Home ΚοινωνίαΠολιτικήΔ.Τύπου ΕΑΚΠ Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών : Μια καταγγελία και μια παρέμβαση

ΕΑΚΠ Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών : Μια καταγγελία και μια παρέμβαση

by ikariaki.gr
18 views

Ε Ν Ω Τ Ι Κ Η   Α Γ Ω Ν Ι Σ Τ Ι Κ Η    Κ Ι Ν Η Σ Η   Π Υ Ρ Ο Σ Β Ε Σ Τ Ω N

Της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού

Αθήνα  31 Ιουλίου 2017

                                 Προς: Κύριο Υπουργό Εσωτερικών Σκουρλέτη Παναγιώτη

                            Κοιν/ση: Κο Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών Τόσκα  Νικόλαο                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                            Κο Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Καπάκη Ιωάννη

                                            Κο Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος Καπέλιο Βασίλειο

                                            Κα Πρόεδρο του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. Ταξίαρχο Χαρώνη Παναγιώτα

                                            Κο Διευθυντή Διεύθυνσης Ασφάλισης – Παροχών του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.  

banner

                                                  Πύραρχο Τσαλοκώστα Ευάγγελο  & όλα τα μέλη του Δ.Σ.

                                                  Νομική Υπηρεσία Πυροσβεστικού Σώματος

                                                  Πολιτικά Κόμματα – Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. – Εργαζόμενους στο Π.Σ. – Μ.Μ.Ε.

ΘΕΜΑ: ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΗ ΑΡΝΗΣΗ ΤΟΥ Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ

               ΣΕ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ & ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ 

Κύριε Υπουργέ

Στις 24 Απριλίου 2017, σας είχαμε κοινοποιήσει παρέμβασή μας σχετικά με τη μη ικανοποίηση έγγραφου αιτήματος χορήγησης δανείου σε συνάδελφό μας, από το ασφαλιστικό ταμείο των πυροσβεστών και των αστυνομικών (Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.), με την αιτιολογία ότι έχει υπαχθεί στις διατάξεις του νόμου 3869/2010 (νόμος Κατσέλη – υπερχρεωμένα νοικοκυριά).

Ο συνάδελφος πληρούσε όλες τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση του δανείου (έτη ασφάλισης,  κατώτατο όριο μηνιαίων καθαρών αποδοχών). Η συγκεκριμένη αίτηση απορρίφθηκε, παρά το γεγονός ότι το ίδιο το ταμείο ζήτησε από τον συνάδελφο να υποβάλλει Υπεύθυνη Δήλωση, περί μη συμπερίληψης του επίμαχου δανείου που αιτήθηκε από το Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α., στην αίτηση υπαγωγής στον νόμο Κατσέλη, αλλά και να αποστείλει σχετικά έγγραφα και αποφάσεις δικαστηρίου. Επίσης με απόφαση του το Δ.Σ. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. καταλογίζει στον συνάδελφο ότι η αίτησή του ήταν ελλιπής, γεγονός το οποίο δεν υφίσταται, αν λάβουμε υπόψη μας την προβλεπόμενη διαδικασία και τα κριτήρια χορήγησης των δανείων.

Σε συνεδρίαση στις 22 Ιουνίου 2017 το Διοικητικό Συμβούλιο του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. απέρριψε όλες τις αιτήσεις δανείων των συναδέλφων μας, που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του νόμου Κατσέλη, αφού πρώτα όμως φρόντισε να δημιουργήσει, και με την από 15/5/2017 απόφαση του, τεχνητά εμπόδια ως προς το ζήτημα αυτό, ενσωματώνοντας στο  Χρεωστικό Ομόλογο –  Απόδειξη Χρέους,  ρητή διατύπωση  ο μέτοχος να μην έχει ενταχθεί στις διατάξεις του συγκεκριμένου νόμου.  

