Home Τ. ΑυτοδιοίκησηΠεριφέρεια Β.Αιγαίου Επιστολή της Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου στον Δήμαρχο Χίου για το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων

Επιστολή της Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου στον Δήμαρχο Χίου για το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων

by ikariaki.gr
1 views

Η Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου κα. Χριστιάνα Καλογήρου πριν από λίγο απέστειλε στον Δήμαρχο Χίου κ. Μανώλη Βουρνού την ακόλουθη επιστολή:

 

«Αξιότιμε κ. Δήμαρχε,

Έλαβα και διάβασα με προσοχή την επιστολή σας, που αναφέρεται στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

Οι αποφάσεις που συνδέονται με το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, είναι αποτέλεσμα της αξιολόγησης των αναγκών κάθε περιοχής, αλλά και της ετοιμότητας και της ωριμότητας των έργων.

Ως Περιφερειακή Αρχή, όπως γνωρίζετε, λειτουργούμε πάντοτε σε στενή συνεργασία με την πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση, καθώς και με το σύνολο των τοπικών φορέων.

Κοινός στόχος όλων μας είναι να αντιμετωπιστούν και να καλυφθούν, κατά το δυνατό, οι βασικές ανάγκες κάθε νησιού και να αξιοποιηθούν τα συγκριτικά του πλεονεκτήματα.

Αυτή είναι η φιλοσοφία που μας οδηγεί, μια φιλοσοφία συνεννόησης και συνεργασίας.

Στο ενημερωτικό σημείωμα του Γενικού Διευθυντή Αναπτυξιακού Προγραμματισμού- Περιβάλλοντος και Υποδομών της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου κ. Γιώργου Σπανέλλη  που σας επισυνάπτω, παρατίθενται αναλυτικά δεδομένα και στοιχεία που αφορούν τους εθνικούς πόρους. Ειδικότερα, ως προς τα έργα που χρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκούς πόρους του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος, υπογραμμίζω ότι οι κανόνες ένταξης αποκλειστικά συνδέονται με την ωριμότητα του έργου και την υποβολή πρότασης από τον αρμόδιο φορέα. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι ο Δήμος Χίου δεν υπέβαλε καμία πρόταση προς ένταξη ως αρμόδιος φορέας, στη σχετική πρόσκληση για έργα της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με αποτέλεσμα να μην έχει ενταχθεί κανένα νέο έργο, εκτός από το Ανδρεάδειο Γυμνάσιο Βροντάδου, που είναι συνεχιζόμενο έργο από το προηγούμενο ΕΣΠΑ. Είναι γνωστό, συμπληρώνεται, ότι σας έχει εκχωρηθεί από τους πόρους της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης το 44,74%, που η απορρόφησή του τελεί υπό την ευθύνη σας.

banner

Όπως εύκολα μπορεί να διαπιστωθεί συνεπώς κ. Δήμαρχε, δεν νοείται θέση που θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι πρόκειται περί άνισης κατανομής πόρων. Και μάλιστα ηθελημένης. Ούτε θα μπορούσε ποτέ να εννοηθεί».

 

Η

Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου

Χριστιάνα Δ. Καλογήρου

 

 

Επισυνάπτεται ενημερωτικό σημείωμα του Γενικού Διευθυντή Αναπτυξιακού Προγραμματισμού- Περιβάλλοντος και Υποδομών της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου κ. Γιώργου Σπανέλλη 

 

 

 

 

 

 

ΕΞ.  ΕΠΕΙΓΟΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          Μυτιλήνη 6 Ιουνίου   2017

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ                            Αριθ. Πρωτ. 28955/137

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΑΝΑΠΤ.  ΠΡΟΓΡΑΜ/ΣΜΟΥ –                       ΠΡΟΣ : κα ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ                                   

Ταχ. Δ/νση        : Κουντουριώτη 1

81 100 Μυτιλήνη

Πληροφορίες    : Γ. Σπανέλλης

(                      : 2251352111

Fax                    : 22531352130                               

Email: [email protected]                             

 

 

ΘΕΜΑ : Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

 

Σχετ : Το Α.Π. 18654/02.06.2017 έγγραφο του κ. Δημάρχου Χίου.

