Home ΚοινωνίαΕλλάδα Ι. Πλακιωτάκης & Χ. Αθανασίου : Ερώτηση για την Δημόσια Αρχή Λιμένων

Ι. Πλακιωτάκης & Χ. Αθανασίου : Ερώτηση για την Δημόσια Αρχή Λιμένων

by ikariaki.gr
6 views

Αθήνα, 07/03/2018

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

 

Ο Τομεάρχης Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Λασιθίου κ. Γιάννης Πλακιωτάκης και ο αναπληρωτής Τομεάρχης Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Λέσβου, κ. Χαράλαμπος Αθανασίου κατέθεσαν κοινή ερώτηση στη Βουλή των Ελλήνων, απευθυνόμενοι προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Παναγιώτη Κουρουμπλή, σχετικά με την Δημόσια Αρχή Λιμένων.

 

banner

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

 

Αθήνα, 07/03/2018

 

 

Ερώτηση

 

Προς : τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Παναγιώτη Κουρουμπλή

Θέμα: Οργάνωση της Δημόσιας Αρχής Λιμένων

 

Κύριε Υπουργέ,

 

Με τον Νόμο 4989/2016, ο οποίος ψηφίστηκε τον Μάιο του 2016, ιδρύθηκε η Δημόσιας Αρχής Λιμένων (ΔΑΛ), η οποία δεν είχε απολύτως κανένα λόγο ύπαρξης και θεσμοθέτησης, καθόσον οι αρμοδιότητες που της αναθέσατε καλύπτονται με αυτές της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (ΡΑΛ), η στελέχωση της οποίας αποτελεί μνημονιακή υποχρέωση και την οποία ουσιαστικά υποβαθμίσατε.

Ο λόγος είναι προφανής, αναλογιζόμενοι ότι με την παράγραφο 21 του άρθρου 130 του Ν. 4389/2016 καθορίζονται οι διαδικασίες μετάθεσης ή μετάταξης εργαζομένων από τον ΟΛΠ και τον ΟΛΘ προς τη ΔΑΛ. Τις διαφωνίες μας, τις εκφράσαμε τότε, διά του εισηγητή μας στη Βουλή, τόσο κατά τη ψήφιση του Ν. 4389/2016 όσο και τον Ιούνιο του 2017, με τις τροποποιήσεις που νομοθετήθηκαν στα άρθρα 130 και 131 του ιδίου Νόμου. Τότε, μάλιστα, σε άσχετο νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, φέρατε την υπ’ αριθ. 1075/13 // 26.6.2017 εκπρόθεσμη τροπολογία σαράντα (40) σελίδων, δηλαδή σε νομοσχέδιο άσχετο προς το ΥΕΝ.

Και δεν ήταν μόνο αυτό. Με τη νομοθετική διαδικασία την οποία ακολουθήσατε, τροποποιήσατε και την παράγραφο 6 του άρθρου 130 του Ν. 4389/2016, το οποίο στην αρχική του μορφή ανέφερε ότι «…Η οργάνωση και η διάρθρωση των οργανικών μονάδων της Δ.Α.Λ. σε διευθύνσεις, τμήματα και γραφεία, οι αρμοδιότητες αυτών, οι αρμοδιότητες των διευθυντών και των προϊσταμένων των τμημάτων και γραφείων, τα προσόντα του προσωπικού, η κατανομή αυτού σε κλάδους και ειδικότητες και κάθε άλλο σχετικό θέμα καθορίζονται με Προεδρικό Διάταγμα το οποίο εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Οικονομικών και Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότηση». Με την τροποποίηση που επήλθε σύμφωνα με τη διαδικασία που προαναφέρουμε, η παράγραφος 6 του άρθρου 130  ορίζει πλέον ότι «…Η οργάνωση και η διάρθρωση των οργανικών μονάδων της Δ.Α.Λ. σε γενικές διευθύνσεις, διευθύνσεις, τμήματα, οι αρμοδιότητες αυτών, οι αρμοδιότητες των προϊσταμένων γενικών διευθύνσεων, διευθύνσεων και τμημάτων, τα προσόντα του προσωπικού, η κατανομή αυτού σε κλάδους και ειδικότητες και κάθε άλλο σχετικό θέμα δύνανται να τροποποιούνται με τον Κανονισμό Λειτουργίας Δ.Α.Λ., ο οποίος καταρτίζεται με Προεδρικό Διάταγμα το οποίο εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής».