Η απορριπτική απόφαση πάρθηκε κατά πλειοψηφία, με τη διαφωνία των συνδικαλιστικών εκπροσώπων των πυροσβεστών (εν ενεργεία και αποστράτων). Εντύπωση μας προκάλεσε και το γεγονός ότι οι συνδικαλιστικοί εκπρόσωποι των αστυνομικών, συμφώνησαν με την πλειοψηφία του Δ.Σ., δηλαδή να απορριφθούν οι αιτήσεις, παρότι υπήρχαν αρκετές αντίστοιχες περιπτώσεις αστυνομικών που δεν έτυχαν έγκρισης οι αιτήσεις των δανείων τους.

Κύριε Υπουργέ

Σύμφωνα με την υπ. αριθμ. Α.Π.: 167542/O 830/13-3-2017 Εγκύκλιο της Διεύθυνσης Ασφάλισης – Παροχών του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. που ενημερώνει για τη διαδικασία χορήγησης προσωπικών δανείων εκτάκτων αναγκών στους ασφαλισμένους, καθώς και τον ορισμό των δικαιολογητικών, πουθενά δεν αναφέρονται κωλύματα και περιορισμοί στη χορήγηση δανείων, λόγω της υπαγωγής των πυροσβεστών και των αστυνομικών στις διατάξεις του νόμου 3869/2010 (υπερχρεωμένα νοικοκυριά) ή σε άλλες δικαστικές ή εξωδικαστικές ρυθμίσεις. Το ίδιο απορρέει και από την ισχύουσα νομοθεσία που γνωρίζουμε.

 

Η αιτιολογία που προβάλλεται ως εμπόδιο και απορρίπτονται οι συγκεκριμένες αιτήσεις δανείων, αφενός δεν συνάδει με ανάλογη ρητή σχετική πρόβλεψη στο κύριο σώμα της Εγκυκλίου καθώς και στην ισχύουσα νομοθεσία από όσο γνωρίζουμε, αφετέρου είναι άδικο να αποτελεί κριτήριο όταν οι αιτούντες πληρούν όλες τις προϋποθέσεις της Εγκυκλίου και είναι εντάξει στις υποχρεώσεις τους.

Με βάση τα όσα αναφέρουμε προκύπτει ξεκάθαρα ότι οι συνάδελφοι δικαιούνται τη χορήγηση δανείου.   

Έχουν απόλυτο δίκιο να διαμαρτύρονται και πρέπει να ικανοποιηθούν άμεσα όλα τα αιτήματα των συναδέλφων μας που απορρίφθηκαν με βάση το συγκεκριμένο αιτιολογικό, ενώ πληρούσαν όλες τις προϋποθέσεις που θέτει η ισχύουσα νομοθεσία που έχουμε υπόψη μας, αλλά και η υπ. αριθμ. Α.Π. : 167542/O 830/13-3-2017 Εγκύκλιος της Διεύθυνσης Ασφάλισης – Παροχών του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.

Κύριε Υπουργέ

Τα αποθεματικά των τομέων του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. είναι τα χρήματα των πυροσβεστών και των αστυνομικών που καταβάλλουν ανελλιπώς με τις ασφαλιστικές εισφορές τους. Παρ όλα αυτά όμως έχουν υποστεί τεράστιες μειώσεις όπως και όλα τα ασφαλιστικά ταμεία, από την εφαρμογή των αντιασφαλιστικών νόμων που επέβαλαν την επένδυση μέρους των αποθεματικών των ταμείων σε μετοχές, αμοιβαία κεφάλαια, ομόλογα. Έχουν υποστεί μεγάλο  «κούρεμα» μέσω  του PSI και έχουν πληγεί από την υποχρηματοδότηση  που έχουν επιβάλει  όλες οι μέχρι σήμερα κυβερνήσεις.

