Home ΚοινωνίαΕλλάδα Έντομα και ασθένειες στα πυρηνόκαρπα

Έντομα και ασθένειες στα πυρηνόκαρπα

by ikariaki.gr
30 views

Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων για ασθένειες και έντομα που προσβάλλουν ροδακινιές, βερικοκιές, νεκταρινιές και τις υπόλοιπες καλλιέργειες πυρηνόκαρπων αυτή την περίοδο.

ΕΝΤΟΜΑ

ΑΝΑΡΣΙΑ─ΓΡΑΦΟΛΙΘΑ

(ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ–ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ─ΒΕΡΙΚΟΚΙΑ)

Στο δίκτυο των φεροµονικών παγίδων παρατηρείται γενικά µία µικρή αύξηση των συλλήψεων ακµαίων ανάρσιας.

Οι συλλήψεις των ακµαίων του εντόµου γραφολίθα συνεχίζονται σε όλες τις περιοχές, αλλά µε µικρούς πληθυσµούς. Για την προστασία της νεαρής βλάστησης και κυρίως των καρπών από τις προνύµφες των εντόµων, συστήνεται η συνέχιση της προστασίας των καλλιεργειών µε ένα κατάλληλο και εγκεκριµένο για την καλλιέργεια εντοµοκτόνο και κατά προτίµηση µε σκευάσµατα που καταπολεµούν και τα δύο έντοµα.

ΦΥΛΛΟΔΕΤΗΣ

(ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ–ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ─ΒΕΡΙΚΟΚΙΑ)

Η δραστηριότητα των ακµαίων του εντόµου εξελίσσεται µέχρι τώρα µε µικρούς σχετικά πληθυσµούς.

banner

Για την προστασία του νεαρού φυλλώµατος από τις προνύµφες του εντόµου συστήνεται ψεκασµός µε ένα κατάλληλο και εγκεκριµένο για την καλλιέργεια εντοµοκτόνο, µόλις διαπιστωθούν οι πρώτες χαρακτηριστικές προσβολές των προνυµφών (φαγώµατα και δέσιµο φύλλων).

Συστήνεται να χρησιµοποιηθούν εντοµοκτόνα που καταπολεµούν ταυτόχρονα την ανάρσια και τη γραφολίθα.

ΑΦΙΔΕΣ

(Μελίγκρες)

(ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ–ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ─ΒΕΡΙΚΟΚΙΑ–ΚΕΡΑΣΙΑ– ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑ)

Οι καιρικές συνθήκες και η τρυφερή βλάστηση ευνοούν την ανάπτυξη πληθυσµών αφίδων. Οι αφίδες προκαλούν έντονη παραµόρφωση της νεαρής βλάστησης, αλλά ταυτόχρονα αποτελούν και φορείς ιδιαίτερα καταστρεπτικών φυτοπαθογόνων ιώσεων Σε οπωρώνες που παρατηρείται προσβολή της νεαρής βλάστησης από αφίδες, συνιστάται άµεσα επέµβαση µε ένα κατάλληλο και εγκεκριµένο για την καλλιέργεια εντοµοκτόνο.

ΚΟΚΚΟΕΙΔΗ

(Άσπρη ψώρα─Ψώρα Σαν Ζοζέ)

Για την καταπολέµηση των κινητών µορφών των εντόµων που δραστηριοποιούνται αυτή την εποχή, συνιστάται επέµβαση µε ένα κατάλληλο και εγκεκριµένο για την καλλιέργεια εντοµοκτόνο, µόνο σε οπωρώνες που παρουσιάζουν προσβολή από τα έντοµα.

Σε αυτή την περίπτωση συνιστάται ο ψεκασµός µόνο των προσβεβληµένων δένδρων του οπωρώνα και η πλήρης κάλυψη του κορµού και των βραχιόνων µε το ψεκαστικό υγρό.

Η καταπολέµηση των κοκκοειδών είναι δυνατό να συνδυαστεί µε εκείνη για την ανάρσια και τη γραφολίθα.

ΡΑΓΟΛΕΤΙΔΑ

(Σκουλήκι των κερασιών)

Τα ακµαία του εντόµου εισάγουν αυγά στο εσωτερικό των καρπών όταν αυτοί φθάσουν στο στάδιο της αλλαγής χρώµατος, δηλ. όταν αποκτούν κιτρινωπό ή κιτρινορόδινο χρώµα.

Σύντοµα από τα αυγά εκκολάπτονται οι προνύµφες (σκουλήκια), οι οποίες κατατρώγουν το εσωτερικό των καρπών.

Σε µεγάλους πληθυσµούς η ζηµιά µπορεί να είναι σηµαντική, ιδιαίτερα στις πιο όψιµες ποικιλίες.

Μέχρι τώρα στο δίκτυο φεροµονικών παγίδων δεν διαπιστώθηκε αξιόλογη δραστηριότητα των ακµαίων του διπτέρου.

Ωστόσο, Για την προστασία των καρπών συστήνεται προληπτικός ψεκασµός στο στάδιο αλλαγής χρώµατος των καρπών µε ένα κατάλληλο και εγκεκριµένο εντοµοκτόνο.