Δηλαδή, το Προεδρικό Διάταγμα δεν θα καθορίσει την οργάνωση και διάρθρωση της ΔΑΛ, αυτό έχει γίνει ήδη από τον αρμόδιο Υπουργό, αλλά θα τροποποιήσει τη δομή την οποία εσείς ως Υπουργός επιλέξατε να έχει. Θεωρούμε ότι η όλη διαδικασία που επιλέξατε να ακολουθήσετε προσβάλλει τη νομοθετική λειτουργία της χώρας μας.

Πέραν αυτών όμως, ζήτημα έχει προκύψει και με την παράγραφο 8 του άρθρου 127 του Ν. 4389/2016, το οποίο ισχύει ως είχε, και το οποίο αναφέρει ότι: «…Η θητεία των Οργάνων Διοίκησης της Δ.Α.Λ. είναι διετής. Μετά την πάροδο της πρώτης διετίας από τη θέση σε ισχύ του παρόντος, η θέση Διοικητή Δ.Α.Λ. πληρούται σύμφωνα με το ν. 4369/2016 (Α` 33) από το Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης. Τα Όργανα Διοίκησης της Δ.Α.Λ. απολαμβάνουν προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας και κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους δεσμεύονται μόνο από το νόμο και τη συνείδησή τους. Με το Προεδρικό Διάταγμα της παραγράφου 6 του άρθρου 130 (το οποίο έχει τροποποιηθεί και αφορά πλέον τον Κανονισμό Λειτουργίας) ρυθμίζονται τα ειδικότερα ζητήματα σχετικά με τις αρμοδιότητες του Διοικητή της Δ.Α.Λ., την προσωπική κατάσταση των μελών του Σ.Δ., τις περιπτώσεις έκπτωσης από τη θέση ή την αναστολή της ιδιότητάς τους, τα ασυμβίβαστα και τους περιορισμούς για την άσκηση των επαγγελματικών τους δραστηριοτήτων που συνεπάγεται η ιδιότητα του μέλους της Δ.Α.Λ., καθώς και κάθε άλλο συναφές ζήτημα». Δηλαδή κ. Υπουργέ, ο Κανονισμός Λειτουργίας θα καθορίσει τα ασυμβίβαστα και τους περιορισμούς του Προέδρου και των Μελών του ΔΣ και όχι το Προεδρικό Διάταγμα, όπως ορθά είχατε νομοθετήσει αρχικώς;

Με βάση τα παραπάνω, είναι απορίας άξιον, κατά πόσον ο νυν Διοικητής της ΔΑΛ εμπίπτει ή δύναται να εμπίπτει σε κάποια από τα κωλύματα του Κανονισμού Λειτουργίας, αφού αυτός, ως αρμόδιος Διοικητής,  θα συντάξει και θα προτείνει σε εσάς τον Κανονισμό Λειτουργίας της ΔΑΛ.

Προφανώς, όμως, ο λόγος όλων των παραπάνω επιλογών είναι εμφανής και προκύπτει αβίαστα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 6000/176/2018 από 1/2/2018 Διαπιστωτική Πράξη του Διοικητή της ΔΑΛ όπου διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη άσκηση καθηκόντων αναπλήρωσης υπαλλήλου στη θέση Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης της ΔΑΛ.

Επίσης, με την πρωτοφανή διαδικασία που ακολουθήσατε για την τροποποίηση του Ν. 4389/2016, προσθέσατε και παράγραφο 7 στο άρθρο 131 του Ν. 4389/2016, η οποία μεταξύ άλλων αναφέρει: «Συνιστάται Περιφερειακό Γραφείο Δ.Α.Λ. Θεσσαλονίκης (Δ.Α.Λ.-Θ.) με έδρα στο Δήμο Θεσσαλονίκης… Η Δ.Α.Λ.-Θ. ασκεί τις αρμοδιότητες των παραγράφων 3 έως 5 του παρόντος αναφορικά με το Λιμένα Θεσσαλονίκης. Με το Προεδρικό Διάταγμα της παραγράφου 6 του άρθρου 130 του παρόντος (το οποίο έχει τροποποιηθεί και αφορά πλέον τον Κανονισμό Λειτουργίας) καθορίζεται το οργανόγραμμα και κάθε θέμα σχετικό με τη λειτουργία της Δ.Α.Λ.-Θ. κατ` αναλογίαν με τα ισχύοντα για τη Δ.Α.Λ.».

