Home Τ. ΑυτοδιοίκησηΔήμος Ικαρίας Η Αλήθεια για την ΑΔΕΑΚ και οι ευθύνες της Δημοτικής Αρχής μετά τον έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου

Η Αλήθεια για την ΑΔΕΑΚ και οι ευθύνες της Δημοτικής Αρχής μετά τον έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου

by ikariaki.gr
10 views

Μετά τα τελευταία γεγονότα, που σχετίζονται με την ΑΔΕΑΚ (Αναπτυξιακή Δημοτική Επιχείρηση Αγίου Κηρύκου) θεωρούμε ότι είναι υποχρέωσή μας να ενημερώσουμε την Ικαριακή κοινωνία σχετικά με την όλη υπόθεση.

Η Αναπτυξιακή Δημοτική Επιχείρηση Αγίου Κηρύκου (ΑΔΕΑΚ) Ικαρίας, ιδρύθηκε το 2005 σαν αμιγής Δημοτική επιχείρηση, με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και έδρα τον Δήμο Αγίου Κηρύκου Ικαρίας. Σκοπός της σύμφωνα με το καταστατικό της ήταν «η οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη του Δήμου» με επέκταση των δραστηριοτήτων της σε ανάλογους τομείς. Το Διοικητικό Συμβούλιο ήταν πενταμελές και τα μέλη του τα όριζε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αγίου Κηρύκου.

Η ΑΔΕΑΚ λειτούργησε από το 2005 έως την 31 Δεκεμβρίου 2010 οπότε αναγκαστικά διακόπηκε η λειτουργία της σύμφωνα με το νόμο, διότι η τότε Δημοτική Αρχή δεν φρόντισε να την μετατρέψει σε Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.) όπως ο νόμος επέβαλε, κι όπως το σύνολο των υπολοίπων Δήμων της χώρας είχε κάνει.

Και αυτό παρά το ότι από δυο χρόνια (2008) προηγούμενα το Υπουργείο Εσωτερικών είχε ενημερώσει και επανειλημμένα προειδοποιήσει όλους τους Δήμους που είχαν παρόμοιες επιχειρήσεις, ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να τις μετατρέψουν σε ανώνυμες αλλιώς από 1/1/ 2011 θα έπαυε η λειτουργία τους. Το τότε Δημοτικό Συμβούλιο άφησε να περάσουν οι προθεσμίες χωρίς να προβεί σε καμιά ενέργεια και χωρίς να ενημερώσει την νεοεκλεγείσα Δημοτική Αρχή.

Όταν παραλάβαμε την 1.1.2011 τον ενιαίο πλέον Δήμο Ικαρίας και διαπιστώσαμε ότι οι ημερομηνίες είχαν χαθεί, προσπαθήσαμε με διαβήματα στο Υπουργείο Εσωτερικών και στην ΚΕΔΕ να διορθώσουμε αυτή την καταστροφική για το Δήμο ενέργεια, αλλά ήταν αδύνατον. Σε ερώτημα μας προς την προηγούμενη δημοτική αρχή γιατί έγινε αυτό, η απάντηση ήταν ότι επρόκειτο για «πολιτική απόφαση» χωρίς άλλη εξήγηση.

banner

Η απόφαση αυτή είχε βαρύτατες επιπτώσεις στη μετέπειτα λειτουργία του Δήμου που συνεχίζονται μέχρι σήμερα. Σύμφωνα με τον νόμο λοιπόν ήμασταν υποχρεωμένοι να προχωρήσουμε σε εκκαθάριση, οικονομικό έλεγχο και αναγκαστική διάλυση της ήδη σε παύση εταιρείας. Να σημειωθεί επίσης ότι και μετά την 1 Ιανουαρίου 2011 το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΔΕΑΚ χωρίς να κάνει καμία ενημέρωση στη νέα διοίκηση του ενιαίου πλέον Δήμου Ικαρίας εξακολουθούσε να προβαίνει παρατύπως σε οικονομικές συναλλαγές.

Με απόφαση λοιπόν του Δημοτικού Συμβουλίου και δεδομένου ότι δεν είχε υπάρξει καμία ενημέρωση ούτε παράδοση στοιχείων στη διοίκηση του Δήμου ανετέθη η διενέργεια ελέγχου της ΑΔΕΑΚ στο σώμα ορκωτών λογιστών (ΣΟΛ), υπό τον κύριο Ιωάννη Ζαβίτσα.

Τα αποτελέσματα του ελέγχου μας εξέπληξαν. Σύμφωνα με την έκθεση εκκαθάρισης της επιχείρησης του ΟΕΛ Ιωάννη Ζαβίτσα στην ΑΔΕΑΚ δεν είχε υπάρξει ποτέ συμφωνία μεταξύ λογιστικών βιβλίων και πραγματικών στοιχείων, ενώ εμφανίζονταν απαιτήσεις από τρίτους μη καταχωρημένες στα βιβλία της επιχείρησης αλλά και πληρωμές χωρίς παραστατικά ή εισπράξεις μη καταχωρημένες ως απαιτήσεις. Διαπιστώθηκε δε, διαφορά του λογιστικού υπολοίπου των διαθεσίμων με τον τραπεζικό λογαριασμό της επιχείρησης ύψους 85.548,66€, η οποία συνιστούσε έλλειμμα.