Επειδή ο χρόνος µεταξύ έναρξης προσβολής και συγκοµιδής είναι µικρός, να δοθεί µεγάλη προσοχή στην επιλογή των εντοµοκτόνων, ώστε να µην υπάρξει κίνδυνος υπολειµµάτων στους καρπούς.

ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΜΟΝΙΛΙΑ (ΚΕΡΑΣΙΑ)

Ο µύκητας προσβάλει τους καρπούς από πληγές (σχισίµατα από έντονες βροχοπτώσεις ή ακανόνιστα ποτίσµατα, χαλαζόπτωση κλπ).

Οι επικρατούσες καιρικές συνθήκες µε συχνές βροχοπτώσεις και υψηλά ποσοστά υγρασίας, ευνοούν ιδιαίτερα την εµφάνιση της ασθένειας.

Συστήνεται άµεσα επέµβαση µε ένα κατάλληλο και εγκεκριµένο µυκητοκτόνο, καθώς και επαναλήψεις του ψεκασµού ανάλογα µε τη διάρκεια δράσης του µυκητοκτόνου και τις καιρικές συνθήκες.

Επίσης, συστήνεται η διακοπή των ποτισµάτων µερικές µέρες πριν τη συγκοµιδή. Κατά την επιλογή του µυκητοκτόνου, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στο διάστηµα µεταξύ τελευταίας επέµβασης και συγκοµιδής.

ΩΙΔΙΟ

(ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ–ΒΕΡΙΚΟΚΙΑ)

Η περίοδος ευαισθησίας των καλλιεργειών από το παθογόνο φθάνει µέχρι τη σκλήρυνση του πυρήνα και την ολοκλήρωση της ανάπτυξης των βλαστών.

Η ασθένεια είναι ιδιαίτερα σοβαρή στα νεαρά δένδρα, τις όψιµες και τις ευαίσθητες ποικιλίες. Για την προστασία των καρπών και της τρυφερής βλάστησης από την ασθένεια, συνιστάται ψεκασµός µε ένα κατάλληλο και εγκεκριµένο για την καλλιέργεια µυκητοκτόνο.

Εφόσον επικρατεί ξηρός καιρός µε µεγάλη ηλιοφάνεια, οι ψεκασµοί θα πρέπει να επαναλαµβάνονται, ανάλογα µε τη διάρκεια δράσης του σκευάσµατος, µέχρι το τέλος της περιόδου ευαισθησίας.

ΚΟΡΥΝΕΟ

(ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ–ΒΕΡΙΚΟΚΙΑ–ΚΕΡΑΣΙΑ)

Οι παρούσες καιρικές συνθήκες µε τις συχνές βροχοπτώσεις και τα υψηλά ποσοστά υγρασίας ευνοούν ιδιαίτερα την εξάπλωση της µυκητολογικής ασθένειας. Συστήνεται άµεσα ψεκασµός µε ένα κατάλληλο και εγκεκριµένο για την καλλιέργεια µυκητοκτόνο και ιδιαίτερα σε όσους οπωρώνες δεν εφαρµόστηκε καταπολέµηση του µύκητα κατά την πτώση των πετάλων. Κατά την επιλογή του µυκητοκτόνου ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στο διάστηµα µεταξύ τελευταίας επέµβασης και συγκοµιδής.

ΚΥΛΙΝΔΡΟΣΠΟΡΙΩΣΗ

(Κερασιά)

Οι επικρατούσες καιρικές συνθήκες είναι ιδανικές για την εξάπλωση της ασθένειας. Συστήνεται άµεσα ψεκασµός µε ένα κατάλληλο και εγκεκριµένο για την καλλιέργεια µυκητοκτόνο. Κατά την επιλογή του µυκητοκτόνου ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στο διάστηµα µεταξύ τελευταίας επέµβασης και συγκοµιδής.

ΣΥΣΤΑΣΗ:

Καλούνται οι καλλιεργητές, ιδίως αυτήν την εποχή, να επισκέπτονται όσο το δυνατό συχνότερα τις καλλιέργειες, προκειµένου να διαπιστώνουν έγκαιρα τυχόν προσβολές από φυτοπαράσιτα έτσι, ώστε να είναι εφικτή η αποτελεσµατική αντιµετώπισή τους, µε το µικρότερο οικονοµικό και περιβαλλοντικό κόστος.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Σε κάθε περίπτωση να τηρούνται αυστηρά οι οδηγίες χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων για την αναλογία χρήσης, την συνδυαστικότητα, τον κίνδυνο φυτοτοξικότητας, το διάστηµα µεταξύ τελευταίας επέµβασης και συγκοµιδής και τα µέτρα προστασίας για την αποφυγή δηλητηρίασης.

Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Βόλου

Αναδημοσίευση από :  https://www.e-ea.gr

Διαβάστε ακόμα

Ο ραδιοσταθμός της Ικαρίας με ζωντανό πρόγραμμαενημέρωσης και ψυχαγωγίας.

Editorial

απαραιτητα

©2023 ikariaki. All Right Reserved. Designed and Developed by Fekas Brothers & Digital Avenue