Αλήθεια, ποιες εγγυήσεις ελάμβαναν οι διοικήσεις των ταμείων των αστυνομικών και των πυροσβεστών για την «μελλοντική» διασφάλιση των αποθεματικών τους, όταν αποφάσιζαν διαχρονικά αυτού του είδους τις επενδύσεις που κατέληξαν σε απώλειες εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ;

Θα είχε ένα ενδιαφέρον να δοθούν τα ανάλογα στοιχεία για τα  αποτελέσματα όλων των αντιασφαλιστικών πολιτικών σε βάρος των ταμείων μας, που όχι μόνο μένουν σε ισχύ και επί των ημερών της σημερινής κυβέρνησης, αλλά συνεχώς διευρύνονται.

Κύριε  Υπουργέ

Είναι παράλογο το ασφαλιστικό μας ταμείο, να λειτουργεί αποκλειστικά με όρους χρηματοπιστωτικού ιδρύματος και να επενδύει αποθεματικά, χωρίς καμία εγγύηση για την διασφάλιση του, αλλά να επικαλείται την επισφάλεια των δανείων, από τους ίδιους τους υπαλλήλους – μετόχους του, που όχι μόνο αποτελούν τους αιμοδότες του, αλλά  εργάζονται αρκετά χρόνια στην υπηρεσία και θα συνεχίσουν να εργάζονται μέχρι τα βαθιά γεράματα εξαιτίας των αντιασφαλιστικών νόμων που ισχύουν.

Αποτελεί λοιπόν αδιαπραγμάτευτο, δικαίωμα των συνάδελφών μας, να λαμβάνουν τις όποιες παροχές χορηγεί το ταμείο τους και σε αυτήν την κατεύθυνση ζητάμε να δοθεί άμεση   λύση σε όλους τους αιτούντες μετόχους, που καλύπτουν τους όρους χορήγησης δανείων όπως προβλέπουν οι σχετικές προαναφερόμενες διατάξεις.  

Για  την  Ε.Α.Κ.Π.

Το μέλος του Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

 Βλάχος  Δημήτρης

Σας επισυνάπτουμε και την από 24 – 4 – 2017 παρέμβασή μας όπου αναφερόμαστε αναλυτικά, καθώς και την απάντηση που είχαμε λάβει από τη Διεύθυνση Ασφάλισης Παροχών

του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.

 

 

Αθήνα 31 Ιουλίου 2017

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

«Για την απαράδεκτη και απαξιωτική αντιμετώπιση από την κυβέρνηση των γονέων πυροσβεστικών υπαλλήλων, σχετικά με τον τρόπο χορήγηση των γονικών άδειων »

Καταγγέλλουμε την πολιτική ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος γιατί με το προεδρικό Διάταγμα 72 που εκδόθηκε στις 26 Ιουλίου 2017, συνεχίζει τους απαράδεκτους περιορισμούς στη χορήγηση των γονικών αδειών, στις πυροσβέστριες και τους πυροσβέστες.    

Συγκεκριμένα διατηρείται η διάταξη που διακόπτει και αναστέλλει την 9μηνη άδεια ανατροφής τέκνου, μέσα στην αντιπυρική περίοδο (από 15 Ιουνίου μέχρι και 15 Σεπτεμβρίου), που μας είχε επιβάλλει η κυβέρνηση με το Π.Δ. 82/2016.

Η κυβέρνηση με την πρόσφατη «γενναιόδωρη»  και άκρως «εκσυγχρονιστική» τροποποίηση του Π.Δ. 72/2017 εξαιρεί μόνο τις γαλουχούσες μητέρες και αυτές με την προϋπόθεση να προσκομίσουν βεβαίωση Ιατρού, προκειμένου να «αποδείξουν ότι γαλουχούν».