Στην δε παράγραφο 7β της έκθεσης Ζαβίτσα αναφέρεται ότι «πρέπει να ζητηθεί από τους αρμόδιους δημόσιους φορείς πλήρης λογιστικός και διαχειριστικός έλεγχος από την έναρξη λειτουργίας της επιχείρησης μέχρι την έναρξη της εκκαθάρισης, διότι προκύπτει διαφορά στα ταμειακά διαθέσιμα όπως αναφέρεται στην παράγραφο 4». Το αποτέλεσμα της έρευνας των ορκωτών λογιστών στάλθηκε όπως ήταν επιβεβλημένο στο Ελεγκτικό Συνέδριο για κατασταλτικό έλεγχο.

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 5/2017 πράξη του επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στη Σάμο, διαπιστώθηκε ότι δεν εκδόθηκαν από την επιχείρηση (ΑΔΕΑΚ) χρηματικά εντάλματα πληρωμής 170.229,80€ με τα οποία η ΑΔΕΑΚ πιστώθηκε από τον Δήμο.

Το ποσό αυτό των 170.229,80€ ο επίτροπος καταλογίζει εις ολόκληρο και άτοκα κατά το μέρος ευθύνης εκάστου στους 1. Τέσκο Σπυρίδωνα και 2. Περρή Μιχαήλ. Επίσης το ποσό των 110.229,80€ στον Πυρούδη Ελευθέριο. Είναι φανερό λοιπόν ότι πέραν του ότι η ΑΔΕΑΚ κατά τα χρόνια λειτουργίας της (2005 – 2010) δεν προσέφερε σχεδόν τίποτα από τα αναφερόμενα στο καταστατικό της στον Δήμο, απετέλεσε και πεδίο κατασπατάλησης του Δημοτικού χρήματος σύμφωνα με το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Ανακύπτει λοιπόν αβίαστα το ερώτημα για τα κίνητρα και την σκοπιμότητα της περίφημης «πολιτικής απόφασης» σχετικά με τη διακοπή της λειτουργίας της ΑΔΕΑΚ. Μήπως λοιπόν η απόφαση αυτή πάρθηκε:

1. Επειδή γνώριζαν ότι κατά το διάστημα της λειτουργίας της ή διαχείριση της υπήρξε αδιαφανής, αυθαίρετη, χωρίς κανένα έλεγχο, προγραμματισμό και απολογισμό; Δεν είχε δηλαδή καμία σχέση με αυτό που ονομάζουμε χρηστή διαχείριση. Μήπως επειδή γνώριζαν ότι υπήρχαν ελλείμματα και ατασθαλίες που δεν μπορούσαν να καλυφθούν, θεώρησαν ότι αν αφεθεί να κλείσει η ΑΔΕΑΚ θα έσβηναν τα ίχνη και θα εξασφάλιζαν την ατιμωρησία τους;

ή

2. Επειδή με την διακοπή της λειτουργίας ήταν βέβαιοι ότι θα στερούσαν από τον Δήμο ένα πολύτιμο εργαλείο ανάπτυξης, σε καιρούς μάλιστα εξαιρετικά δύσκολους, και θα έφερναν όπως και έφεραν μεγάλα εμπόδια στη λειτουργία της νέας τότε, Δημοτικής Αρχής; Μήπως αυτό ήταν που κυρίως τους ενδιέφερε; Εκείνο που είναι βέβαιο είναι ότι καθόλου δεν ενδιαφέρθηκαν για τις επιπτώσεις που η ενέργεια αυτή θα είχε στην γενικότερη λειτουργία του Δήμου. Διότι αν ο Δήμος είχε μια δημοτική επιχείρηση ή ανώνυμη εταιρία, θα μπορούσε απρόσκοπτα να λειτουργήσει τα υδροθεραπευτήρια χωρίς να περιμένει τον διορισμό την τελευταία κυριολεκτικά στιγμή εποχιακών υπαλλήλων, να λειτουργήσει επίσης προνοιακά ιδρύματα (π.χ. το Γηροκομείο), να επεκτείνεται σε οποιαδήποτε δραστηριότητα (π.χ. Φιλαρμονική) προς όφελος των Δημοτών. Ή μήπως το κίνητρο της πολιτικής απόφασης ήταν συνδυασμός και των δύο;

Γεγονός είναι ότι: 1. ο Δήμος στερήθηκε και στερείται ένα πολύτιμο εργαλείο λειτουργίας αλλά και ανάπτυξης και 2. κατά το διάστημα της λειτουργίας της η ΑΔΕΑΚ με την διαχείριση που ακολουθήθηκε υπηρέτησε σκοπιμότητες, προσέφερε κυρίως ζημίες στον Δήμο και επ’ αυτών αναμένουμε απαντήσεις.

Για την ιστορία να θυμίσουμε ότι στα τέλη του 2009 η τότε Δημοτική Αρχή πανηγύριζε με δελτία τύπου ότι υπήρχαν εισπράξεις 224.941€ από τις 60.569 λούσεις που πραγματοποιήθηκαν στα δημοτικά υδροθεραπευτήρια για το έτος 2009 παραθέτοντας στατιστικά στοιχεία πενταετίας αλλά παράλληλα χωρίς να το διαφημίζει βέβαια «φρόντιζε» να κλείσει την ΑΔΕΑΚ.

Διαβάστε ακόμα

Ο ραδιοσταθμός της Ικαρίας με ζωντανό πρόγραμμαενημέρωσης και ψυχαγωγίας.

Editorial

απαραιτητα

©2023 ikariaki. All Right Reserved. Designed and Developed by Fekas Brothers & Digital Avenue