγησης »

 

Πρόσφατα η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ μαζί με τη ΝΔ, ψήφισαν στη Βουλή την τροπολογία της Υπουργού κας Γεροβασίλη, για την «αξιολόγηση» των δημοσίων υπαλλήλων και των εργαζομένων στους Δήμους.

Ο Δήμος Ικαρίας  με (κατά πλειοψηφία) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (η 89/2017 απόφαση στην 8η /2017 συνεδρίαση), έχει αποφασίσει να μην προχωρήσει στην υλοποίηση του Ν.4369/2016 και την διαδικασία «αξιολόγησης» , αποκαλύπτοντας τους αντιλαϊκούς σκοπούς και τις επιδιώξεις που προωθεί.

Με αφορμή τις σημερινές κινητοποιήσεις που έχουν σήμερα οι εργαζόμενοι στο δημόσιο τομέα και στην τοπική διοίκηση υπενθυμίζουμε ότι :

 • Το δημοτικό συμβούλιο Ικαρίας κατά πλειοψηφία στήριξε την  πρόταση της Δημοτικής Αρχής. Υπερψήφισαν οι σύμβουλοι της Λαϊκής Συσπείρωσης και της ΑΣΠΙ, οι σύμβουλοι της ΠΕΑ και της  Ικα.Ρι.Α (ΣΥΡΙΖΑ) δήλωσαν παρόν κατά την ψηφοφορία.
 • Στη συγκεκριμένη απόφαση μεταξύ των άλλων αναφέρονται τα εξής:  

  «…Αποτελεί δέσμευση του 3ου Μνημονίου και απαίτηση του ΣΕΒ, ο οποίος σε έκθεση του το 2016 απαιτούσε την απόλυση των μισών Δημοσίων Υπαλλήλων. Στόχος είναι πιο γρήγορα να περάσουν μια σειρά ανατροπές (σύνδεση μισθού με παραγωγικότητα, εκχώρηση αρμοδιοτήτων Δημόσιου Τομέα στο μεγάλο κεφάλαιο, σύμπλευση του Δημοσίου με ΣΔΙΤ) κα.… Ποτέ ως Δημοτική Αρχή, δεν συμβιβαστήκαμε και πολύ περισσότερο δεν επιβραβεύσαμε την τεμπελιά, τη ρεμούλα και την κοπάνα. Ποτέ δε διαμορφώσαμε τη θέση που να λέει ότι είμαστε ενάντια σε κάθε έλεγχο στα εργασιακά καθήκοντα κάθε υπάλληλου. Όπως επίσης δεν θεωρούμε ότι φταίνε οι εργαζόμενοι στο δημόσιο και ΟΤΑ, για τα προβλήματα της Δημόσιας Διοίκησης. Δεν παραγνωρίζουμε ότι υπάρχουν προβλήματα απόδοσης στην εργασία κάποιων δημοσίων υπαλλήλων, όμως γι’ αυτά υπάρχει ο υπαλληλικός κώδικας εργαζόμενων Δημοσίου και ΟΤΑ, το πειθαρχικό δίκαιο, αλλά και οι εσωτερικοί κανονισμοί των Οργανισμών. Οι Υπηρεσίες του Δήμου μας έχουν πληγεί από τις πολιτικές των μνημονίων, από τις αντιλαϊκές πολιτικές των μέχρι σήμερα αστικών κυβερνήσεων & μνημονίων, έχοντας τεράστιες ελλείψεις προσωπικού και θα περιέλθουν σε ακόμα πιο δεινή θέση με απολύσεις μέσω αξιολόγησης.

… ………..

Ως Δημοτική Αρχή καλέσαμε σε σύσκεψη το  Σωματείο των  Δήμων μας για το θέμα αυτό αφού μας κοινοποιήθηκε σχετική με το θέμα απόφαση τους. Το σωματείο των εργαζομένων αντιτίθενται στην υπόψη αξιολόγηση & μας ενημέρωσαν ότι προχωράνε σε προκήρυξη απεργίας – αποχής μέσα από την Γ.Σ, από κάθε διαδικασία εφαρμογής της.

Στηρίζουμε τις αποφάσεις τους (Απεργία-Αποχή από κάθε διαδικασία που αφορά στην «αξιολόγηση» ΑΔΕΔΥ/ΠΟΕ–ΟΤΑ /ΣΕΔΙΦ)  και συντασσόμαστε με τις θέσεις του λαϊκού κινήματος προασπίζοντας τα συμφέροντα των εργαζομένων.

Ίδια στάση κρατήσαμε και όταν επιχειρήθηκε η αξιολόγηση Δομών και Υπηρεσιών από την κυβέρνηση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ στο τέλος του 2014 που συνδέονταν με αναδιαρθρώσεις, απολύσεις και μετατροπής των Δήμων σε εργαλεία περάσματος των πολιτικών του αστικού κράτους.

… ………..

Για τη Δημοτική Αρχή παραμένουν πρώτης προτεραιότητας οι διεκδικήσεις μας στα πλαίσια των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για την Τοπική Διοίκηση και τους εργαζόμενους.

 • Δεν συναινούμε και δεν εφαρμόζουμε την αξιολόγηση που προωθεί το αρμόδιο Υπουργείο και η κυβέρνηση. Στηρίζουμε τους εργαζόμενους και τις αποφάσεις τους (Απεργία-Αποχή από κάθε διαδικασία που αφορά στην «αξιολόγηση» ΑΔΕΔΥ/ΠΟΕ –ΟΤΑ/ΣΕΔΙΦ) .
 • Το δημοτικό συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο να δώσει σχετική εντολή στις διευθύνσεις του Δήμου για αποχή από τη συγκεκριμένη διαδικασία.
 • Διεκδικούμε πλήρη χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό με προσλήψεις προσωπικού σε μόνιμες θέσεις εργασίας με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, χωρίς ιδιωτικοποιήσεις. ΜΚΟ, ΚΟΙΝΣΕΠ, ΣΔΙΤ».

 

  Η παραπάνω απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου(89/2017), μας δεσμεύει και ως Διοίκηση του Δήμου θα συνεχίζουμε να στηρίζουμε τον δίκαιο αγώνα των εργαζομένων και τα δικαιώματά τους. Δεν εφαρμόζουμε την αξιολόγηση που προωθεί η κυβέρνηση και το αντίστοιχο υπουργείο.

 

 

ΔΗΜΟΣ   ΙΚΑΡΙΑΣ

 

Διαβάστε ακόμα

Ο ραδιοσταθμός της Ικαρίας με ζωντανό πρόγραμμαενημέρωσης και ψυχαγωγίας.

Editorial

απαραιτητα

©2023 ikariaki. All Right Reserved. Designed and Developed by Fekas Brothers & Digital Avenue