Σε απάντηση της ανωτέρω σχετικής επιστολής, σας ενημερώνουμε για τα εξής:

1.- Το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου που εγκρίθηκε πρόσφατα, περιλαμβάνει έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη, καθώς και νέα έργα τα οποία υλοποιούνται το χρονικό διάστημα 2017 – 2020. Ο συνολικός Προϋπολογισμός των ενταγμένων έργων ανέρχεται σε 79,6 εκ. ευρώ, εκ των οποίων το ποσό των 9 εκ. ευρώ αφορά σε έργα με οριζόντια κατανομή, το ποσό των 0,9 εκ. ευρώ αφορά δαπάνες για δικαστικές αποφάσεις και από το υπόλοιπο ποσό των 70 εκ. ευρώ, το ποσό των 12,2 εκ. ευρώ αφορά σε έργα στο Νομό Χίου (ποσοστό 17,5%), το ποσό των 20,2 εκ ευρώ το Νομό Σάμου (ποσοστό 29 %) και το ποσό των 37,6 εκ. ευρώ το Νομό Λέσβου (ποσοστό 53,5%). Σημειώνουμε επίσης ότι το Δεκέμβριο του 2016 επιτεύχθηκε αύξηση του προϋπολογισμού των ενταγμένων έργων «συντήρηση οδικού Δικτύου Χίου» (κατά 80%) και «καθαρισμός χειμάρρων Χίου» (κατά 58%). Στην πραγματικότητα  οι αυξήσεις αυτές (συνολικού ποσού € 2.500.000,00) αποτελούν νέα έργα για το 2017 χωρίς αυτό να είναι εμφανές στο ΠΔΕ που πρόσφατα εγκρίθηκε.

 

2.- Σημειώνεται ότι για την κατανομή των συνολικών διαθέσιμων πόρων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου λαμβάνονται υπόψη ο πληθυσμός, οι γεωγραφικές ιδιαιτερότητες, οι επιμέρους ειδικές ανάγκες των νησιών και άλλες παράμετροι, όπως:

 

  • Στο νησί της Ικαρίας έχουν ενταχθεί έργα που αντιστοιχούν στο 9,3 % του συνολικού Προϋπολογισμού του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αυξημένες ανάγκες λόγω της γεωμορφολογίας του νησιού, ενώ ο πληθυσμός του νησιού αντιστοιχεί μόλις στο 4,2 % του συνολικού πληθυσμού της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.
  • Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο» 2014-2020 έχουν ενταχθεί και χρηματοδοτηθεί μέχρι σήμερα έργα για το Νομό Χίου συνολικού Π/Υ 17.918.791 ευρώ, ενώ για το Νομό Σάμου συνολικού Π/Υ 10.716.733 ευρώ.
  • Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο» 2014-2020 έχει χρηματοδοτήσει Πρόγραμμα για τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξης της πόλης της Χίου συνολικού Π/Υ 8,4 εκ. ευρώ, καθώς και για την πόλη της Μυτιλήνης Π/Υ 10,5 εκ. ευρώ, ενώ δεν ήταν εφικτή αντίστοιχη χρηματοδότηση για την πόλη του Βαθέως στο νησί της Σάμου λόγω των Κανονισμών του Προγράμματος.

