Home Κοινωνία ΑΚΙΣ : Τα προβλήματα της Καστανιάς

ΑΚΙΣ : Τα προβλήματα της Καστανιάς

by ikariaki.gr
12 views

ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΑΜΟΥ

                             (Α.ΚΙ.Σ)

 

ΠΡΟΣ: Δήμαρχο Σάμου

 

ΚΟΙΝ. 1. Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Σάμου

  1. Πρόεδρο Κοινότητας Καστανιάς (μέσω Δήμου)

 

 

ΘΕΜΑ: Προβλήματα Τοπικής Κοινότητας Καστανιάς   

 

ΣΧΕΤ:  N. 3852/10

 

  1. Σε συνέχεια της από 8 Αυγούστου 2017 επισκέψεώς μας στην τοπική κοινότητα Καστανιάς και της σχετικής ενημέρωσης που είχαμε από τον πρόεδρο κ. Κλουκιώτη Μάρκο και τους κατοίκους αυτής, σας γνωστοποιούμε τα παρακάτω ζητήματα που απασχολούν τους κατοίκους και επιδρούν αρνητικά στη διαβίωσή τους:

 

ΥΔΡΕΥΣΗ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

Το χωριό υδροδοτείται από την πηγή Πέρα Βρύση και βοηθητικά από μία γεώτρηση που βρίσκεται στην πάνω πλατεία του χωριού. Η δεξαμενή είναι περίπου 80 κυβικών και καθαρίστηκε πριν 2 χρόνια. Γίνονται εξετάσεις για την καταλληλότητα του νερού, αλλά οι κάτοικοι αγνοούν τα αποτελέσματα των εξετάσεων. Στο χωρίο υπάρχουν σε λειτουργία υδρομετρητές. Το δίκτυο ύδρευσης εντός του χωριού είναι σε καλή κατάσταση, εκτός των ορίων του χωριού τα σπίτια τροφοδοτούνται με επιφανειακά πρόχειρα δίκτυα, με συχνές διακοπές λόγω βλαβών. Στα 500 περίπου μέτρα από την κύρια πηγή που τροφοδοτεί με νερό το χωριό υπάρχει και άλλη μεγάλη πηγή η οποία έχει μείνει μέχρι σήμερα ανεκμετάλλευτη, παρότι ακούστηκαν παράπονα ότι το νερό δεν επαρκεί κατά τους θερινούς μήνες. Για την άρδευση υπάρχει ξεχωριστό δίκτυο.

Στο χωριό δεν υπάρχει μονάδα βιολογικού καθαρισμού υγρών αποβλήτων και τα λύματα πέφτουν μετά το τέλος του αποχετευτικού δικτύου σε παρακείμενο ρέμα. Στο παρελθόν είχαν γίνει ενέργειες να συνδεθεί το αποχετευτικό δίκτυο του χωριού με το βιολογικό Καρλοβάσου αλλά δεν καρποφόρησαν.

 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

Η περισυλλογή των απορριμμάτων από τους κάδους γίνεται τρεις φορές την εβδομάδα. Ο Δήμος δεν μεριμνά για το πλύσιμο των κάδων, οι κάδοι που βρίσκονται συγκεντρωμένοι έξω από το κτίριο της κοινότητας πλένονται με εθελοντική εργασία του ιδιοκτήτη του καφενείου της κεντρικής πλατείας. Οι δρόμοι του χωριού και οι κοινόχρηστοι χώροι ήταν καθαροί, σε αυτό βοήθησε η διάθεση από το Δήμο, για δέκα περίπου ημέρες, ενός εργάτη καθαριότητας. Γενικά το χωριό, σύμφωνα και με μαρτυρίες των κατοίκων, διατηρείται σε πολύ καλή κατάσταση από απόψεως καθαριότητας και ευπρεπισμού, με προσωπική φροντίδα του προέδρου. Προτάθηκε η αλλαγή του χώρου τοποθέτησης των κάδων απορριμμάτων που βρίσκονται στην κεντρική πλατεία, έξω από την κοινότητα και εναλλακτικά η κατασκευή μικρού κλειστού υπόστεγου για να μην βρίσκονται οι κάδοι σε πρώτη θέα, αμαυρώνοντας την όμορφη εικόνα του χωριού. Ζητήθηκε από τον πρόεδρο η παρέμβαση του Δήμου για την αντιμετώπιση του απαράδεκτου φαινομένου της ανεξέλεγκτης ρίψης σκουπιδιών σε ρέματα και χαράδρες, ακόμη και εντός των ορίων χωριού.

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ

Δεν αναφέρθηκαν προβλήματα στο δημοτικό φωτισμό. Η αντικατάσταση των καμένων λαμπτήρων γίνεται χωρίς μεγάλη καθυστέρηση, εκτός των περιπτώσεων που δεν υπάρχουν λάμπες και προβαίνει ο ίδιος πρόεδρος στην αγορά λαμπτήρων με δικά του χρήματα. Ζητήθηκε επέκταση φωτισμού στο δρόμο που συνδέει τις πάνω γειτονιές του χωριού.