Κατόπιν των ανωτέρω

ΕΡΩΤΑΣΘΕ ΚΥΡΙΕ ΥΠΟΥΡΓΕ

 

  • Το οργανόγραμμα και η λειτουργία της ΔΑΛ-Θ θα προχωρήσει με Προεδρικό Διάταγμα, όπως ορίζεται στον Νόμο και σύμφωνα με τα ισχύοντα στη ΔΑΛ, ή θα προχωρήσετε σε τροποποίηση ανάλογη με αυτήν της ΔΑΛ και το Προεδρικό Διάταγμα που θα ορίζει τον Κανονισμό Λειτουργίας της ΔΑΛ-Θ θα τροποποιεί απλά τις δικές σας Υπουργικές Αποφάσεις;

 

  • Ο νυν διοικητής της ΔΑΛ παραμένει νομικός σύμβουλος του ΥΕΝ ή έχει παραιτηθεί από αυτήν του την ιδιότητα; Εάν πράγματι έχει παραιτηθεί, μπορείτε να μας προσκομίσετε το ανάλογο έγγραφο; Εάν παραμένει, πώς είναι δυνατόν να ανταποκρίνεται στα καθήκοντά του σύμφωνα με τα οριζόμενα της παραγράφου 5 του άρθρου 127 του Ν. 4389/2016 περί πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης;

 

 

  • Πότε αναμένεται να προωθηθεί και να τεθεί σε ισχύ ο Κανονισμός Λειτουργίας της ΔΑΛ, προκειμένου να ελεγχθεί κοινοβουλευτικά κατά πόσο ο νυν Διοικητής, αλλά και τα μέλη που θα συνθέσουν το ΔΣ της ΔΑΛ, εμπίπτουν ή όχι στους περιορισμούς και τα ασυμβίβαστα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 8 του άρθρου 127 του Ν. 4389/2016;

 

  • Από ποια διάταξη Νόμου προβλέπεται η έκδοση διαπιστωτικής πράξης για την αυτοδίκαιη άσκηση καθηκόντων αναπλήρωσης υπαλλήλου; Οι διατάξεις του άρθρου 87§1 και 87§4 του άρθρου 3528/2007 που επικαλείστε (σε συνδυασμό με την υπ’ αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.46/2257/οικ.26574/ 14/10/2016 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης που επικαλείστε στην εν λόγω απόφαση), αναφέρονται σε απόφαση αναπλήρωσης και όχι σε διαπιστωτική πράξη.

 

 

  • Από ποια διάταξη Νόμου προβλέπεται η δυνατότητα αναδρομικής ισχύος αναπλήρωσης υπαλλήλου σε θέση ευθύνης και, μάλιστα, με τη πρωτοφανή διαδικασία της αυτοδίκαιης διαπίστωσης;

 

  • i) Από ποια διάταξη Νόμου προκύπτει ότι έχει αποφασιστική αρμοδιότητα ο Διοικητής της ΔΑΛ επί τοποθετήσεων υπαλλήλων σε θέσεις ευθύνης της ΔΑΛ, καθόσον σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 130§15 του ν. 4389/2016, ρητά αναφέρεται ότι: «Από την έναρξη λειτουργίας της Δ.Α.Λ. και μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία κρίσεων για κατάληψη θέσεων ευθύνης, σύμφωνα με το ν. 3528/2007, επιτρέπεται η πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων Διευθύνσεων και Τμημάτων ως εξής: α) με απόσπαση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 11 έως 13 του παρόντος και β) με τοποθέτηση προσωπικού που υπηρετεί στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Οι τοποθετήσεις της παρούσας παραγράφου γίνονται, με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, μετά από σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Διοίκησης Δ.Α.Λ., χωρίς τη γνώμη υπηρεσιακού συμβουλίου ή άλλου οργάνου…».  
  1. ii) Eπί του ανωτέρω θέματος, λάβατε γνώση επί της υπ΄ αριθ. 6000/176/2018 από 1/2/2018 Διαπιστωτικής Πράξης του Διοικητή της ΔΑΛ; Και αν λάβατε, προτίθεστε να την ανακαλέσετε;

 

 

 

Οι ερωτώντες Βουλευτές

 

Χαράλαμπος ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ – Βουλευτής Λέσβου

 

 

Ιωάννης ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ – Βουλευτής Λασιθίου

 

Διαβάστε ακόμα

Ο ραδιοσταθμός της Ικαρίας με ζωντανό πρόγραμμαενημέρωσης και ψυχαγωγίας.

Editorial

απαραιτητα

©2023 ikariaki. All Right Reserved. Designed and Developed by Fekas Brothers & Digital Avenue