 

3.- Επιπλέον, και ειδικά για την αντιπλημμυρική προστασία της Χίου, η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου έχει εντάξει :

γ1) στο Ε.Π. «Βόρειο Αιγαίο» 2014-2020 το έργο “Παρεμβάσεις σε ρέματα και χειμάρρους της Νότιας Χίου» συνολικού Π/Υ 1.209.000 ευρώ, στο πλαίσιο του οποίου θα πραγματοποιηθούν παρεμβάσεις σε ρέματα και χειμάρρους της Νότιας Χίου προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα  προβλήματα από την πυρκαγιά που έπληξε την περιοχή το 2012. Το έργο περιλαμβάνει 2 Υποέργα, τα οποία έχουν ήδη δημοπρατηθεί και βρίσκονται στο στάδιο της συμβασιοποίησης.

 

γ2) στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ Εθνικού σκέλους) το έργο «Καθαρισμοί χειμάρρων Π.Ε. Χίου» συνολικού Π/Υ 1.350.000 ευρώ, προκειμένου να συνδράμει στην προσπάθεια για τον καθαρισμό των χειμάρρων του νησιού, το οποίο αποτελεί αρμοδιότητα του Δήμου Χίου με βάση την ισχύουσα νομοθεσία.

 

4.- Σε ότι αφορά γενικότερα την ανάθεση μελετών αντιπλημμυρικής προστασίας, το θέμα εξετάζεται από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χίου με βάση το νέο θεσμικό πλαίσιο. Ως βάση για την εκπόνηση των μελετών των αντιπλημμυρικών έργων θα χρησιμοποιηθούν η έκθεση και τα παραδοτέα της Α΄ Φάσης της Προγραμματικής Σύμβασης με τίτλο  «Ενέργειες Αποκατάστασης ζημιών από τις πυρκαγιές της 25ης Ιουλίου 2016  και της 26ης Αυγούστου στη Νήσο Χίο και εκπόνηση ολοκληρωμένου σχεδίου  δράσης για την περιβαλλοντική προστασία και την πρόληψη φυσικών  καταστροφών», μεταξύ της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, του Δήμου Χίου  και του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Τη χρησιμότητα της έρευνας αυτής είχε την ευκαιρία να τη διαπιστώσει και ο κ. Δήμαρχος Χίου που ήταν παρών κατά την πρόσφατη  διαδικασία παρουσίασης & παραλαβής της.

 

5.- Σε ότι αφορά τις αθλητικές υποδομές και ειδικότερα το θέμα του γηπέδου στις Καρυές της Χίου, θα μπορούσε να υποβληθεί σχετικό αίτημα από το Δήμο Χίου προς την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, προκειμένου η Περιφέρεια να αναλάβει την πρωτοβουλία να εξασφαλίσει τους πόρους και να αναλάβει στη συνέχεια τη χρηματοδότηση και υλοποίηση του έργου.

 

6.-  Το έργο της εγκατάστασης μονάδας βιολογικού στη Συκιάδα δεν ήταν εφικτό να χρηματοδοτηθεί – πληρωθεί στην παρούσα φάση, λόγω του ότι η Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Δήμου Χίου και της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου είχε λήξει.

 

7.- Τέλος, οι Υπηρεσίες της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου εργάζονται συστηματικά για την ωρίμανση και την υλοποίηση έργων που έχει ανάγκη η Χίος, όπως και το σύνολο των νησιών της Περιφέρειας. Αυτό άλλωστε φαίνεται και στην πράξη, καθώς ολοκληρώνονται βήμα βήμα και παρά τις δυσκολίες σε έλλειψη προσωπικού, τα έργα στο νησί της Χίου.

 

                                                                           Ο ΠΡ/ΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

                                                                   ΑΝΑΠΤ.  ΠΡΟΓΡΑΜ/ΣΜΟΥ –  ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ

                                                                    & ΥΠΟΔΟΜΩΝ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ

 

 

                                                                           Γ. Σπανέλλης

                                                                                                 Π.Ε.1 / Α’

 

Διαβάστε ακόμα

Ο ραδιοσταθμός της Ικαρίας με ζωντανό πρόγραμμαενημέρωσης και ψυχαγωγίας.

Editorial

απαραιτητα

©2023 ikariaki. All Right Reserved. Designed and Developed by Fekas Brothers & Digital Avenue