Το Π.Δ. 72/2017 θεσμοθετήθηκε, παρά το γεγονός ότι στις 31 Ιανουαρίου 2017 εκδόθηκε έγγραφη απάντηση του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, σε αναφορά αξιωματικού, όπου επικαλούμενη το σύνταγμα, την ελληνική νομοθεσία (ν. 3896/2010), το ευρωπαϊκό δίκαιο, τη δικαιοσύνη, την νομιμότητα, την εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών, την ίση μεταχείριση στην εργασία, την προστασία μητρότητας – πατρότητας και της οικογενειακής ζωής, έκανε λόγο για μη εφαρμογή αλλά και για κατάργηση των παραπάνω περιορισμών στην άδεια ανατροφής τέκνου.

Φυσικά δημιουργεί εύλογα ερωτηματικά η σιωπή της κατά τα άλλα λαλίστατης Ε.Α.Π.Σ. και όσων άλλων συνδικαλιστικών οργανώσεων του Π.Σ. είχαν υπόψη τους, εκ θέσεως, την συγκεκριμένη απάντηση που δόθηκε στον συνάδελφο Αξιωματικό και δεν αξιοποίησαν τις προϋποθέσεις που δημιουργούσε, για να αρθούν οι κατ’ εξαίρεση, (σε σχέση με τους υπόλοιπους δημοσίους υπαλλήλους), περιοριστικοί όροι στην χορήγηση των γονικών αδειών για τους υπάλληλους του Π.Σ. 

Οι άδειες ανατροφής τέκνου και άλλες γονικές άδειες και διευκολύνσεις για τους πυροσβέστες, θεσμοθετήθηκαν το 2014 μετά από παρεμβάσεις και αγώνα ετών, αποκλειστικά και μόνο, από την Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών. Θεσμοθετήθηκαν όμως, με ελλιπή εφαρμογή και εναρμόνιση, σε σχέση  με τον Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα.

Και η σημερινή κυβέρνηση διαχωρίζει και εξαιρεί για ακόμα μια φορά τους πυροσβέστες από όλους τους υπόλοιπους δημοσίους υπαλλήλους και το ένστολο προσωπικό των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων, σε σχέση με τον τρόπο χορήγησης των γονικών άδειων.

Επιπλέον, στερεί για 3 μήνες, από τους άνδρες και τις γυναίκες του Πυροσβεστικού Σώματος, τη δυνατότητα να είναι δίπλα στα νεογέννητα παιδιά τους. Ειδικά σε μια περίοδο που καλούνται  να ανταπεξέλθουν κάτω από μεγάλα οικονομικά προβλήματα, αντίξοες εργασιακές συνθήκες και εξαντλητικά ωράρια, που δημιουργούν επιπρόσθετα προβλήματα στη σωστή ανατροφή των τέκνων τους.

 Έτσι προτίθεται η κυβέρνηση να μπαλώσει τα κενά και τις μεγάλες ελλείψεις του Π.Σ. σε προσωπικό,    

 με περικοπές και κατάργηση των δικαιωμάτων μας;

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ:

  • Την άμεση κατάργηση όλων των περιορισμών στις γονικές άδειες και διευκολύνσεις για τους πυροσβέστες, που θέτει η ισχύουσα νομοθεσία.
  • Να επιστρέψουν όλοι οι υπάλληλοι του Π.Σ. που αναστάλθηκε η γονική τους άδεια, στα γονικά τους καθήκοντα.

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ:

  • Με τους αγώνες στον εργασιακό μας χώρο, την ικανοποίηση και του συγκεκριμένου δίκαιου αιτήματος.
  • Μαζί με το υπόλοιπο εργατικό λαϊκό κίνημα, πλήρη και ίσα δικαιώματα για όλους τους εργαζόμενους.

Για  την  Ε.Α.Κ.Π.

Η Εκτελεστική  Γραμματεία

Διαβάστε ακόμα

Ο ραδιοσταθμός της Ικαρίας με ζωντανό πρόγραμμαενημέρωσης και ψυχαγωγίας.

Editorial

απαραιτητα

©2023 ikariaki. All Right Reserved. Designed and Developed by Fekas Brothers & Digital Avenue