ΘΕΜΑ: Προβλήματα Τοπικής Κοινότητας Καστανιάς   

 

ΣΧΕΤ:  N. 3852/10

 

  1. Σε συνέχεια της από 8 Αυγούστου 2017 επισκέψεώς μας στην τοπική κοινότητα Καστανιάς και της σχετικής ενημέρωσης που είχαμε από τον πρόεδρο κ. Κλουκιώτη Μάρκο και τους κατοίκους αυτής, σας γνωστοποιούμε τα παρακάτω ζητήματα που απασχολούν τους κατοίκους και επιδρούν αρνητικά στη διαβίωσή τους:

 

ΥΔΡΕΥΣΗ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

Το χωριό υδροδοτείται από την πηγή Πέρα Βρύση και βοηθητικά από μία γεώτρηση που βρίσκεται στην πάνω πλατεία του χωριού. Η δεξαμενή είναι περίπου 80 κυβικών και καθαρίστηκε πριν 2 χρόνια. Γίνονται εξετάσεις για την καταλληλότητα του νερού, αλλά οι κάτοικοι αγνοούν τα αποτελέσματα των εξετάσεων. Στο χωρίο υπάρχουν σε λειτουργία υδρομετρητές. Το δίκτυο ύδρευσης εντός του χωριού είναι σε καλή κατάσταση, εκτός των ορίων του χωριού τα σπίτια τροφοδοτούνται με επιφανειακά πρόχειρα δίκτυα, με συχνές διακοπές λόγω βλαβών. Στα 500 περίπου μέτρα από την κύρια πηγή που τροφοδοτεί με νερό το χωριό υπάρχει και άλλη μεγάλη πηγή η οποία έχει μείνει μέχρι σήμερα ανεκμετάλλευτη, παρότι ακούστηκαν παράπονα ότι το νερό δεν επαρκεί κατά τους θερινούς μήνες. Για την άρδευση υπάρχει ξεχωριστό δίκτυο.

Στο χωριό δεν υπάρχει μονάδα βιολογικού καθαρισμού υγρών αποβλήτων και τα λύματα πέφτουν μετά το τέλος του αποχετευτικού δικτύου σε παρακείμενο ρέμα. Στο παρελθόν είχαν γίνει ενέργειες να συνδεθεί το αποχετευτικό δίκτυο του χωριού με το βιολογικό Καρλοβάσου αλλά δεν καρποφόρησαν.

 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

Η περισυλλογή των απορριμμάτων από τους κάδους γίνεται τρεις φορές την εβδομάδα. Ο Δήμος δεν μεριμνά για το πλύσιμο των κάδων, οι κάδοι που βρίσκονται συγκεντρωμένοι έξω από το κτίριο της κοινότητας πλένονται με εθελοντική εργασία του ιδιοκτήτη του καφενείου της κεντρικής πλατείας. Οι δρόμοι του χωριού και οι κοινόχρηστοι χώροι ήταν καθαροί, σε αυτό βοήθησε η διάθεση από το Δήμο, για δέκα περίπου ημέρες, ενός εργάτη καθαριότητας. Γενικά το χωριό, σύμφωνα και με μαρτυρίες των κατοίκων, διατηρείται σε πολύ καλή κατάσταση από απόψεως καθαριότητας και ευπρεπισμού, με προσωπική φροντίδα του προέδρου. Προτάθηκε η αλλαγή του χώρου τοποθέτησης των κάδων απορριμμάτων που βρίσκονται στην κεντρική πλατεία, έξω από την κοινότητα και εναλλακτικά η κατασκευή μικρού κλειστού υπόστεγου για να μην βρίσκονται οι κάδοι σε πρώτη θέα, αμαυρώνοντας την όμορφη εικόνα του χωριού. Ζητήθηκε από τον πρόεδρο η παρέμβαση του Δήμου για την αντιμετώπιση του απαράδεκτου φαινομένου της ανεξέλεγκτης ρίψης σκουπιδιών σε ρέματα και χαράδρες, ακόμη και εντός των ορίων χωριού.

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ

Δεν αναφέρθηκαν προβλήματα στο δημοτικό φωτισμό. Η αντικατάσταση των καμένων λαμπτήρων γίνεται χωρίς μεγάλη καθυστέρηση, εκτός των περιπτώσεων που δεν υπάρχουν λάμπες και προβαίνει ο ίδιος πρόεδρος στην αγορά λαμπτήρων με δικά του χρήματα. Ζητήθηκε επέκταση φωτισμού στο δρόμο που συνδέει τις πάνω γειτονιές του χωριού.

  1. Παρακαλούμε για την κατά την κρίση σας εκδήλωση των ενδεδειγμένων ενεργειών, προκειμένου να δρομολογηθεί η αποκατάσταση των ανωτέρω προβλημάτων, καθώς επίσης και για τη δική μας ενημέρωση, σχετικά με την πρόοδο της αποκατάστασης.

Σίμος Αντώνιος

Δημοτικός Σύμβουλος

Διαβάστε ακόμα

Ο ραδιοσταθμός της Ικαρίας με ζωντανό πρόγραμμαενημέρωσης και ψυχαγωγίας.

Editorial

απαραιτητα

©2023 ikariaki. All Right Reserved. Designed and Developed by Fekas Brothers & Digital Avenue